2D1 1 3 1c01 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:53

f ( x) Câu [2D1-1.3-1] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Cho hàm số sau sai? có bảng biến thiên Mệnh đề ( −∞; −1) A Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) C Hàm số đồng biến khoảng Đáp án C ( 0;1) B Hàm số nghịch biến khoảng ( 1; +∞ ) D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải ( 0; +∞ ) Từ bảng biên thiên ta thấy khoảng , hàm số nghịch biến khoảng ( 1; +∞ ) ( 0; +∞ ) khoảng Vậy kết luận hàm số cho đồng biến khoảng sai ( 0;1) đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 3 1c01 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 1 3 1c01 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay