2D1 1 1 1c08 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

f  x f�  x  xác định, liên tục Câu [2D1-1.1-1] (THPTQG ĐỀ SỐ 5: TRẦN MINH TIÊN) Cho hàm số đạo hàm f�  x  đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau ? R f  x  �;1 A Hàm số đồng biến f  x  �;1  1; � B Hàm số đồng biến f  x  1; � C Hàm số đồng biến f  x D Hàm số đồng biến R Lời giải Đáp án C f ' x f '  x   0, x � 1; � f  x  1; � Dựa vào đồ thị hàm số , ta thấy suy hàm số đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 1 1c08 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D1 1 1 1c08 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay