Đề thi vào 10 trường THPT Lê Quý Đôn

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 12:08

Nguyễn Văn Quyền - Toán THCS - 0938.59.6698 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀ LỚP 10 THPT CHUYÊN Q ĐƠN NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN : TỐN ( Dùng chung cho tất thí sinh) Thời gian bài: 120 phút Ngày thi : 30 tháng 05 năm 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,5 điểm) a) Rút gọn biểu : A = -2 - 14 + ( b) Giải phương trình: 5x + 5x +1 = ) -2 ì3x - y = 16 c) Giải hệ phương trình: í ỵ x +5 y = -23 Câu 2: (2 điểm) a) Tìm tất giá trị hệ số a để hàm số y = ax + đồng biến đồ thi hàm số qua điểm A(1;3) b) Cho đường thẳng (d): y = (3-2m)x – m2 parabol (P): y = x2 Tìm tất cá giá trị tham số m để (d) cắt (P) điểm phân biệt có hồng độ x1, x2 x1(x2 -1)+ 2(x1 - x2 ) = 2x1 - x2 Câu ( 1,5 điểm) a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu 174m Nếu tăng chiều rộng 5m giảm chiều dài 2m diện tích mảnh vườn tăng thêm 215m2 Tính chiều rộng chiều dài mảnh vườn b) Giải phương trình : 5x - 2x - 3x x + = Câu (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) có AB dây cưng không qua tâm I trung điểm day AB Trên tia đối tia AB lấy điểm M khác điểm A Vẽ hai tiếp tuyến MC MD đến (O) ( tiếp điểm C thuộc cung nhỏ AB , tiếp điểm D thuộc cung lớn AB) a) Chứng minh tứ giác OIMD nội tiếp đường tròn b) Chứng minh OI cắt cung nhỏ AB (O) điểm N, giao điểm hai đường thẳng Dn MB E Chứng minh D MCE cân M c) Đường thẳng ON cắt đường thẳng CD điểm F Chứng minh : Câu ( 0,5 điểm) Cho a > 0, b > 0, a + b £ Tìm giá trị nhỏ biểu thức S = a b + + 1+ b 1+ a a+ b HẾT 1 + = 2 OI OF ME CD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào 10 trường THPT Lê Quý Đôn, Đề thi vào 10 trường THPT Lê Quý Đôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay