2D1 1 0 4c48 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

f x = a x + bx + cx + d Câu 48 [2D1-1.0-4] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Cho hàm số ( ) với d > 2018  a, b, c, d ∈ ¡ ;a > a + b + c + d − 2018 < Số cực trị hàm số y = f ( x ) − 2018 A Đáp án D Ta hàm số B C Lời giải D g ( x ) = f ( x ) − 2018 hàm số bậc ba liên tục ¡ lim g ( x ) = −∞; lim g ( x ) = +∞ x →+∞ Do a > nên x →−∞ g = d − 2018 > 0; g ( 1) = a + b + c + d − 2018 < g x =0 Để ý ( ) nên phương trình ( ) nghiệm phân biệt ¡ y = f ( x ) − 2018 g x = f ( x ) − 2018 Khi đồ thị hàm số ( ) cắt trục hoành điểm phân biệt nên hàm số cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 0 4c48 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 0 4c48 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay