2D1 1 2 1c04 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

Câu [2D1-1.2-1] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Cho hàm số y  f  x y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  1;0   1; �  0;1 A B C Lời giải Đáp án C y  f  x  a; b  � f '  x   0x � a; b  Phương pháp: Hàm số đồng biến y  f  x  �; 1 ,  0;1 Cách giải: Hàm số đồng biến khoảng có bảng biến thiên sau: D  �;0 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 2 1c04 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 1 2 1c04 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay