2D1 1 2 2c04 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

Câu [2D1-1.2-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Bảng biến thiên sau hàm số ? y= A x+5 x−2 Đáp án A y= B 2x −1 x+3 y= C Lời giải 4x − x−2 x=2 B Dựa vào bảng biến thiên , hàm số khơng xác định loại lim y = lim y = x →+∞ x →−∞ C Lại loại Dựa vào bảng biến thiên, hàm số ln nghịch biến, chọn A y= D 3− x 2− x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 2 2c04 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 2 2c04 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay