2D1 1 3 2c02 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

Câu [2D1-1.3-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Cho đồ thị hàm số y  f  x đồng biến khoảng đây? A  2;  B   �;  Đáp án C Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y  f  x y  f  x  0;  C Lời giải đồng biến khoảng có đồ thị hình vẽ Hàm số D  0;   2;  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 2c02 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D1 1 3 2c02 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay