2D1 1 0 2c0710 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

2 Câu [2D1-1.0-2] Cho tốn: “Xét tính đơn điệu hàm số y  x  x  ” Một bạn học sinh làm sau: D  R \  3;1 - Bước 1: Tập xác định: x  x  3 '  x 1 y'   2 x  2x  x  2x  - Bước 2: Tìm đạo hàm: �x  1 �x   � y '  � �2 � �� x  3 � x �� �x  x   �� x 1 �� - Bước 3: - Bước 4: Bảng biến thiên: - Bước 5: Kết luận: Vậy hàm số nghịch biến nửa khoảng hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Bài làm B Sai từ bước  �; 3 , đồng biến nửa khoảng  1; � Hỏi làm C Sai từ bước Lời giải D Sai từ bước Đáp án A Bài làm từ bước đến bước x � 1; �  1; � , kết hợp với hàm số Xét dấu y ' , ta thấy y '  , nên hàm số đồng biến khoảng  1; � , ta có hàm số đồng biến nửa khoảng  1; � Tương tự ta có hàm số liên tục nửa khoảng  �; 3 Vậy bước nghịch biến nửa khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 0 2c0710 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan , 2D1 1 0 2c0710 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay