2D1 1 3 1c25 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

Câu 25 [2D1-1.3-1] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số Đồ thị hàm số y  f  x   x  2018 y  f ' x y  f  x xác định liên tục � hình Kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng? A Hàm số đồng biến � C Hàm số đồng biến khoảng  1; �  �;0   1;5 D Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Đáp án C Ta y '  f ' x  dựa đồ thị ta thấy x � 1; � � f '  x   � f '  x    � y đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c25 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 3 1c25 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay