2D1 1 0 4c06 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

Câu [2D1-1.0-4] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Biết hàm số y  f  x   x   m  1 x  x   x ;x  (với m tham số thực) nghịch biến khoảng đồng biến x x 6  x ;x  khoảng giao với rỗng Tìm tất giá trị m để ? m   m   � � � � m 1 m3 A m  1 B m  C � D � Lời giải Đáp án D y�  x2  6 m 1 x  Ta  0có nghiêm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1  x2  Yêu cầu toán � y� �� 0 � � 0 � � �� �� � �  27 � �x1  x2  a  � � 3 � 2 � m � 9 m 1   27 �  m 1  � � m 1 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 0 4c06 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 0 4c06 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay