2D1 1 1 1c49 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:52

y = f ( x) Câu 49 [2D1-1.1-1] (THPT TRUNG-THANH HĨA-LẦN 1) Hàm số đạo hàm khoảng đề sau sai ? f '( x) = y = f ( x) ( a; b ) ( a; b ) x A Nếu với thuộc hàm số khơng đổi khoảng f '( x) ≥ y = f ( x) ( a; b ) ( a; b ) x B Nếu với thuộc hàm số đồng biến khoảng y = f ( x) ( a; b ) f ' ( x ) = ( a; b ) x C Nếu hàm số khơng đổi khoảng với thuộc y = f ( x) ( a; b ) f ' ( x ) ≥ ( a; b ) x D Nếu hàm số đồng biến khoảng với thuộc Lời giải Đáp án B B Câu thiếu dấu xảy hữu hạn điểm ( a; b ) Mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 1c49 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 1 1c49 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay