2D1 1 3 2c08 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

y = −8x + 3x Câu [2D1-1.3-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_02) Hỏi hàm số nào? 1   1 ; +∞ ÷   0; ÷ −∞ ;0 ( ) 4   4 A B C Lời giải Đáp án C y = −8x + 3x ⇒ y ' = −24x + 6x = 6x ( − 4x ) y ' > ⇔ 6x ( − 4x) > ⇔ < x < Ta có đồng biến khoảng D 1   −∞; ÷ 4 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 2c08 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy , 2D1 1 3 2c08 217 thầy lê bá trần phương 2018 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay