2D1 1 1 1c22 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

Câu 22 [2D1-1.1-1] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Khẳng định x 1 y x2 sau hàm số  �;  � 2; �  �;  � 2; � B Hàm số nghịch biến A Hàm số đồng biến  �;   2; �  �;   2; � D Hàm số nghịch biến khoảng xác định C Hàm số đồng biến khoảng xác định Lời giải Đáp án D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 1c22 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 1 1c22 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay