Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

85 61 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:58

Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ TRỌNG PHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, Năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ TRỌNG PHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI NHẬT QUANG HÀ NỘI, Năm 2018 LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, hướng dẫn, giúp đỡ Quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân, luận văn thạcsách cơng với đề tài “Thực sách khoa học công nghệ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” hồn thành Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Nhật Quang hướng dẫn tận tình, chu đáo, đầy trách nhiệm Sự giúp đỡ Thầy tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện Khoa học xã hội tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học Biết ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cho phép tạo điều kiện suốt trình học tập nghiên cứu; giúp đỡ, cung cấp liệu tổ chức, cá nhân cho tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, thân mong nhận góp ý Xin chân thành cảm ơn! Học viên Hồ Trọng Phƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạcsách cơng “Thực sách khoa học cơng nghệ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng phép công bố Tác giả xin chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu mình./ Học viên Hồ Trọng Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 10 1.1 Cở sở lý luận 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 29 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi có tác động đến việc thực sách khoa học công nghệ .29 2.2 Chính sách KH&CN tỉnh Quảng Ngãi 31 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI .61 3.1 Quan điểm mục tiêu 61 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách KH&CN tỉnh Quảng Ngãi .63 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Tên đầy đủ CSKH&CN Chính sách khoa học cơng nghệ CSC Chính sách cơng CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa KH&CN Khoa học công nghệ HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - xã hội QLNN Quản lý Nhà nước QN Nghị QPPL Quy phạm pháp luật 10 R&D Nghiên cứu Phát triển 11 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Doanh thu hợp đồng giao dịch công nghệ 22 Bảng 1.2 Tình hình đầu kinh phí cho R&D 23 Bảng 1.3 Đầu từ ngân sách địa phương cho hoạt động KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh 24 Bảng 2.1 Đầu từ NSNN cho KH&CN 39 Bảng 2.2 Cơ cấu chi cho KH&CN từ ngân sách trung ương địa phương 40 Bảng 2.3 Cơ cấu chi cho KH&CN đầu phát triển nghiệp khoa học 40 Bảng 2.4 Cơ cấu chi đầu phát triển .41 Bảng 2.5 Cơ cấu chi nghiệp khoa học 41 Bảng 2.6 Tổng chi quốc gia cho R&D .42 Bảng 2.7 Chi cho R&D theo khu vực thực thành phần kinh tế (tỷ VNĐ) 42 Bảng 2.8 Tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước chi hoạt động KH&CN, từ năm 2011-2016 51 Bảng 2.9 Tổng hợp số lượng, kinh phí nhà nước đầu chương trình đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2011-2016 .52 Bảng 2.10 Tổng hợp kinh phí từ Quỹ phát triển KH&CN Doanh nghiệp đầu cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN giai đoạn 2011-2015 55 Bảng 2.11 Tổng hợp nguồn kinh phí xã hội hóa đầu cho đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2011-2016 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, đặc biệt từ tiến hành cơng đổi tồn diện, Đảng ta sớm có định hướng đạo đắn vị trí, vai trò KH&CN phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời coi trọng tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển Quan điểm coi KH&CN quốc sách hàng đầu, tảng động lực cơng nghiệp hóa, đại hóa khẳng định quán triệt nhiều văn kiện Đảng thời kỳ đổi Cuộc cách mạng KH&CN đại với bước tiến vũ bão diễn bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế tạo hội thuận lợi để nước, nước phát triển tranh thủ đẩy mạnh thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách so với nước phát triển Trong bối cảnh nước cho thấy mơ hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào gia tăng vốn đầu tư, lao động giá rẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo khơng thích hợp; số kinh tế tri thức thấp, chưa đạt mức trung bình giới; tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng, tốc độ đổi công nghệ tỷ trọng giá trị gia tăng thấp Để đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, nhằm đưa Việt Nam sớm khỏi bẫy thu nhập trung bình trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, Chính phủ xác định ba khâu đột phá chiến lược phát triển KH&CN nguồn nhân lực chất lượng cao Đây nhân tố quan trọng mang tính đòn bẩy, định thành công công tái cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh kinh tế, phát triển đất nước nhanh bền vững Thực mục tiêu chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa, tất yếu phải lựa chọn đường phát triển dựa vào KH&CN, nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển kinh tế tri thức Quảng Ngãi, tỉnh nằm vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 5.153km2, dân số khoảng 1,3 triệu người Nằm vị trí chiến lược quan trọng vừa giáp biển, vừa giáp cao nguyên, lại có nguồn tài nguyên phong phú, Quảng Ngãi có nhiều tiềm lợi cho phát triển KT-XH nói chung KH&CN nói riêng Trong năm qua, thực sách KH&CN địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH Khoa học Công nghệ đạt kết tích cực như: Tiềm lực KH&CN tăng cường, ứng dụng KH&CN đổi cơng nghệ có bước tiến Nhiều thành tựu KH&CN ứng dụng rộng rãi lĩnh vực y tế, nông nghiệp, khoa học xã hội nhân văn, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, điều tra tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, Tuy nhiên, việc thực sách KH&CN góp phần phát triển kinh tếxã hội tỉnh hạn chế: Về tiềm lực KH&CN tỉnh yếu (Nhân lực, tài sở vật chất, trang thiết bị); nhiệm vụ KH&CN mang tầm bao quát có ảnh hưởng sâu rộng chưa nhiều; kinh phí đầu cho nhiệm vụ hạn chế, hoạt động quản lý tài nhiều bất cập, quy định chế độ chi tiêu, thủ tục toán sau hồn thành kết nghiên cứu bất hợp lý, chưa khuyến khích nhà khoa học tham gia nghiên cứu; nhân lực có trình độ cao địa bàn đông chủ yếu làm công tác quản lý giảng dạy; số cán chuyên làm công tác nghiên cứu khoa học chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt thiếu nhà khoa học lớn, đầu ngành lĩnh vực; Cơ sở vật chất liệu phục vụ cơng tác nghiên cứu nghèo nàn nằm rải rác quan, đơn vị địa bàn; Cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN chậm đổi dẫn đến số tiến kỹ thuật công nghệ lựa chọn để chuyển giao chưa thực phù hợp với điều kiện địa phương, chưa khai thác tốt tiềm năng, mạnh địa bàn, phần lớn sản phẩm nông, lâm, thủy sản Quảng Ngãi tạo sản phẩm chủ yếu dạng thô, hiệu sản xuất không cao,… Nguyên nhân chủ yếu tồn nêu việc thực sách KH&CN nhiều bất cập: hệ thống văn quy phạm pháp luật chậm đổi chưa đáp ứng kịp thời với phát triển xã hội; Tổ chức máy quản lý nhà nước KH&CN có nhiều điểm chưa hợp lý cấp tỉnh cấp huyện; Năng lực cán quản lý KH&CN yếu số lượng chất lượng dẫn đến lực thực nhiệm vụ KH&CN hạn chế; sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị nghiên cứu thiếu, chưa đồng Việc cấu trúc chương trình, xác định nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá phương thức triển khai nhiệm vụ KH&CN theo chế đặt hàng nhiều lúng túng; Chưa thực huy động có hiệu nguồn lực xã hội doanh nghiệp đầu cho KH&CN Mối liên kết nghiên cứu đào tạo, nghiên cứu với thị trường, nhà khoa học với doanh nghiệp hạn chế Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan nêu trên, với q trình cơng tác nhiều năm lĩnh vực quản lý KH&CN, mong muốn góp phần cơng sức vào việc khắc phục bất cập phát triển KT-XH với sách KH&CN, bảo đảm cho tỉnh phát triển nhanh bền vững, chọn đề tài: “Thực sách khoa học cơng nghệ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm đối tượng nghiên cứu với mục tiêu đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu việc thực thi sách KH&CN góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững Tình hình nghiên cứu đề tài Các cơng trình nghiên cứu sách, CSC Cơng trình Tìm hiểu khoa học CSC Viện Khoa học trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có giới thiệu khái quát khoa học sách; phân tích biện pháp tiếp cận việc giải “xung đột giá trị” q trình hoạch định sách phương diện lý luận thực tế; Đồng thời đưa số khuynh hướng phát triển hoàn thiện lý luận khoa học sách - tức hệ tri thức có khả ứng dụng trực tiếp, phổ biến, làm sở cho việc định sách Tác giả Lê Chi Mai cơng trình Những vấn đề sách quy trình sách có phân tích bước đầu, giới thiệu vấn đề lý luận khoa học sách, làm rõ nhận thức sách giai đoạn quy trình sách thực tiễn Việt Nam [20] ... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ TRỌNG PHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN... cam đoan luận văn thạc sĩ sách cơng Thực sách khoa học công nghệ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi kết trình học tập, nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa... THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 10 1.1 Cở sở lý luận 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay