Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ)

92 35 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:26

Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN RỦI RO TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN RỦI RO TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƢỚC Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn “Thực sách quản rủi ro từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin có nguồn gốc ràng, tuân thủ nguyên tắc trích dẫn tài liệu Nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình, đề tài Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 1.1 Khái niệm rủi ro sách quản rủi ro hoạt động hải quan 1.2 Mục tiêu, nội dung trai trò sách quản rủi ro hoạt động hải quan 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách quản rủi ro hoạt động quan hải quan 20 1.4 Kinh nghiệm thực quản rủi ro hoạt động hải quan số nước 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƢỚC 34 2.1 Khái quát hoạt động Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 34 2.2 Những thành tựu thực sách quản rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 37 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế thực sách quản rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 46 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN RỦI RO VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƢỚC 58 3.1 Bối cảnh mục tiêu phát triển Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 58 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách quản rủi ro vào hoạt động Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 63 3.3 Một số kiến nghị 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT CBCC Cán bộ, công chức CSDL Cơ sở liệu HĐH Hiện đại hóa HTQT Hợp tác quốc tế NC Nhập cảnh NK Nhập QLRR Quản nhà nước TCHQ Tổng cục Hải quan XC Xuất cảnh XK Xuất XNK Xuất nhập XNC Xuất nhập cảnh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số thu ngân sách năm Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 35 Bảng 2.2 Kim ngạch XNK số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 36 Bảng 2.3 Thống kê hoạt động đào tạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 39 Bảng 2.4: Kết phân luồng tờ khai giai đoạn 2014-2017 49 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Cục Hải quan Bình Phước 34 Hình 2.2 Quy trình quản rủi ro thơng quan hàng hóa 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình hội nhập xu tồn cầu hố tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động thương mại quốc tế, khiến dòng chảy hàng hố gia tăng khơng ngừng Để tạo thuận lợi cho hoạt động này, cộng đồng quốc tế muốn giảm thiểu can thiệp Hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian thông quan phải đảm bảo việc kiểm soát tuân thủ pháp luật hải quan tổ chức cá nhân Nhằm đạt tới cân tạo thuận lợi thương mại kiểm soát, quan Hải quan dần từ bỏ phương thức quản hải quan truyền thống kiểm tra hầu hết hàng hoá xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh để chuyển sang áp dụng kỹ thuật quản rủi ro với cách thức khác Việc đem lại hiệu to lớn nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam Trong q trình hoạt động quan hải quan, hoạt động xuất, nhập (XNK) bị tác động hai mặt (tích cực, tiêu cực) mức định Trong thời đại ngày nay, xu hướng tồn cầu hóa, thương mại quốc tế ngày phát triển nhanh chóng, vấn đề đặt với quan hải quan phải cân chức kiểm soát chức tạo thuận lợi cho thương mại phù hợp với thỏa thuận, cam kết quốc tế thương mại ký kết Chính cải cách, đại hóa, hài hòa thủ tục hải quan phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực quản nhà nước Hải quan hoạt động XNK quốc gia yêu cầu cấp bách, cần thiết nhằm đáp ứng phát triển ngày lớn dòng chảy thương mại quốc tế Một nội dung cải cách hoạt động hải quan nhiều nước trình hội nhập, có Việt Nam, áp dụng phương thức quản rủi ro (QLRR) vào hoạt động của quan hải quan QLRR cho phép quan hải quan tập trung nguồn kiểm sốt đối tượng có xác suất rủi ro cao, nhờ vừa tạo điều kiện cho hàng hóa thơng quan nhanh, vừa thực thi chức kiểm soát hiệu Nhà nước Từ năm 2005, Hải quan Việt Nam bước áp dụng quản rủi ro vào quy trình thủ tục Hải quan, qua số năm triển khai, quản rủi ro thu kết tích cực, góp phần quan trọng tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, giảm kiểm tra thực tế hàng hoá từ 60% năm 2005 xuống 11% năm 2012, giảm thời gian thơng quan trung bình từ 4-8 tiếng năm 2005 xuống tiếng năm 2016, đồng thời tạo lập môi trường tuân thủ pháp luật hải quan cho doanh nghiệp Mặc dù QLRR có vai trò quan trọng quản hải quan đại, nay, việc nhận thức lĩnh vực hạn chế phận khơng nhỏ cơng chức Hải quan Việt Nam nói chung, có Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, dẫn đến tình trạng áp dụng QLRR thiếu thống nhất, nên hiệu chưa cao Bên cạnh đó, sở luận QLRR chưa đồng Vì vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quan hải quan nói chung Cục Hải quan tỉnh Bình Phước nói riêng Xuất phát từ nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài "Thực sách quản rủi ro từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Bình Phước" để viết luận văn tốt nghiệp thạcTình hình nghiên cứu đề tài Một số cơng trình nghiên cứu liên quan như: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để ứng dụng kỹ thuật quản rủi ro vào hoạt động nghiệp vụ hải ... 34 2.2 Những thành tựu thực sách quản lý rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 37 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế thực sách quản lý rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 46 CHƢƠNG... cách, đại hóa hải quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ lý luận sách quản lý rủi ro, từ thực tiễn thực sách quản lý rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, luận... nhược điểm q trình thực sách quản lý rủi ro Cục Hải quan tỉnh Bình Phước - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách quản lý rủi ro vào hoạt động Cục Hải quan tỉnh Bình Phước Đối tƣợng phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách quản lý rủi ro từ thực tiễn cục hải quan tỉnh bình phước ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay