2D1 1 2 1c06 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

Câu [2D1-1.2-1] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số khoảng xác định bảng biến thiên sau : Khẳng định sai ? A Hàm số đồng biến khoảng y  f  x xác định  �;1 y  f  x  1; � B Giá trị lớn hàm số khoảng C Hàm số đạt cực đại x  y  f  x D Đồ thị hàm số đường tiệm cận Lời giải Đáp án A �; 1 ;  1;1 Vì hàm số khơng xác định x  1 nên hàm số đồng biến  �\  1 , liên tục
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 2 1c06 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 2 1c06 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay