CHUYỆN TÌNH CHÚNG MÌNH CHỌN

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:50

CHUYÊN TINH CHUNG MINH CHON Anh hay đi, đưng ngoanh lai Chuyên chung minh xin khep lai tư nay Anh ơi! Vi ly tương nay Đôi minh dân bươc hăng say cuôc đơi Bông trong ta tiêng goi mơi Thôi thuc long tri đap lơi hoan ca Rôi mai ta vê xư la Không chung nha nhưng chung cha tinh yêu ̃̃ Rôi đây ta ro môt điêu Chăng tinh yêu nao lai nhiêu như thê Anh linh muc chăm dâng lê Em ma sơ bên thanh thê nguyên câu Ơn goi qua thât nhiêm mâu Trong đơi tân hiên đâm mau yêu đương Anh va em chung môt đương Đương tinh Thâp Gia la đương tinh yêu Chăng phai đôi ta đa liêu Nhưng vi ươc muôn ma điêu ta xin Ta sông không phai riêng minh Ma Giêsu sông bong hinh vơi ta Co thê cuôc sông phong ba Chông gai thư thach đây ta xa Ngai Dâng hiên la đoan đương dai Minh hay vưng bươc co ngai đơ nâng Bươc theo đơi sông hiên dâng Trung trinh ngheo kho xin vâng rât cân Đây la net đep vô ngân Ra đi phuc vu giưa trân thê nay Hanh phuc như thê tưng ngay Anh, em tiên bươc đăm say vi đơi Đôi ta co Chua tuyêt vơi Cung Ngai sanh bươc tinh trơi cao sang Maria Trang Đai 01/06/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỆN TÌNH CHÚNG MÌNH CHỌN, CHUYỆN TÌNH CHÚNG MÌNH CHỌN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay