2D1 1 4 1c01 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:54

4 Câu [2D1-1.4-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng?  �; � A Hàm số đồng biến  �;0  đồng biến  0; � B Hàm số nghịch biến  �; � C Hàm số nghịch biến  �;0  nghịch biến  0; � D Hàm số đồng biến Lời giải Đáp án B 0� x0 �y � y�  x3  x  x x  � � 0� x0 �y � Ta có  0; � , nghịch biến khoảng  �;0  Suy hàm số đồng biến khoảng  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c01 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 1 4 1c01 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay