NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT 5 TẤNGIỜ

59 86 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT TẤN/GIỜ Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THO Ngành: CƠ KHÍ VÀ CƠNG NGHỆ Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 6/2011 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT TẤN/GIỜ Tác giả Nguyễn Thị Tho Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ khí chế biến nông sản thực phẩm Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Trần Thị Thanh Tháng năm 2011 i CẢM TẠ Sau ba tháng nỗ lực làm đề tài tốt nghiệp tơi hồn thành Để hồn thành đề tài này, chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, q thầy tận tình dạy bảo giúp đỡ suốt thời gian năm qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS Trần Thị Thanh giảng viên khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suất trình thực đề tài Xin chân thành cảm tạ chú, anh xưởng khí, bạn sinh viên quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài, trình học tập Trân trọng cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Nguyễn Thị Tho ii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nghiền rác thải làm nguyên liệu sản xuất phân hữu vi sinh suất tấn/h” Được tiến hành trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 Kết thu được: a) Lựa chọn mơ hình máy thiết kế b) Tính tốn thu kết sau: - Kết tính tốn phận nghiền: + Đường kính buồng nghiền: 680 mm + Chiều rộng buồng nghiền: 340 mm + Số lượng búa: 96 + Kích thước búa: 150 mm  60 mm  10 mm + Đường kính chốt treo búa:  23 mm + Trục rơto: - Kết tính tốn phận truyền động: + Truyền động đai thang: đai B + Số lượng đai: + Kích thước bánh đai:  Chiều dài đai: l = 2000 mm  Kích thước bánh đai nhỏ: d1 = 250 mm  Kích thước bánh đai lớn: d2 = 315 mm  Khoảng cách trục: a = 555 mm  Chiều rộng bánh đai: B = 136 mm + Công suất động nghiền: 40 kW Đưa máy nghiền rác suất tấn/giờ vào dây chuyền sản xuất phân hữu vi sinh iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình vii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Mở đầu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nhiệm vụ CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan rác 2.1.1 Rác thải gì? 2.1.2 Một số tính chất lý rác 2.1.3 Công nghệ sản xuất phân hữu vi sinh từ rác 2.2 Tổng quan máy nghiền 2.2.1 Khái niệm nghiền 2.2.2 Cơ sở vật lý trình nghiền vỡ vật thể rắn 2.2.3 Các tiêu chuẩn trình nghiền 2.2.4 Các thuyết nghiền 2.2.5 Các nguyên lí nghiền 2.3 Lý thuyết tính tốn máy nghiền rác 11 2.3.1 Vận tốc phá vỡ hạt 11 2.3.2 Các yếu tố học trình làm việc máy nghiền 12 iv 2.3.3 Động lực học máy nghiền búa 13 2.3.4 Tính tốn máy nghiền búa 15 2.4 Lý thuyết tính tốn cơng suất cần thiết 19 2.5 Lý thuyết tính tốn truyền động đai 19 2.6 Một số mẫu máy nghiền 22 2.7 Nhận xét 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 24 3.1 Phương pháp thiết kế 24 3.1.1 Lựa chọn nguyên tắc làm việc máy thiết kế 24 3.1.2 Phương pháp thiết kế phận cấp liệu 24 3.1.3 Phương pháp thiết kế phận nghiền 24 3.1.4 Phương pháp thiết kế phận thu hồi sản phẩm 24 3.1.5 Phương pháp thiết kế phận truyền động 25 3.2 Công nghệ chế tạo 25 3.3 Phương pháp đo đạc 25 3.4 Phương pháp khảo nghiệm xử lý số liệu 26 3.4.1 Phương pháp khảo nghiệm 26 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu đo đạc 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Các liệu thiết kế ban đầu 27 4.2 Lựa chọn mơ hình máy nghiền thiết kế 27 4.2.1 Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy nghiền 27 4.2.2 Sơ đồ nguyên lý máy nghiền rác 29 4.3 Tính tốn thiết kế phận nghiền 29 4.3.1 Tính tốn vận tốc búa nghiền 29 4.3.2 Lựa chọn dạng buồng nghiền 30 4.3.3 Tính tốn kích thước buồng nghiền 31 4.3.4 Xác định số vòng quay phút trống 31 4.3.5 Tính tốn búa nghiền 31 4.3.6 Tính tốn kích thước đĩa lắp búa 32 v 4.3.7 Tính tốn số lượng búa 32 4.4 Tính tốn phận nạp liệu 33 4.5 Tính tốn cơng suất cần thiết 33 4.6 Tính tốn truyền động đai 34 4.7 Tính tốn thiết kế trục rơto nghiền 36 4.8 Quy trình cơng nghệ chế tạo số chi tiết 42 4.8.1 Quy trình cơng nghệ chế tạo trục rôto nghiền 42 4.8.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo búa nghiền 45 4.9 Theo dõi chế tạo máy 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Va đập vỡ tự Hình 2.2: Cắt nghiền vỡ 10 Hình 2.3: Chà xát vỡ 10 Hình 2.4: Cấu tạo búa nghiền 14 Hình 2.5: Máy nghiền rác Nguyễn Quốc Tuấn Tánh Linh 22 Hình 2.6: Máy nghiền rác ơng Nguyễn Hòa Đà Lạt – Lâm Đồng 23 Hình 4.1: Mơ hình máy nghiền thiết kế 28 Hình 4.2: Buồng nghiền 30 Hình 4.3: Sơ đồ đặt lực tác dụng lên trục 38 Hình 4.4: Biểu đồ mômen tác dụng lên trục nghiền 39 Hình 4.5: Cấu tạo trục rôto 40 Hình 4.6: Phơi để tiện trục rơto 43 Hình 4.7: Cấu tạo búa nghiền 46 Hình 4.8: Phôi búa nghiền 47 vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Mở đầu Hiện nay, q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa phát triển mạnh chất thải rác vấn đề cần quan tâm Rác thải gây nhiễm mơi trường khơng khí, mơi trường nước, môi trường đất,… làm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến người Trên giới nay, đặc biệt nước phát triển, mật độ dân số cao rác thải trở thành vấn đề quan trọng Ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung nhiễm rác nói riêng thật mối quan tâm toàn xã hội Mặt khác, với sản xuất nơng nghiệp, phân bón có vai trò định chất lượng sản lượng thu hoạch Ở nước ta, tình trạng sử dụng phân bón chưa hợp lý, đa số người dân chưa biết sử dụng bón phân hóa học kết hợp với phân hữu vi sinh Nhưng qua thời gian dài sử dụng phân hóa học mà khơng bón phân hữu vi sinh làm cạn kiệt nguồn hữu vi sinh vật đất dẫn đến đất bị trai cứng, khả hấp thụ dinh dưỡng, khả tạo chất dinh dưỡng giữ nước Không mà giá thành phân bón hóa học ngày tăng Trong đó, phân hữu vi sinh có nhiều ưu điểm: cải tạo đất tốt, làm tăng dinh dưỡng đất, giúp đất giữ dinh dưỡng giữ nước tốt, nâng cao chất lượng sản lượng trồng, giúp chống chịu bệnh tốt, giá thành thấp Vì vậy, cần phải kết hợp bón phân hữu vi sinh để cải tạo lại đất trồng Trong canh tác nông nghiệp, phế phụ phẩm nông nghiệp nguồn hữu lớn chưa sử dụng hợp lý, thông thường lượng phế phụ phẩm bị đốt vứt bỏ sau thu hoạch vừa làm nhiễm mơi trường vừa làm phí phạm nguồn hữu phải trả lại cho đất Nếu canh tác đất thiếu nguồn hữu nguyên nhân dẫn đến đất bị bạc màu môi trường bị ô nhiễm Nên cần phải trả lại cho đất nguồn hữu mà lấy cách sử lý nguồn nguyên liệu chế phẩm vi sinh làm phân bón hữu vi sinh Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt vùng nước quan tâm bước thực Để xử lý rác thải hữu hiệu cần thiết có chế phẩm vi sinh chất lượng giúp q trình phân hủy nhanh, giảm mùi thối rác Nước thải từ nhà máy, bệnh viện, trường học, sở chăn nuôi, chế biến thực phẩm… chứa thành phần, hàm lượng chất thải khác Do đó, cần phải có nghiên cứu, tuyển chọn chủng vi sinh vật phát triển tốt nước thải có hoạt tính cao tăng hiệu xử lý nước thải Chính vấn đề xử lý chất thải hữu làm nguyên liệu cho sản xuất phân hữu vi sinh làm môi trường, cần phải có nhiều nghiên cứu ứng dụng nhằm đưa chế phẩm vi sinh vật tốt, quy trình xử lý hiệu để biến tồn nguồn chất thải hữu thành phân bón, có lượng phân bón khổng lồ, giảm áp lực phải nhập phân hóa học từ nước ngồi, tiết kiệm chi phí sản xuất cho người dân làm mơi trường Quy trình chế biến rác thành phân hữu vi sinh gồm nhiều công đoạn, nghiền cơng đoạn quan trọng Từ yêu cầu thực tế yêu cầu sản xuất Được đồng ý BCN Khoa Cơ khí – Cơng nghệ, mơn máy sau thu hoạch chế biến, hướng dẫn cô PGS.TS Trần Thị Thanh nên em thực đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nghiền rác thải làm nguyên liệu sản xuất phân hữu vi sinh suất tấn/h” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nghiền rác thải làm nguyên liệu sản xuất phân hữu vi sinh suất tấn/h 1.2.2 Nhiệm vụ - Lựa chọn nguyên tắc làm việc cho máy thiết kế - Chọn mơ hình máy thiết kế - Tính tốn thiết kế phận làm việc máy theo mô hình, đảm bảo suất thiết kế tấn/h - Khảo nghiệm đánh giá kết M x  9,55.10 - N 40  9,55.10  259864 Nmm n 1470 Lực vòng tập trung hai gối đỡ: P2 x  - 2M x 2.259864   1155 N Ddn 450 Lực vòng hai bánh đai lên trục rôto: P1x  - 2M x 2.259864   2079 N D1 250 Lực căng đai: P1y = Fr = 5154 N - Lực trọng lượng rôto: P2y = G     G   d t2 Lt  6 Dd2  d c2    d c2 Lc 10 9. g  6.mb g Trong đó: dt = 55 mm – đường kính trục Lt = 670 mm – chiều dài trục Dd = 450 mm - đường kính ngồi đĩa lắp đĩa dc = 23 mm - đường kính chốt lắp búa mb = 0,52 kg - khối lượng búa   7800kg / m - khối lượng riêng vật liệu Lc = 340 mm - chiều dài chốt lắp búa Vậy:   G   0,055 2.0,67  6 0,45  0,0232 .0,01   0,023 2.0,34.6 10 9.7800.9,81  6.0,52.9,81  G  30,6 N - Lực ly tâm: búa bố trí đối xứng hai bên trục nên tự khử Các lực tác dụng lên trục bố trí ( Hình 4.3 ) 37 Sơ đồ đặt lực: Hình 4.3: Sơ đồ đặt lực tác dụng lên trục Phương trình cân dầm ABC: - Phương ox:  Px  P1x  R1x  P2 x  R2 x    m xB  P1x 100  P2 x 335  R2 x 670  (1)  R2 x  887,8 N   R1x  1811,8 N - Phương oy:  Py  P1 y  R1 y  P2 y  R2 y    m yB  P1 y 100  P2 y 335  R2 y 670  (2)  R2 y  754 N   R1 y  5938,6 N 38 Biểu đồ Mômen tác dụng lên trục: Hình 4.4: Biểu đồ mơmen tác dụng lên trục d) Tính gần đường kính trục Theo cơng thức (7-3) ta có: d  M tđ 0,1.  39 Với M tđ  M u2  0,75.M x2 (theo cơng thức (7-4)) Trong đó:    55 (N/mm2) - ứng suất cho phép Tra theo bảng 7-2 Mtđ – mômen tương đương Mu, Mx – mômen uốn xoắn tiết diện tính tốn, Nmm - Tại mặt cắt – 1: M tđ  M ux2  M uy2  0,75.M x2  207900  515400  0,75.259864  M tđ  599589 Nmm d11  - M tđ 599589 3  48 mm 0,1.  0,1.55 Tại mặt cắt – 2: M tđ  M ux2  M uy2  0,75.M x2  297412  252559  0,75.259864  M tđ  450430 Nmm d 2  M tđ 599495 3  43 mm 0,1.  0,1.55 Chọn kích thước trục hình vẽ: Hình 4.5: Cấu tạo trục rơto nghiền e) Kiểm tra hệ số an tồn mỏi trục Tiết diện nguy hiểm tiết diện 1-1 2-2 chịu tải trọng lớn có tập trung ứng suất cao 40 - Tại mặt cắt – 1: + Ứng suất uốn: Theo công thức (7-9) ta có:   M u max 0,1d Trong đó: Mumax – mơmen uốn lớn tiết diện nguy hiểm lúc tải M u 11  M ux2  M uy2  207900  515400   u11  555751  10,1N / mm 0,1.82  555751 Nmm + Ứng suất xoắn: Theo (7-9):     M x max 0,2d 259864  2,4 N / mm 0,2.82 + Giới hạn mỏi: theo bảng 7-2 ta chọn  1  350 N / mm + Tính hệ số an tồn n : ứng suất nén có trị số nhỏ so với ứng suất uốn nên bỏ qua ứng suất pháp uốn gây nên thay đổi chu kỳ đối xứng:  n  ,  u   a  10,1N / mm Chọn tỉ số:  n  k   3,7 (theo bảng 7-10)  1 350   9,37 3,7. a 3,7.10,1 + Tính hệ số an tồn n : trục quay theo chiều không lien tục nên ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động n a  Ta có:   2,4  1,2 N / mm 2  k   0,6.   1   0,6.3,7  1  2,62     k Chọn  1  170 N/mm2 Theo (7-7) ta có:  n  170  52,08 2,62.1,2  0,05.2,4 41 + Hệ số an toàn, theo (7-5) ta có: n n n n  n 9,37.52,08 n -  n 9,37  52,08  62,25 > n = 1,5  2,5 Tại mặt cắt 2– 2: + Ứng suất uốn: M u 22  M ux2  M uy2    u 2  390179  6,35 N / mm 0,1.85 297412  252559  390179 Nmm + Ứng suất xoắn: Theo (7-9) ta có:   259864  2,1N / mm 0,2.85 + Tính hệ số an tồn n  n  ,  u   a  6,35 N / mm  n   1 350   14,9 3,7. a 3,7.6,35 + Tính hệ số an tồn n : n a    2,1  1,05 N / mm 2 Theo (7-7) ta có:  n  170  59,52 2,62.1,05  0,05.2,1 + Hệ số an toàn, theo (7-5) ta có: n n n n  n n  n 14,9.59,52 14,9  59,52  102,8 > n = 1,5  2,5 Vậy hai tiết diện 1-1 2-2 đảm bảo hệ số an toàn Quy trình cơng nghệ chế tạo số chi tiết 42 Quy trình cơng nghệ chế tạo trục rơto nghiền a Phân tích đặt điểm (Hình 4.5) - Trục có vai trò quan trọng máy nghiền búa Trục máy nghiền nhận chuyển động trực tiếp từ động thông qua truyền đai làm roto quay Trục chịu lực chủ yếu lực xoắn uốn - Trục dạng bậc quan trọng phần trục bậc hai đầu lắp ổ đỡ b Xác định dạng sản xuất Ta chọn dạng sản suất dạng sản xuất loại nhỏ c Quy trình cơng nghệ  Chọn phơi: (Hình 4.6) Chọn vật liệu thép 45X Chiều dài L = 960mm, đường kính d = Ø90mm Hình 4.6: Phôi để tiện trục rôto  Nguyên công 1: Xén mặt đầu, mặt A  Nguyên công 2: Tiện trục - Bước 1: Chống tâm đầu - Bước 2: Tiện thô  90   86 00 11 với L = 955 mm - Bước 3: Tiện tinh  86 00 11   85 00 025 003 , L = 955 mm  Nguyên công 3: Tiện đầu A 43 - Bước 1: Tiện thô:  85   83 với L = 190 mm - Bước 2: Tiện tinh:  83   82 00 025 003 , L = 190 mm - Bước 3: Vát mép  45 - Bước 4: Tiện thô:  82   53 với L = 100 mm - Bước 5: Tiện tinh:  53   52 00 021 002 , L = 100 mm - Bước 6: Vát mép  45  Nguyên công 4: Quay đầu tiện đầu B - Bước 1: Xén mặt đầu B, L = 950 mm - Bước 2: Tiện thô:  85   83 , L = 90 mm - Bước 3: Tiện tinh: :  83   82 00 025 003 , L = 90 mm - Bước 4: Vát mép  45  Nguyên công 5: Phay rãnh then 44 Phay rãnh then: then 14 x x 70 mm then 22 x 14 x 110 mm Quy trình cơng nghệ chế tạo búa nghiền a Phân tích đặt điểm - Búa nghiền phận làm việc chủ yếu máy nghiền Khi roto quay làm cho búa nghiền quay theo, búa nghiền quay gây va đập buồng nghiền Búa nghiền tác dụng lên vật liệu nghiền chà xát vật liệu với búa Búa nghiền phận quan trọng máy nghiền - Búa nghiền treo chốt búa, đặt nằm ngang Rôto quay làm búa nghiền dự trữ động lớn Nguyên liệu từ phía vào máy bị búa nghiền quay đập vào va chạm với chi tiết buồng nghiền Trong trình va đập, búa truyền cho vật liệu động tạo thành công phá vỡ hạt - Búa lắp kiểu lắp chặt 45 Hình 4.7: Cấu tạo búa nghiền b Xác định dang sản xuất - Sản lượng hàng năm xác định theo công thức sau:    N  N m.1   100   Trong đó:  N số chi tiết sản xuất năm  N1 số sản phẩm (số máy) sản xuất năm, chọn N1 = 1000 chiếc/năm  β số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ (5% đến 7%) Chọn   5%  m=1   Như vậy: N = 1000 1    = 1050 (chiếc/năm) 100  - Dựa vào bảng (sổ tay gia công cơ) ta xác định dạng sản suất loại nhỏ c Quy trình công nghệ  Chọn phôi Vật liệu làm búa thép 65Ґ có độ bền cao nên dạng phơi chọn phơi dạng dạng có bề dày 10mm  Ngun cơng 1: Cắt theo kích thước định sẵn (Hình 4.11) 46 Hình 4.8: Phơi búa nghiền  Nguyên công 2: Khoan lỗ  23  Nguyên cơng 3: Tơi góc, mơi trường làm nguội mơi trường khơng khí Để đạt độ cứng cần thiết ta cần tơi búa nghiền Theo dõi chế tạo máy Các chi tiết máy nghiền thể số chi tiết tập vẽ chi tiết vẽ lắp 47 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Máy nghiền rác thiết kế chế tạo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đề - Luận văn kết hợp lý thuyết thực nghiệm - Máy làm việc ổn định, phù hợp với sản xuất công nghiệp - Mức độ tự động hóa máy tốt từ khâu nạp liệu đến xả liệu 5.2 Đề nghị Khảo nghiệm máy để kiểm tra lại chế tạo, xác định thơng số kỹ thuật 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công nghệ chế tạo máy Tài liệu tham khảo trường đại học Nông Lâm NGUYỄN NHƯ NAM – TRẦN THỊ THANH: Máy gia công học nông sản – thực phẩm Nhà xuát giáo dục – 2000 HỒ THÁI HIẾU: Tính tốn thiết kế máy nghiền kiểu búa trục đứng suất 80 kg/h Tủ sách ĐH Nông Lâm TPHCM NGUYỄN THẾ CƯỜNG – MÃ NGỌC VŨ: Tính tốn thiết kế khảo nghiệm máy nghiền rác làm phân vi sinh Tủ sách ĐH Nông Lâm TPHCM- 2006 NGUYỄN TRỌNG HIỆP – NGUYỄN VĂN LẪM: Thiết kế chi tiết máy Nhà xuất giáo dục NINH ĐỨC TỐN: Dung sai lắp ghép Nhà xuất giáo dục Sổ tay gia công Nhà xuất khoa học kỹ thuật Tham khảo qua mạng internet TRẦN ĐỨC DŨNG: Máy thiết bị nông nghiệp Nhà xuất Hà Nội – 2005 10 TRẦN HỮU QUẾ: Vẽ kĩ thuật khí Nhà xuất giáo dục 11 TRỊNH CHẤT – LÊ VĂN UYỂN: Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí – Tập Nhà xuất giáo dục 49 PHỤ LỤC Một số hình ảnh máy nghiền rác suất tấn/h 50 Máy nghiền rác hoạt động, sử dụng hệ thống băng tải cấp liệu thoát liệu 51 ... 24 3.1 Phương pháp thi t kế 24 3.1.1 Lựa chọn nguyên tắc làm việc máy thi t kế 24 3.1.2 Phương pháp thi t kế phận cấp liệu 24 3.1.3 Phương pháp thi t kế phận nghiền... Nhiệm vụ - Lựa chọn nguyên tắc làm việc cho máy thi t kế - Chọn mơ hình máy thi t kế - Tính tốn thi t kế phận làm việc máy theo mơ hình, đảm bảo suất thi t kế tấn/h - Khảo nghiệm đánh giá kết Chương...NGHIÊN CỨU THI T KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT TẤN/GIỜ Tác giả Nguyễn Thị Tho Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT 5 TẤNGIỜ , NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN RÁC THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NĂNG SUẤT 5 TẤNGIỜ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay