THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP

88 70 1
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP HỌ TÊN SINH VIÊN: PHẠM VĂN DƯƠNG LÊ MINH NHẬT NGÀNH : CƠ KHÍ NƠNG LÂM NIÊN KHỐ :2007 - 2011 Tháng 6/2011 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP Tác giả PHẠM VĂN DƯƠNG LÊ MINH NHẬT Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành: Cơ khí nơng lâm Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ: Nguyễn Hải Triều Thạc sĩ: Đặng Hữu Dũng Tháng 6/2011 i LỜI CẢM TẠ Để có thành học tập ngày hơm nay, ngồi vận động thân, chúng em ln nhận tình cảm chân thành từ gia đình, thầy bạn bè quanh chúng em Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Cơ Khí Cơng Nghệ Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt quý thầy Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ truyền đạt kiến thức để chúng em hoàn thành luận văn Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Hải Triều thầy Đặng Hữu Dũng trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ chúng em thực đề tài Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến sửa chữa suốt trình chúng tơi thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Phạm Văn Dương Lê Minh Nhật ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP  Cây đậu phộng, đậu xanh, đậu nành mè (vừng) v.v… công nghiệp, lương thực có phạm vi canh tác tiềm kinh tế lớn Song canh tác thủ công nên bị giới hạn quy mô hiệu kinh tế Nếu ta giới hoá khâu rút ngắn thời gian canh tác tận dụng thời gian nhàn rỗi, hạn chế tối đa cơng lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh tế Nghiên cứu mẫu máy gieo đáp ứng yêu cầu nông học khâu gieo, giải khâu việc giới hóa trồng, giảm bớt sức lao động trực tiếp, tăng suất lao động mục đích đề tài chúng em  Nội dung thực hiện:  Lựa chọn nguyên tắc làm việc mơ hình máy theo u cầu kỹ thuật nông học  Thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy theo mơ hình chọn  Thơng số kỹ thuật máy:  Khoảng cách hàng: o Đối với đậu phộng : 200 mm o Đối với đậu xanh : 300 mm o Đối với đậu nành : 300 mm o Đối với mè: 300 mm  Khoảng cách hạt hàng: o Đối với đậu phộng: 200 mm o Đối với đậu xanh: 150 mm o Đối với đậu nành : 150 mm o Đối với mè : 150 mm iii  Năng suất máy > 2000 m2/h  Nguồn động lực: Máy kéo KUBOTA L2000  Kết khảo nghiệm:  Khả nhận hạt : 60  93% tùy theo vận tốc liên hợp máy  Khả nhả hạt : ≥ 98%  Độ tổn thương hạt : ≤ 2%  Độ đồng hàng chênh lệch cao iv MỤC LỤC Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm yếu tố ảnh hưởng đến loại hạt giống 2.2 Yêu cầu kỹ thuật nông học hạt làm giống 2.3 Thời vụ trồng 2.4 Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu làm đất 2.5 Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu gieo 2.6 Yêu cầu kỹ thuật máy gieo 2.7 Các phương pháp gieo trồng đậu phộng, đậu xanh, đậu nành mè 10 2.7.1 Phương pháp gieo thủ công 10 2.7.2 Phương pháp gieo máy 10 2.8 Giới thiệu nguyên lý làm việc số loại máy gieo hạt 10 2.8.1 Máy gieo kiểu trục 11 2.8.2 Gieo kiểu đĩa 12 2.8.3 máy gieo khí động 14 2.9 Tìm hiểu số phận làm việc máy gieo khí động 17 2.9.1 Lưỡi rạch 17 2.9.2 Bộ phận lấp hạt 18 2.9.3 Thùng chứa hạt 19 2.10 Quạt ly tâm 19 v 2.10.1 Phân loại 20 2.10.2 Nhiệm vụ 20 2.10.3 Yêu cầu 20 2.10.4 Cấu tạo quạt ly tâm 20 2.11 Lý thuyết tính tốn máy gieo khí động 21 2.11.1 Đặc tính chung q trình gieo hạt 21 2.11.2 Tính tốn sơ số lỗ gieo 21 2.11.3 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo 22 2.11.4 Cơ sở lý thuyết tính toán độ chênh lệch áp cần thiết cho trống gieo 23 2.11.5 Cơ sở lý thuyết tính tốn quạt 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 27 3.2 Phương pháp thiết kế máy 27 3.3 Phương pháp chế tạo 28 3.4 Phương pháp khảo nghiệm đánh giá 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Yêu cầu máy gieo cần thiết kế 29 4.1.1 Các thông số ban đầu 29 4.1.2 Yêu cầu kỹ thuật nơng học máy 30 4.2 Chọn mơ hình thiết kế máy 30 4.2.1 Sơ đồ toàn máy gieo 31 4.2.2 Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy gieo khí động kiểu trống thiết kế 34 4.2.3 Trống gieo 34 4.2.4 Thùng chứa hạt 36 4.2.5 Lưỡi rạch hàng 36 4.3 Tính tốn thiết kế trống gieo 37 4.3.1 Trống gieo hạt đậu phộng 37 4.3.2 Trống gieo hạt đậu xanh 38 4.3.3 Trống gieo hạt đậu nành 39 vi 4.3.4 Trống gieo hạt mè 40 4.4 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo 41 4.4.1 Ứng với v2 = 0,3; d = 250 41 4.5 Cơ sở lý thuyết tính tốn độ chênh lệch áp cần thiết cho trống gieo 44 4.5.1 Đối với đậu phộng 45 4.5.2 Đối với đậu xanh 45 4.5.3 Đối với đậu nành 46 4.5.4 Đối với mè 46 4.6 Tính tốn chọn quạt 47 4.6.1 Tính vận tốc khơng khí qua lỗ 47 4.6.2 Tính lưu lượng qua quạt 48 4.6.3 Tính đường kính cửa hút quạt 50 4.6.4 Tính vận tốc dòng khơng khí cửa quạt hút 51 4.6.5 Tính cột áp 52 4.6.6 Tính cơng suất quạt ly tâm 52 4.7 Tính tốn truyền 53 4.7.1 Tính tốn truyền đai 53 4.7.2 Tính tốn truyền xích 57 4.8 Thiết lập quy trình chế tạo 54 4.8.1 Quy trình cơng nghệ chế tạo trống gieo 54 4.8.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo trục trống gieo 55 4.9 Khảo nghiệm 64 4.9.1 Địa điểm thời gian khảo nghiệm 64 4.9.2 Mục đích 64 4.9.3 Phương pháp dụng cụ khảo nghiệm 65 4.9.4 Khảo nghiệm phận gieo cấp độ khác 65 4.9.5 Độ tồn thương hạt 69 4.9.6 Thảo luận kết khảo nghiệm 70 vii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 74 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cụm gieo kiểu trục 10 Hình 2.3: Cơ cấu lấy nhả hạt kiểu đĩa có trục thẳng đứng 12 Hình 2.4: Nguyên lý lấy nhả hạt máy gieo khí động kiểu đĩa 13 Hình 2.5: Sơ đồ cụm gieo khí động máy gieo SPC – 16 Hình 2.6: Cấu tạo buồng gieo đĩa gieo 16 Hình 2.7: Các loại đĩa gieo 16 Hình 2.8 :các loại lưỡi rạch hàng sử dụng 18 Hình 2.9: loại quạt ly tâm 19 Hình 2.10: Cấu tạo quạt ly tâm 20 Hình 4.1: 30 Sơ đồ tồn máy Hình 4.2: Cấu tạo trống gieo 30 Hình 4.3: Trục hình vành khăn 31 Hình 4.4: Trục nhỏ 32 Hình 4.5: Mặt bích bên phải 33 Hình 4.6: Mặt bích bên trái 33 Hình 4.7 Cụm chổi tì 34 Hình 4.8 Thùng chứa hạt 35 Hình 4.9: Lưỡi rạch hàng dạng dao cong 37 Hình 4.10 Bánh xe lấp hạt 38 Hình 4.11 Bánh xe đẫn động 40 viii Hình 4.12: Trống gieo 54 Hình 4.13: Cấu tạo trục vành khăn 55 Hình 4.14: Cấu tạo trục nhỏ 56 ix  Nguyên công 2: Cắt vạt mặt đầu phôi Thực máy tiện Gá phôi vào mâm cặp vạt mặt đầu phôi  Nguyên công 3: Bước 1: Tiện thô đoạn có chiều dài  60x90 mm xuống  58,5x90 mm Bước 2: Tiện thơ đoạn có chiều dài  58,5x30 mm xuống  55,5x30 mm Bước 3: Tiện tinh đoạn có chiều dài  55,5x30 mm xuống  55x30 mm Bước 4: Tiện tinh đoạn có chiều dài  58,5x50 mm xuống  58x60 mm Bước 5: Làm phơi đoạn có chiều dài  60x21 mm xuống  59,8x21 mm  Nguyên công 4: Khoan lỗ  12 trục  Nguyên công 5: Tiện ren M58x50  Nguyên công 6: Doa lỗ  50x15 mm  52x15 mm b) Quy trình cơng nghệ chế tạo trục nhỏ Hình 4.15: Cấu tạo trục nhỏ  Nguyên công1: Chọn phôi Vật liệu thép 45 có tổng chiều dài 205 + (20 + 30) mm Đường kính ngồi  32  Ngun cơng 2: 63 Vạt mặt đầu khoan lỗ chống tâm Được thực máy tiện  Nguyên công 3: Làm phơi Tiện thơ trục có chiều dài  32x205 mm xuống  30,5x205 mm  Nguyên công 4: Tiện Bước 1: Tiện thơ trục có chiều dài  30,5x50 mm xuống  22,5x50 mm Bước 2: Tiện thô trục có chiều dài  30,5x15 mm xuống  25,5x15 mm Bước 3: Tiện thơ trục có chiều dài  30,5x35 mm xuống  28,5x35 mm Bước 4: Tiện thô trục có chiều dài  30,5x15 mm xuống  25,5x15 mm Bước 5: Tiện tinh trục có chiều dài  22,5x50 mm xuống  22x50 mm Bước 6: Tiện tinh trục có chiều dài  25,5x15 mm xuống  25x15 mm Bước 7: Tiện tinh trục có chiều dài  28,5x35 mm xuống  28x35 mm Bước 8: Tiện tinh trục có chiều dài  30,5x90 mm xuống  30x90 mm Bước 9: Tiện tinh trục có chiều dài  25,5x15 mm xuống  25x15 mm  Nguyên công 5: Tiện ren M28x25  Nguyên công 6: Phay rãnh then 5x20 mm 4.9 Khảo nghiệm Do thời gian có hạn nên nghiên cứu chế tạo khảo nghiệm phận gieo đậu phộng 4.9.1 Địa điểm thời gian khảo nghiệm Địa điểm: Tại xưởng thực tập máy nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Từ ngày 13 – 15 tháng năm 2011 4.9.2 Mục đích Cơng việc thiết kế chế tạo công việc bước đầu, để kiểm tra chất lượng đánh giá khả làm việc phận gieo ta cần phải tiến hành khảo nghiệm phận gieo Mục đích việc khảo nghiệm để:  Xác định tiêu:  Khả nhận hạt 64  Khả nhả hạt  Độ đồng hàng  Độ tổn thương hạt  Đánh giá khả làm việc phận gieo Từ rút khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa đổi, cải tiến hồn thiện phận gieo tốt để đưa vào áp dụng sản xuất 4.9.3 Phương pháp dụng cụ khảo nghiệm  Phương pháp: Lắp phận gieo lên khung Cho quạt làm việc số vòng quay khác cách thay đổi tỷ số truyền, quạt truyền động trục PTO máy kéo KUBOTA L2000 Chúng dùng truyền xích có tỷ số truyền i =2 máy làm việc đồng để truyền động cho trống gieo Dưới hàng lỗ trống ta đặt hộp hứng hạt Đậu phộng sau phân loại làm cho vào thùng chứa hạt, cho phận gieo hoạt động Sau đếm số hạt hộp hàng gieo, tương ứng với vòng quay trống Nhằm tìm áp suất phù hợp để phận gieo làm việc đảm bảo yêu cầu nông học Chúng tiến hành nhiều tốc độ khác Số lần lặp lại lần Chiều dài đường chạy tính theo số vòng quay trống = 5*3,14*2*0,4 =12,56 m Số vòng quay trống 22,9 v/p Vận tốc liên hợp máy 3,8 Km/h  Dụng cụ khảo nghiệm: Đồng hồ bấm giây đồng hồ đo số vòng quay 4.9.4 Khảo nghiệm phận gieo cấp tốc độ khác Chúng tiến hành khảo nghiệm số vòng quay khác trục PTO, tương ứng với số vòng quay quạt áp suất trống khác a) Với số vòng quay PTO 470 vòng/phút 65 Bảng 4.8: Kết khảo nghiệm với cột áp :450mmH2O STT Số vòng Thời gian quay quạt trống quay Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng 22 12 13 21 16 2086 20 13 15 17 12 14 13 2063 22 16 11 11 10 15 2099 20 Trung 17 12,6 13,6 30 16,6 12,6 24,28 18 19,4 42,85 23,7 18 vòng bình Tỉ lệ % Nhận xét: Khả nhận hạt thấp < 50% không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật nông học Độ đồng hàng chênh lêch lớn b) Với số vòng quay PTO 682 vòng/phút Bảng 4.9: Kết khảo nghiệm với cột áp : 584 mmH2O STT Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Số vòng Thời gian quay trống quạt quay vòng 39 56 27 40 29 34 3952 19 46 58 49 45 39 38 3974 20 50 51 43 48 34 25 3980 22 45 55 39,6 44,3 34 32,33 64,29 78,57 56,57 63,29 48,57 46,19 Trung bình Tỉ lệ % Nhận xét: Khả nhận hạt tăng lên chưa đáp ứng yêu cầu 66 Độ đồng hàng chênh lệch lớn Sau lần khảo nghiệm ta thấy máy chưa đáp ứng yêu cầu nông học, không đạt yêu cầu đề Khả nhận hạt thấp Độ đồng hàng chênh lệch lớn Khảo nghiệm thất bại do: Số vòng quay thấp khơng đủ áp để hút hạt Trống quay nhanh ảnh hưởng đến khả nhận hạt Chúng đề phương pháp khảo nghiệm tăng số vòng quay quạt giảm vận tốc quay trống ứng với vận tốc liên hợp máy : Vm1 = Km/h, Vm2 = 1,5Km/h, Vm3 = 2,5Km/h c, Với số vòng quay PTO 941 vòng/phút Chọn vận tốc liên hợp máy Vm1 = Km/h, vận tốc trống v2 = 0,08m/s, số vòng quay trống n2 =6 vòng/ phút Bảng 4.10: Kết khảo nghiệm với cột áp 530mmH2O STT Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Số Số hạt Thời vòng rơi gian quay trống quạt quay vòng 28 24 22 20 27 25 3016 20 20 24 23 20 25 25 20 3127 16 20 26 27 23 19 29 19 3076 18 19 26 24,67 21,67 21,23 27 21,33 Trung bình Tỉ lệ % 18 12,68 92,85 88,1 77,4 76,19 96,42 67 76,19 Nhận xét: Tỉ lệ nhận hạt cao không đồng hàng Vận tốc liên hợp máy chậm không đáp ứng yêu cầu d, Với số vòng quay PTO 941 vòng/phút Chọn vận tốc liên hợp máy Vm1 = 1,5 Km/h, vận tốc trống v2 = 0,12m/s, số vòng quay trống n2 = vòng/ phút Bảng 4.11: Kết khảo nghiệm lần (cột áp 530mmH2O) STT Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Số vòng Số hạt quay rơi quạt Thời gian trống quay vòng 32 30 26 21 27 26 3274 30 20 30 28 25 23 28 27 3113 27 20 39 30 28 20 27 24 3121 25 20 33,67 29,33 26,33 21,33 27,33 25,67 27,33 80,16 69,84 62,69 60 65,08 61,11 17,7 Trung bình Tỉ lệ % Nhận xét: Khả nhận hạt không đạt e, Với số vòng quay PTO 941 vòng/phút Chọn vận tốc liên hợp máy Vm1 = 2,5 Km/h, vận tốc trống v2 = 0,2m/s, số vòng quay trống n2 = 15 vòng/ phút 68 Bảng 4.12: Kết khảo nghiệm lần (cột áp 530mmH2O) STT Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Số vòng Số hạt quay rơi quạt Thời gian trống quay vòng 58 57 55 58 57 58 3175 40 20 56 58 54 58 58 60 3231 44 20 60 58 57 60 58 57 3077 42 20 58 57,67 55,33 58,67 57,67 58,33 Trung bình Tỉ lệ % 42 12,15 82,86 82,38 79,04 83,8 82,38 83,33 Nhận xét: Khả nhận hat 79,04  83,33 % Tỉ lệ thấp khơng đạt u cầu đề ra, 4.9.5 Độ tổn thương hạt Chúng tiến hành khảo nghiệm tương tự trên, đếm số hạt gieo hàng gieo tương ứng với vòng quay trống, đồng thới đếm số hạt hỏng sau tính tỉ lệ % tổng số hạt hỏng tổng số hạt gieo hàng 69 Bảng 4.13: Kết khảo nghiệm độ tổn thương hạt STT Thời gian Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng 1 0 21 2 0 20 1 1 20 Trung bình 0,67 0,33 0,33 0,67 0,33 Tỉ lệ % 1,59 2,3 1,4 1,4 1,59 1,4 trống quay vòng Nhận xét: Dựa vào kết khảo nghiệm tính độ hỏng hạt 2% tỉ lệ chấp nhận Tóm lại: Với kết cấu nguyên lý hoạt động phận gieo khí động kiểu trống đáp ứng yêu cầu đặt khâu gieo đậu phộng 4.9.6 Thảo luận kết khảo nghiệm  Khả nhận hạt: từ 60 93% không đạt yêu cầu đề  Khả giữ hạt: khoảng 86,8%  Khả nhả hạt: 100% đạt yêu cầu  Độ đồng hàng: khơng đạt chênh lệch lớn  Độ tổn thương hạt: nhỏ 2% đáp ứng yêu cầu Nguyên nhân bước đầu : Cửa cấp hạt lớn,làm hạt có khoảng tụ lớn, dẫn đến khó hút hạt Đường kính lỗ hút hạt nhỏ, làm giảm áp lực hút Do trống làm nhựa lúc chuyển động trục trống mặt bích bị ovan dẫn đến nhận hạt Biện pháp khắc phục : Tăng đường kính lỗ hút hạt 70 Khi ta tăng đường kính lỗ hút hạt lúc áp lực hút tác dụng lên hạt lớn hạt giữ mặt trống Làm phận cấp hạt để hạt tiếp xúc tốt với lỗ nhận hạt Giới giạn hạn số hạt qua lỗ nhận hạt trống 71 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình chế tạo khảo nghiệm phận gieo rút kết luận sau:  Bộ phận gieo chưa đáp ứng tiêu chúng tơi đề  Về ngun lý thích hợp cho việc gieo hàng hẹp, loại hạt có vỏ mỏng, dễ bị xây xát đặc biệt đậu phộng, khắc phục độ tổn thương hạt gieo  Kết cấu đơn giản, gọn nhẹ, dễ chế tạo  Khả nhận hạt 60->93% tuỳ theo vận tốc liên hợp máy  Khả nhả hạt ≥ 98%  Độ tổn thương hạt ≤ 2%  Độ đồng hàng chênh lệch cao  Do thời gian trình độ tay nghề hạn chế, thiếu thốn sở vật chất nên chúng tơi chưa thể chế tạo xác trống gieo số chi tiết khác 5.2 Đề nghị Qua trình chế tạo khảo nghiệm chúng tơi đưa đề nghị sau:  Cải tiến lại phận cấp liệu để đơn giản cung cấp hạt cho trống dễ dàng hơn, giới hạn số hạt qua lỗ nhận hạt  Thay đổi tỉ số truyền truyền xích số lỗ trống nhận hạt để giảm vận tốc quay trống  Thiết kế phận chổi quét trống trước nhận hạt  Khoan lỗ hút hạt lớn để khảddo nghiệm lại khả nhận hạt giữ hạt  Tiến hành khảo nghiệm lại để đánh giá khả làm việc trống nhận hạt  Thiết kế, chế tạo toàn máy sau tiến hành khảo nghiệm đồng để đánh giá xác 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYỄN QUANG LỘC – Giáo trình hệ thống máy gieo trồng chăm sóc Trường Đại Học Nơng Lâm Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ – 2001 NGUYỄN QUANG LỘC – Cơ giới hóa sản xuất trồng Nhà xuất Nơng Nghiệp – 1991 ĐỒN VĂN ĐIỆN – Lý thuyết tính tốn máy nơng nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm – TP.HCM – 1987 NGUYỄN VĂN MN, TRẦN VĂN NGHIỄN, NGUYỄN VIẾT LẦU, HÀ ĐỨC THÁI – Máy canh tác nông nghiệp Nhà xuất Giáo Dục – 1999 NGUYỄN VĂN MAY – Bơm quạt máy nén Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật – 2001 NGUYỄN TRỌNG HIỆP – Chi tiết máy Nhà xuất Nông Nghiệp – Hà Nội – 1983 NGUYỄN TRỌNG HIỆP & NGUYỄN VĂN LẪM – Thiết kế chi tiết máy Nhà xuất Giáo Dục – 1999 LÊ TIẾN HỖN – Cơng nghệ kim loại Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM – 1997 BÙI TRỌNG LỰU & NGUYỄN VĂN VƯỢNG – Bài tập sức bền vật liệu Nhà xuất Giáo Dục – 1996 10 TRẦN HỮU QUẾ - Vẽ kỹ thuật khí Nhà xuất Giáo Dục – 1999 11.ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG Tác giả :Lương Quốc Ấn Nguyễn Duy Dũng - 2010 73 PHỤ LỤC Hình :5.1: máy gieo liên lợp với máy kéo Hình 5.2: trống nhận hạt Hình 5.3: trục trống gieo Hình 5.4: cụm trống gieo Hình 5.5 : trục vành khăn Hình 5.6: thùng cấp hạt Hình 5.7 quạt hút
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP , THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY GIEO HẠT KHÍ ĐỘNG KIỂU TRỐNG HÀNG HẸP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay