2D1 1 3 1c30 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

y = f ( x) Câu 30 [2D1-1.3-1] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Cho hàm số biến thiên hình vẽ Khẳng định sau sai? f ( x) ( −∞; −1) A nghịch biến khoảng f ( x) ( 3; +∞ ) C nghịch biến khoảng Đáp án B liên tục f ( x) B f ( x) D Lời giải ( 0;6 ) đồng biến khoảng đồng biến khoảng ( −1;3) ¡ có bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c30 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 1 3 1c30 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay