Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)

96 35 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:21

Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KIỀU TÂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG TẠI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KIỀU TÂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG TẠI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN SONG TÙNG HÀ NỘI - năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNGCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG 1.1 Những vấn đề lý luận phát triển đô thị bền vững sách phát triển thị bền vững 1.2 Nội dung thực sách phát triển đô thị bền vững 18 1.3 Các bước tổ chức thực sách phát triển thị bền vững 21 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách phát triển thị bền vững 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG TẠI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 28 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến thực sách phát triển đô thị bền vững 28 2.2 Hệ thống thể chế sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 30 2.3 Thực trạng tổ chức thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 32 2.4 Đánh giá thực trạng thực sách phát triển đô thị bền vững quận Cẩm Lệ 57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNGTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 65 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển đô thị bền vững thành phố Đà Nẵng 65 3.2 Các nhóm giải pháp tăng cường thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 68 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT Chỉ thị ĐTBV Đô thị bền vững HĐND Hội đồng nhân dân LHQ Liên Hợp Quốc PGS.TS Phó giáo sư, tiến sĩ LĐ, TB & XH Bộ Lao động, Thương binh Xã hội NNL Nguồn nhân lực NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nước TU Thành ủy UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UBND Ủy ban nhân dân TW Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Chủ thể thực sách phát triển thị bền vững .19 Bảng 1.2: Mơi trường thể chế sách PTĐTBV .21 Bảng 2.1: Giá trị sản xuất ngành quận Cẩm Lệ giai đoạn 2012-2017 .34 Bảng 2.2: Tổng thu ngân sách nhà nước giải việc làm cho người lao động quận Cẩm Lệ giai đoạn 2012-2017 .35 Bảng 2.3: Hoạt động thể dục thể thao quận Cẩm Lệ qua năm 2012-2016 .36 Bảng 2.4: Số sở y tế, giường bệnh cán y tế quận Cẩm Lệ qua năm 2012-2016 37 Bảng 2.5: Đánh giá sách phát triển đô thị quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng .60 Bảng 2.6: Đánh giá mục tiêu sách phát triển thị UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đà Nẵng thành phố khác nước, thành phố trẻ có thuận lợi quy hoạch phát triển sở hạ tầng việc thực sách phát triển đô thị bền vững gặp phải vấn đề như: quy hoạch phát triển ngành chồng lấn, liên tục thay đổi; sở hạ tầng cấp thoát nước, xử lý nước thải chất thải chưa hồn thiện; thiếu nhà xã hội khơng gian cơng cộng; thiếu hài hòa cơng trình xây dựng cảnh quan thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; diện tích xanh thị chưa đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I, chưa phát huy sắc thị hướng biển, nhìn sơng dựa núi Mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường năm 2020 thay mục tiêu hướng đến thành phố môi trường Tuy nhiên, công tác chuẩn bị dự án, hỗ trợ lồng ghép BĐKH chưa thực trở thành nhiệm vụ thường xuyên Nguyên nhân chủ yếu thiếu kết nối việc ban hành sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng sở hạ tầng với sách mơi trường; q trình thực sách bảo vệ môi trường thực tách biệt so với ngành khác nên xẩy tỷ lệ nghịch bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội Những tồn dẫn đến hiệu tác động sách chưa kỳ vọng Cẩm Lệ quận thành phố Đà Nẵng thành lập vào năm 2005, nằm vị trí cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Cũng quận/huyện khác địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cẩm Lệ quan tâm, đầu tư phát triển, mở rộng khơng gian thị với q trình thị hóa nhanh Sau 10 năm thành lập, Cẩm Lệ từ vùng đất trũng, thấp với tỷ lệ sản xuất nơng nghiệp chiếm 60% chuyển trở thành thị với sở hạ tầng tương đối hồn chỉnh Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng, Cẩm Lệ gặp phải bất cập ô nhiễm mơi trường, sách phát triển kinh tế - xã hội chưa có gắn kết với nhau, việc ứng phó với biến đổi khí hậu chậm chưa có nhiều giải pháp hiệu Nhận thấy vấn đề thiết này, chọn đề tài “Thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” nhằm nghiên cứu đánh giá lại trình thực sách phát triển thị bền vững từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển đô thị bền vững Cẩm Lệ nói riêng thành phố Đà Nẵng nói chung Tình hình nghiên cứu đề tài Xây dựng phát triển thị bền vững ln đòi hỏi tất yếu nước Việt Nam có tỷ lệ thị hóa cao với tốc độ nhanh chóng Phát triển thị bền vững làm cho liên kết ngày bền chặt chuỗi giá trị tồn cầu Ngày nay, tư phát triển thị bền vững có chuyển biến nhanh chóng, vào chiều sâu với quy mơ ngày rộng lớn Những sách phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống kinh tế người dân mà quan tâm đến yếu tố văn hóa, xã hội, tài ngun mơi trường tạo sở cho đô thị phát triển theo hướng bền vững Do đó, phát triển thị bền vững nghiên cứu có liên quan nhiều học giả, tổ chức, nhà nghiên cứu nước quan tâm Phát triển bền vững đề tài nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu quan tâm thực Một số đó, kể đến cơng trình“Tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững Việt Nam” tác giả Nguyễn Song Tùng thực năm 2008 Nghiên cứu phản ánh tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững, gồm 02 phần phần tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phần tổng quan nghiên cứu phát triển bền vững đô thị khu công nghiệp Việt Nam Nghiên cứu có giá trị tham khảo lớn cung cấp hệ thống sở lý luận tổng quan cơng trình PTBV có giá trị cho học giả, nhà nghiên cứu Chương trình “Phát triển bền vững mơi trường đô thị nghèo” (20052010) GS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng giám đốc kiêm Trưởng ban quản lý Hợp phần Bộ Xây dựng cam kết lồng ghép chương trình bảo vệ mơi trường với tham gia cộng đồng trình đưa định: quản lý quy hoạch môi trường đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường cung cấp dịch vụ đô thị Các hoạt động hợp phần gắn kết với mục tiêu Chương trình mục tiêu đề Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng phát triển bền vững quốc gia ngành Xây dựng Cơng trình "Phát triển kinh tế bền vững Việt Nam" Nguyễn Hữu Sở (2012) xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế bền vững Nghiên cứu nhấn mạnh đến khả phát triển liên tục, lâu dài, không gây hậu tai hại khó khơi phục lĩnh vực khác, thiên nhiên xã hội Phát triển kinh tế mà hủy hoại đến môi trường phát triển không bền vững Phát triển mà dựa vào lượng tài nguyên sẵn có phát triển khơng thể lâu dài Tác giả nên lên hai thành tố nòng cốt phát triển văn hóa xã hội Để chuyển hóa khái niệm phát triển kinh tế bền vững từ cấp độ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn, khái niệm cần làm sáng tỏ sau áp dụng trực tiếp lĩnh vực khác đời sống kinh tế, trị, văn hóa, xã hội "Phát triển bền vững đô thị: Những vấn đề lý luận kinh nghiệm giới" tác giả Đào Hoàng Tuấn (2008), nêu cách tổng quát kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững nước giới rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Đây tài liệu tham khảo quan trọng nhiều nghiên cứu Sách “Đô thị học- Những vấn đề lý luận thực tiễn” Nguyễn Minh Hòa, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2012 Đây tuyển tập 93 viết số hàng trăm công bố tạp chí, sách chun khảo ngồi nước tác giả nghiên cứu thị hóa 20 năm liên tục (1990-2012) Cuốn sách tác giả trình bày theo nội dung: Nhận thức chung thị; văn hóa xã hội thị; tổ chức không gian sống đô thị; phát triển đô thị bối cảnh Việt Nam; phát triển đô thị từ kinh nghiệm quốc tế Cuốn sách cung cấp kiến thức nguyên lý quy luật chung phát triển đô thị, quy hoạch - kiến trúc, giao thông, môi trường; đặc biệt cách tiếp cận đô thị nhãn quan đô thị học Năm 2010, đề tài “Quy hoạch đơn vị bền vững” Bộ Xây dựng xuất nghiên cứu Nguyễn Cao Lãnh khẳng định, thành công đơn vị nay, bên cạnh giá trị truyền thống phải giá trị bền vững Nghiên cứu đưa số quan điểm tương đối có giá trị cấu chức “đơn vị bền vững” nhiên tính kết nối vị khu so với khu vực lân cận chưa đề cập phân tích rõ Trong lĩnh vực văn hóa thị, nghiên cứu gần tác giả Nguyễn Thanh Tuấn xuất năm 2006 có tên “Biến đổi văn hóa thị Việt Nam nay”, nội dung sách không mơ tả thực trạng văn hóa Việt Nam mà thẳng vào phân tích biến đổi văn hóa thị Việt Nam theo nhiều khía cận khác từ văn hóa sản xuất kinh doanh cấu dân cư, nhận thức, tổ chức quảnđô thị, nếp sống văn hóa đến văn hóa ứng xử người dân đô thị Tác giả phần đưa tranh văn hóa thị Việt Nam bối cảnh phát triển giao lưu hội nhập, khía cạnh văn hóa ứng xử sản xuất sinh hoạt người dân đô thị môi trường xung quanh Bên cạnh nghiên cứu phát triển đô thị bền vững Việt Nam, có nhiều nghiên cứu khác nói Đà Nẵng Trong số đó, nghiên cứu “Những vấn đề đặt quy hoạch sử dụng đất đô thị Thành phố Đà Nắng nay” tác giả Võ Văn Lợi in Tạp chí Tài nguyên môi trường - Số 3/2014(185) Bài viết nêu vấn đề đặt quy hoạch sử dụng đất đô thị thành phố Đà Nẵng làm rõ thực trạng quy hoạch sử dụng đất Từ phân tích này, tác giả rút số hạn chế, bất cập, từ đưa hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng hiệu Như vậy, vấn đề phát triển đô thị bền vững nhận thức đắn quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống, đầy đủ việc thực sách phát triển đô thị bền vững địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt địa bàn quận Cẩm Lệ Xuất phát từ lý chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ Đề tài luận văn thực có kế thừa, phát triển thành tài liệu liên quan trước để đánh giá, phân tích, từ đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chủ trương phát triển kinh tế - xã hội quận năm tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn thực với mục tiêu phân tích thực trạng thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển thị bền vững quận Cẩm ... tế - xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến thực sách phát triển đô thị bền vững 28 2.2 Hệ thống thể chế sách phát triển đô thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ... triển thị bền vững quận Cẩm Lệ Ba là, sở phân tích kết thực sách phát triển đô thị bền vững quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để đề giải pháp nâng cao hiệu việc thực sách phát triển đô thị bền vững địa... QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 65 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển đô thị bền vững thành phố Đà Nẵng 65 3.2 Các nhóm giải pháp tăng cường thực sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững tại quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay