2D1 1 1 2c05 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

f  x  a; b  Khẳng định Câu [2D1-1.1-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 4: TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số đạo hàm sau sai? f�  x   0,  x � a; b  hàm số f  x  đồng biến khoảng  a; b  A Nếu f  x  a; b  f �  x  �0,  x � a; b  f �  x   B Hàm số nghịch biến khoảng x � a; b  hữu hạn điểm f  x  a; b  f �  x   0,  x � a; b  C Nếu hàm số đồng biến khoảng f  x1   f  x  0 f  x a; b  x , x � a; b   x  x D Hàm số nghịch biến khoảng với x1 �x Lời giải Đáp án C f  x  a; b  f �  x  �0,  x � a; b  ” Sửa lại cho “Nếu hàm số đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 2c05 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 1 2c05 211 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 04 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay