TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SO SÁNH HIỆU SUẤT THU NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH VÀ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG

66 59 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KHÍ – CƠNG NGHỆ ***** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SO SÁNH HIỆU SUẤT THU NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG Họ tên sinh viên: LƯƠNG HOÀNG MINH Ngành: Điều khiển tự động Niên khóa: 2007-2011 Tháng 05 / 2011 TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SO SÁNH HIỆU SUẤT THEO NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG Tác giả LƯƠNG HỒNG MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Điều Khiển Tự Động Giáo viên hướng dẫn: Ths LÊ VĂN BẠN Tháng 05 / 2011 i TÓM TẮT Trong bối cảnh nguồn lượng hóa thạch ngày cạn kiệt giá thành ngày tăng cao Nhiều nước giới bắt đầu tiến hành nghiên cứu sử dụng nguồn lượng Mặt Trời nhằm giảm bớt phụ thuộc người vào nguồn lượng truyền thống Ở Việt Nam, việc sử dụng nguồn lượng Mặt Trời nhiều hạn chế phạm vi ứng dụng Tuy nhiên số tỉnh ứng dụng nguồn lượng Mặt Trời để phơi sấy, đun nấu như: Quảng Nam, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… bước đầu mang lại hiệu định hiệu suất chưa cao Với mặt hệ thống tự động lĩnh vực chắn mang lại nhiều hiệu Trong đề tài tiến hành khảo sát thiết kế mơ hình tự động điều khiển thiết bị thu lượng Mặt Trời quay theo hướng Mặt Trời, lấy số liệu so sánh hiệu suất hai trường hợp sử dụng hệ thống tự động đặt cố định Cụ thể sau:  Tìm hiểu thiết bị thu lượng  Tìm hiểu thiết kế mạch điều khiển động điện chiều điều khiển định hướng pin Mặt Trời  Khảo ngiệm tiến hành lấy số liệu  So sánh hiệu suất đặt cố định sử dụng hệ thống Kết chế tạo mơ hình hoạt động ổn định Tuy nhiên, mơ hình dừng lại mức thí nghiệm chưa áp dụng vào thực tế Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.s Lê Văn Bạn Lương Hoàng Minh ii LỜI CẢM ƠN Trươc hết xin chân thành cảm ơn công lao sinh thành, dạy bảo tất tốt đẹp mà ba mẹ dành cho con, cho ngày hơm em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Khí Cơng Nghệ tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý giá tronh suốt thời gian học tập trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ths.Lê Văn Bạn tận tình hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt trình làm đề tài Cuối em xin cảm ơn bạn sinh viên lớp DH07TD bạn bè tận tình giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn bè để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn đền tất người! iii MỤC LỤC TÓM TẮT ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC PHỤ LỤC viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục đích đề tài: 1.3 Yêu cầu cảu đề tài: Chương TRA CỨU TÀI LIỆU 2.1: Tra cứu nguồn lượng Mặt Trời: 2.11: Nguồn gốc chất lượng Mặt Trời: 2.1.2: Tình hình sử dụng nguồn lượng Mặt Trời giới: 2.1.3: Nguồn lượng Mặt Trời nước ta: 2.1.4: Các ưu điểm việc sử dụng nguồn lượng Mặt Trời: 2.2: Tra cứu linh kiện sử dụng: 2.2.1: IC 7805: 2.2.2:Transistor IRF540: 2.2.3: Opto PC521: 2.2.4 IC 74HC04: 2.2.5 IC74HC08: 11 2.2.6 DS1307: 11 2.3 Tìm hiểu vi xư lý: 12 2.3.1 Đình nghĩa: 12 2.3.2 Tìm hiểu vi xử lí AVR: 12 2.3.3 Tìm hiểu mạch nạp cho AVR: 13 2.3 Quang trở: 16 2.4 Bộ hiển thị LCD: 16 2.5: Tìm hiểu động điện chiều: 18 2.6: Một số phương pháp điều khiển thiết bị theo hướng Mặt Trời: 18 Chương PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN 19 3.1 Phương pháp thực đề tài: 19 3.1.1 Chọn phương pháp thiết kế mơ hình: 19 3.1.2 Phương pháp thực phần khí: 19 3.1.3 Phương pháp thực mạch công suất: 19 3.1.4 Phương pháp thực mạch điều khiển: 20 3.1.5 Phương pháp viết chương trình điều khiển: 20 3.2: Phương tiện thực đề tài: 20 Chương THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 21 4.1 Thực phần khí: 21 4.1.1 Mơ hình tổng thể: 21 4.1.2 Thiết kế khung mô hình: 22 iv 4.1.3 Thiết kế trục quay: 23 4.1.4 Thiết kế hộp điện: 24 4.1.5 Thiết kế giá đỡ ổ lăn cho trục vít: 24 4.1.6 Thiết kế giá đỡ động điện 25 4.1.7 Thiết kế cảm biến: 25 4.1.8 Khung gắn pin lượng: 27 4.1.9 Bánh vít trục vít: 27 4.2 Thực phần điện tử: 28 4.2.1 đồ mạch cảm biến: 29 4.2.2 đồ mạch cầu H: 29 4.2.3 đồ mạch bảo vệ mạch cầu H: 30 4.2.4 đồ mạch vi xử lí: 32 4.2.5 đồ khối: 33 4.2.6 Lưu đồ giải thuật: 34 4.3 Khảo sát lấy số liệu: 35 4.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm: 35 4.3.2 Phương pháp bố trí tiến hành thí nghiệm, lấy số liệu cách tính số liệu: 35 4.3.3 Các dụng cụ thí nghiệm: 38 4.3.4 Tiến hành khảo sát lấy số liệu: 39 4.3.5 Bảng số liệu tính tốn số liệu nhận xét: 40 4.3.6 Kết luận khảo sát: 46 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận: 47 5.2 Đề nghị: 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Tên hình Trang Hình 2.1: Bếp lượng Mặt Trời Hình 2.2: Máy nước nóng lượng Mặt Trời Hình 2.3: Nhà máy lượng Mặt Trời Hình 2.4: Đèn giao thông dùng lượng Mặt Trời Hình 2.5: Trạm xe buýt dùng lượng Mặt Trời Hình 2.6: đồ chân 7805 Hình 2.7: đồ chân IRF540 Hình 2.8: đồ chân OPTO PC512 Hình 2.9: đồ chân IC74HC04 IC74HC04 10 Hình 2.10: IC74HC08 đồ chân IC74HC08 11 Hình 2.11: Bảng logic cổng AND 11 Hình 2.12: đồ chân DS1307 11 Hình 2.13: Mạch nạp theo STK200 13 Hình 2.14: Mạch nạp AVR – ISP USB 910 14 Hình 2.15: đồ chân Atmega 14 Hình 2.16: Quang trở 16 Hình 2.17: LCD hiển thị thơng số thời gian 17 Hình 4.0: Mơ hình tổng thể máy 22 Hình 4.1: Khung mơ hình 23 Hình 4.2: Chân đỡ .24 Hình 4.3: Thanh ngang .24 Hình 4.4: Trục quay 25 Hình 4.5: Vỏ hộp điện 25 Hình 4.6: Giá đỡ ổ lăn 26 Hình 4.7: Giá đỡ động điện .26 Hình 4.8: Bộ cảm biến 27 Hình 4.9: Khung gắn pin .28 Hình 4.10: Bộ chỉnh độ nghiêng 28 vi Hình 4.11: Bộ truyền động bánh vít trục vít .29 Hình 4.12: Mạch nguồn + 5v 30 Hình 4.13: đồ mạch cảm biến 30 Hình 4.14: đồ mạch cầu H .30 Hình 4.15: đồ mạch bảo vệ .31 Hình 4.16: đổ mạch điều khiển .33 Hình 4.17: đồ khối mạch điều khiển .34 Hình 4.18: Lưu đồ giải thuật 34 Hình 4.19: đồ kết nối pin Mặt Trời bảng led acquy 36 Hình 4.20: Thực tế kết nối lấy số liệu 39 Hình 4.21: Hình pin Mặt Trời 12m x 0.6m 39 Hình 4.22: Đồng hồ VOM 39 Hình 4.23: Mơđun 1000 led 40 Hình 4.24: Ácquy 40 Hình 4.25: Hệ thống hoạt động 41 Hình 4.26: Biểu đồ so sánh cọng suất hai trường hợp sau khảo sát .46 vii DANH MỤC PHỤ LỤC  Phụ lục 1: Tổng xạ Mặt Trời tổng cộng trung bình ngày 12 tháng khu vực nước  Phụ lục 2: Tổng xạ Mặt Trời tổng cộng trung bình ngày 12 tháng khu vực nước(cal/cm2 ngày)  Phụ lục 3: Chương trình điều khiển viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: Ngày nay, với phát triển không ngừng cùa kinh tế giới,các nguồn lượng hóa thạch bị người khai thác mức nguy bị cạn kiệt, khơng đáp ứng nhu cầu người Vì người tìm nguồn lượng để thay nguồn lượng truyền thống lượng Mặt Trời số Trong nguồn lượng truyền thống ngày cạn kiệt ánh sáng Mặt Trời xem nguồn lượng thay lí tưởng So với nguồn lượng khác lượng Mặt Trời ưu vừa vừa rẻ, lại gần vô tận Bởi sớm người nghỉ tới tìm cách khai thác Ở nước ta, thiết bị thu lượng Mặt Trời sử dụng ngày nhiều nhằm phục vụ cho đời sống sản xuất như: thiết bị sấy, thiết bị đun nước nóng, thiết bị chưng cất nước dàn pin Mặt Trời Nhìn chung thiết bị phù hợp với điều kiện khí hậu đặc điểm địa lí nước ta Thiết bị sấy dùng làm khô loại nông sản, hải sản dược liệu, thiết bị đun nóng trang bị trường học, bệnh viện hộ gia đình để lấy nước nóng sử dụng, thiết bị chưng cất nước ứng dụng nhằm cung cấp nước cho người dân vùng biển, vùng nước chua phèn cho đội đảo cơng nghiệp Vì nước ta cần nhiều nửa đề tài nghiên cứu để sử dụng nguồn lượng Mặt Trời đạt hiệu cao 1.2 Mục đích đề tài: Tự động điều chỉnh thiết bị thu lượng Mặt Trời quay theo hướng Mặt Trời gồm hai mục đích:  Làm cho thiết thiết bị thu lượng Mặt Trời ln hướng phía Mặt Trời, phát huy tối đa khả thu nhận lượng Bảng số liệu thu ngày thứ hai U I 11.92 0.82 11.62 0.56 11.45 0.40 12.06 1.07 12.53 1.40 12.70 1.50 11.70 0.55 12.00 0.90 12.40 1.33 12.43 1.28 12.23 1.16 12.30 1.41 12.45 1.24 12.23 1.15 11.57 0.52 11.72 0.57 12.37 1.02 12.85 0.61 12.32 1.33 12.30 1.27 11.56 0.48 12.40 1.21 12.28 1.32 12.27 1.27 11.70 1.11 11.60 0.59 12.40 1.31 12.27 1.24 11.44 0.40 11.71 0.56 11.71 0.63 11.55 0.50 11.65 0.60 11.61 0.52 11.50 0.44 11.47 0.42 11.75 0.62 12.24 0.86 12.36 1.51 12.30 1.42 11.49 0.45 12.55 1.39 11.73 0.75 cơng suất trung bình Tổng công suất(W) ∆u(%) P 9.77 6.51 4.58 12.90 17.54 19.05 6.44 10.80 16.49 15.91 14.19 17.34 15.44 14.06 6.02 6.68 12.62 7.84 16.39 15.62 5.55 15.00 16.21 15.58 12.99 6.84 16.24 15.21 4.58 6.56 7.38 5.78 6.99 6.04 5.06 4.82 7.29 10.53 18.66 17.47 5.17 17.44 8.80 11.22 39.27 Góc xoay pin so với vị trí 0o o 23 10o o 26 o 19 20o 26o o 12 o 12 16o o 15 o 13 14o 11o o 11 o 17 o 10o o o 6o o -2 o 2o 1o o o 3o o o 20 o -12 o -1 o 10 o -8 11o 13o o o -20 o -6 o -7 o -8 -5o -11o o -7 U0 I0 P0 Thời gian 11.72 11.62 11.43 11.68 12.50 12.59 11.70 11.82 12.37 12.41 12.20 12.02 12.37 12.22 11.55 11.60 12.35 11.80 12.30 12.28 11.55 12.40 12.26 11.26 11.70 11.56 12.38 12.27 11.44 11.54 11.70 11.57 11.67 11.61 11.56 11.43 11.50 12.20 12.29 12.23 11.48 12.54 11.70 0.67 0.56 0.39 0.63 1.38 1.40 0.54 0.70 1.28 1.24 1.14 1.13 1.23 1.15 0.52 0.55 1.03 0.58 1.30 1.26 0.50 1.24 1.27 1.26 1.11 0.57 1.30 1.24 0.40 0.51 0.63 0.51 0.61 0.52 0.47 0.42 0.50 0.85 1.41 1.40 0.44 1.34 0.65 7.85 6.51 4.46 7.36 17.25 17.63 6.32 8.27 15.83 15.39 13.91 13.58 15.22 14.05 6.01 6.38 12.72 6.84 15.99 15.47 5.78 15.38 15.57 14.19 12.99 6.59 16.09 15.21 4.58 5.89 7.37 5.90 7.12 6.04 5.43 4.80 5.75 10.37 17.33 17.12 5.05 16.80 7.61 10.60 37.10 9h10 9h15 9h20 9h25 9h30 9h35 9h40 9h45 9h50 9h55 10h00 10h05 10h10 10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40 10h45 10h50 10h55 11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 5.85 43 Bảng số liệu thu ngày thứ ba U I P Góc xoay pin so với vị trí 0o 12.15 1.24 15.07 12.21 1.16 11.74 U0 I0 P0 Thời gian 26 o 12.13 1.14 13.83 8h20 14.16 23o 12.15 1.12 13.61 8h25 0.65 7.63 20 o 11.64 0.54 6.29 8h30 11.37 0.39 4.43 5o 11.34 0.37 4.20 8h35 11.64 0.48 5.59 15 o 11.45 0.41 4.69 8h40 12.44 1.46 18.16 24 o 12.22 1.25 15.28 8h45 12.27 1.45 17.79 27o 12.19 1.15 14.02 8h50 11.55 0.55 6.35 30 o 11.44 0.42 4.80 8h55 11.66 0.58 6.76 3o 11.60 0.50 5.80 9h00 12.39 1.45 17.97 25 o 12.30 1.30 15.99 9h05 11.57 0.75 8.68 20 o 11.57 0.78 9.02 9h10 12.39 1.44 17.84 18o 12.37 1.36 16.82 9h15 11.34 1.31 14.86 28 o 12.25 1.20 14.70 9h20 11.42 0.41 4.68 12o 11.33 0.34 3.85 9h25 o 12.44 1.47 18.29 24 12.29 1.28 15.73 9h30 11.75 0.78 9.17 35o 11.63 0.56 6.51 9h35 12.32 1.31 16.14 27o 12.23 1.19 14.55 10h 11.71 0.62 7.26 11.67 0.58 6.77 10h5 11.81 0.84 9.92 14o 11.71 0.65 7.61 10h10 o o 12.36 1.39 17.18 15 12.22 1.38 16.86 10h20 12.27 1.27 15.58 2o 12.25 1.21 14.82 10h25 12.21 1.19 14.53 o 12.18 1.17 14.25 10h30 12.31 1.35 16.62 o 12.32 1.38 17.00 10h35 11.47 0.43 4.93 -4o 11.42 0.39 4.45 12h20 11.92 0.67 7.99 -3 o 11.90 0.65 7.74 12h25 11.37 1.34 15.24 -2o 12.35 1.32 16.30 12h30 12.36 1.34 16.56 -1 o 11.36 1.32 15.00 12h35 12.37 1.30 16.08 -3 o 12.35 1.28 15.81 12h40 11.71 0.60 7.03 -16o 11.66 0.60 7.00 12h45 11.51 0.59 6.79 -8 11.46 0.51 5.84 12h50 Cơng suất trung bình 11.98 Tổng công suất(W) 29.95 o 10.97 27.425 ∆u(%) 9.21 44 Bảng số liệu thu ngày thứ U I P Góc xoay pin so với vị trí 0o U0 I0 P0 Thời gian 11.51 11.45 11.37 11.35 11.12 11.62 11.55 11.62 11.75 11.78 11.32 11.45 11.63 12.10 11.49 12.05 11.39 11.58 11.49 11.28 11.17 11.08 0.72 0.62 0.55 0.54 0.35 0.78 0.73 0.78 0.95 0.97 0.49 0.59 0.85 1.21 0.65 1.25 0.54 0.75 0.67 0.45 0.39 0.33 8.29 7.10 6.25 6.13 3.89 9.06 8.43 9.06 11.16 11.43 5.55 6.76 9.89 14.64 7.47 15.06 6.15 8.69 7.70 5.08 4.36 3.66 39o 29o 20o 17o 33o 28o 30o 10o 20o 19o 32o 16o 7o 5o 18o 15o 17o 3o 10o 0o 15o 7o 11.44 11.44 11.35 11.28 11.12 11.50 11.55 11.58 11.72 11.69 11.36 11.35 11.59 12.08 11.50 12.01 11.40 11.58 11.40 11.27 11.18 11.05 0.61 0.61 0.55 0.47 0.36 0.68 0.74 0.76 0.93 0.86 0.52 0.53 0.81 1.19 0.67 1.23 0.54 0.75 0.60 0.48 0.40 0.32 6.98 6.98 6.24 5.30 4.00 7.82 8.55 8.80 10.90 10.05 5.91 6.02 9.39 14.38 7.71 14.77 6.16 8.69 6.84 5.41 4.47 3.54 8h30 8h35 8h40 8h45 8h50 8h55 9h00 9h05 9h10 9h15 9h20 9h25 9h30 10h30 10h35 10h40 10h45 10h50 10h55 11h00 11h05 11h10 Cơng suất trung bình 7.99 Tổng cơng suất(W) ∆u(%) 15.98 7.68 15.36 4.04 Nhận xét bảng số liệu: Ngày thứ nhất:  Trời nắng tốt trưa trời nhiều mây  Máy hoạt động ổn định, cảm biến bị nhiễu nhẹ vào lúc trưa trời nhiều mây hướng phía nhiều ánh sáng Ngày thứ hai:  Trời nắng tốt nhiều mây  Máy hoạt động ổn định, cảm biến bị nhiễu nhẹ vào lúc trời nhiều mây hướng phía nhiều ánh sáng Ngày thứ ba:  Trời nắng yếu, nhiều mây  Máy hoạt động tốt đôi lúc cảm biến bị nhiễu lắc nhiều Mặt Trời bị mây đen che, vào lúc nắng trở lại cảm biến định hướng tốt Ngày thứ tư: 45  Trời u ám mây đen nhiều, đơi lúc nắng nhẹ thời gian nắng ngắn  Cảm biến bị nhiễu lắc qua lại nhiều khơng đủ nắng, lúc trời nắng lại cảm biến định hướng tốt 4.3.6 Kết luận khảo sát: Vào ngày nắng tốt, mây mơ hình hoạt động tốt quang trở khơng bị nhiễu, pin ln hướng phía Mặt Trời, pin quay khơng bị lắc Nhìn chung mơ hình hoạt động theo yêu cầu Vào ngày trời nắng ít, nhiều mây: mơ hình hoạt động khơng tốt quay pin bị lắc không nhiều 1, lần dừng lại, trời u ám, nhiều mây cảm biến bị nhiễu pin bị lắc hướng phía ánh sáng nhiều Khi trời vào trưa cơng suất hai trường hợp gần nhau, trời vào buổi sáng buổi chiều xảy chênh lệch cơng suất Khi trời vào buổi sáng cho lượng thu vào buổi chiều Qua bảng số liệu thu ta thấy cơng suất thu trường hợp pin xoay tụ cao ta đặt vị trí cố định 6.59% Năng lượng thu cho pin quay tự ổn định pin đặt đứng yên 60 Công suất thu (W) 50 40 Tấm pin xoay tự động 30 Tấm pin đặt cố định 20 10 ngày3 ngày4 Thời gian làm khảo nghiệm Hình 4.26 Biểu đồ so sánh công suất hai trường hợp sau khảo nghiệm 46 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Sau thời gian thực hiện, đề tài hoàn thành xong yêu cầu đặt ra: chế tạo mơ hình, lập trình tự động điều chỉnh cho thiết bị thu nhận lượng Mặt Trời quay theo hướng Mặt Trời, cụ thể sau: Phần điện tử:  Đã tra cứu tìm hiểu số linh kiện điện tử để sử dụng phục vụ cho trình thực làm đề tài  Thiết kế thành công, vẽ mạch nguyên lí phần mềm máy tính mạch điều khiển cho vi xử lí Atmega8 mạch cầu H đảo chiều động điều chỉnh góc xoay tốt theo yêu cầu đề tài Phần cứng điện tử:  Đã chạy mạch in máy tính làm mạch in lớp, hàn linh kiện điện tử để làm bo mạch điều khiển bo mạch công suất trực tiếp phục vụ yêu cầu đề tài Phần khí:  Đã thiết kế khung gắn pin, gắn động cơ, giá đỡ ổ lăn làm vỏ hộp điện Phần mềm: Đã tìm hiểu chọn phương pháp điều khiển, ngôn ngữ viết chương trình, đưa lưu đồ giải thuật viết chương trình điều khiển ngơn ngũ Bascom cho vi xử lí Atmega8 thực tốt yêu cầu đề tài Phần khảo nghiệm: 47  Đã thu thập số liệu xác  Trong trình hoạt động máy hoạt động ổn định, khơng bị cố, mạch chạy ổn định  Qua lần lấy số liệu ta kết sau: o Ngày thứ trời nắng tốt trưa nhiều mây: Pt1 = 50.61 W Pt01 = 47.53W công suất thu đặt pin xoay tự động lớn đặt pin vị trí cố định 6.48% o Ngày thứ hai trời nắng nhiều mây: Pt2 = 39.27 W Pt02 = 37.10 W công suất thu đặt pin xoay tự động lớn đặt pin vị trí cố định 5.85% o Ngày thứ ba trời nắng tốt trưa nhiều mây: Pt3 = 29.95W Pt03 = 27.425W công suất thu đặt pin xoay tự động lớn đặt pin vị trí cố định 9.21% o Ngày thứ trời nắng yếu nhiều mây đen: Pt4 = 15.98 W Pt04 = 15.36 công suất thu đặt pin xoay tự động lớn đặt pin vị trí cố định 4.04% o Cơng suất thu đặt pin xoay tự động lớn đặt pin vị trí cố định qua bốn ngày khảo nghiệm 6.59% Vậy công suất thu pin lượng Mặt Trời tự động định hướng lớn đặt cố định Kết đạt được: Chương trình phần mềm hoạt động tốt, mơ hình hoạt động ổn định, quang trở không bị nhiễu, kết cấu khung đỡ mô hình chắn, truyền chạy êm.Cơ hồn thành tốt yêu cầu đề tài 48 5.2 Đề nghị: Cần tiếp tục khảo nghiệm nhiều lần để đánh giá mức độ ổn định mơ hình giải thuật chương trình điều khiển Tìm hiểu nguyên lí hoạt động thiết bị thu lượng như dàn máy nước nóng lượng Mặt Trời số mẫu thiết bị khác thị trường để kết hơp ý với tưởng điều khiển mơ hình đề tài phát triển thành mơ hình lớn áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Duy Thiện, năm 2001, kỹ thuật sử dụng lượng Mặt Trời Nhà xuất giáo dục Nghiên cứu sử dụng vi điều khiển AVR – Lê Minh Dũng Trang wed URL:http:// www hocavr.com 10 Trang wed URL:http:// www.alldatasheet.com 11 Nguyễn Tấn Phước, năm 2006 Cảm biến đo lường điều khiển, nhà xuất Hồng Đức 12 Trần Quốc Gián, năm 1996, nghiên cứu chế tạo màng hấp thụ thiết kế thu dùng cho thiết bị đun nóng Mặt Trời, nhà xuất khoa học kỹ thuật 13 Trang wed URL:http:// www.nangluongmattroi.com/ 50 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN $regfile = "m8def.dat" ' khai bao vxl $crystal = 4000000 ' tan so ' .khai bao lcd Config Lcd = 20 * Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 ' khai bao adc Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start AdC ' khai bao ds1307 Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Config Clock = User Enable Interrupts Config Date = Dmy , Separator = Time$ = "08:16:30" Date$ = "07-05-11" Const Ds1307w = &HD0 Const Ds1307r = &HD1 ' .khai bao port in/out Dim C2 As Integer Dim W As Integer Config Pinc.0 = Input Config Pinc.1 = Input Config Pinc.2 = Input Config Pind.5 = Input Config Pind.6 = Input Config Pind.2 = Input Config Pind.3 = Input Config Pind.0 = Output Config Pind.1 = Output ' khai bao cac gia tri 51 ' khai bao kieu hien thi ' khai bao chon write hay read Dim Lvar1 As Long Dim Mday As Byte Dim Bweekday As Byte , Strweekday As String * 10 Dim Strdate As String * Dim Strtime As String * Dim Bsec As Byte , Bmin As Byte , Bhour As Byte Dim Bday As Byte , Bmonth As Byte , Byear As Byte Dim Lsecofday As Long Dim Wsysday As Word Dim Lsyssec As Long Dim Wdayofyear As Word ' .khai bao adc Dim C As Word , C0 As Integer Dim A As Word , A0 As Long Dim B As Word , B0 As Long Dim Kenh_0 As Byte Dim Kenh_1 As Byte Dim Dco_phai As Byte Dim Dco_trai As Byte Dim N As Byte N=0 Dim D As Integer D=0 ' GAN GIA TRI Dctrai Alias Portd.0 Dcphai Alias Portd.1 ' MAN HINH KHOI DONG Cls Locate , Lcd " DH NONG LAM TPHCM " Locate , Lcd " KHOA CO KHI" 52 Locate , Lcd "SINH VIEN THUC HIEN" Locate , Lcd " LUONG HOANG MINH" Wait 'Call lnit_adc C0 = A0 = B0 = 'chuong trinh chinh ' RESET OUT PUT Reset Portd.0 Reset Portd.1 ' SET IN PUT Set Portd.5 Set Portd.6 Set Portd.2 Set Portd.3 'CTHT1 'CTHT2 'CHON 'DIEU CHINH ' CHUONG TRINH CHINH Cls Do Gosub Dieuchinh Gosub Main Gosub Getdatetime Locate , Lcd " time:" Locate , 10 Lcd Time$ Locate , Lcd " date:" Locate , 10 Lcd Date$ Locate , Lcd "cb01:" Locate , Lcd " " Locate , Lcd A Locate , Lcd "cb02:" Locate , Lcd " " Locate , Lcd B Locate , 12 53 Lcd "goc xoay:" Locate , 14 Lcd " " Locate , 14 Lcd C2 Locate , 18 Lcd "do" Loop ' chhuong trinh giao tiep ds1307 Dim Weekday As Byte Getdatetime: I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte I2cstart ' send address ' start address in 1307 ' Generate start code I2cwbyte Ds1307r ' send address I2crbyte _sec , Ack I2crbyte _min , Ack ' MINUTES I2crbyte _hour , Ack ' Hours I2crbyte Weekday , Ack ' Day of Week I2crbyte _day , Ack ' Day of Month I2crbyte _month , Ack ' Month of Year I2crbyte _year , Nack ' Year I2cstop _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year) Retur 54 ' .chuog trinh cai dat date Setdate: _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year) I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte I2cwbyte _day ' send address ' starting address in 1307 ' Send Data to SECONDS I2cwbyte _month I2cwbyte _year ' MINUTES ' Hours I2cstop Return ' chuong trinh cai dat time Settime: _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte ' send address ' starting address in 1307 I2cwbyte _sec ' Send Data to SECONDS I2cwbyte _min ' MINUTES I2cwbyte _hour ' Hours I2cstop Return ' chuong trinh doc adc Main: For N = To 20 A = Getadc(0) B = Getadc(1) 55 C = Getadc(2) A0 = A0 + A B0 = B0 + B C0 = C0 + C Next N A = A0 / 20 B = B0 / 20 C = C0 / 75.77777778 C2 = C - 134 C0 = A0 = B0 = If A > B Then Set Dcphai Reset Dctrai End If If A < B Then Reset Dcphai Set Dctrai End If If A = B Then Set Dcphai Set Dctrai For W = To 900 Locate , Lcd " time:" Locate , 10 Lcd Time$ Locate , Lcd " date:" Locate , 10 Lcd Date$ Waitms 200 Next W End If If Pind.5 = Then 56 Gosub Dctrai1 End If If Pind.6 = Then Gosub Dcphai1 End If Return ' .DIEU CHINH THOI GIAN Dieuchinh: If Pind.2 = Then Waitms 100 _hour = _hour + If _hour > 23 Then _hour = End If Gosub Settime End If If Pind.3 = Then Waitms 100 _min = _min + If _min > 59 Then _min = End If Gosub Settime End If Return ' DONG CO Dctrai1: Set Dctrai Reset Dcphai Return Dcphai1: Set Dcphai Reset Dctrai Return 57 ... SÁNH HIỆU SUẤT THEO NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH VÀ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG Tác giả LƯƠNG HỒNG MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Điều Khiển Tự Động Giáo viên hướng dẫn:... nhiên số tỉnh ứng dụng nguồn lượng Mặt Trời để phơi sấy, đun nấu như: Quảng Nam, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh bước đầu mang lại hiệu định hiệu suất chưa cao Với có mặt hệ thống tự động lĩnh vực chắn mang... chưa áp dụng vào thực tế Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.s Lê Văn Bạn Lương Hoàng Minh ii LỜI CẢM ƠN Trươc hết xin chân thành cảm ơn công lao sinh thành, dạy bảo tất tốt đẹp mà ba
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SO SÁNH HIỆU SUẤT THU NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH VÀ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG , TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SO SÁNH HIỆU SUẤT THU NĂNG LƯỢNG HAI PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH VÀ TỰ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay