2D1 1 0 2c28 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:51

Câu 28 [2D1-1.0-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Cho hàm số bảng biến thiên hình sau: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số đạt giá trị lớn giá trị bé 3 C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận  �; 1  2; � D Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Đáp án B lim y  � Do n�� nên HS không tồn GTLN y  f  x liên tục � có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 0 2c28 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D1 1 0 2c28 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay