THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM LÒ ĐỐT VỎ CÀ PHÊ 2 GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kgh

87 31 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ & CƠNG NGHỆ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ - CHẾ TẠO - KHẢO NGHIỆM ĐỐT VỎ PHÊ GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kg/h Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Duy Thị Ngọc Lợi Nghành: Cơ khí chế biến bảo quản nơng sản thực phẩm Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 6/2011 THIẾT KẾ - CHẾ TẠO - KHẢO NGHIỆM ĐỐT VỎ PHÊ GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kg/h Nguyễn Văn Duy Thị Ngọc Lợi Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến Bảo Quản Nông sản Thực Phẩm Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Văn Xuân Th.S Trần Văn Tuấn Tp Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp - Ban Chủ nhiệm Quý Thầy, Cô Khoa Cơ khí – Cơng nghệ Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình theo học trường - Xin chân thành biết ơn Thầy Th.S Nguyễn Văn Xuân Thầy Th.S Trần Văn Tuấn tận tình hướng dẫn chúng tơi thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, nhân viên công nhân Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp – Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí chế tạo lắp đặt đốt vỏ phê ghi nghiêng bán tự động công suất 25 kg/h thiết bị đo để nghiên cứu suốt trình thực đề tài - Xin cảm ơn gia đình bạnđộng viên, giúp đỡ chúng tơi q trình học tập Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Văn Duy Thị Ngọc Lợi -i- TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế - chế tạo - khảo nghiệm đốt vỏ phê ghi nghiêng bán tự động công suất 25 kg/h” tiến hành Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp – Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 3/2011 đến 6/2011 Kết thu sau: - Tính tốn, thiết kế đốt vỏ phê ghi nghiêng bán tự động công suất 25 kg/h theo nguyên lý cháy thuận - Chế tạo phận lắp ráp chúng lại với theo mơ hình thiết kế Từ chế tạo hồn thiện mơ hình đốt theo yêu cầu bao gồm phận :  Khung đốt  Bộ phận cung cấp vỏ phê tự động gồm: thùng cấp liệu, pittông đẩy nhiên liệu, bánh lệch tâm,bộ điều khiển thời gian cấp thời gian ngưng cấp vỏ phê  Hai ghi nghiêng góc 38o  Ống dẫn nhiệt hình trụ, buồng đốt phụ có gắn ống gió thứ cấp  Các phận phụ khác - Tiến hành khảo nghiệm đốt chế tạo Trung tâm Năng lượng Và Máy Nông nghiệp Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Tiến hành thí nghiệm đốt tìm yếu tố cố làm việc cố định số như: ghi nghiêng góc 38o, lưu lượng gió Q = 1,4 m3/s thời gian cấp vỏ phê TC = giây - Sau tiến hành thí nghiệm để đánh giá ảnh hưởng ba mức thời gian ngưng cấp vỏ phê: phút; 2,5 phút, phút đến công suất tiêu thụ vỏ phê hiệu suất khí sấy đốt Theo kết thí nghiệm cho thấy: đốt đạt hiệu suất cao mức thời gian nghỉ phút tương đương với công suất tiêu thụ vỏ phê 21,719 kg/h, đạt hiệu suất khí sấy Eff = 79,1% Chữ ký sinh viên Chữ ký giảng viên Nguyễn Văn Duy Nguyễn Văn Xuân Thị Ngọc Lợi Trần Văn Tuấn -ii- MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Danh sách bảng vi Danh sách hình vii MỞ ĐẦU TỔNG QUAN 2.1 Các đặc tính nhiên liệu vỏ phê 2.2 Tính chất vật lý 2.3 Nhiệt trị 2.4 Phân tích gần thành phần vỏ phê 2.5 Thành phần chất hữu chủ yếu vỏ phê 2.6 Đặc tính cháy nhiên liệu vỏ phê 2.7 Tình hình sử dụng nhiên liệu vỏ phê giới 2.8 Tình hình sử dụng vỏ phê mẫu đốt vỏ phê Việt Nam 2.8.1 Tình hình sử dụng vỏ phê Việt Nam 2.8.2 Các mẫu đốt Việt Nam 2.9 Một số máy sấy phê nước ta 13 2.9.1 Máy sấy trống .13 2.9.2 Máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió SRA 14 2.10 Một số cơng thức tính tốn để phục vụ đề tài 15 2.10.1 Lưu lượng khí cần thiết cho q trình sấy 15 2.10.2 Công thức xác định lưu lượng dòng khí ống khảo nghiệm 15 2.10.3 Hiệu suất khí sấy 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 -iii- 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp thiết kế 18 3.2.2 Phương pháp chế tạo 18 3.2.3 Phương pháp khảo nghiệm 19 3.2.4 Đối tượng thí nghiệm 19 3.2.5 Các thiết bị, dụng cụ đo phục vụ thí nghiệm 20 3.2.6 Phương pháp tính hiệu suất khí sấy 21 3.2.7 Sơ đồ bố trí thí nghiệm .26 3.2.8 Phương pháp xử lý số iệu thực nghiệm 27 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Yêu cầu thiết kế 28 4.2 Chọn mơ hình thiết kế 28 4.3 Kết tính tốn chung 31 4.3.1 Các số liệu dùng làm sở thiết kế 31 4.3.2 Tính lượng khơng khí cần thiết cấp cho q trình cháy .31 4.3.3 Tính lượng sản phẩm cháy thành phần chúng 32 4.3.4 Nhiệt độ cháy lý thuyết thực tế đốt Error! Bookmark not defined 4.4 Tính tốn cơng suất đốt vỏ phê 33 4.4.1 Tính lượng nước cần bốc .33 4.4.2 Tính thời gian sấy .33 4.4.3 Tính lượng khơng khí khơ cần thiết để bốc lượng ẩm theo yêu cầu 34 4.4.4 Tính lượng tiêu thụ nhiên liệu 35 4.4.5 Cơng suất tiêu thụ 35 4.4.6 Thiết kế hệ thống cung cấp vỏ phê tự động 36 4.4.7 Thiết kế quy trình điều khiển cấp vỏ phê tự động 38 4.4.8 Tính tốn thể tích buồng đốt .39 4.4.9 Tính tốn diện tích ghi 39 4.5 Chế tạo đốt 39 -iv- 4.5.1 Chế tạo ghi 39 4.5.2 Chế tạo khung đốt Error! Bookmark not defined 4.5.3 Chế tạo thùng chứa vỏ phê 41 4.5.4 Chế tạo thùng ống lấy nhiệt 42 4.5.5 Chế tạo cấu cung cấp vỏ phê tự động .44 4.6 Các yếu tố cần khảo sát đầu 45 4.6.1 Các yếu tố cần khảo sát 45 4.6.2 Yếu tố đầu 46 4.7 Các kết thí nghiệm 46 4.7.1 Kết khảo nghiệm phận cung cấp trấu tự động để xác định lượng vỏ chảy xuống ghi sau hành trình pittơng 47 4.7.2 Kết khảo nghiệm quạt 47 4.7.3 Kết khảo nghiệm đốt .48 4.8 Khảo nghiệm xác định ảnh hưởng mức thời gian ngưng cấp trấu đến hiệu suất khí sấy 51 4.9 Kết bố trí thí nghiệm 50 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 76 -v- DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Tỉ lệ thành phần cấu tạo phê 4  Bảng 2.2: Phân tích thành phần vỏ phê 5  Bảng 2.3: Thành phần chất hữu vỏ phê 6  Bảng 2.4: Phân tích nguyên tố vỏ phê 6  Bảng 4.1: Thời gian cấp liệu tương ứng với hành trình pittơng .46  Bảng 4.2: Số liệu lượng vỏ phê đẩy xuống ghi sau hành trình cấp liệu pittông 47  Bảng 4.3: Kết bố trí thực nghiệm 51  Bảng 4.4:Bảng tích cỡ mẫu 56  -vi- DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1:Cấu tạo hạt phê 3  Hình 2.2: Vỏ phê 3  Hình 2.3: Biểu diễn trình cháy thuận – cháy ngược 7  Hình 2.4: Sản lượng phê giới 8  Hình 2.5: Vỏ phê ủ làm phân bón 9  Hình 2.6: Phương pháp phơi phê thủ công 9  Hình 2.7: đốt vỏ phê dùng máy sấy tĩnh 9  Hình 2.8: đốt ghi phẳng 10  Hình 2.9: đốt ghi nghiêng buồng đốt phụ 11  Hình 2.10: đốt trấu bán tự động .12  Hình 2.11: Máy sấy trống NH .13  Hình 2.12:Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy sấy SRA 14  Hình 2.13: Máy sấy phê đảo chiều gió SRA – Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng 14  Hình 3.1: Cân .20  Hình 3.2: Đồng hồ đo nhiệt độ 20  Hình 3.3: Nhiệt kế bầu khô, bầu ướt .20  Hình 3.4: Cân điện tử 20  Hình 3.5: Máy đo cơng suất điện 20  Hình 3.6: Máy đo số vòng quay động 20  Hình 3.7: Tủ sấy 20  Hình 3.8: Áp kế nghiêng .20  Hình 3.9: Sơ đồ hệ thống khảo nghiệm quạt 22  Hình 3.10: Quan hệ tỉ lệ bán kính ống pitot bán kính ống khảo nghiệm vị trí đo cột áp áp kế nghiêng 23  Hình 3.11: Mơ hình bố trí thí nghiệm 26  Hình 3.12: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 26  Hình 4.1: Sơ đồ đốt vỏ phê ghi nghiêng bán tự động 25 kg/h 29  Hình 4.2: đốt vỏ phê ghi nghiêng bán tự động 25 kg/h 30  Hình 4.3: Đồ thị khơng khí ẩm 36  Hình 4.4:Hệ thống cung cấp vỏ phê tự động 36  Hình 4.5:Bộ điều khiển thời gian ngưng cấp vỏ phê 36  Hình 4.6: Hộp điều khiển cấp vỏ phê liên tục Error! Bookmark not defined.  -vii- Hình 4.7: Ghi .40  Hình 4.8: Khung 41  Hình 4.9: Thùng trấu .42  Hình 4.10: Miệng lấy nhiệt 43  Hình 4.11: Ống lấy nhiệt .43  Hình 4.12: Cấu tạo cấu cung cấp vỏ phê tự động 44  Hình 4.13: Biểu đồ thể đường đặc tính quạt 47  Hình 4.14: Đồ thị biểu diễn nhiệt độ đốt 48  Hình 4.15: Đồ thị khảo nghiệm đốt ứng với thời gian nghỉ Tn = 120 giây .52  Hình 4.16: Đồ thị khảo nghiệm đốt ứng với thời gian nghỉ Tn = 150 giây 53  Hình 4.17: Đồ thị khảo nghiệm đốt ứng với thời gian nghỉ Tn = 180 giây 53  Hình 4.24: Đồ thị cơng suất tiêu thụ vỏ phê .54  Hình 4.25: Đồ thị hiệu suất khí sấy .54  Hình 8.1: Đo dung trọng vỏ phê 76  Hình 8.2: Trộn hồ để xây 76  Hình 8.3: Lắp chi tiết lại với 76  Hình 8.4: Cơng đoạn cuối việc xây 76  Hình 8.5: Khảo nghiệm quạt 77  Hình 8.6: Vỏ phê cháy ghi 77  -viii- Phụ lục 2: Bảng kết khảo nghiệm đốt với lưu lượng 1,41m3/s ứng với tĩnh áp 10- 12 mmH2O, Tn = 140 giây KHẢO NGHIỆM SƠ BỘ ĐỐT TRẤU BÁN TỰ ĐỘNG NĂNG SUẤT 25 Kg/h Ngày thí nghiệm: 02/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 140 Tĩnh áp, mmH2O: 10 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 72,62 21,429 Tổng lượng trấu, kg: 12,5 Lưu lượng khí cháy, m /s Cơng suất tiêu thụ trấu, kg/h: * Hiệu suất khí sấy tính sau: Tính hiệu suất khí sấy theo cơng thức: Eff = Mair * Cp * (td – tmt) / (Mf * Lhv) = 72,62 % Trong đó: Mair = lưu lượng khơng khí sấy = Vair/v = 1,62 kg/s + Vair = thể tích lưu lượng khí cháy= 1,4 m3/s + v = thể tích riêng khơng khí = (tmt + 273,15)/352,984 = 0,86 m3/s Mf = công suất tiêu thụ trấu = mf / 3600 = 0,006 kg/s Lhv = nhiệt trị thấp vỏ phê = 15654 kJ/kg Cp = nhiệt dung riêng không khí sấy = 1,006 kJ/kgKK -63- Phụ lục 3: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 180 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 03/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 180 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 86,65 20.87 Tổng lượng trấu, kg: 16 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: -64- Phụ lục 4: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 150 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 03/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 150 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 81,93 Tổng lượng trấu, kg: 20 Lưu lượng khí cháy, m /s Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 20 -65- Phụ lục 5: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 150 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM LỊ ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 03/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nơng nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 150 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 76,57 Tổng lượng trấu, kg: 21,214 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 19,8 -66- Phụ lục 6: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 120 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM LỊ ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 03/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nơng nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 120 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 64,38 Tổng lượng trấu, kg: 25,8 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 17,2 -67- Phụ lục 7: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 180 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM LỊ ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 04/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nơng nghiệp Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 180 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 70,01 Tổng lượng trấu, kg: 24,286 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 17 -68- Phụ lục 8: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 150 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 04/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 150 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 85,46 Tổng lượng trấu, kg: 18,536 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 17,3 -69- Phụ lục 9: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 120 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 04/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 120 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 81,09 Tổng lượng trấu, kg: 20,308 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 17,6 -70- Phụ lục 10: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 180 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 04/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 180 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 Lưu lượng khí cháy, m3/s 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 86,64 Tổng lượng trấu, kg: 20 Công suất tiêu thụ trấu, kg/h: 20 -71- Phụ lục 11: Bảng kết khảo nghiệm đốt lần với Tn = 120 giây BẢNG KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐỐT LẦN Ngày thí nghiệm: 04/06/2011 Người tham gia: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Địa điểm thí nghiệm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM Thời gian cấp trấu, giây: Thời gian ngưng cấp trấu, giây: 120 Tĩnh áp, mmH2O: 10- 12 1,41 Hiệu suất khí sấy, % 67,12 Tổng lượng trấu, kg: 22,302 Lưu lượng khí cháy, m /s Cơng suất tiêu thụ trấu, kg/h: 19,7 -72- Phụ luc 12: Kiểm tra sai lệch hiệu suất khí sấy ứng với mức thời gian ngưng cấp vỏ phê khác Kết hiệu suất khí sấy, % Các nghiệm thức Lần lặp lại phút 2,5 phút phút 80,65 81,93 64,38 70,01 76,56 81,09 86,64 85,46 67,12 79,1 81,317 70,863 Trung bình Bảng phân tích phương sai hiệu suất khí sấy (ANOVA) Nguồn biến động SS df MS F P-value Fα = 0,05 Ngiệm thức 182.0285 91.01423 1.593562 0.278558 5.143253 Sai số 342.6823 57.11372 Tổng 524.7108 Phụ luc 13: Kiểm tra sai lệch công suất tiêu thụ vỏ phê ứng với mức thời gian ngưng cấp vỏ phê khác Kết công suất tiêu thụ vỏ phê, kg/h Các nghiệm thức Lần lặp lại phút 2,5 phút phút 20.87 20 25.8 24.286 21.214 20.308 20 18.536 22.302 Trung bình 21.719 19.917 22.803 Bảng phân tích phương sai cơng suất tiêu thụ (ANOVA) Nguồn biến động SS df MS F Nghiệm thức 12.75655 6.378275 1.305261 0.338349 5.143253 Sai số 29.31954 4.886591   Tổng 42.07609 -73- P-value   F α=0,05   Phụ lục 14: Kết xác định ẩm độ vỏ phê XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ CỦA VỎ PHÊ Ngày thí nghiệm: 22/05/2011 Thời gian bắt đầu : 8h00 Địa điểm: Trung tâm Năng Lượng máy Nông nghiệp Người thí nghiệm: Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Văn Duy Điều kiện thí nghiệm: Cân điện tử với sai số 0,01 g; tủ sấy thí nghiệm Các bước xác định ẩm độ vỏ phê phương pháp tử sấy: Chọn ngẫu nhiên từ nhiều bao vỏ phê thí nghiệm, bao khoảng 150g, sau trộn với mẫu Chia khối trấu vừa trộn thành mẫu, mẫu khoảng 60– 80 g để xác định ẩm độ Cân xác định khối lượng bì khối lượng vỏ phê ban đầu mẫu trên, đưa vào tủ sấy để sấy với nhịêt độ 105° sau 72 giờ, lấy mẫu cân Sau đó, lại đặt mẫu vào tủ sấy để sấy tiếp khoảng giờ, cân lại, khối lượng cân khơng giảm xem khơ Ẩm độ trấu tính sở ướt: MC = (GH2O/G1)*100 Trong đó: MC = ẩm độ, % GH20 = khối lượng nước tổng khối lượng vỏ phê, g G1 = tổng khối lượng vỏ phê ban đầu, g Nhận xét kết quả: Ẩm độ vỏ phê sử dụng cho thí nghiệm khoảng 15,02% Làm thí nghiệm ẩm độ kết tương đối ổn định Nhưng ẩm độ vỏ phê cao nhiều so với 15,02% phải làm khơ trước đưa vào đốt -74- Phụ lục 15: Xác định dung trọng khối lượng riêng vỏ phê XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VỎ PHÊ Ngày thí nghiệm: 20/5/2011 Địa điểm: Trung tâm Năng lượng Máy Nông nghiệp Người thực hiện: Nguyễn Văn Duy, Thị Ngọc Lợi Điều kiện thí nghiệm: Cân đồng hồ max 500g, sai số 0,1 Trình tự thực hiện: Chọn mẫu ngẫu nhiên từ nhiều bao vỏ phê, sau trộn với mẫu Chọn hộp có kích thước chứa mẫu khoảng 2- kg vỏ phê vừa trộn Đỗ mẫu vỏ phê vào đầy hộp, dùng thước thẳng gạt vừa miệng hộp Cân khối lượng hộp vỏ Cân nước tương tự Đỗ nước đầy vào hộp vị trí lúc đo vỏ phê, cân khối lượng bì nước Dung trọng vỏ phê tính: γ = khối lượng vỏ phê/ khối lượng nước Khối lượng thể tích tính: ρ = dung trọng * 1000, kg/m3 -75- MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH CHẾ TẠOKHẢO NGHIỆM LỊ ĐỐT Hình 8.1: Đo dung trọng vỏ Hình 8.2: Trộn hồ để xây phê [ Hình 8.3: Lắp chi tiết lại với Hình 8.4: Cơng đoạn cuối việc xây -76- Hình 8.5: Khảo nghiệm quạt Hình 8.6: Vỏ phê cháy ghi -77- ... KẾ - CHẾ TẠO - KHẢO NGHIỆM LÒ ĐỐT VỎ CÀ PHÊ GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kg/h Nguyễn Văn Duy Võ Thị Ngọc Lợi Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến Bảo Quản... cảm ơn gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ chúng tơi q trình học tập Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Văn Duy Võ Thị Ngọc Lợi -i- TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế - chế tạo - khảo nghiệm lò đốt vỏ cà phê ghi nghiêng... phê 21,719 kg/h, đạt hiệu suất khí sấy Eff = 79,1% Chữ ký sinh viên Chữ ký giảng viên Nguyễn Văn Duy Nguyễn Văn Xuân Võ Thị Ngọc Lợi Trần Văn Tuấn -ii- MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Danh
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM LÒ ĐỐT VỎ CÀ PHÊ 2 GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kgh , THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM LÒ ĐỐT VỎ CÀ PHÊ 2 GHI NGHIÊNG BÁN TỰ ĐỘNG CÔNG SUẤT 25 kgh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay