TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY PHUN SỮA ONG CHÚA NĂNG SUẤT 3 kggiờ

68 23 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY PHUN SỮA ONG CHÚA NĂNG SUẤT kg/giờ Họ tên sinh viên: TRẦN CƠNG ĐẠT Ngành: Cơng nghệ nhiệt lạnh Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 06/2011   TÍNH TỐN THIẾT KẾ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY PHUN SỮA ONG CHÚA NĂNG SUẤT kg/giờ Tác giả TRẦN CƠNG ĐẠT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ nhiệt lạnh Giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Lê Anh Đức Kỹ sư Đinh Công Bình Tháng năm 2011 i   LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em xin chân thành bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: Thầy TS Lê Anh Đức, KS Đinh Cơng Bình tận tình hướng dẫn động viên em thực đề tài Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho em thực đề tài Tồn thể q thầy Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ tận tâm, tận lực dạy bảo, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức khoa học quí giá cho em năm học tập vừa qua Ơn nghĩa sinh thành công lao biển trời ba mẹ có ngày hôm Sự quan tâm, động viên chia anh chị em gia đình Cũng toàn thể bạn, thành viên tập thể DH07NL song hành suốt chặng đường Đại Học năm qua Do có hạn chế mặt thời gian trang thiết bị, chưa có kinh nghiệm nhiều, nên đề tài em khơng tránh khỏi sai sót khuyết điểm, mong nhận góp ý quý thầy Sinh viên Trần Cơng Đạt ii   TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn : Trần Cơng Đạt TS Lê Anh Đức KS Đinh Cơng Bình Tên Đề tài: “ Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa suất 3kg/giờ” Tại Cơng ty TNHH Huy Hồn- 36 Lê Văn Hn, phường 13,quận Tân Bình, TP CHM Từ tháng 11/2010 đến 2/2011 Mục tiêu Tính tốn, thiết kế máy sấy phun suất 3kg/h Khảo nghiệm chọn nhiệt độ sấy chế độ sấy phù hợp cho sản phẩm sữa ong chúa Nội dung thực Tìm hiểu sữa ong chúa Tìm hiểu lí thuyết sấy phun, chọn mơ hình máy sấy Tính tốn, thiết kế phận mơ hình máy sấy phun suất 3kg/h Khảo nghiệm máy sấy phun Tổng hợp nhận xét, đánh giá kết đạt Kết đạt + Tính tốn thiết kế mơ hình máy sấy phun với yếu tố sau: - Nguyên lí sấy phun với đĩa xoay li tâm - Phương pháp gia nhiệt cho TNS điện trở - Năng suất 3kg sữa / - Chiều cao buồng sấy :h =1300 mm - Đường kính buồng sấy : D = 1300 mm - Lưu lượng gió : Q = 0.174 m3/s - Công suất điện trở 12kW gồm + Kết khảo nghiệm máy sấy phun Chế độ sấy phù hợp với thông số sau: Nhiệt độ sấy 145oC Số vòng quay đĩa li tâm 20000 v/ph iii   Ẩm độ vật liệu sấy 70 % => 5% + Kết cảm quan : sữa ong chúa chuyển từ dạng huyền phù sang dạng bột mịn mà giữ màu vàng tươi hương vị ban đầu SV Thực GV hướng dẫn đề tài iv   MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục đích: Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ong mật 2.1.1 Tình hình ni ong Việt Nam giới 2.1.2 Các sản phẩm từ ong mật 2.2 Lý thuyết kỹ thuật sấy 2.2.1 Các loại thiết bị sấy nhiệt độ thấp 2.2.2 Lý thuyết kỹ thuật sấy phun 11 2.2.3 Lý thuyết tính tốn máy sấy phun 17 Chương 22 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Nội dung nghiên cứu .22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Tìm hiểu sữa ong chúa phương pháp sấy 22 3.2.2 Tính tốn máy sấy phun .22 3.2.3 Tính tốn nhiệt q trình sấy 23 3.2.4 Phương pháp khảo nghiệm 23 v   Chương 24 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Tính tốn thiết kế máy sấy phun 24 4.1.1 Các liệu ban đầu 24 4.1.2 Cấu tạo máy sấy phun 24 4.1.3 Nguyên tắc hoạt động 25 4.1.4 Tính tốn q trình sấy lý thuyết 25 4.1.5 Tính tốn trình sấy thực 29 4.1.6 Lựa chọn cụm đĩa quay tạo sương .34 4.1.7 Xác định kích thước buồng sấy 34 4.2 Tính chọn thiết bị 36 4.2.1 Cốc tán xoay 36 4.2.2 Bộ phận phân phối khí 37 4.2.3 Tính tốn thiết kế phận giải nhiệt vách buồng sấy 37 4.2.4 Cơ cấu gạt sản phẩm .39 4.2.5 Tính tốn, thiết kế phận trao đổi nhiệt 40 4.2.6 Tính chọn xyclon 41 4.2.7 Tính tốn chọn quạt 42 4.3 Khảo nghiệm so sánh 45 4.3.1 Mục đích .45 4.3.2 Phương pháp phương tiện 45 4.3.2.1 Phương pháp đo đạc thực nghiệm .45 4.3.2.2 Vật liệu thiết bị dụng cụ đo dùng thực nghiệm 45 4.4 Kết nghiên cứu 47 4.4.1 Khảo nghiệm không tải 47 4.4.1.1 Vận hành máy 47 4.4.1.2 Điện trở 47 4.4.1.3 Quạt hút tác nhân sấy: .47 4.4.1.4 Quạt giải nhiệt vách buồng sấy 48 4.4.1.5 Bơm nguyên liệu sấy 48 4.4.1.6.Đĩa quay ly tâm 49 vi   4.4.1.7Nhận xét 49 4.4.2 Khảo nghiệm có tải .49 4.4.2.1 Mục đích 49 4.4.2.2 Quy trình sấy sữa ong chúa .50 4.4.2.3Tiến hành khảo nghiệm 50 4.5 Kết luận: 51 Chương 52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTS : Hệ thống sấy KL: Khối lượng VL : Vật liệu VLS : Vật liệu sấy TNS : Tác nhân sấy VLA: Vật liệu ẩm VLK: Vật liệu khô α : Hệ số tỏa nhiệt ω : Tốc độ gió ρ : Khối lượng riêng Q : Lưu lượng quạt Rh : Ẩm độ tương đối V : Thể tích W : Lượng ẩm A : Cường độ bốc ẩm τ : Thời gian sấy G : khối lượng khơng khí F : Diện tích φ : Ẩm độ vật liệu sấy I : Entanply t : Nhiệt độ trung bình : Độ chứa k : Hệ số truyền nhiệt L : Lưu lượng khơng khí δ : Chiều dày vách c : Nhiệt dung riêng p : Độ chênh áp suất λ : Hệ số dẫn nhiệt h : Chiều cao buồng sấy D : Đường kính buồng sấy Q : Nhiệt lượng q : Mật độ dòng nhiệt σdt : Sức căng bề mặt hỗn hợp dtb : Đường kính trung bình dịch sữa N : Cơng suất tiêu thụ n : Số vòng quay đĩa li tâm viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kích thước xyclon, (m) .21 Bảng 4.1: So sánh trình sấy lý thuyết trình sấy thực tế 34 Bảng 4.2: Kích thước xyclon, (m) .41 ix Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   Hình 4.12: Kích thước xyclon 4.2.7 Tính tốn chọn quạt Tính tốn đường ống dẫn tác nhân sấy Theo sơ đồ bố trí hệ thống, ta cần phải chế tạo hệ thống dẫn khơng khí từ buồng sấy đến xyclon đường ống từ xyclon đến quạt Diện tích mặt cắt ống xác định theo công thức: F V , m2  Trong đó: F: diện tích tiết diện đường ống dẫn, m2 V: lưu lượng khơng khí đoạn ống, m3/s  : tốc độ khơng khí ống, m/s Chọn : - Khi chọn tốc độ lớn đường kính ống nhỏ, chi phí cho đầu tư thấp, nhiên trở lực hệ thống lớn độ ồn khí động dòng khơng khí cao - Khi chọn tốc độ thấp đường kính ống lớn, chi phí cho đầu tư lớn, khó khăn cho lắp đặt độ ồn giảm Để phù hợp với hệ thống ta chọn tốc độ gió kênh dẫn gió =10 m/s SVTH: Trần Cơng Đạt 42 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   - Kích thước ống dẫn tác nhân sấy: Lưu lượng khơng khí giây 0,116 m3/s Vậy: F= V 0,116 =  0,0116 m2 10  - Chiều dài đường ống: chiều dài toàn đường ống xác định dựa vào sơ đồ bố trí hệ thống Theo tính tốn sơ chiều dài tổng cộng đường ống gió hệ thống khoảng l = m Tính tốn trở lực hệ thống: * Tổn thất áp suất đường ống gió - Tổn thất ma sát: l 2  Pms   , mmH2O d Trong đó: : hệ số tổn thất ma sát l: chiều dài ống, l = 3m d: đường kính tương đương ống, d = 0,11m : tốc độ khơng khí ống,  = 10 m/s : khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 1450C Tra bảng thơng số vật lý khơng khí khơ:  = 0,922 kg/m3;  = 24,29.10-6 m2/s Khi đó: Re = 10.0,11 .d  0,45.105 = 6  24,29.10 Với ống mỏng, bề mặt láng Re < 105 thì: λ= 0,3164  Re 0,3164 0,45.10  0,022 10 2.0,922 l 2  Vậy: Pms   = 0,022  25 mmH2O 0,11 d SVTH: Trần Công Đạt 43 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   - Tổn thất cục Pcb Hệ thống đường ống gió gồm có: + cút cong tiết diện tròn đốt với góc cong 900 Tra bảng ta có hệ  = 0,27 + cút cong tiết diện tròn đốt với góc cong 900 từ ống đến quạt,  = 0,34 + côn thu nhỏ từ buồng sấy đường ống dẫn khí với góc  = 300:  = 0,8 -Tổn thất cục tính theo cơng thức: p cb .2 0,922.10 =(6.0,27+0,34+0,8)    125 mmH2O 2 Vậy tổng tổn thất đường ống gió: P1 = Pms + Pcb = 25 + 125 = 150 mmH2O * Tổn thất qua thiết bị hệ thống Theo thực nghiệm ta chọn - Trở lực xyclon: P2 = 200 mmH2O - Trở lực qua trao đổi nhiệt: P3 = 100 mmH2O - Trở lực qua phân phối gió: P4 = 100 mmH2O * Áp suất động khí 2 10 Pđ =   0,98  49 mmH2O 2 Vậy, tổng trở lực hệ thống là: P = P1+P2+ P3 + P4 +Pđ = 599 mmH2O = 5874 Pa Chọn quạt có lưu lượng Qq = 1,5.Vkk = 0,174 m3/s Công suất quạt: N Q q P 1000.  0,174.5874  1,7 kW 1000.0,6 Như ta chọn quạt ly tâm với thông số: - Lưu lượng: Q = 0,174 m3/s - Cột áp : H = 5874 Pa - Công suất N = HP SVTH: Trần Cơng Đạt 44 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   4.3 Khảo nghiệm so sánh 4.3.1 Mục đích Khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa suất kg/h tìm chế độ làm việc tối ưu Nội dung khảo nghiệm gồm phần: - Khảo nghiệm khơng tải - Khảo nghiệm có tải xác định khả làm việc máy 4.3.2 Phương pháp phương tiện 4.3.2.1 Phương pháp đo đạc thực nghiệm Các số liệu thí nghiệm cần xác định có hai loại: số liệu đo đạc trực tiếp số liệu xác định gián tiếp Các số liệu đo đạc trực tiếp gồm nhiệt độ sấy, thời gian thí nghiệm, khối lượng sữa ong chúa, lưu lượng gió, cơng suất điện tiêu thụ xác định dụng cụ đo Còn lại, hầu hết số liệu kỹ thuật xác định cơng thức tính tốn sau đo đạc trực tiếp số liệu thành phần 4.3.2.2 Vật liệu thiết bị dụng cụ đo dùng thực nghiệm * Vật liệu sấy sữa ong chúa thu hoạch Đăklăk Sữa tươi có màu vàng óng có mùi thơm nồng đặc trưng sữa ong chúa Sữa bảo quản cấp đông 0oC ngăn đá tủ lạnh Yêu cầu ẩm độ sữa sau sấy < 10% Hình 4.13: Sữa ong chúa nguyên chất dùng thí nghiệm * Thiết bị dụng cụ đo dùng thực nghiệm: - Máy sấy phun suất kg/h chế tạo lắp ráp hồn chỉnh SVTH: Trần Cơng Đạt 45 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   Hình 4.14: Máy sấy phun kg/h dùng khảo nghiệm - Đồng hồ tính thời gian - Cân điện tử 1-200 gram, với độ xác  0,01 gram - Dụng cụ đo công suất điện, thang đo từ đến 20 kW kết hợp với đồng hồ đo đếm điện tiêu thụ - Nhiệt kế điện tử có thang đo từ -50 đến 260 oC hiệu AZ-668-SHR, sai số 0,1oC - Dụng cụ đo nhiệt độ bề mặt vách: CENTER 350 Serier - Infrared thermometer - Dụng cụ đo tốc độ gió đo ẩm độ tác nhân sấy: Anemometer humidity meter, thang đo 0,4 - 25 m/s, sai số:  2%, sử dụng nhiệt độ - 50oC - Hủ nhựa có nắp kín đựng sản phẩm sấy - Máy tính cầm tay Casio, Nhật Bản - Dụng cụ khuấy trộn SVTH: Trần Công Đạt 46 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   4.4 Kết nghiên cứu 4.4.1 Khảo nghiệm khơng tải * Mục đích - Kiểm tra thông số kỹ thuật phận - Kiểm tra khả làm việc máy - Kiểm tra kết tính tốn thiết kế * Tiến hành khảo nghiệm: 4.4.1.1 Vận hành máy Kiểm tra toàn hệ thống, cắm điện nguồn Kiểm tra đầu phun: cho máy chạy thử với nước để kiểm tra vòi phun có bị nghẹt hay khơng súc rửa ống dẫn liệu Khởi động bơm, điều chỉnh lưu lượng gián tiếp qua nấc bơm, máy nén, quạt, điện trở bảng điều khiển Tắt máy, lắp cyclone, bình thu hồi vào hồn chỉnh, phải đảm bảo độ kín chặt phận gắn với Khởi động bơm, quạt, máy nén, điện trở 4.4.1.2 Điện trở + Mục đích: - Xác định cơng suất tiêu thụ hoạt động - Khoảng nhiệt độ làm việc - Thời gian để điện trở đạt giá trị nhiệt độ yêu cầu + Kết quả: - Với nhiệt độ sấy cài đặt 145oC, điện trở hoạt động tốt với công suất tiêu thụ 10,38 kW/h - Thời gian đạt đến giá trị nhiệt độ 145oC phút 40 giây 4.4.1.3 Quạt hút tác nhân sấy: - Lưu lượng quạt - Công suất truyền động cho quạt Động truyền chuyển động quay cho cấu + Kết quả: - Quạt : SVTH: Trần Cơng Đạt 47 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   o Lưu lượng Q= 250m3/h o Công suất tiêu thụ N = 1,8kW/h o Cột áp P = 30kPa - Động : o Truyền động qua cặp bánh nón o Tốc độ quay cấu gạt vòng/phút o Cơng suất động 350W - Thanh gạt sản phẩm o Làm từ thép không rỉ o Đường kính Ф30mm o Có 44 lỗ Ф4 cách 40mm 4.4.1.4 Quạt giải nhiệt vách buồng sấy + Nội dung kiểm tra: - Lưu lượng hút - Công suất quạt - Nhiệt độ khơng khí + Kết quả: - Lưu lượng gió: Q = 414 m3/h - Cơng suất tiêu thụ: N = 0,35 kWh - Nhiệt độ khơng khí t = 45,5oC 4.4.1.5 Bơm ngun liệu sấy + Nội dung kiểm tra: - Lưu lượng - Cơng suất - Số vòng quay - Áp suất làm việc + Kết quả: - Lưu lượng bơm: thay đổi từ - kg/h - Công suất bơm lưu lượng kg/h: N = 0,4kWh - Số vòng quay bơm: n = - 300 v/ph - Áp suất làm việc lưu lượng kg/h: P = 4kPa SVTH: Trần Công Đạt 48 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   4.4.1.6.Đĩa quay ly tâm + Nội dung kiểm tra: - Số vòng quay cực đại - Chất lượng chế tạo + Kết quả: - Số vòng quay tối đa đĩa ly tâm: n = 22.000 vòng/phút - Cho đĩa ly tâm hoạt động số vòng quay tối đa, thời gian chạy không tải h Kết cho thấy đĩa làm việc ổn định 4.4.1.7Nhận xét Từ kết khảo nghiệm khơng tải cho thấy khơng có khác biệt đáng kể kết tính tốn thiết kế kết thực nghiệm Máy làm việc ổn định, kết cho phép đưa máy vào khảo nghiệm có tải với suất thiết kế kg dung dịch sữa 4.4.2 Khảo nghiệm có tải 4.4.2.1 Mục đích - Đánh giá khả làm việc máy chế độ có tải 100% - Xác định ẩm độ bột sữa sau sấy - Xác định khả làm việc phận hệ thống SVTH: Trần Công Đạt 49 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   4.4.2.2 Quy trình sấy sữa ong chúa Cấp đông bảo quản Sữa ong chúa tươi Rã đông Nước Dịch sữa ong chúa Maltodextrin Khuấy Sấy phun Thu hồi sản phẩm Hình 4.15: Quy trình sơ thực sấy phun sữa ong chúa 4.4.2.3Tiến hành khảo nghiệm - Tiến hành pha trộn dung dịch sữa theo công thức sau: 100 g sữa + 100g nước + 3g maltodextrin Nhiệt độ môi trường t = 30oC, độ ẩm RH = 70 % Yêu cầu ẩm độ sau sấy  10% - Tiến hành cài đặt suất bơm sữa, nhiệt độ sấy số vòng quay đĩa ly tâm giá trị tính tốn thiết kế, cụ thể: + Nhiệt độ sấy: 145oC + Số vòng quay đĩa ly tâm: 20.000 vòng/phút + Năng suất bơm sữa: kg/h - Khi nhiệt độ ổn định quanh giá trị cài đặt, tiến hành mở bơm cấp sữa - Cho chạy mẫu không lấy số liệu - Những thông số ghi nhận máy: nhiệt độ sấy, lưu lượng bơm dung dịch sữa, lưu lượng gió, số vòng quay đĩa ly tâm Kết khảo nghiệm: SVTH: Trần Cơng Đạt 50 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   - Các chi tiết cụm chi tiết máy hoạt động ổn định chế độ có tải 100% - Lượng sữa bám thành buồng sấy cyclone ít, tỷ lệ thu hồi đáng kể - Sữa bột khơng màu vàng tươi ban đầu giữ nguyên mùi vị đặc trưng sữa ong chúa - Theo đánh giá cảm quan mùi vị nồng sữa ong chúa tương tự so với ban đầu - Kết kiểm tra ẩm độ sữa ong chúa sau sấy phương pháp tủ sấy xác định ẩm độ 6,28%, đạt yêu cầu để đưa vào bảo quản 4.5 Kết luận: Máy sấy sữa ong chúa theo nguyên lý sấy phun đĩa ly tâm suất kg/h sau chế tạo lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào khảo nghiệm để kiểm tra kết tính tốn thiết kế, kiểm tra chất lượng chế tạo đánh giá khả làm việc máy Kết khảo nghiệm cho thấy kết tính tốn thiết kế có sai khác khơng đáng kể, nhìn chung xác Chất lượng chế tạo máy đạt yêu cầu Các phận máy làm việc tốt Kết khảo nghiệm với mức tải 100% nhiệt độ sấy 145oC số vòng quay đĩa ly tâm 20.000 vòng/phút cho thấy máy làm việc có độ tin cậy cao, sữa ong chúa sau sấy giữ mùi vị ban đầu, độ ẩm sữa sau sấy đạt yêu cầu kỹ thuật SVTH: Trần Công Đạt 51 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận • Đề tài tính tốn thiết kế thành cơng máy sấy phun sữa ong chúa suất kg sữa/giờ • Đã tiến hành khảo nghiệm mẫu máy sấy có sẵn với kết tốt • Máy vá phận làm việc ổn định với độ tin cậy cao • Đã sấy thành công sữa ong chúa với suất thiết kế 5.2 Đề nghị Đưa máy vào vận hành thực tế Nghiên cứu chế tạo máysuất lớn SVTH: Trần Cơng Đạt 52 Lớp: DH07NL Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Văn Chước, 2004 Kỹ thuật sấy NXB Khoa học Kỹ thuật Hoàng Văn Chước Thiết kế hệ thống thiết bị sấy NXB Khoa học Kỹ thuật Trần Văn Phú Tính tốn thiết kế hệ thống sấy NXB Giáo dục Hồng Đình Tín Cơ sở truyền nhiệt NXB Đại học Quốc gia TP.HCM Lê Chí Hiệp,2007 Kỹ thuật điều hòa khơng khí NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Văn May Bơm quạt máy nén NXB Khoa học Kỹ thuật 7.Hồng ĐÌnh Tín- Bùi Hải, 2004 Bài tập nhiệt động học kỹ thuật truyền nhiệt NXB ĐHQG Bùi Hải –Dương Đức Hồng – Hà Mạnh Thư Thiết bị trao đổi nhiệt NXB khoa học kỹ thuật Nguyễn Hùng Tâm,2010 Giáo trình kỹ thuật sấy ĐH Nơng Lâm TP HCM 10 http://Google.com.vn   Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   PHỤ LỤC Một số hình ảnh thực tế qua trình thực đề tài Đo đạc thơng số kích thước máy( Cty Huy Hồn) Bên buồng sấy( Cty Huy Hoàn) Quạt giải nhiệt cho vách buồng sấy (Ảnh Cty Huy Hoàn)   Bơm dùng vận chuyển sữa đến buồng sấy Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   Tiến hành khảo nghiệm đo vận tốc gió cấu gạt sản phẩm( Cty Huy Hồn) Đo cơng suất tiêu thụ thiết bị dùng cho máy sấy( Cty Huy Hồn)   Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy sấy phun sữa ong chúa GVHD:TS.Lê Anh Đức   Sữa ong chúa trước sau pha thành hỗn hợp dịch sữa( Cty Huy Hoàn) Máy phun sữa ong chúa suất 0,5 kg/h ( Cty Huy Hoàn) Bảng vẽ lắp máy sấy phun sữa ong chúa suất 3kg/h   ... Pcb Hệ thống đường ống gió gồm có: + cút cong tiết diện tròn đốt với góc cong 900 Tra bảng ta có hệ  = 0,27 + cút cong tiết diện tròn đốt với góc cong 900 từ ống đến quạt,  = 0,34 + côn thu... BẢNG Trang Bảng 2.1: Kích thước xyclon, (m) .21 Bảng 4.1: So sánh trình sấy lý thuyết trình sấy thực tế 34 Bảng 4.2: Kích thước xyclon, (m) .41 ix   DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang... dạng bột mịn mà giữ màu vàng tươi hương vị ban đầu SV Thực GV hướng dẫn đề tài iv   MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY PHUN SỮA ONG CHÚA NĂNG SUẤT 3 kggiờ , TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY PHUN SỮA ONG CHÚA NĂNG SUẤT 3 kggiờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay