THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CẨU TỰ HÀNH VÀ THÙNG HÀNG LÊN Ô TÔ TẢI HYUNDAI HD320

99 117 2
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:28

THIẾT KẾ - LẮP ĐẶT CẨU TỰ HÀNH THÙNG HÀNG LÊN Ô TẢI HYUNDAI HD320 Tác giả NGUYỄN MINH TÀI ĐINH VĂN SỒN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành : CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT Ơ Niên khóa: 2007 – 2011 Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Trần Mạnh Quí Kỹ sư Nguyễn Minh Thiện Tháng 06/2011 i LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần Ơ Cát Tường tạo điều kiện tốt cho chúng em thực khóa luận tốt nghiệp Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Mạnh Q anh Nguyễn Minh Thiện _phó phòng kỹ thuật – dịch vụ ban giám đốc công ty cổ phần Ơ Cát Tường tận tình hướng dẫn, bảo chúng em suốt thời gian thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Cơ Khoa ,bộ mơn tận tình giảng dạy, bảo cho em kiến thức quý báu năm học vừa qua Chúng em xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc Ơng Bà, Cha Mẹ chúng em sinh thành , nuôi dưỡng , dạy bảo chúng em nên người Xin chân thành cảm ơn anh chị bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên thời gian học tập nghiên cứu Cuối lời kính chúc q thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt hệ trẻ tương lai đất nước ngày giỏi chuyên môn lĩnh Kính chúc anh em cơng ty Ơ Cát Tường nhiều sức khỏe để tiếp tục công tác đạt nhiều thành công sống nữa, công ty vương lên thành thương hiệu mạnh nước Trong trình thực đề tài chúng em cố gắng khó tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận thông cảm tận tình bảo của q Thầy Cơ bạn Chân thành cảm ơn Nguyễn Minh Tài Đinh Văn Sồn ii TĨM TẮT Tên đề tài: “ THIẾT KẾ - LẮP ĐẶT CẨU TỰ HÀNH THÙNG HÀNG LÊN Ô TẢI HYUNDAI HD320 Thời gian địa điểm: - Thời gian: Từ ngày 14 tháng 03 đến ngày 06 tháng 06 năm 2011 - Địa điểm: Cơng ty cổ phần Ơ CÁT TƯỜNG Xa lộ Hà Nội, Hiệp Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương Mục đích đề tài: Đề tài thực với mục đích sau: - Khảo sát thiết kế-lắp đặt cẩu tự hành lên ôtô Hyundai HD 320 cabin sát-xi - Tìm hiểu thiết kế, chế tạo thùng số loại thùng ô thông dụng - Tìm hiểu cấu tạo, vận hành cẩu tự hành lắp lên ô tải Phương tiện:  Phương pháp lý thuyết: Tra cứu tài liệu, ứng dụng môn học lý thuyết ô sức bền vật liệu  Phương pháp thực hành: - Thi công ô Hyundai HD320 cabin sát-xi - Máy cắt kim loại đá, máy hàn điện, máy khoang điện … - Dụng cụ tháo lắp thiết bị Kết thực hiện: - Gia công lắp đặt thành công ô Hyundai HD320 cabin sát-xi thành ô cẩu tải với tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn vận hành sở giao thông vận tải chấp nhận phê duyệt - Hiểu biết cách thiết kế chế tạo số loại thùng hàng ô - Hiểu biết cấu tạo, hoạt động cần cẩu lắp ô iii MỤC LỤC Trang tựa……………………………………………………………………………i Lời cảm tạ………………………………………………………………………….ii Tóm tắt…………………………………………………………………………….iii Mục lục……………………………………………………………………… ….iv Danh sách hình…………………………………………………………… …vi Danh sách bảng……………………………………………………………….ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………………… 1.2 Mục đích đề tài…………………………………………………………………2 Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu đôi nét công ty cổ phần Ơ Cát Tường …………… …… 2.2 Ý nghĩa việc thiết kế …………………………………………….…… 2.3 Nguyên tắc đảm bảo thiết kế gia công ô tô………………………….…… 2.4 Một số loại ô mà công ty thiết kế… ……………………………….…… 2.4.1 Ơ Faw……………………………………………….……………….5 2.4.2 Ơ Hyundai HD 72………………………………………………… 2.4.3 Ơ Hyundai HD 320………………………………………………….8 2.5 Tìm hiểu sơ lược thùng hàng tải……………………………….…… 2.6 Tìm hiểu cẩu tự hành UNIC crane ….………………………………… 13 2.6.1 Phân loại , chức năng………………………………….……………….13 2.6.2 Cấu tạo cẩu tự hành UNIC crane…………………………………… 14 2.6.3 Một số phận cẩu UNIC crane………………………… …… 15 2.6.4 Hệ thống thủy lực cần cẩu UNIC crane… ……………………………29 2.6.5 Các vị trí nâng dỡ hàng hóa cần cẩu………………………………30 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN 3.1 Nơi thực hiện………………………………………………………….… 31 3.2 Phương tiện thực hiện…………………………………………………… 31 iv 3.3 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết……………………………………… 31 3.4 Phương pháp thực hiện………………………………………………… .31 3.5 Yêu cầu kỹ thuật thiết kế thi công ô tô……………………… 32 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Đặt tính kỹ thuật ô tải HD320 cabin sát-xi…………….… 33 4.2 Bản vẽ ô sát-xi sở……………………………………………….… 34 4.3 Bố trí chung thiết kế……………………………………………… ….35 4.4 Tính tốn thiết kế…………………………………….………… ….38 4.4.1 Xác định tọa độ trọng tâm ô tô…………………………………… 38 4.4.2 Kiểm tra tính ổn định tơ……………………………………… 39 4.4.3 Tính ổn định cẩu hàng……………………………………41 4.5 Tính tốn động lực học kéo thiết kế…….………………… …… 42 4.5.1 Xác định đồ thị đặc tính …………………………………….…43 4.5.2 Xác định nhân tố động lực học thiết kế……………… ……45 4.6 Tính tốn sức bền kết cấu thiết kế …………………….…48 4.7 Đánh giá chi tiết khác ô thiết kế…………………….…… … …52 4.8 Q trình gia cơng, lắp đặt cần cẩu thùng hàng ……….…… ……… 53 4.8.1 Gia cường ốp sát-xi……………………………………………….… 53 4.8.2 Lắp đặt cần cẩu UNIC UR -800E loại 05 cần ( UR-805 )………….…55 4.8.3 Chế tạo lắp đặt thùng hàng ô tô…………………… ……… 68 4.8.4 Chế tạo lắp đặt cản bảo vệ……………… ……… … 74 4.9 Hình ảnh tổng thể sau lắp đặt……………………………………….… 75 4.10 Kiểm tra , vận hành sau thi công ………………………………… ….75 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận …………………………………………………… …………… 77 5.2 Đề nghị …………………………………………………………………… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……… …………………………………………… 79 PHỤ LỤC……………………………………………………………………….80 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 : Logo cơng ty cổ phần Ơ Cát Tường………………………………3 Hình 2.2 : Ơ Faw ban đầu…………………………………………………….6 Hình 2.3 : Ơ Faw sau thiết kế ……………………………………………… Hình 2.4 : Ơ Hyundai HD72 nhập khẩu……………………………… Hình 2.5 : Ơ Hyundai HD72 thùng mui bạt………………………………….7 Hình 2.6 : Ơ Hyundai HD72 cẩu tự hành…………………………………… Hình 2.7 : Hyundai HD320 cabin, sát-xi ban đầu……………………………….9 Hình 2.8 : Hyundai HD320 sau thiết kế Hình 2.9 : Sàn thùng làm gỗ thép…………………………………… 11 Hình 2.10 : Thành bên thùng mui bạt hồn thiện………………………12 Hình 2.11 : Khung xương thùng hàng kín hồn thành ……… ………… .12 Hình 2.12 : Vách thùng hàng mui bạt…………………… 13 Hình 2.13 : Cẩu tự hành UNIC UR -800E series………………………… … 14 Hình 2.14 :Cấu tạo cần cẩu UNIC crane có 03 cần …………… …………… 14 Hình 2.15 : Cần trục cẩu có 03 cần lồng vào nhau………… ………… 15 Hình 2.16 : Cần trục cẩu có 05 cần lồng vào nhau…………………….… 16 Hình 2.17 : Xilanh lồng loại 03 04 cần …………………………………… 16 Hình 2.18 : Xilanh lồng loại 05 cần………………………………… ……… 16 Hình 2.19 : Xilanh lực cần cẩu UNIC UR-800 E…….……………………… 17 Hình 2.20: Cấu tạo xilanh nâng cần…………………………………………….17 Hình 2.21: Nguyên lý hoạt động xilanh nâng cần …………………………18 Hình 2.22 : Van tiết lưu ……………………………………………………… 18 Hình 2.23 : Dòng chảy van tiết lưu 19 Hình 2.24 : Cấu tạo cấu nâng tải…………………………………………….19 Hình 2.25 : Sơ đồ hoạt động cấu nâng tải ………………………………20 Hình 2.26 : Cấu tạo cấu xoay cần cẩu ………………………………… 20 vi Hình 2.27 : Cấu tạo giảm tốc………………………… ……………….… 21 Hình 2.28 : Cấu tạo bên bơm thủy lực ………………………………… 22 Hình 2.29 : Van điều khiển cần cẩu ……………………………………………22 Hình 2.30 : Vị trí điều khiển cần cẩu…………………….………… 23 Hình 2.31 : Bệ đỡ cần cẩu UNIC UR – 800 E…… …………….……… 23 Hình 2.32 : Xilanh chân chống cần cẩu 24 Hình 2.33 :Van an tồn……………….……………………………….….…… 24 Hình 2.34 : Bơm bánh răng………….……………………………… ……… 25 Hình 2.35 : Cấu tạo bơm bánh ăn khớp ngồi…….…………….……… .26 Hình 2.36 : Bơm pittông hướng trục loại thân nghiêng… ………….…… … 26 Hình 2.37 : Cấu tạo bơm pittơng hướng trục………… …………….…………27 Hình 2.38 : Nguyên lý làm việc bơm pittơng hướng trục.………….………….27 Hình 2.39 : Thùng chứa dầu rời bên ngồi……………….………….……… 28 Hình 2.40 :Thùng chứa dầu bên bệ đỡ………….…………….…………28 Hình 2.41 : Mạch dầu hệ thống thủy lực cẩu….………….……… 29 Hình 2.42 : Một số vị trí nâng dỡ hàng……………….…………….…………30 Hình 4.1 : Hình chiếu đứng chiếu ô sở….…….… …… …34 Hình 4.2 : Hình chiếu cạnh sở…………………….…… ……… 34 Hình 4.3 : Tổng thể thiết kế …………………….……………… ………36 Hình 4.4 : Sơ đồ phân bố trọng lượng tơ………………….… …….….37 Hình 4.5 : Sơ đồ tính tốn cẩu hàng…………………….… ……… 41 Hình 4.6 : Đồ thị đặc tính ngồi động ………….…………….… ……… 45 Hình 4.7 : Đồ thị nhân tố động lực học tay số chính….… …….….……… 47 Hình 4.8 : Đồ thị nhân tố động lực học tay số phụ… … …… ….……….48 Hình 4.9 : Biểu đồ mơmen uốn dầm ngang……….… ………… ….……….50 Hình 4.10 : Mặt cắt khung sát-xi .52 Hình 4.11 : Mặt cắt ngang sát-xi sau gia cường … ………….…… 54 Hình 4.12 : Gia cường ốp sát –xi bên ………… … ……….……… 54 Hình 4.13 : Gia cường ốp sát- xi mặt ngồi…………… ………….……… 55 vii Hình 4.14 : Chiều cao làm việc cần cẩu……….…………….………… 56 Hình 4.15 : Bản vẽ cần cẩu UNIC UR- 800 E có 05 cần …… ………… 57 Hình 4.16 :Hệ thống dẫn động bơm thủy lực….………….…………………58 Hình 4.17 : Pittơng bơm thủy lực ………….………………………… 58 Hình 4.18 : Xilanh bơm thủy lực ……….….………………………… 59 Hình 4.19 : Vỏ bên ngồi bơm thủy lực….….………………………….59 Hình 4.20 : Cấu tạo dẫn động bơm thủy lực… ……………………… 60 Hình 4.21 : Vị trí lắp dẫn động………….…………………………… 60 Hình 4.22 : Thùng chứa dầu……………… ……………………………… 61 Hình 4.23 : Cơ cấu xoay cần cẩu…….………….………………… 61 Hình 4.24 : Thân bệ cẩu……………… ……………………………… 62 Hình 4.25 : Chân chống cần cẩu………… …………………………………62 Hình 4.26 : Cần trục cẩu lúc tháo rời… ……………………………… 63 Hình 4.27 : Bộ điều khiển cần cẩu đặt bên ……………………… …63 Hình 4.28 : Bộ điều khiển chân chống cần cẩu…… …………………… 64 Hình 4.29 : Cơ cấu nâng tải cẩu……………… …………………… 64 Hình 4.30 : Sơ đồ hệ thống thủy lực cần cẩu UNIC UR -800E… …… …65 Hình 4.31 : Bulông bắt giữ cẩu .67 Hình 4.32 : Lắp đặt cần cẩu lên …… ……………………………… 67 Hình 4.33 : Dầm dọc dầm ngang lắp đặt….…………………………69 Hình 4.34 :Liên kết dầm dọc dầm ngang… …………………… 69 Hình 4.35 : Thành phía trước thùng hàng ………… ……………… ….…70 Hình 4.36 : Trụ thùng hàng ………………………… ….…70 Hình 4.38 : Bửng hai bên thùng hàng …………………………… 71 Hình 4.38 : Lớp gỗ thơng phía sàn thùng… …………………….… 71 Hình 4.39 : Mặt phía sàn thùng…………….…………………… .….72 Hình 4.40 : Thùng hàng sau hồn chỉnh …………………… ….…72 Hình 4.41: Bulơng quang M18……………………….………………… …73 Hình 4.42 : Bulơng quang M18 bắt giữ sát-xi thùng hàng ….….…… 73 viii Hình 4.43 : Thanh dọc ngang cản bảo vệ …………… ….…74 Hình 4.44 :Kích thước chế tạo cản bảo vệ ……….……… 74 Hình 4.45 : Tổng thể Hyundai HD320 hồn thành…………….…… 75 Hình 4.46 :Kiểm tra hoạt động cần cẩu ……………………….…… 76 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 : Trọng lượng phân bố lên trục……………………………….38 Bảng 4.2 : Thơng số tính tốn chiều cao trọng tâm……………………… 38 Bảng 4.3 : Kết tính toán chiều cao trọng tâm………………………….39 Bảng 4.4 : Kết tính tốn góc giới hạn lật ……………………… 40 Bảng 4.5 : Kết tính ổn định cẩu hàng………………………… …42 Bảng 4.6 : Thơng số tính tốn động lực học kéo ô tô….………………… 43 Bảng 4.7 : Đặc tính ngồi động ………………….…………………… 44 Bảng 4.8 : Kết tính tốn nhân tố động lực học tay số chính….…… 46 Bảng 4.9 : Kết tính tốn nhân tố động lực học tay số phụ…… … 47 Bảng 4.10 : Kết tính tốn bền liên kết khung xe thùng hàng 49 Bảng 4.11 : Kết tính tốn bền dầm ngang 51 Bảng 4.12 : Tải trọng nâng theo bán kính làm việc.………… … … ……55 Bảng 4.13 : Vật liệu chế tạo thùng hàng ô tô…………………… … ……68 ix Chương MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề: - Ngành công nghiệp ô giới ngày mở rộng không nước phát triển mà nước phát triển, từ hãng ô danh tiếng Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Ford, GM, …đến hãng ô Hyundai, Honda, Mazda, …Tạo nên cạnh tranh liệt ngành cơng nghiệp tồn giới Bên cạnh dòng từ bình dân dòng sang trọng siêu sang lực lượng khơng thể thiếu ngành vận tải dòng kéo, tải, khách Đó phương tiện vận tải phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế quốc gia - Vận tải hàng hóa vấn đề khơng thể thiếu quốc gia lãnh vực lưu thông hàng hóa xuất nhập Đòi hỏi đặc khơng vận chuyển tốt hàng hóa mà phải bốc dỡ hàng hóa dễ dàng để giải phóng sức lao động, giảm chi phí.Từ thực tế nhà chế tạo cho đời dòng tải có gắn cẩu tự hành Loại cho hai tác dụng vừa chở hàng vừa cẩu hàng Hầu hết dòng điều thiết kế nước nhập ô cabin sát-xi cẩu Với cách làm tiết kiệm chi phí nhập tồn -1-  Kiểm tra hoạt động cần cẩu không tải: Điều khiển cho cẩu quay qua quay lại, lên xuống cần, mở thu vào cần trục, cáp vào Cần cẩu hoạt động tốt Hình 4.46:Kiểm tra hoạt động cần cẩu  Kiểm tra hoạt động cẩu có tải: Dựa vào bảng sức nâng bán kính làm việc kiểm tra hoạt động cẩu Công ty cho ô nâng thùng hàng có trọng lượng khoảng 5000 kG từ ô xuống giá đỡ Thùng hàng nâng lên cách dễ dàng đặt nơi cần thiết Qua kết luận cần cẩu hoạt động tốt, ô ổn định cần cẩu hoạt động  Một số loại ô khác mà công ty thực thiết kế: o Ơ Faw – 14T : lắp cẩu UNIC UR-800E loại với ô Hyundai HD320 o Ơ Hyundai HD72- 3,5 T : lắp đặt cẩu UNIC UR- V340 series o Ô Hyundai HD120 - 5T : lắp đặt cẩu UNIC UR – V360 series o Ơ Izuzu Forward – 5,5T : lắp đặt cẩu UNIC UR – V360 series Điều chứng tỏ mẫu ô cẩu tải công ty thiết kế vận hành hoạt động tốt nên ngày nhiều khách hàng ưa chuộng Những mẫu ô gia công thời gian ba tháng mà chúng em thực tập công ty Tuy nhiên , ô cũ có bị số cố cẩu công ty khắc phục sữa chữa - 76 - Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Sau trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tập thực tế công ty cổ phần Ơ Cát Tường chúng tơi có vài kết luận:  Thiết kế, gia cơng lắp đặt hồn thành ô Hyundai HD320 cabin sát-xi thành ô tải có gắn cần cẩu  Nắm rõ loại tải tìm hiểu cấu tạo hoạt động cần cẩu lắp đặt lên  Hiểu biết q trình thi công, lắp đặt loại thùng hàng ô tải  Học hỏi q trình thi cơng gia cường ốp sát-xi loại ô tải  Áp dụng môn học lý thuyết ô để tính tốn lại đặc tính kỹ thuật Hyundai HD320 Fusin/LC  Tuy nhiên có nhiều hạn chế, chúng tơi chưa tìm hiểu sâu cần cẩu công ty không cho phép tháo lắp số phận cần cẩu Do nghiên cứu lý thuyết - 77 - 5.2 Đề nghị: Trong q trình thực đề tài cơng ty chúng tơi có số ý kiến:  Cơng ty trang bị thêm dụng cụ tháo lắp thiết bị lê, búa tay, súng tháo ốc trình ốp sát-xi thuận tiện  Trang bị thêm đồ gá lắp việc gia cơng thùng hàng xác, lắp đặt nhanh Đề tài chúng tơi nhiều thiếu sót kiến thức thời gian thực ngắn Chúng tơi mong muốn bạn sinh viên khóa sau tìm hiểu kỹ hơn, sâu cần cẩu, phần mềm vẽ kỹ thuật muốn theo đường thiết kế kỹ thuật - 78 - Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt [1] Th.S Thi Hồng Xn - Giảng viên khoa khí - cơng nghệ Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM , Bài giảng lý thuyết ô máy kéo [2] Tài liệu thuyết minh cho phép cơng ty cổ phần Ơ Cát Tường HYUNDAI HD 320 - FUSIN/LC [3] Thạc sĩ Đỗ Hữu Toàn - Giảng viên khoa khí - cơng nghệ Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM , Bài giảng sức bền vật liệu [4] Tiến sĩ Phan Minh Đức , Bài giảng Lý thuyết ô , Nhà xuất Đà Nẵng – 2007 [5] Trang wed công ty ô Cát Tường : www.caturauto.com Tài liệu tiếng Anh [6] Thông số kỹ thuật ô Hyundai HD320 sát-xi cabin [7] Unic hydraulic crane maintenance manual UR-800 series [8] Unic hydraulic crane UR-300 series , UR-500 series maintenance manual [9] Unic hydraulic crane model UR-V346-C Các định Giao Thông Vận Tải [10] Quyết định số 34/ QĐ-BGTVT ngày 04/04/2003 [11] Quyết định 61/ 2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 [12] Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 302-06 Bộ Giao Thông Vận Tải - 79 - Phụ lục Đặc tính kỹ thuật sở thiết kế : Giá trị TT Đơn Thông số Ô thiết kế Ô cabin sát-xi vị HYUNDAI-HD320 HYUNDAI-HD320FUSIN/LC 1.Thông số chung 1.1 Loại phương tiện 1.2 Nhãn hiệu số loại phương tiện 1.3 Công thức bánh xe - Ơ cabin sát-xi Ơ tảilắp cẩu - HYUNDAI-HD320 - 8x4 HYUNDAI-HD320FUSIN/LC 8x4 2.Thơng số kích thước 2.1 Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm 12245 x 2495 x 3140 12200 x2495 x3750 2.2 Chiều dài sở mm 1700+4850+1300 2.3 Vết bánh xe trước / sau mm 2040 / 1850 2.4 Vết bánh xe sau phía ngồi mm 2195 2.5 Chiều dài đầu/ đuôi xe mm 2.6 Khoảng sáng gầm xe mm 275 2.7 Góc trước/sau Độ 27 / 1925 /2470 1925 / 2425 3.Thông số trọng lượng 3.1 Trọng lượng thân kg 10220 -1- 19430 - Phân bố lên trục trước kg 3112 + 3113 5760 + 5760 - Phân bố lên trục sau kg 1995 + 2000 3955 + 39555 3.2 - Trọng tải cho phép kg - 11000 3.3 Số người cho phép chở kể Người 2 3.4 3.5 người lái kg (130) (130) Trọng lượng toàn kg 36700 30560 - Phân bố lên trục trước kg - 6410 + 6410 - Phân bố lên trục sau kg - 8870 + 8870 Trọng lượng cho phép lên trục trước: - Cụm trục trước kg 6500 x - Cụm trục sau kg 11800 x 4.Thơng số tính chuyển động 4.1 Tốc độ cực đại ô 4.2 Độ dốc lớn ô vượt 4.3 km/h - 80 (%) - 45 giây - 25,3 ≤ 32,22 m 11,7 11,7 Thời gian tăng tốc ô từ lúc khởi hành đến lúc đạt quãng đường 200 m 4.4 Bán kính quay vòng nhỏ theo vết bánh xe trước phía ngồi Động 5.1 Tên nhà sản xuất,nhãn hiệu động - 5.2 Loại nhiên liệu, số kỳ, số - xilanh,cách bố trí xilanh, phương HYUNDAI, D6AC Động Diesel, kỳ, xilanh, thẳng hành,phun nhiên liệu trực -2- thức làm mát tiếp, làm mát nước,tăng áp 5.3 Dung tích xi lanh 5.4 Tỉ số nén 5.5 Đường kính xilanh x hành trình pittơng 5.6 Cơng suất lớn nhất/ tốc độ quay 5.7 Mômen xoắn lớn / tốc độ cm3 11149  17 : mmxmm 130 x 140 kW[HP]/[v/ph] 250 (335) / 2000 N.m[kg.m]/ quay 1450 (148) / 1200 [v/p] 5.8 Bố trí động khung xe - 5.9 Nồng độ khí thải - Phía trước Tiêu chuẩn EURO II Li hợp Loại ma sát khơ; lò xo màng; 01 6.1 Kiểu loại - đĩa đường kính Ø430 x Ø242 (mm) 6.2 Dẫn động ly hợp - Thủy lực, trợ lực khí nén Hộp số 7.1 Kiểu loại 7.2 Số cấp tỷ số truyền M12S2 x - Cơ khí ; số tiến,1 số lùi x2 i1= 9,153; i2= 4,783; i3= 2,765; Chậm 7.3 i4= 1,666; i5=1,000; ilùi= 8,105 Số truyền tay số ip1= 7,145; ip2=3,733; Nhanh ip3=2,158; ip4=1,301; ip5=0,780; iplùi=6,327 Trục đăng (trục truyền động) 8.1 Loại 8.2 Đường kính ngồi - Các đăng không đồng tốc mm Ø 114,3x 6,6 Cụm cầu trước: (dẫn hướng) -3- 9.1 Loại - Tiết diện chữ I, kết cấu liền, số lượng 02 9.2 Tải trọng cho phép kg 6500 x 10 Cụm cầu sau (chủ động) 10.1 Loại - Tiết diện hình ống, kết cấu liền, số lượng 02 10.2 Tải trọng cho phép 10.3 Tỷ số truyền kg 11800 x - 6,166: 11 Vành bánh xe lốp xe 11.1 Trục 1: + Kí hiệu,kích thước lốp 11.2 - Đơn: 11.00 - 20 + Áp suất kPa 790 + Tải trọng cho phép kg 3350 / 01 lốp - Kép: 11.00 - 20 + Áp suất lốp kPa 720 + Tải trọng cho phép kg 2900 / 01 lốp Trục 2: + Kí hiệu, kích thước lốp 12 Hệ thống treo - Hệ thống treo trước: phụ thuộc, nhíp bán elíp, giảm chấn ống thủy lực tác động chiều - Hệ thống treo sau: phụ thuộc, nhíp bán elíp 13 Hệ thống phanh - Phanh công tác (phanh chân): Kiểu loại cấu phanh tang trống; dẫn động khí nén dòng - Phanh dừng xe (phanh tay): Tang trống, tác động lên bánh xe trục trục 2, 3, ; kiểu bình tích lò xo , tự hãm cứng (lốc kê) 14 Hệ thống lái - Cơ lái trục vít êcu-bi; dẫn động khí có trợ lực thủy lực -4- - Tỷ số truyền: 22,2 ~ 26,2 15 Mô tả khung ô - Khung xe kiểu hình chữ “H”; dầm cầu dạng chữ “C”; liên kết chi tiết HYUNDAI Hàn Quốc sản xuất Hệ thống điện - Ắc quy: 2x12V-150Ah - Máy phát điện: 24V x 60A - Động khởi động: 24V - 5,5 kW Hệ thống chiếu sáng tín hiệu TT 16 Loại đèn Số lượng Màu sắc Đèn chiếu sáng Đèn kích thước trước / sau 04 2/2 Trắng Trắng/đỏ Đèn báo rẽ trước / sau 4/2 Vàng Đèn sương mù 2/2 Trắng/đỏ Đèn phanh Đỏ Đèn lùi Trắng Đèn biển số Trắng Đèn khoang cabin Trắng Cabin - Thân vỏ cabin ô tải hàn từ tole 1,2 mm dập định hình HYUNDAI 17 Hàn Quốc sản xuất - Loại cabin lật Thùng hàng - Loại thùng: tải thùng lửng 18 Loại thùng :khơng thùng - Kích thước thùng (DxRxC): 8520 x 2340 x 700 [mm] 19 Cần cẩu -5- - Nhãn hiệu: UNIC UR-800E - Sức nâng lớn nhất: 8200 kg (ở tầm với Không gắn cẩu 1,8 m) - Tầm với lớn nhất: 15,6 m Bảng : Đặc tính kỹ thuật sở thiết kế Kiểm tra khả vượt tốc lớn ô theo điều kiện bám : i max  ( m.Z .  f ).100% G Mφ = 1,2 Trong : Zφ trọng lượng phân bố lên cầu chủ động; φ = 0,7 hệ số bám Suy : ( m .Z .  f ).100%  54, 336% G Ta có bảng thông số KẾT QUẢ Thông số Giá trị Giới hạn 0,47 - 80 ≥ 60 Khả vượt tốc lớn imax 45 % ≥ 20 % Khả vượt tốc lớn theo điều kiện bám 51% ≥ 20 % 25,3 ≤ 32,22 Nhân tố động lực học lớn Dmax Vận tốc Vmax theo hệ số cản mặt đường (km/h) Thời gian tăng tốc (đầy tải) hết quãng đường 200 m [t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CẨU TỰ HÀNH VÀ THÙNG HÀNG LÊN Ô TÔ TẢI HYUNDAI HD320 , THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CẨU TỰ HÀNH VÀ THÙNG HÀNG LÊN Ô TÔ TẢI HYUNDAI HD320

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay