2D1 1 1 1c13 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

y = x + x − 2017 Câu 13 [2D1-1.1-1] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Cho hàm số có đồ thị ( C) Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? ( C) ( C) A Đồ thị có ba điểm cực trị B Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng A ( 0; −2017 ) ( C) ( C) C Đồ thị qua điểm D Đồ thị có điểm cực tiểu Lời giải Đáp án A ab > Do nên hàm số có điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 1c13 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 1 1 1c13 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay