2D1 1 3 3c0910 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:54

y  f  x f ' x Câu [2D1-1.3-3] Cho hàm số liên tục R , có đồ thị đạo hàm sau: Hỏi mệnh đề sau đúng?  1; �  �; 3 Hàm số đồng biển khoảng A Hàm số đồng biến khoảng C  �; 1  1;1 D Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Đáp án C f ' x Đồ thị đạo hàm f  x f '  x  �0 f ' x đồng biến khoảng mà (đồ thị nằm phía trục hồnh), khoảng  �; 3  1; � f  x f '  x  �0 f ' x nghịch biến khoảng mà (đồ thị nằm phía trục hồnh), khoảng (-3; 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 3c0910 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan , 2D1 1 3 3c0910 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay