MÔ HÌNH CAMERA QUAN SÁT DƯỚI NƯỚC PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

48 30 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MƠ HÌNH CAMERA QUAN SÁT DƯỚI NƯỚC PHỤC VỤ NI TRỒNG THỦY SẢN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Ngành: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Niên khóa: 2007-2011 Tp.Hồ Chí Minh, Tháng 04/2011 MƠ HÌNH CAMERA QUAN SÁT DƯỚI NƯỚC PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ sư Điều khiển tự động Ngành Điều khiển tự động Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đặng Phi Vân Hài Tp Hồ Chí Minh, tháng 4/2011 i LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Cha Mẹ, người có cơng sinh thành ni dưỡng nên người Với lòng biết ơn chân thành, em xin bày tỏ lòng tri ân Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ tận tình truyền thụ, hướng dẫn, trang bị kiến thức quý báu suốt năm học đại học Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Th.S Lê Văn Bạn trưởng môn Điều Khiển Tự Động dạy dỗ hướng dẫn em suốt trình học tập gợi ý giúp đỡ em trình hướng dẫn em trình thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Th.S Đặng Phi Vân Hài người trực tiếp tận tình hướng dẫn, bảo truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn tập thể lớp DH07TD tất bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập thời gian thực đề tài Cuối xin chúc người mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Tp Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Trang ii TÓM TẮT Trong năm trở lại đây, công nghệ nuôi trồng thủy sản ao, bể, từ thiết bị đơn lẻ đến hệ thống tuần hồn nước khép kín Chuỗi sản phẩm kỹ thuật cao phần mềm quản lý thủy sản mang lại tin tưởng tuyệt đối hiệu cao Nuôi trồng thủy sản ao, bể ngành công nghiệp phát triển nhanh giới Mặc dù hầu hết nuôi cá chuyên canh ao, bể truyền thống kỹ thuật lạc hậu, lý thúc đẩy tăng trưởng nhanh ngày việc sử dụng sâu rộng giải pháp công nghệ cao xử lý nước Khai thác vùng ni kiểm sốt liên tục, nâng cao sức khỏe cá, tăng trưởng, lợi nhuận Ở nước ta nay, ngành nuôi trồng thủy sản ngày phát triển mạnh, với lượng cá xuất lớn thị trường giới Tuy nhiên, đa phần trang trại nước chưa đáp ứng suất chất lượng đầu Việc áp dụng quy trình tự động hóa cơng đoạn giám sát thức ăn, tăng trưởng cá, v.v chưa cao Trong đó, việc xác định thời điểm thu hoạch điều quan trọng ảnh hưởng đến suất sản lượng nông sản sau thu hoạch Việc tính tốn xác định diện tích cá mang lại suất cao trình thu hoạch Đề tài “Mơ hình camera quan sát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản” Luận văn nghiên cứu: dùng camera quay hình giúp quan sát cá trình cho cá ăn, chế tạo thiết bị đo phương pháp xử lý ảnh qua kết hợp với phần mềm tính tốn Matlab nhằm xác định kích thước cá dễ dàng Các thiết bị giúp việc khai thác, vận hành vùng nuôi đạt hiệu tối ưu môi trường nuôi đảm bảo sức khỏe tốt cho cá Trong trình nghiên cứu kiến thức thời gian có hạn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vậy em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để em tích lũy kiến thức kinh nghiệm cho thân để sau trường có trình độ tay nghề cao Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Trang iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .iv DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tầm quan trọng tình hình ni cá nước ta 2.2 Tìm hiểu hệ thống nuôi trồng thủy sản 2.3 Các phương pháp xác định kích thước cá 2.3.1 Xác định kích thước phương pháp cân 2.3.2 Xác định kích thước cách đo chiều dài 2.3.3 Xác định kích thức cách đo diện tích thơng qua hình ảnh chụp 2.4 Tìm hiểu phần mềm Matlab 2.4.2 Khả ứng dụng Matlab 2.4.3 Giao diện MATLAB 2.4.4 Các kiểu liệu 2.5 Hệ thống lệnh Matlab 2.5.1 Lệnh hệ thống Matlab 2.5.2 Lệnh số học 2.5.3 Lệnh cấu trúc .10 2.5.4 Hệ thống lệnh thu thập xử lý ảnh 11 2.5.4.1 Toolbox xử lý ảnh (Image Processing Toolbox) 12 2.5.4.2 Các lệnh Image Processing Toolbox .13 2.5.4.3 Các lệnh Image Acquisition Toolbox .13 iv 2.5.4.4 Các hàm chuyển đổi kiểu ảnh 14 2.5.4.5 Lọc nhiễu 14 2.6 Tổng quan hệ thống xử lý ảnh 14 2.6.1 Thu nhận ảnh .14 2.6.2 Phân tích xử lý ảnh 18 2.6.3 Hiển thị ảnh nhận dạng 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu đề tài 19 3.1.1 Địa điểm tiến hành đề tài .19 3.1.2 Phân bố thời gian tiến hành đề tài .19 3.2 Đối tượng thiết bị nghiên cứu 19 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2.2 Thiết bị nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Dùng camera quan sát cá nước 20 3.3.2 Xác định kích thước cá 20 3.3.2.1 Phương pháp đo chiều dài 20 3.3.2.2 Phương pháp xử lý ảnh .20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .21 4.1 Quá trình quan sát cá nước camera .21 4.2 Xây dựng mơ hình tốn học xác định kích thước cá 22 4.2.1 Thiết kế thiết bị đo kích thước 22 4.2.2 Sơ đồ giai đoạn trình xử lý ảnh 24 4.2.3 Quá trình xử lý ảnh Matlab 25 4.2.3.1 Lập trình giao diện Editor Matlab 7.8 26 4.2.3.2 Kết nối Matlab với camera .26 4.2.3.3 Thu nhận ảnh vào Matlab 27 4.2.3.3.1 Thu nhận ảnh tĩnh vào Matlab .27 4.2.3.3.2 Thu nhận ảnh động vào Matlab .29 4.2.3.3.3 Chụp ảnh từ camera vào Matlab 29 4.2.3.4 Chuyển ảnh RGB sang ảnh xám .30 v 4.2.3.5 Chuyển ảnh trắng đen (black white) .30 4.2.3.6 Lấy ảnh hình chữ nhật 31 4.2.3.7 Tính số pixel ảnh 31 4.2.4 Định chuẩn thiết bị đo 32 4.2.5 Kết mơ hình tốn học tính diện tích cá 33 4.2.6 Giao diện GUI .34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 Phụ lục 37 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Camera quan sát cá nước Hình 2.2 Ni trồng thủy sản Lồng, Bè (Nguồn Internet) Hình 2.3 Camera hai đầu SmartEye 360 (Nguồn Internet) Hình 2.4 Đèn Idema (Nguồn Internet) Hình 2.5 Cân điện tử (nguồn internet) Hình 2.6 Biểu tượng Matlab Hình 2.7 Giao diện Matlab Hình 2.8 Các kiểu liệu Matlab (Nguồn internet) Hình 2.9 Pixel ảnh (nguồn internet) .16 Hình 2.10 Mơ hình ảnh RGB (nguồn internet) 16 Hình 2.11 Mơ hình màu HSV (nguồn internet) 17 Hình 2.12 Mơ hình màu L*a*b (nguồn internet) 18 Hình 4.1 Camera quan sát mơi trường sống cá 21 Hình 4.2 Mơ hình đo kết nối với máy tính 22 Hình 4.3 Sơ đồ giai đoạn trình xử lý ảnh 24 Hình 4.4 Sơ đồ xử lý ảnh 25 Hình 4.5 Mơi trường Editor 26 Hình 4.6 Thơng tin thiết bị camera 27 Hình 4.7 Minh họa lệnh imread 28 Hình 4.8 Minh họa lệnh imshow 28 Hình 4.9 Ảnh động hiển thị Matlab .29 Hình 4.10 Ảnh sau chụp 30 Hình 4.11 Chuyển ảnh RGB sang ảnh gray 30 Hình 4.12 Chuyển ảnh xám sang ảnh black white .31 Hình 4.13 Ảnh sau lấy hình chữ nhật .31 Hình 4.14 Số pixel ảnh area = 15860 32 Hình 4.15 Giao diện làm việc .34 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Phiếu khảo nghiệm thiết bị đo số Pixel cá 33 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan Trong hoạt động kinh tế nước ta nay, nghề nuôi cá phát triển mạnh, sản phẩm làm khơng tiêu thụ nước mà xuất Những năm vừa qua, sản lượng cá xuất tăng nhanh, mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước Hiện nay, nước, nghề nuôi cá (cá nước mặn cá nước ngọt) tầng lớp nhân dân tham gia đơng đảo họ thấy rõ việc nuôi cá cho suất sản lượng cao hẳn tập quán thả cá Mặt khác, nghề nuôi cá mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, giúp người dân làm giàu cách nhanh chóng Việc đưa tiến khoa học kỹ thuật vào ni cá nước ta có bước phát triển tốt, khâu sản xuất giống, thức ăn việc xác định thời điểm thu hoạch Nhân viên kỹ thuật theo dõi phát triển cá từ lúc cá thu hoạch, trình cho cá ăn, thường họ quan sát mắt dựa vào thời gian canh tác để định thời điểm thu hoạch cá Việc xác định nhiều thời gian khơng xác, để khắc phục nhược điểm cần phải có thiết bị quan sát xác nhanh để theo dõi trình tăng trưởng cá Đề tài “Dùng camera quan sát nước phục vụ ni trồng thủy sản” góp phần giải vấn đề cấp thiết 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu Mục đích đề tài dùng camera quay hình quan sát cá mơi trường sống cá, kết hợp phần mềm Matlab để kiểm tra kích thước cá phương pháp xử lý ảnh 4.2.3 Quá trình xử lý ảnh Matlab Lưu đồ hệ thống xử lý ảnh Camera Thu nhận ảnh màu (ảnh RGB) Xử lý đối tượng Chuyển ảnh RGBẢnh xám Ảnh xám Ảnh Black white Lọc nhiễu, xóa pixels khơng cần thiết, lấy ảnh hình chữ nhật Ra định Tính tổng số Pixel đối tượng ảnh Hình 4.4 Sơ đồ xử lý ảnh 25 4.2.3.1 Lập trình giao diện Editor Matlab 7.8 Trong Matlab có sẵn trình soạn thảo/ gỡ rối (Editor/Debugger), viết lưu chương trình Matlab tập tin có phần mở rộng dạng.m, gọi M-file Muốn tạo hàm M vào Menu File/New/Blank M-file, cửa sổ ra: cửa sổ Editor/Debugger nơi ta viết chương trình Matlab Hình 4.5 Môi trường Editor 4.2.3.2 Kết nối Matlab với camera Bước 1: - Gắn thiết bị thu hình vào máy - Cài đặt driver (trình điều khiển) cho thiết bị, (được cho nhà sản xuất) - Xem thử hình ảnh video máy tính thơng qua phần mềm nhà sản xuất - Khởi động matlab Bước 2: - Ta cần định cho Matlab biết phần cứng dùng để lấy liệu ( có nhiều camera kết nối với PC) - Gõ lệnh imaqhwinfo để biết tên loại thiết bị dùng - Chỉ định thiết bị: Tuỳ vào loại thiết bị (adaptor name), thiết bị loại gắn vào PC gắn đánh số ID, thiết bị thứ có deviceID = 1, thiết bị thứ có deviceID=2 - Để liệt kê xem loại winvideo có thiết bị gắn vào máy tính, ta dùng lệnh imaqhwinfor với đối số winvideo: 26 >> imaqhwinfo('winvideo') ans = AdaptorDllName: [1x81 char] AdaptorDllVersion: '3.3 (R2009a)' AdaptorName: 'winvideo' DeviceIDs: {[1] [2]} DeviceInfo: [1x2 struct] - Có thiết bị với DeviceID = Ta tìm hiểu thêm thơng tin thiết bị >> imaqhwinfo('winvideo',2) Hình 4.6 Thơng tin thiết bị camera 4.2.3.3 Thu nhận ảnh vào Matlab Sau kiểm tra thông tin thiết bị camera kết nối với Matlab, ta tiến hành thu nhận ảnh Matlab 4.2.3.3.1 Thu nhận ảnh tĩnh vào Matlab Đọc ảnh từ mơi trường ngồi vào Matlab Im = imread(‘filename.fmt’) Trong đó: - filename: Tên tập tin ảnh cần đọc ( mặc định lưu thư mục Worth Matlab), đường dẫn đến tập tin ảnh cần đọc - fmt: Định dạng file ảnh Ví dụ: 27 >> RGB = imread('C:\Documents and Documents\MATLAB\conca.jpg') % Ảnh đọc vào hiển thị dạng mảng ma trận Hình 4.7 Minh họa lệnh imread Hiển thị ảnh: Imshow(‘filename.fmt’) imshow(I) % I tên biến gán cho ma trận ảnh Ví dụ: >> RGB = imread('C:\Documents and Settings\t\My Documents\MATLAB\conca.jpg') imshow(RGB) Hình 4.8 Minh họa lệnh imshow 28 Settings\t\My 4.2.3.3.2 Thu nhận ảnh động vào Matlab  Kết nối thiết bị camera hiển thị trình thu nhận ảnh Matlab vid=videoinput(‘adaptorname’, deviceID,’format’) preview(vid) Trong đó: Adaptorname: tên thiết bị Matlab qui định ( thường winvideo) deviceID: số thiệt bị kết nối format: định dạng ảnh thu lại - Màn hình lúc lên cửa sổ video đối tượng vid - Nếu muốn kết thúc xem, dùng lệnh stoppreview Hoặc để đóng cửa sổ preview, dùng lệnh closepreview(vid) Hình 4.9 Ảnh động hiển thị Matlab 4.2.3.3.3 Chụp ảnh từ camera vào Matlab Tiếp theo ta tiến hành chụp ảnh, ảnh chụp có đạt yêu cầu phụ thuộc nhiều vào nguồn sáng độ phân giải camera Ảnh chụp định dạng theo kiểu RGB ma trận R, G, B có 320 hàng 240 cột Hình 4.8 kết chụp ảnh vào Matlab, ảnh chụp quan sát thấy đạt yêu cầu  Chụp ảnh từ camera: frame = getsnapshot (vid) % dòng lệnh chụp ảnh từ camera imshow(frame) % hiển thị ảnh imwrite(frame,’d.jpg’); %lưu ảnh thành file đồ họa Ví dụ: imaqhwinfo('winvideo',2) 29 vid = videoinput('winvideo',2,'rgb24_320x240') frame = getsnapshot(vid) imshow(frame) Hình 4.10 Ảnh sau chụp 4.2.3.4 Chuyển ảnh RGB sang ảnh xám Trong trình xử lý ảnh, Ảnh RGB ảnh gồm ma trận chiều R, G, B Nếu việc tính tốn ma trận phức tạp, ảnh RGB gồm lớp red, green blue cấu thành Thực chất, lớp ảnh đại diện lớp ảnh xám có tỉ lệ xám khác nhau, tùy theo tỷ lệ màu R, G, B mà chúng tạo nên ảnh màu RGB Vì tính tốn trực tiếp ảnh RGB phức tạp nên cần phải chuyển sang ảnh xám để dễ dàng tính tốn Hình 4.9 kết chuyển ảnh RGB sang ảnh xám gray = rgb2gray (frame) %dòng lệnh chuyển ảnh RGB sang ảnh xám imshow(gray) %hiển thị ảnh xám Hình 4.11 Chuyển ảnh RGB sang ảnh gray 4.2.3.5 Chuyển ảnh trắng đen (black white) Thực chất ảnh trắng đen ảnh nhị phân biểu diễn ma trận MxN điểm ảnh biểu diễn hai giá trị Hình 4.10 kết chuyển sang ảnh trắng đen Tùy theo đặc điểm vật mà ta có giá trị threshold khác nhau, giá 30 trị threshold = 0.4 có từ thực nghiệm nhằm xác định giới hạn ảnh đặt vật bw= im2bw (gray, 0.4); % chuyển ảnh xám sang ảnh trắng đen imshow(bw) % hiển thị ảnh black white Hình 4.12 Chuyển ảnh xám sang ảnh black white 4.2.3.6 Lấy ảnh hình chữ nhật Trong trình xử lý ảnh nhiễu Vậy, việc lấy ảnh hình chữ nhật giúp ta tính tốn xác nhanh I = imcrop(bw) %lay hinh chu nhat Imshow(I) Hình 4.13 Ảnh sau lấy hình chữ nhật 4.2.3.7 Tính số pixel ảnh Đề tài nhằm khảo nghiệm thiết bị đo phương pháp xử lý ảnh, đối tượng tính tốn đo diện tích cá Bằng phần mềm Matlab tính tổng pixels ảnh, sau đoạn chương trình tính số pixel ảnh Kết pixel thể Hình 4.13 a=regionprops(~I,'area') % đếm số pixel a1=struct2cell(a) 31 area=cell2mat(a1) Hình 4.14 Số pixel ảnh area = 15860 4.2.4 Định chuẩn thiết bị đo Từ diện tích thực hồ số pixel hồ mà camera quay được, ta dùng phương pháp toán học để tìm tương quan diện tích thực Sr (mm2 ) P(pixel) Việc xác định mơ hình tốn học vơ quan trọng, dựa mơ hình để định chuẩn, đánh giá mức độ xác ổn định thiết bị đo Kết đo máy trình bày Bảng 4.1 Ta có: Shồ = a*b = 300*200 = 60000(mm2) Phồ = 320*240 = 76800 (pixel) Từ ta suy hệ số xác định từ thực nghiệm k = 0.78125 Trong đó: a, b khoảng cách chiều dài chiều rộng hồ mà camera quay Khi xây dựng mơ hình nghiên cứu, ln mong muốn đòi hỏi độ xác thí nghiệm phải cao Vì độ xác ảnh hưởng đến kết nghiên cứu hiệu kinh tế Xong, khơng thể có độ xác chung cho tất nhóm phương pháp thí nghiệm Độ xác thí nghiệm phụ thuộc nhiều khía cạnh, thể qua hệ số biến động CV% (Coeficient of variation) - Nhóm thí nghiệm phòng cho phép sai số thí nghiệm CV% ≤1% - Nhóm thí nghiệm chậu, vại, nhà lưới CV% ≤5% Yêu cầu thiết bị đo diện tích cá để theo dõi q trình tăng trưởng dự đốn thời điểm thu hoạch, sai số khơng vượt 5% Chúng ta lấy mức độ tin cậy 95% để làm chuẩn cho thiết bị đo 32 4.2.5 Kết mơ hình tốn học tính diện tích cá Dùng thiết bị đo đo diện tích cá, từ ta tính chiều dài cá, đồng thời sử dụng thước dây để đo chiều dài cá Do điều kiện thời gian hạn chế nên ta thực loại cá rô Bảng 4.1: Phiếu khảo nghiệm thiết bị đo số Pixel cá 6300.78 8065 160 Chiều dài Thực tế (mm) 161 6271.09 8027 159 160 5513.28 7057 140 140.8 6872.65 8797 174 175 6298.43 8062 160 170 7078.12 9060 179 180.1 7403.90 9477 188 189.3 6507.03 8329 165 166 5879.68 7526 149 150 10 6433.59 8235 163 164 STT Sthực (mm2) P(Pixel) Chiều dài (mm) 160 162.2 5023.44 6430 11 Từ phiếu khảo nghiệm thiết bị đo, ta so sánh chiều dài trình xử lý ảnh phương pháp đo thủ công gần nhau, sai số không q 5% chứng tỏ mơ hình tốn học tốt Mơ hình tốn học tính diện tích cá ứng dụng vào thực tiễn nhằm xác định trình tăng trưởng cá để xác định thời điểm thu hoạch cá 33 4.2.6 Giao diện GUI Hình 4.15 Giao diện làm việc 34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài vận dụng kiến thức xử lý ảnh phần mềm Matlab kết hợp với lý thuyết sở tìm hiểu được, phương pháp xác định diện tích Đề tài hồn thành nội dung sau: - Quan sát phản ứng động thái cá - Quan sát cá chết chìm đáy lồng - Tạo mơ hình để đo kích thước - Lấy chuẩn thiết bị đo phương pháp đo chiều dài cá - Đo diện tích cá phương pháp xử lý ảnh phần mềm Matlab 5.2 Đề nghị Trong trình thực đề tài dựa kết đo thiết bị đo rút số đề nghị sau: - Vì đề tài dùng camera quan sát nước nên camera quan sát đảm bảo truyền dẫn thông suốt toàn cảnh 3600 - Bộ phận điều khiển vận hành camera trục kéo dễ dàng, nhanh chóng - Phải có đèn sử dụng nước - Ánh sáng ảnh hưởng đến trình đo Thiết bị đo thiết kế vật liệu có khả hội tụ ánh sáng tốt hạn chế cần có nguồn sáng tốt - Điều kiện địa lý để tiến hành quan sát đo diện tích cá - Phần mềm Matlab xử lý ảnh có ngơn ngữ đơn giản, dễ lập trình chuaaw đáp ứng thời gian thực 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Mạnh Bá & Nguyễn Thanh Thuỷ, Nhập môn xử lý ảnh số, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật Nguyễn Hoàng Hải – Nguyễn Việt Anh, Lập trình MATLAB ứng dụng, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật, 1999 Phạm Hồng Liên – Đặng Ngọc Khoa – Trần Thanh Phương, MATLAB ứng dụng viễn thông, Nxb Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thành, MATLAB ứng dụng điều khiển, Nxb Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Hoan, 2006, Xử lý ảnh, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng (Chương trình đào tạo đại học từ xa), Hà Nội Internet http://www.matlabvn.com http://www.mathworks.com http://www.diendandientu.com http://www.dieukhientudong.com 36 Phụ lục Chương trình xử lý ảnh Matlab imaqhwinfo ('winvideo',2) vid = videoinput ('winvideo',2,'rgb24_320x240') preview (vid) frame = getsnapshot (vid); figure,imshow (frame); gray=rgb2gray (frame); %lay anh xam imshow(gray); bw=im2bw (gray,0.4) %lay anh black&white imshow (bw); I = imcrop(bw) %lay hinh chu nhat Imshow(I) a = regionprops(~I, 'area') %dem so pixels a1 = struct2cell(a) area = cell2mat(a1) pixel = area dt = 0.78125*pixel 37 Phụ lục Ảnh hiển thị trình chạy phần mềm Matlab 38 Phụ lục Một số định dạng ảnh mà Matlab hỗ trợ ĐỊNH DẠNG ẢNH TÊN ĐẦY ĐỦ (FORMAT) (FULL NAME) ‘bmp’ Windows Bitmap (BMP) ‘cur’ Windows Cursor Resources (CUR) ‘gif’ GraphicsInterchange Format (GIF) ‘hdf’ Hierarchical Data Format (HDF4) ‘ico’ Windows Icon resources (ICO) ‘jpg’ ‘jpef’ Joint Photographic Experts Group (JPEG) ‘pcx’ Windows Paintbrush (PCX) ‘pgm’ Portable Graymap (PGM) ‘png’ Portable Network Graphics (PNG) ‘pnm’ Portable Anymap (PNM) ‘ppm’ Portable Pixmap (PPM) ‘ras’ ‘tif’ ‘tiff’ ‘xwd’ Sun Raster (RAS) Tagged Image File Format (TIFF) X Windows Dump (XWD) 39 ... 21 4.2 Xây dựng mơ hình tốn học xác định kích thước cá 4.2.1 Thi t kế thi t bị đo kích thước a) Mơ hình đo kích thước Đối tượng đo thi t bị cá cách lấy ảnh cá từ camera yếu tố ánh sáng ảnh hưởng... giúp quan sát cá trình cho cá ăn, chế tạo thi t bị đo phương pháp xử lý ảnh qua kết hợp với phần mềm tính tốn Matlab nhằm xác định kích thước cá dễ dàng Các thi t bị giúp việc khai thác, vận hành... trường có trình độ tay nghề cao Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Trang iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH CAMERA QUAN SÁT DƯỚI NƯỚC PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN , MÔ HÌNH CAMERA QUAN SÁT DƯỚI NƯỚC PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay