2D1 1 3 1c15 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

Câu 15 [2D1-1.3-1] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số Chọn khẳng định đúng? ( −1; +∞ ) ( −∞; −1) C Hàm số đồng biến Hàm số đồng biến bảng biến thiên: ( −1;1) A Hàm số nghịch biến Đáp án D a B Hàm số nghịch biến ( −1;1) D Hàm số đồng biến Lời giải ( −1;1) y ' > ⇔ x ∈ ( −1;1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c15 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 3 1c15 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay