THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHUN DẦU BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN HỐN HỢP

62 21 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHUN DẦU BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN HỐN HỢP Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC LÀI Ngành: CƠ KHÍ CHẾ BIẾN NƠNG SẢN THỰC PHẨM Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 06 năm 2011 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHUN DẦU BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN HỖN HỢP Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC LÀI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến Nơng Sản Thực Phẩm Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Hùng KS Nguyễn Hải Đăng Tháng 06 năm 2011 i CẢM TẠ Lời xin gởi lời tri ân đến cha, mẹ người nuôi dưỡng cho nguồn cổ vũ động viên không nhỏ mặt tinh thần Chân thành biết ơn khoa Cơ khí Cơng Nghệ, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho thực đề tài Gởi lời cảm ơn chân thành đến ThS Nguyễn Văn Hùng KS Nguyễn Hải Đăng nhiệt tình hướng dẫn tơi thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm tồn thể q Thầy Cơ Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ dạy dỗ em suốt thời gian qua Cuối xin cảm ơn bạn lớp DH07CC quan tâm giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian làm đề tài ii TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống trộn phun dầu bổ sung vào thức ăn hỗn hợp” tiến hành Trường Đại Học Nông Lâm, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Mục đích thiết kế hệ thống trộn phun dầu, chế tạo hệ thống phun dầu lập quy trình cơng nghệ chế tạo hệ thống trộn  Đề tài thực thông qua – Khảo sát hệ thống phun dầu xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc – Vận dụng kiến thức học, thiết kế hệ thống trộn phun dầu – Chế tạo hệ thống phun dầu  Kết – Thiết kế hệ thống trộn phun dầu bổ sung vào thức ăn hỗn hợp – Chế tạo hệ thống phun dầu sử dụng  Bơm li tâm có  Cột áp H = 28 (m)  Lưu lượng Q = 0,3 (m3/h)  Hệ thống đun nóng gồm  Bếp điện  Bộ điều chỉnh nhiệt  Kích thước thùng chứa dầu có  Đường kính D = 0,35 (m)  Chiều cao H’ = 0,5 (m)  Khung đặt thùng chứa dầu với kích thước 0,5 x 0,5 x 0,89 (m) iii MỤC LỤC Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iiv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình viii Danh sách bảng x CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Thức ăn hỗn hợp dây chuyền sản xuất 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Một số dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc Việt Nam 2.2 Tác dụng dầu (Lipid) 2.3 Bơm thông số bơm 2.3.1 Khái niệm thông số bơm 2.3.2 Các loại bơm 2.4 Tính tốn thủy lực đường ống 13 2.4.1 Hai trạng thái chất lỏng 13 2.4.2 Tổn thất lượng 13 2.5 Vòi phun 19 2.5.1 Nhiệm vụ 19 2.5.2 Phân loại 19 2.6 Các loại máy trộn 19 2.6.1 Nhiệm vụ yêu cầu kĩ thuật 19 2.6.2 Phân loại máy trộn 20 CHƯƠNG NỘI DUNG (VẬT LIỆU) VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 22 3.2 Phương pháp tính tốn thiết kế 22 3.2.1 Lựa chọn mơ hình, ngun tắc làm việc máy thiết kế 22 iv 3.2.2 Phương pháp tính tốn thiết kế phận làm việc phụ trợ 23 3.3 Phương pháp chế tạo 23 3.4 Phương pháp khảo nghiệm xác định tiêu kinh tế - kỹ thuật 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Cơ sở liệu yêu cầu kĩ thuật thiết kế 24 4.1.1 Cơ sở liệu thiết kế 24 4.1.2 Yêu cầu kĩ thuật thiết kế 24 4.2 Lựa chọn mơ hình thiết kế 25 4.2.1 Cấu tạo 25 4.2.2 Nguyên tắc hoạt động 25 4.3 Tính tốn hệ thống phun dầu 26 4.3.1 Tính tốn vòi phun 26 4.3.2 Tính tốn hệ thống phun dầu 28 4.4 Thiết kế hệ thống trộn số phận phục vụ hệ thống 34 4.4.1 Thiết kế thùng chứa dầu 34 4.4.2 Thiết kế khung đặt thùng chứa dầu 34 4.4.3 Hệ thống đun nóng dầu 35 4.4.4 Thiết kế thùng trộn 35 4.4.5 Tính tốn thơng số hình học chủ yếu dải băng 36 4.4.6 Tính tốn động lực học dải băng 37 4.4.7 Thiết kế đường kính trục dải băng 41 4.5 Chế tạo 44 4.5.1 Chế tạo hệ thống phun dầu 44 4.5.2 Chế tạo chi tiết phụ trợ 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT P Áp suất 1 Trọng lượng riêng chất dầu lipid Hw Tổn thất lượng đường ống Hwc Tổn thất cục đường ống Hwd Tổn thất dọc đường đường ống Q Lưu lượng bơm H Cột áp toàn phần bơm  Hiệu suất toàn phần bơm N Cơng suất tồn phần bơm  Hệ số nhớt động học chất dầu lipid  Hệ số nhớt động lực học dầu lipid Re Số Reynold không thứ nguyên Redpg Trị số Re phân giới  Hệ số cản dọc đường g Gia tốc rơi tự d Đường kính đoạn ống l Chiều dài đoạn ống v Vận tốc trung bình dòng chảy R Bán kính thủy lực C Hệ số Chezy ktđ Độ nhám tương đối n Hệ số nhám  Diện tích mặt cắt ướt  Chu vi mặt cắt ướt  Hệ số sức cản cục bp Hệ số sức cản cục xét khu bình phương sức cản d Khối lượng riêng dầu t Khối lượng riêng vật liệu trộn vi φtn Góc tự chảy f Hệ số ma sát vật liệu với cánh 1 Hệ số chứa s1 Bước xoắn dải băng lớn s2 Bước xoắn dải băng nhỏ D1 Đường kính ngồi dải băng lớn D2 Đường kính ngồi dải băng nhỏ d1 Đường kính dải băng lớn d2 Đường kính dải băng nhỏ b1 Bề rộng dải băng lớn b2 Bề rộng dải băng nhỏ F Diện tích nhúng chìm dải băng 1 Khối lượng riêng thép CT38 d’ Đường kính trục thùng trộn H’ Chiều cao Q’ Năng suất mẻ L Chiều dài thùng trộn D Đường kính thùng trộn  Góc nâng trung bình dải băng xoắn k Hệ số liền cánh g Vận tốc góc trục trộn m Khối lượng dải băng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ dây chuyền sản xuất thức ăn tổng hợp (khô) ni lợn Hình 2.2: Sơ đồ dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú Hình 2.3: Sơ đồ dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú Hình 2.4: Sơ đồ kết cấu hình thực tế bơm li tâm Hình 2.5: Sơ đồ kết cấu bơm hướng trục 10 Hình 2.6: Cấu tạo bơm piston tác động đơn 10 Hình 2.7: Cấu tạo hình thực tế bơm bánh 12 Hình 2.8: Đường ống mở rộng đột ngột 16 Hình 2.9: Đường ống co hẹp đột ngột 17 Hình 2.10: Rẽ nhánh đường ống có áp 17 Hình 2.11: Sự phụ thuộc hệ số sức cản vào điều kiện dẫn 18 Hình 2.12: Máy trộn phận trộn quay (dải băng) máy trộn thùng quay 20 Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống phun dầu bổ sung 25 Hình 4.2: Vòi phun EZNF 26 Hình 4.3: Bán kính phun 27 Hình 4.4: Bố trí vòi phun thùng trộn 27 Hình 4.5: Hệ thống đường ống phun dầu 28 Hình 4.6: Phân bố lưu lượng nhánh rẽ 29 Hình 4.7: Hình phân bố vận tốc 32 Hình 4.8: Thùng chứa dầu khung đặt 35 Hình 4.9: Bộ điều chỉnh nhiệt 35 Hình 4.10: Bếp điện 35 Hình 4.11: Cấu tạo vỏ thùng trộn 36 Hình 4.12: Biểu đồ nội lực trục 43 Hình 4.13: Bán trục trái (gắn khớp nối) 43 Hình 4.14: Bán trục phải 44 Hình 4.15: Hệ thống phun dầu 45 viii Hình 4.16: Hình chiếu cạnh thùng trộn 45 Hình 4.17: Hình vẽ đánh số phơi bán trục trái 46 Hình 4.18: Hình vẽ đánh số phơi bán trục phải 47 ix  Số vòng quay tính theo đường kính dải băng lớn: n1  20  40 20  40   17,1  34,2 D1 1,17 (vòng/phút) (4-55)  Số vòng quay tính theo đường kính dải băng nhỏ: n2  20  40 20  40   26,7  53,4 D2 0,75 Chọn n = 30 (vòng/phút) (4-56) (vòng/phút) Vận tốc góc: – g  .n 3,14.30   3,14 30 30 (rad/s) (4-57) (kW) (4-58) 4.4.6 Tính tốn động lực học dải băng  Công suất cần thiết để quay dải băng lớn:    N db  10  3..g tg  45 o  tn .z.h F   Cos   f Sin    0,75 k Sin  Sin   f Cos  .r Với:  = 500 (kg/m3): Khối lượng riêng vật liệu trộn g = 9,81 (m/s2): Gia tốc trọng trường ωg = 3,14 (rad/s): Vận tốc góc trục trộn φtn = 42o: Góc chảy tự nhiên k = 0,65: Hệ số liền cánh  Số cánh quy ước: z  L s (4-59)  Theo cấu trúc bố trí chiều dài dải băng L =  z (m) L  3 s1  Khoảng cách từ điểm đặt tổng trở lực khối lượng vật liệu tới trục quay theo công thức: r D b 1,17 0,06     0,565 3 (m) (4-60)  Độ nhúng sâu trung bình dải băng lớp vật liệu: h = r = 0,565 (m)  Chiều dài đường kính đỉnh dải băng ứng với bước vít: 37 (4-61) L1  s1  D1   12  D1   3,8  2 (m) (4-62) Chiều dài đường chân dải băng ứng với bước vít: l  s  d   12  3,14.1,050   3,45 2 (m) (4-63)  Bán kính nhỏ hình vành khăn khai triển bước dải băng lớn: r1  b l1 0,06.3,45   0,59 L  l1 3,8  3,45 (m) (4-64)  Bán kính lớn hình vành khăn khai triển bước dải băng lớn: R  r1  b1  0,59  0,06  0,65 (m) (4-65)  Góc hở vành khăn:  2..R  L   2.3,14.0,65  3,8  3   .360   .360  25 , 65 , 14 R      (4-66)  Diện tích bước vít: F1  .R 12  r12  360   360  3,14(0,65  0,59 ) (4-67) 360  25  0,22 360 (m2)  Diện tích nhúng chìm cánh quy ước là: F   d k.F1 (4-68) φd = 0,4: hệ số chứa  F = 0,4.0,65.0,22 = 0,0572 (m2)  Góc nâng trung bình dải băng xoắn:   s1   tb  arctag  D  b   (4-69)     14,5 o  arctag    , 14 , 17 , 06    Vận tốc góc dải băng: g  2n b 2.3,14.30   3,14 60 60  Hệ số ma sát vật liệu với cánh: f = 0,1  0,2, chọn f = 0,15 38 (rad/s) (4-70) Vậy công suất Ndb dải băng lớn là: 42   N db  10 3.500.9,81.tg  45 o  .3.0,565.0,0572   Cos14,5  0,15.Sin14,5  0,75.0,65.Sin 2.14,5.Sin14,5  0,15.Cos14,53,14.0,565  4,3 (kW )  Công suất cần thiết để quay dải băng nhỏ:    N db  10  .g tg  45 o  tn .z h F , (kW)   Cos   f Sin    0,75 k Sin  Sin   f Cos  .r2 Với: (4-71)  = 500 (kg/m3): Khối lượng riêng vật liệu trộn g = 9,81 (m/s2): Gia tốc trọng trường ω = 3,14 (rad/s): Vận tốc góc trục trộn φtn = 42o: Góc chảy tự nhiên k = 0,65: Hệ số liền cánh  Số cánh quy ước: z  L s (4-72)  Theo cấu trúc bố trí chiều dài dải băng L =  z2  (m) L  5 s 0,6  Khoảng cách từ điểm đặt tổng trở lực khối lượng vật liệu tới trục quay theo công thức: r2  D b 0,75 0,1     0,342 3 (m) (4-73)  Độ nhúng sâu trung bình dải băng lớp vật liệu: h2 = r2 = 0,342 (m) (4-74)  Chiều dài đường kính đỉnh dải băng ứng với bước vít: L  s  D  2  0,6  3,14.0,75  2,43 (m) (4-75)  Chiều dài đường chân dải băng ứng với bước vít: l  s  d   0,6  3,14.0,55  1,83 (m) 2  Bán kính nhỏ hình vành khăn khai triển bước dải băng: 39 (4-76) r2  b l 0,1.1,83   0,305 L  l 2,43  1,83 (m) (4-77)  Bán kính lớn hình vành khăn khai triển bước dải băng: R2  r2  b2  0,305  0,1  0,405 (m) (4-78)  Góc hở vành khăn:  2..R  L   2.3,14.0,405  2,43  360  16 2   .360     2.0,405.3,14   2.R   (4-79)  Diện tích bước vít:   360360  F2   R 22  r22 (4-80)  3,14(0,405  0,305 ) 360  16  0,213 360 (m2)  Diện tích nhúng chìm cánh quy ước F   d k.F2 (4-81) φd = 0,4: hệ số chứa  F = 0,4.0,65.0,213 = 0,0554 (m2)  Góc nâng trung bình dải băng xoắn:     0,6 s2   arctag   12,67o (4-82)  tb  arctag   3,14.0,75  0,1    D  b    Hệ số ma sát vật liệu với cánh f = 0,1  0,2, chọn f = 0,15 Vậy công suất Ndb dải băng nhỏ 42   N db  10  500.9,81.tg  45 o  .5.0,342.0,0554   Cos12,67  0,15.Sin12,67   0,75.0,65.Sin 2.12,67.Sin12,67  0,15.Cos12,67 3,14.0,342  2,58 ( kW )  Công suất cần thiết để quay trục dải băng N1 = Nđb1 + Nđb2 = 4,3 + 2,58 = 6,88  Công suất động dẫn động dải băng 40 (kW) N đc  k N N  o  kn  hs đ  1,5.6,88  12,6 (kW) 0,995.0,93.0,93.0,95 (4-83) Trong đó: – kN: Hệ số vượt tải – ô: Hiệu suất truyền động cặp ổ lăn, ô = 0,995; – kn: Hiệu suất truyền động khớp nối, kn = 0,93; – hs: Hiệu suất truyền động hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp, hs = 0,93; – đ: Hiệu suất truyền đai, đ = 0,95  Số vòng quay sơ động cơ: nsb = u1.u2.nlv (4-84) u1: Tỉ số truyền hộp giảm tốc côn trụ hai cấp, u1 = 12 u2: Tỉ số truyền truyền đai, u2 = 2,5 nsb = 12.2,5.30 = 900 (vòng/phút)  Từ cơng suất động số vòng quay sơ ta chọn động kiểu 4A160M6Y3 có cơng suất N = 15 (kW) vận tốc quay n = 970 (vòng/phút) 4.4.7 Thiết kế đường kính trục dải băng Đường kính sơ trục d   C3 N1 n1 (4-85) Với: N1: Công suất truyền động n1: Số vòng quay C: Hệ số tính tốn; C = 130  110, ta chọn C = 120 Trục dải băng: N1 = 6,86 (kW); n = 30 (vòng/phút) d   120.3 6,86  73,38 (mm); ta chọn d’ = 75 (mm) 30 Lực cản vòng tác dụng lên dải băng lớn là:  E  .g.h tb F.tg (45  )(cos   f sin ) (4-86) Trong đó: : Khối lượng riêng vật liệu trộn,  = 500 41 (kg/m3); 3 htb: Chiều sâu trung bình dải băng lớn, h tb  r  0,565  0,377(m) ; (m2); F: Diện tích nhúng chìm dải băng lớn; F = 0,0572 : Góc nghiêng tự chảy;  = 420; f : Hệ số ma sát, f = 0,15 : Góc nghiêng cánh so với trục,  = 14,5o Vậy:  42  cos14,5  0,15 sin 14,5  480( N) E  500.9,81.0,377.0,0572.tg  45    Vậy lực vòng tác dụng lên dải băng nhỏ là:  E  .g.h tb F.tg (45  )(cos   f sin ) (4-87) Trong đó: (kg/m3); : Khối lượng riêng xốp vật liệu,  = 500 3 htb: chiều sâu trung bình dải băng nhỏ, h tb  r  0,342  0,228(m) ; F: Diện tích nhúng chìm dải băng nhỏ; F = 0,0554 (m2 ); : Góc nghiêng tự chảy;  = 420; f : Hệ số ma sát, f = 0,15 : Góc nghiêng cánh so với trục,  = 12,67o  42  cos12,67  0,15 sin 12,67   315( N) Vậy: E  500.9,81.0,228.0,0554.tg  45    Do hai dải băng có bước xoắn ngược chiều nên lực vòng tổng hai dải băng là: E = E1 – E2 = 480 – 315 =165 (N) (4-88) Khối lượng dải băng: m = (s1.F1.a + s2.F2.a)1 (4-89) = (3.0,22.0,005 + 5.0,213.0,005).7850 = 67,7 a: Bề dày dải băng, (m) 1: Khối lượng riêng thép, (kg/m3) Trọng lượng dải băng: 42 (kg) Q = m.g = 67,7.9,81 = 664  (N) (4-90) Tính phản lực tác dụng lên trục: Để đơn giản hóa việc tính tốn ta cho lực vòng trọng lượng phân bố trục Thường momen xoắn không lớn lắm, nên để đơn giản tính tốn này, tơi bỏ qua tác dụng momen xoắn Hình 4.12: Biểu đồ nội lực trục Tại tiết diện nguy hiểm: 2 M tđ  M x  M y  0,75T  490  129  0,75.2184  507000 ( Nmm) (4  91) d   M tđ /(0,1)  507000 /(0,1.48)  47,3 mm  d  55 (mm) (  92) Vì trục dải băng làm việc với số vòng quay thấp tải trọng nên chọn trục trục rỗng lồng hai bán trục để lắp cấu truyền động gối đỡ trục Chọn ống trục có D = 88 (mm), d = 78 (mm) → bán trục có kích thước ghi Hình 4.13 Hình 4.14 Hình 4.13: Bán trục trái (gắn khớp nối) 43 Hình 4.14: Bán trục phải 4.5 Chế tạo 4.5.1 Chế tạo hệ thống phun dầu Hình 4.15: Hệ thống phun dầu Ngun cơng 1: Cắt phơi hình chữ nhật có chiều dài 1,1 (m), chiều rộng 0,5 (m) phôi hình tròn có đường kính 0,35 (m) Ngun cơng 2: Uốn phơi hình chữ nhật thành hình tròn có chiều cao 0,5 (m) Nguyên công 3: Hàn phôi thành dạng thùng chứa Nguyên công 4: Hàn chữ V cao 0,89 (m) hình vng 0,5 (m) tạo hình khung đặt thùng chứa Ngun cơng 5: Hàn thùng chứa vào khung Nguyên công 6: Tạo đường ống đường ống hồi lưu cho dầu Nguyên công 7: Đặt bơm cho hệ thống Nguyên công 8: Gắn đường ống, điện trở điều chỉnh nhiệt cho hệ thồng phun dầu 44 4.5.2 Chế tạo chi tiết phụ trợ 4.5.2.1 Quy trình cơng nghệ chế tạo vỏ thùng Ngun cơng 1: Cắt phơi hình chữ nhật có chiều dài 3,7 (m), chiều rộng (m) Nguyên công 2: Uốn cong phôi phần chiều dài 3,7 (m) khoảng cách hai phôi đạt 1,2 (m) (chi tiết 1) Nguyên công 3: Cắt phơi theo Hình 4.16 (chi tiết 2) Hình 4.16: Hình chiếu cạnh thùng trộn Ngun cơng 4: Cắt phơi hình chữ nhật có chiều dài 3,1 (m), chiều rộng 1,3 (m) làm nắp thùng trộn Nguyên công 5: Hàn chi tiết 1,2 lại với ta hình dạng vỏ thùng trộn 4.5.2.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo dải băng – Vật liệu chế tạo dải băng: Thép CT3 dày (mm) – Máy thực hiện:máy mài, máy khoan, palăng  – Dải băng nhỏ: Cắt năm vành khăn với kích thước đường kính ngồi D1 = 0,75 (m), đường kính d1 = 0,55 (m), góc hở vành 2 = 160 – Vẽ mặt đế đường tròn đường kính 0,75 (m); 0,12 (m) 1,17 – Dựng trục máy trộn tâm đĩa theo đường tròn đường kính 0,12 (m), hàn (m) bốn thép V song song với trục bốn góc phần tư đường tròn đường kính 0,75 (m) tạo thành đường sinh khối trụ – Lồng ống lồng (bạc) vào trục – Tiến hành gò phơi, tạo hình xoắn với bước 0,6 (m) 45 – Lồng phơi vào khn, dùng máy hàn, hàn dính đỡ vào dải băng bạc Hàn đính bạc vào trục (mỗi bên hàn hai đường, đường 1/4 đường tròn để tránh cho trục bị biến dạng)  – Dải băng lớn: Cắt ba vành khăn với kích thước phơi đường kính ngồi D2 = 1,17 (m), đường kính d2 = 0,55 (m), góc hở vành 3 = 250 – Dỡ bốn thép V hàn vào đế trước lúc trước, dời đến bốn góc phần tư đường tròn đường kính 1,17 (m) tạo thành đường sinh khối trụ – Tiến hành gò phơi, tạo hình xoắn với bước (m) Lồng phơi vào khn, dùng máy hàn, hàn dính đỡ vào dải băng bạc 4.5.2.3 Quy trình cơng nghệ chế tạo bán trục trái Hình 4.17: Hình vẽ đánh số phơi bán trục trái Trục tiện từ phơi có chiều dài L > 500 (mm),  = 80 (mm) Nguyên công 1: Tiện mặt đầu thứ Nguyên công 2: Tiện thô suốt chiều dài trục L = 3901 (mm),  = 78,5(mm) Nguyên công 3: Tiện thô chiều dài trục L2 = 700,1 (mm), 2 = 55,50,1 (mm) Nguyên công 4: Tiện tinh chiều dài trục L2,   55 00,,03 06 (mm) Nguyên công 5: Tiện thô chiều dài trục L3 = 1000,5 (mm), 3 = 60,50,1 (mm) Nguyên công 6: Tiện tinh chiều dài trục L3,   60 00,,03 011 (mm) Nguyên công 7: Tiện thô chiều dài trục L4 = 50 (mm), 4 = 65,50,1 (mm) Nguyên công 8: Tiện tinh chiều dài trục L4,   65 (mm) Nguyên công 9: Tiện tinh chiều dài trục L5,   78 00,,256 210 (mm) Nguyên công 10: Vát cạnh bề mặt 1,2,3,4 x 450 46 Nguyên công 11: Cắt trục vừa tiện khỏi phơi đảm bảo kích thước trục cắt có chiều dài L = 3901 (mm) Nguyên công 12: Trở đầu trục Nguyên công 13: Tiện mặt vát cạnh x 450 Nguyên công 14: Phay rãnh then 4.5.2.4 Quy trình cơng nghệ chế tạo bán trục phải Hình 4.18: Hình vẽ đánh số phơi bán trục phải Nguyên công 1: Tiện mặt đầu thứ Nguyên công 2: Tiện thô suốt chiều dài trục L = 320 (mm),  = 78,50,1 (mm) Nguyên công 3: Tiện thô chiều dài trục L2 = 1000,5 (mm), 2 = 60,50,1 (mm) Nguyên công 4: Tiện tinh chiều dài trục L2,   60 00,,03 011 (mm) Nguyên công 5: Tiện thô chiều dài trục L3 = 500,5 (mm), 4 = 65,50,1 Nguyên công 6: Tiện tinh chiều dài trục L3,   65 (mm) Nguyên công 7: Tiện tinh chiều dài trục L4,   78 00,,256 210 (mm) Nguyên công 8: Vát cạnh bề mặt 1,2,3 x 450 Nguyên công 9: Cắt trục vừa tiện khỏi phơi đảm bảo kích thước trục cắt có chiều dài L = 3901 (mm) Nguyên công 10: Trở đầu trục Nguyên công 11: Tiện mặt đầu vát cạnh x 450 47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận  Đối với q trình thiết kế – Lựa chọn mơ hình làm việc – Thiết kế hệ thống phun dầu – Tính tốn thiết kế máy trộn dải băng suất tấn/h – Tính tốn thiết kế chi tiết phụ trợ  Đối với chế tạo – Chế tạo hệ thống phun dầu bổ sung vào thức ăn hỗn hợp – Lập quy trình chế tạo máy trộn 5.2 Đề nghị Khảo nghiệm hệ thống để đánh giá suất, tiêu kinh tế kỹ thuật để đề xuất cải tiến hệ thống có khả ứng dụng vào sản xuất thực tế 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Ái Lê Minh Cường, 2007 Tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệp máy trộn men thực phẩm suất 50kg/mẻ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế Biến Bảo Quản Nông Sản Thực Phẩm, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Đinh Ngọc Ái, Đặng Huy Chi, Nguyễn Phước Hoàng Phạm Đức Nhuận, 1972 Thủy lực máy thủy lực – Tập II Máy thủy lực Nhà xuất Đại học Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội Hoàng Xuân Nguyên, 1977 Dung sai lắp ghép kĩ thuật đo lường Nhà xuất Công nhân kĩ thuật Huỳnh Hữu hiệp, 1995 Nghiên cứu ráp đặt hệ thống phun thuốc sát trùng chuồng trại Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế Biến Bảo Quản Nông Sản Thực Phẩm, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Kixêlep, Ansun, Danhinsenko, Kapaxôn, Kripsenkô, Paskôp and Xliki, 1984 Sổ tay tính tốn thủy lực Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Lê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng Ngơ Hữu Tồn, 2008 Giáo trình Dinh dưỡng thức ăn thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp Lê Tiến Hốn, 2004.Cơng nghệ kim loại Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Nam Trần Thị Thanh, 2000 Máy gia công học nông sản – thực phẩm Nhà xuất Giáo dục Trần Minh Vượng Nguyễn Thị Minh Thuận,1999 Máy phục vụ chăn nuôi Nhà xuất Giáo dục 10 Trịnh Chất Lê Văn Uyển, 2002 Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí tập I-II Nhà xuất Giáo dục 11 Trần Trương Kim Nguyễn Thị Hoài Thu, 2009 Nghiên cứu phương pháp sấy sữa ong chúa Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam PHỤ LỤC Bảng 1: Giá trị hệ số  từ thùng chứa vào ống b/D  D 0,002 0,01 0,05 0,5 0,5 0,57 0,63 0,8 1,0 0,008 0,5 0,53 0,58 0,74 0,88 0,016 0,5 0,51 0,53 0,58 0,77 0,024 0,5 0,50 0,51 0,53 0,68 0,03 0,5 0,50 0,51 0,52 0,61 0,05 0,5 0,50 0,50 0,50 0,53 Bảng 2: Giá trị hệ số  ống tiết diện tròn ngoặt với góc 900 R/d Dạng ống Trơn 0,22 0,14 0,11 0,08 0,11 Nhám 0,52 0,28 0,23 0,18 0,20 Theo số liệu Crighe 0,80 0,48 0,30 0,32 0,42 Bảng 3: Giá trị hệ số  thu hẹp đột ngột đường ống dt n 2 1 0,41 0,40 0,38 0,36 0,34 0,30 0,30 0,27 0,20 0,16 0,0 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,0 0,10 Bảng 4: Bảng tiêu chuẩn đường ống ANSI Norminal Actual D0 Pipe Size(in) (in) t 0.405 ẳ 0.540 u 0.675 ẵ 0.840 3/4 1.050 11 11 ISO Norminal Pipe Size (mm) (in) (0.236) (0.315) 10 (0.394) 15 (0.591) 20 (0.787) Actual D0 (mm) (in) 10 (0.394) 12 (0.472) 16 (0.630) 20 (0.787) 25 (0.984) 1.315 25 (0.984) 32 (1.260) 1.660 32 (1.260) 40 (1.575) 1.900 40 (1.575) 50 (1.969) 2.375 50 (1.969) 63 (2.480) 2.875 3.500 4.500 … 65 80 100 … (2.559) (3.150) (3.937) … 75 90 110 … (2.953) (3.543) (4.331) … 21 … ... 4.1 Cơ sở liệu yêu cầu kĩ thuật thi t kế 24 4.1.1 Cơ sở liệu thi t kế 24 4.1.2 Yêu cầu kĩ thuật thi t kế 24 4.2 Lựa chọn mơ hình thi t kế 25 4.2.1 Cấu... tin 22 3.2 Phương pháp tính tốn thi t kế 22 3.2.1 Lựa chọn mơ hình, ngun tắc làm việc máy thi t kế 22 iv 3.2.2 Phương pháp tính tốn thi t kế phận làm việc phụ trợ 23 3.3... Tính tốn hệ thống phun dầu 28 4.4 Thi t kế hệ thống trộn số phận phục vụ hệ thống 34 4.4.1 Thi t kế thùng chứa dầu 34 4.4.2 Thi t kế khung đặt thùng chứa dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHUN DẦU BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN HỐN HỢP , THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHUN DẦU BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN HỐN HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay