2D1 1 1 2c22 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

Câu 22 [2D1-1.1-2] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Cho hàm số x 1 y ; y  x  2x  2; y   x  x  3x  x 1 Trong hàm số trên, có hàm số đơn điệu �? A B C D Lời giải Đáp án C 2 Ta có y   x  x  3x  � y '  3x  2x   0; x �� suy hàm số nghịch biến � Vậy có hàm số đơn điệu �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 2c22 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D1 1 1 2c22 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay