THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH SẤY BÔNG ATISÔ NĂNG SUẤT 20KGMẺ

79 54 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HÌNH SẤY BÔNG ATISÔ NĂNG SUẤT 20KG/MẺ Họ tên sinh viên: TÔ CÔNG LINH LÊ THỊ CHI NA Ngành: CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Niên khóa: 2007 – 2011 Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HÌNH SẤY BƠNG ATISƠ NĂNG SUẤT 20KG/MẺ Tác giả TƠ CƠNG LINH LÊ THỊ CHI NA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ Nhiệt Lạnh Giáo viên hướng dẫn : T.S LÊ ANH ĐỨC Th.S LÊ QUANG GIẢNG Tp Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i LỜI CẢM TẠ -Chúng xin chân thành cảm tạ: -Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp -Ban chủ nhiệm quý thầy, Khoa Cơ khí – Cơng nghệ trường Đại học Nơng Lâm TP HCM tận tình dạy dỗ, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình theo học trường -Xin chân thành biết ơn thầy T.S Lê Anh Đức thầy Th.S Lê Quang Giảng tận tình hướng dẫn chúng tơi thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp -Xin chân thành cám ơn Ban giám đốc, nhân viên Trung tâm Công Nghệ Thiết bị Nhiệt Lạnh Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp -Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ chúng tơi q trình học tập Trân trọng cảm ơn Tô Công Linh Lê Thị Chi Na ii TÓM TẮT -Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo khảo nghiệm hình sấy bơng Atiso suất 20kg /mẻ Được tiến hành Trung tâm Công Nghệ Thiết bị Nhiệt Lạnh Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 3/2011 đến 6/2011  Nội dung thực : -Tìm hiểu Atiso -Tìm hiểu phương pháp sấy, chọn hình sấy -Tính tốn phận trao đổi nhiệt: dàn nóng, dàn lạnh, ống nhiệt -Tính tốn lựa chọn quạt, máy nén cho hệ thống -Tính tốn thiết kế phận hình sấy -Chế tạo khảo nghiệm  Kết đạt được: -Tính tốn thiết kế, chế tạo khảo nghiệm hình sấy bơng Atiso dạng thái lát suất 20kg /mẻ theo nguyên lí sấy bơm nhiệt Buồng sấy hình trụ -Bộ phận cấp nhiệt hệ thống bơm nhiệt, công suất máy nén 1,6 kW -Quạt công suất 1HP Lưu lượng : Q = 0,1m3/s Cột áp : H = 237 mmH2O -Khảo nghiệm kết gần với tính tốn ban đầu, xác định hệ thống làm việc tiết kiệm chi phí điện sấy 500C SV thực : Hướng dẫn : Tô Công Linh TS Lê Anh Đức Lê Thị Chi Na Th.s Lê Quang Giảng iii MỤC LỤC  LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT iii  DANH SÁCH CÁC HÌNH vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix  Chương 1: MỞ ĐẦU .1  Chương 2: TỔNG QUAN .3  2.1 Tổng quan Atisô: .3  2.1.1 Đặc điểm nguồn gốc Atisô: 3  2.1.2 Lợi ích sản phẩm từ Atiso : 4  2.1.3 Thành phần hố học Atisơ: .5  2.1.4 Tính chất vật lý Atisô: 6  2.1.5 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Atisô: .6  2.2 Tổng quan yếu tố biến đổi ảnh hưởng đến chất lượng Atisô sấy: 7  2.2.1 Biến đổi vật lý: 7  2.2.2 Biến đổi hóa học: .7  2.2.3 Biến đổi hoạt động vi sinh vật: 8  2.2.4 Biến đổi thành phần dinh dưỡng: 8  2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Atisô sấy: .9  2.3.1 Xử lý nguyên liệu tiền chế biến 9  2.3.2 Tình hình sản xuất sử dụng bơng Atisô Việt Nam: 9  2.4 Các phương pháp sấy nông sản thực phẩm : 9  2.4.1 Phương pháp sấy nóng : 10  2.4.2 Phương pháp sấy lạnh : 11  2.4.3 Các phương pháp làm khô Atisô Việt Nam: 12  2.5.Thiết bị bơm nhiệt: 13  2.5.1 Sơ dồ nguyên lí : 13  2.5.2 Nguyên lí hoạt động : 14  2.6 Thiết bị trao đổi nhiệt ống nhiệt .14  iv 2.6.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động 14  2.6.2 Phân loại 16  2.6.5 Ưu khuyết điểm ống nhiệt : .18  2.6.6 Ứng dụng 19  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN 21  3.1 Phương pháp: .21  3.1.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: 21  3.1.2 Phương pháp thiết kế, chế tạo : .21  3.1.3 Phương pháp khảo nghiệm: 21  3.2 Dụng cụ thiết bị: 22  Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .23  4.1.Thí nghiệm ban đầu : .24  4.1.1 Mục đích thí nghiệm: .24  4.1.2 Địa điểm, dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm : 24  4.1.3 Kết thí nghiệm : 24  4.2 hình dự kiến máy sấy bơng atisơ 24  a Lựa chọn phương pháp sấy: 24  b Lựa chọn hình máy sấy: 25  4.3 Tính tốn thiết kế máy sấy : 26  4.3.1 Cơ sở tính tốn thiết kế : 26  4.3.2 Tính tốn lượng tác nhân sấy : .27  4.3.3 Tính tốn thiết kế buồng sấy : 28  4.3.4 Tính tốn lượng nhiệt cần thiết cho trình sấy: 29  a.Nhiệt lượng làm nóng vật liệu sấy : 29  b Nhiệt lượng cần thiết để nước vật liệu hóa : 29  c.Tổn thất nhiệt trình sấy : .30  4.3.5.Tính chọn chu trình lạnh máy nén lạnh : .31  a Chu trình lạnh : 31  b Tính cơng suất máy nén: 32  c Hiệu sử dụng ống nhiệt : .33  4.3.6 Tính diện tích dàn bay : .34  4.3.7 Tính diện tích dàn ngưng tụ : 39  4.3.8 Tính tốn ống nhiệt 45  4.3.9 Tính tốn trở lực hệ thống chọn quạt 49  a.  Trở lực ma sát : .49  v b Trở lực cục : 50  c Tổn thất áp suất qua lớp vật liệu sấy : 54  4.4 Kết khảo nghiệm: .55  4.4.1 Khảo nghiệm không tải: 55  4.4.2 Khảo nghiệm có tải: 56  4.3.3 Khảo nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến chi phí điện riêng: 65  Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 67  5.1 Kết luận : 67  5.1.1 Kết đạt : .67  5.2 Đề nghị : .67  TÀI LIỆU THAM KHẢO .68  vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Bơng Atisơ Hình 2.2: Hình dáng bên bên ngồi bơng atisơ Hình 2.3: Phân nhóm chất lượng Atisơ sấy theo thuộc tính sử dụng Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lí sơ đồ lượng bơm nhiệt 13  Hình 2.5: Chu trình bơm nhiệt 14  Hình 2.6: Cấu tạo hoạt động ống nhiệt 15  Hình 2.7: Đồ thị T – S ống nhiệt 16  Hình 3.1: Đồng hồ đo nhiệt độ 22  Hình 3.2: Đồng hồ đo vận tốc 22  Hình 3.3: Súng hồng ngoại 22  Hình 4.1: hình máy sấy bơng Atisơ dự kiến 25  Hình 4.2: Giản đồ trắc ẩm trình sấy 27  Hình 4.3: Sơ đồ TĐN dàn bay 35  Hình 4.4: Sơ đồ TĐN dàn ngưng tụ 41  vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Thông số trình sấy lý thuyết giản đồ t - d 28  Bảng 4.2 : Thơng số điểm nút chu trình lạnh 31  Bảng 4.3 : vị trí cơng dụng cảm biến nhiệt máy sấy 56  Bảng 4.4: kết thí nghiệm 50 0C 57  Bảng 4.5 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 50 0C 57  Bảng 4.6 : kết thí nghiệm 36 0C 59  Bảng 4.7 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 36 0C 59  Bảng 4.8 : kết thí nghiệm 45 0C 61  Bảng 4.9 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 45 0C 61  Bảng 4.10 : kết thí nghiệm 53 0C 63  Bảng 4.11 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 53 0C 63  Bảng 4.12 : chi phí điện riêng mẻ sấy khảo nghiệm 65  viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 500C 57  Biểu đồ 4.2 : mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy 58  Biểu đồ 4.3 : mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy 60  Biểu đồ 4.4 : đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 36 0C 60  Biểu đồ 4.5: đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 450C 62  Biểu đồ 4.6 : mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy 62  Biểu đồ 4.7 : đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 53 0C 63  Biểu đồ 4.8 : Mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy 64  Biểu đồ 4.9 : ảnh hưởng nhiệt độ tới tổng chi phí diện 66  ix Cột áp : H = 270 mmH2O = 2646 Pa Sau trừ tổn thất áp suất qua trao đổi nhiệt, qua đường ống, điểm vào buồng sấy có thơng số sau : Vận tốc : V1= m/s Cột áp : H = 2629 Pa Sau qua khỏi lớp vật liệu sấy, áp kế chữ U, đo áp suất mặt thoáng lớp liệu 80 mmH20 ( 784 Pa), vận tốc gió V2 = 0,3 m/s Vậy tìm tổn thất áp suất qua lớp vật liệu sấy : Pbs = 2629 – 784 = 1845 Pa Tổng tổn thất hệ thống : P = ΔPms + Pcb + Pbs = 15,6 + 76,3 + 1845 = 1937 Pa Để đảm bảo công suất quạt cần thiết, chọn tổng trở lực tăng thêm 20% Khi P = 2324 Pa Với tổng trở lực trên, chọn hiệu suất quạt 0,6 Vậy công suất quạt cần thiết : N Gkk P 0,12.2324   0,5 kW 1000. 1000.0,6 Như ta chọn quạt ly tâm với thông số : Lưu lượng : Q = 0,1m3/s Cột áp : H = 237 mmH2O Công suất N = HP 4.4 Kết khảo nghiệm: 4.4.1 Khảo nghiệm khơng tải: Mục đích: -Kiểm tra chất lượng chế tạo máy -Kiểm tra khả làm việc máy Tiến hành khảo nghiệm: a).Chất lượng chế tạo máy: -Kiểm tra chất lượng chế tạo buồng sấy -Kiểm tra độ kín trao đổi nhiệt -Kiểm tra van dẫn tác nhân, độ kín điểm nối b).hệ thống bơm nhiệt ống nhiệt: 55 -Kiểm tra hoạt động máy lạnh c).Nhiệt độ: Bố trí cảm biến nhiệt độ: tổng số cảm biến stt vị trí cơng dụng Kết (oC) Đo nhiệt độ trước vào dàn lạnh 24 Sau phần sôi ống nhiệt Đo nhiệt độ trước vào phần ngưng Sau dàn lạnh ống nhiệt 10 Sau phần ngưng ống nhiệt Đo nhiệt độ trước vào dàn nóng 15 Sau dàn nóng Đo nhiệt độ trước vào buồng sấy 53 lưới sàn buồng sấy Đo nhiệt độ tác nhân vào buồngsấy 50 Đỉnh buồng sấy Đo nhiệt độ tác nhân sau sấy 33 Bảng 4.3 : vị trí cơng dụng cảm biến nhiệt máy sấy  Kết : -Khung đỡ buồng sấy chắn, máy hoạt động không phát tiếng động lạ -Các điểm nối van dẫn đảm bảo kín -Bộ trao đổi nhiệt kín, khơng bị gió ngồi 4.4.2 Khảo nghiệm có tải:  Mục đích: -Xác định thời gian sấy -Kiểm tra kết tính tốn thiết kế -Địa điểm khảo nghiệm: Trung tâm Công Nghệ Thiết bị Nhiệt Lạnh Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh  Tiến hành khảo nghiệm :  Nguồn Atiso: thu hoạch Đà Lạt, dạng thái lát, khối lượng 20kg  Tiến hành xác định ẩm độ ban đầu phương pháp tủ sấy  Tiến hành cài đặt chế độ sấy : -Thời gian đảo chiều 3h -Vận tốc gió đầu vào : m/s - Nhiệt độ sấy : 50 0C - Hồi lưu hoàn toàn tác nhân sấy 56  Theo dõi nhiệt độ, độ co rút vật liệu sấy  Tiến hành lấy mẫu kiểm tra sau chu kì 30 phút Kết đo đạt trình bày bảng 4.4 4.5 : thời gian sấy Thông số đo trung 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5 h 3h 3.5h 4h 4.5 h 5h bình 15.2 14.6 13.4 13.3 11 12.3 12.5 12.4 13.6 13.4 - 53 53 52 52 53 53 50 52 52.4 51 52.14 nhiệt độ sấy ( C) 50 50.4 49.7 50 50.3 49.6 49.7 50 50.5 50.2 50.0 Ẩm độ sau lớp liệu(%) 100 100 100 71.4 41 26 22 14 21 15 - nhiệt độ sau lớp liệu (oC) 29 29.7 29.5 32 36.6 43.6 43.1 46.2 48.2 48 - Ẩm độ trước sấy (%) 11 11 10 10 11 10 10.4 10 10.7 - Chiều cao lớp liệu (cm) 63 55 47 37 31 28 - - - 26 - Dòng điện tiêu thụ (A) 12.5 13.2 12.7 12 12.6 12.8 12.5 13 13.7 12.7 12.77 riêng(kWh/kg) 0.14 0.145 0.14 0.13 0.139 0.141 0.14 0.14 0.151 0.14 0.14 Khối lượng sau sấy (kg) 4.8 nhiệt độ sau dàn lạnh( oC) o nhiệt độ sau dàn nóng ( C) o Chi phí điện Bảng 4.4 : kết thí nghiệm 50 0C thời gian(h) 0h 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h 3.5h 4h 5h Ẩm độ lớp 83 76.8 71 68 65 53 42 24 13 12.3 Ẩm độ lớp 83 73 65 51 44 32 15 18 11.6 11 Bảng 4.5 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 50 0C Biểu đồ 4.1: đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 50 0C 57 Biểu đồ 4.2: mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy  Nhận xét : -Kết khảo nghiệm gần giống với kết thiết kế tính tốn -Hệ thống hoạt động ổn định -Thời gian sấy 5h -Ẩm độ có chênh lệch lớp lớp dưới, nhiên không đáng kể (1,3%) -Giữ màu sắc mùi vị Atiso  Kết số khảo nghiệm khác : -Làm thí nghiệm có chiều dày lớp vật liệu 0,6 m, khối lượng 20kg /mẻ -Nhiệt độ sấy thay đổi từ 36oC,45oC 53 0C -Thời gian đảo chiều 3h -Vận tốc gió đầu vào : m/s - Hồi lưu hoàn toàn tác nhân sấy  Mẻ sấy : -Chế độ sấy : Duy trì nhiệt độ sấy 360C Kết đo đạt trình bày bảng 4.6 4.7 : 58 thời gian sấy(giờ) 0.5 h  1 h  1.5 h  2 h  2.5 h  3h  3.5h  4h  4.5h  5h  5.5h  6h  6.5h  7h  trung  bình  nhiệt độ sau dàn lạnh( o C) 5.5  6  7.9  6.5  7.5  7.4  6.1  6.5  5.5  6.4  6.9  5.5  5.4  5.6  nhiệt độ sau dàn nóng (oC) 45  47  56  41  40  37.4  39  37  37.3  41  41  38.1  38  39.2  nhiệt độ Ẩm độ sấy (oC) 36.3  36  37  37  36.7  37  35.8  37.2  35.6  38  39  37.1  35  37.2  sau lớp liệu(%) 100  100  100  100  96  90.3  82  74  72  58  53  43  33  18  ‐  ‐  ‐  ‐  nhiệt độ sau lớp liệu (oC) 18  19.9  Dòng điện điện Khối lượng 19.8  20.9  21.6  22.7  25  28  29.7  31  28.4  29  33  Ẩm độ trước sấy (%) 21  18  17  15.6  17  18  15.7  19.5  16.6  14  14.1  12.9  12  11.7  tiêu thụ (A) 10.3  10.7  10  9.8  10.7  10.4  10  10.8  11  10.3  9.8  10.5  10.3  10  tiêu thụ(kW/h) 2.266  2.354  2.2  2.156  2.354  2.288  2.2  2.376  2.42  2.266  2.156  2.31  2.266  2.2  sau sấy (kg) 5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10.33  2.27     Bảng 4.6 : kết thí nghiệm 36 C thời gian Ẩm độ Ẩm độ sấy(giờ) lớp trên(%) lớp dưới(%) 0h 83 83 0.5 h 80.3 70 1h 80 63.2 1.5 h 79.3 44.6 2h 79 40.9 2.5 h 77.5 38.3 3h 76 28.8 3.5h 68 34 4h 59 39 4.5h 46 28 5h 35 22 5.5h 27 18 6h 19 14 6.5h 16 11.2 7h 11 Bảng 4.7 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 36 0C 59 Biểu đồ 4.3 : mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy Biểu đồ 4.4 : đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 36 0C 60  Mẻ sấy -Chế độ sấy : Duy trì nhiệt độ sấy 450C Kết đo đạt trình bày bảng 4.8 4.9: Thời gan sấy trung Thông số 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h 3.5h 4h 4.5h 5h 5.5h binh nhiệt độ sau dàn lạnh( oC) 11.3 10.3 10.6 10 10.1 9.5 8.4 8.9 7.2 7.5 7.2 - nhiệt độ sau dàn nóng(oC) 46.5 50 51 50.2 50 49 48 48.7 49.9 49.2 48 49.14 nhiệt độ sấy (oC) 44 45.3 45.4 44.2 43.7 44 44.2 45 46.3 45.2 45.6 44.81 Ẩm độ sau lớp liệu(%) 100 100 100 90.6 75.6 57.4 47 33 28 26 13 - nhiệt độ sau lớp liệu (oC) 26 25.4 26.2 26.5 27.7 30.1 35 57 38 38.7 35 - Ẩm độ trước sấy (%) 13 14 14 14 14 12 14 12 12.5 12 - Chiều cao lớp liệu (cm) 50 40 37 31 29 28 - - - 26 25 - Dòng điện tiêu thụ (A) 11.5 11 11.7 12.3 13 11 11.4 11.6 11.7 11 12.5 11.7 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.14 0.129 Chi phí điện riêng(kWh/kg) Khối lượng sau sấy (kg) 4.2 Bảng 4.8: kết thí nghiệm 45 0C Thời gian sấy(giờ) 0h 0,5h 1h 1,5h 2h 2,5h 3h 3,5h 5h 5.5h Ẩm độ lớp 83 76.3 75 74 71 67.4 59 45 20 10 Ẩm độ lớp 83 70.1 58.1 53.4 46.5 32 27 30 14 Bảng 4.9 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 45 0C 61 Biểu đồ 4.5: đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 450C Biểu đồ 4.6 : mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy  Mẻ sấy : -Chế độ sấy : Duy trì nhiệt độ sấy 530C Kết đo đạt trình bày bảng 4.10 4.11: 62 thời gian sấy Thông số đo trung 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h 3.5h 4h 4.5h 5h bình 14 13.4 14 12 12 11.2 11 10 12 - nhiệt độ sau dàn nóng ( C) 56 53 55 55.7 53 53 54.3 52.9 52.4 55 54.03 nhiệt độ sấy (oC) 52.5 53.2 52.7 53.7 53 52.5 52.4 52.9 53 51.4 52.73 Ẩm độ sau lớp liệu(%) 100 100 100 82 78 69 44.9 42.9 32 13 - nhiệt độ sau lớp liệu (oC) 28.8 28 28.4 28 31 32.4 26.3 37 42 46 - Ẩm độ trước sấy (%) 11 11 11 11 10 10 11 10 10 - Chiều cao lớp liệu (cm) 50 40 37 31 29 28 - - - 26 - Dòng điện tiêu thụ (A) 13.8 14 14.3 13.8 13.4 14.5 14 13.7 14.5 13.6 13.96 riêng(kWh/kg) 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.154 Khối lượng sau sấy (kg)  4.4       nhiệt độ sau dàn lạnh( oC) o Chi phí điện Bảng 4.10 : kết thí nghiệm 53 0C Thời gian(h) 0h 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h 3.5h 4h 5h Ẩm độ lớp 83 76.8 63 61 56 52 42 31 13 Ẩm độ lớp 83 72 58.1 42 33 19 12 15 11.6 Bảng 4.11 : Biến đổi ẩm độ vật liệu thí nghiệm 53 0C Biểu đồ 4.7 : đường giảm ẩm vật liệu thí nghiệm 53 0C 63 Biểu đồ 4.4 : Mối quan hệ ẩm khơng khí sấy ẩm khơng khí sau sấy  Nhận xét : -Kết khảo nghiệm gần giống với kết thiết kế tính tốn -Hệ thống hoạt động ổn định -Duy trì nhiệt độ sấy theo yêu cầu -Thời gian sấy phụ thuộc vào nhiệt độ sấy, không đồng qua mẻ sấy.Theo : - Nhiệt độ sấy 450C ( mẻ 1), thời gian sấy 5,5h - Nhiệt độ sấy 530C ( mẻ 2), 500C ( mẻ 3) thời gian sấy h - Nhiệt độ sấy 360C ( mẻ 4), thời gian sấy 7h -Tại thời điểm đảo chiều tác nhân sấy : - Ẩm độ vật liệu lớp tăng lên nhận ẩm tác nhân sấy lấy từ lớp vật liệu phía -Ẩm vật liệu lớp bắt đầu giảm mạnh tiếp xúc trực tiếp với tác nhân sấy -Sau thời gian sấy cho mẻ sấy, ẩm độ vật liệu có chênh lệch lớp lớp dưới, chênh lệch cao 1,3 % -Ẩm độ tác nhân sấy trước vào buồng sấy khỏi buồng sấy thời điểm kết thúc trình sấy gần nhau, gần ẩm độ vật liệu sấy -Sản phẩm sấy giữ màu xanh mùi vị 64 4.3.3 Khảo nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến chi phí điện riêng:  Chọn số liệu : Chọn ngẫu nhiên số liệu tiêu thụ điện thời điểm mẻ sấy thí nghiệm Ta có : Tổng chi phí tiêu thụ điện = chi phí tiêu thụ điện 1h * thời gian sấy chi phí thời gian lượng sấy(h) riêng(kWh/kg) 36 (0C) 2.266 2.2 2.354 2.2 2.42 0.80 45 (0C) 2.53 2.574 2.86 2.508 2.574 5.5 0.72 50 (0C) 2.75 2.794 2.772 2.75 3.014 0.70 53 (0C) 3.036 3.146 2.948 3.08 3.19 0.77     Bảng 4.12 : chi phí điện riêng mẻ sấy khảo nghiệm Anova: Single Factor                            SUMMARY              Groups  Sum Count  Average Variance   45 (0C)  5  13.05  2.61 0.02047     53 (0C)  5  15.4  3.08 0.00895     50 (0C)  5  14.08 2.82 0.01258   36 (0C)  5  11.44 2.29 0.00944                               ANOVA              Source of Variation  SS  Between Groups  1.6791654  Within Groups  0.2057968      Total  1.8849622  df  MS  F  P‐value  3  0.5597218 43.51646284 16  0.0128623     F crit  6.40413E‐08  3.238871522             19              65   Biểu đồ 4.9 : ảnh hưởng nhiệt độ tới tổng chi phí diện  Nhận xét : Do khơng xét đến tiêu thành phần dinh dưỡng, vitamin sản phẩm, nên để chọn thơng số hợp lí cho hình máy sấy, chúng tơi chọn tiêu chi phí điện riêng Theo biểu đồ 4.9, chi phí điện riêng thấp sấy 500C 66 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận : 5.1.1 Kết đạt : -Đề tài hoàn thành mục tiêu đặt ra, cụ thể là: -Đề tài thiết kế, chế tạo thành công máy sấy Atiso suất 20kg/mẻ -Sấy khảo nghiệm máy với suất thiết kế Kết máy làm việc ổn định -Sấy khảo nghiệm máy với suất thiết kế nhằm đo suất tiêu thụ điện ứng với thay đổi nhiệt độ sấy Bước đầu xác định kết làm việc mức nhiệt độ 50oC 5.2 Đề nghị : Tiến hành qui hoạch thực nghiệm nhằm xác định thông số làm việc tối ưu hình 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Đình Tín, Bùi Hải 2004 Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật truyền nhiệt NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Hồng Đình Tín 2002 Cơ sở truyền nhiệt NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Hồng Đình Tín, Lê Chí Hiệp 1997 Nhiệt động lực học kỹ thuật NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy 2007 Máy thiết bị lạnh NXB Giáo Dục Nguyễn Văn May Bơm quạt máy nén NXB khoa học kỹ thuật Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm, Lê Văn Bạn, Trương Văn Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 10 Trần Văn Phú 2000 Tính tốn thiết kế hệ thống sấy NXB Giáo Dục, 359 trang 11 Võ Chí Chính – Đinh Văn Thuận 2009 Hệ Thống Máy Thiết Bị Lạnh NXB khoa học kỹ thuật 12 Tài liệu từ internet : http://www.heatpipeindia.com/heatpipes/thermosyphons.swf http://www.heatpipe.com/abouthpt/heatpipes.htm 68 Quỳnh Liên Theo ENA Việt báo.lợi ích Atiso 9/2007 http://vietbao.vn/Suc-khoe/Loi-ich-cua-cay-Atiso/30191484/248/ http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/atiso.htm 69 ... (thổi khơng khí vào stato động cơ) thiết bị dễ bị bụi bẩn khó lấy nhiệt r to Khi sử dụng ống nhiệt, trục động r to trục rỗng bên ống nhiệt chưa nước, nước lấy nhiệt từ rôt stato truyền qua cánh tản... cứng, có khía dọc, phủ lông trắng Lá to, dài, mọc so le, phiến xẻ thùy sâu có khơng đều, mặt xanh lục mặt có lơng trắng, cuống to ngắn Cụm hoa hình cầu, to, mọc ngọn, màu đỏ tím tím lơ nhạt,... để hồi nhiệt (ví dụ: lò hơi…) Ứng dụng ống nhiệt để tản nhiệt linh kiện điện tử (bộ vi xử lý CPU, transistor công suất…), phần r to động nhằm cao hiệu tản nhiệt, thiết bị gọn nhẹ độ tin cậy cao
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH SẤY BÔNG ATISÔ NĂNG SUẤT 20KGMẺ , THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH SẤY BÔNG ATISÔ NĂNG SUẤT 20KGMẺ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay