Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

97 90 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:45

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TÔN THANH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TÔN THANH HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn thân nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn TS Trần Minh Đức dành nhiều thời gian công sức hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, quý thầy cô giáo Học viện Khoa học xã hội tận tình trang bị kiến thức bản, hướng dẫn tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi động viên tạo điều kiện để tơi tham gia học tập chương trình cao học Chính sách cơng Bản thân tơi cán công tác huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi… nên gặp khơng khó khăn mặt Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Với thái độ cầu thị biết ơn, kính mong q thầy giáo, chun gia, đồng nghiệp, bạn bè tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Người cam đoan Tơn Thanh Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞLUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.2 Mục tiêu sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 16 1.3 Các bước tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 19 1.4 Những yêu cầu việc tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 26 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến việc thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 26 2.2 Tình hình tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 33 2.3 Kết thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 40 2.4 Đánh giá chung 48 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 57 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 57 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 60 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 61 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BQLR Ban quản lý rừng BTC Bộ Tài CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CP Chính phủ CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS Dân tộc thiểu số ESCAD Ủy ban kinh tế xã hội Châu Thái Bình Dương, Liên hiệp quốc GNBV Giảm nghèo bền vững HĐND Hội đồng nhân dân KT&PT Kinh tế phát triển KT-XH Kinh tế xã hội LĐ-TB&XH Lao động thương binh xã hôi LHQ Liên hiệp quốc NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NQ Nghị NS&VSMTNT Nước vệ sinh môi trường nông thôn NXB Nhà xuất QĐ Quyết định QLBVR Quản lý bảo vệ rừng TCTK Tổng cục thống kê THCS Trung học sở TT Thông TTg Thủ tướng TW Trung Ương UBND Ủy ban nhân dân XĐGN Xóa đóa giảm nghèo WTO Tổ chức thương mại giới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề nghèo đói có nhiều nguyên nhân, đáng ý q trình phát triển kinh tế - xã hội có phận dân cư có hồn cảnh đặc biệt, bị yếu mưu sinh, tự thân gia đình khơng thể vươn lên để nghèo được, mà phải nhờ vào hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng xã hội Ngoài ra, điều kiện tự nhiên nơi dân cư sinh sống không thuận lợi nguyên nhân dẫn đến nghèo đói Do đó, vấn đề xóa đói, giảm nghèo trở thành vấn đề lớn thu hút quan tâm quốc gia giới nhằm bước giảm nghèo cho phận dân cư có mức thu nhập thấp, mức sống trung bình xã hội, tạo điều kiện cho họ vươn lên sống, hòa nhập cộng đồng, bước thực công xã hội Nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết vấn đề giảm nghèo bền vững, ngày 27/12/2008 Chính phủ có Nghị 30a/2008/NQCP “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo” Nghị 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về“Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020” Thực mục tiêu giảm nghèo chủ trương lớn Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống nông thôn thành thị, vùng, dân tộc nhóm dân cư; đồng thời thể tâm việc thực Mục tiêu thiên niên kỷ Liên hợp quốc mà Việt Nam cam kết Trong định hướng phát triển Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI xác định: “Tạo hội bình đẳng tiếp cận nguồn lực phát triển hưởng thụ dịch vụ bản, phúc lợi xã hội Thực có hiệu sách giảm nghèo phù hợp với thời kỳ; đa dạng hóa nguồn lực phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, huyện nghèo vùng đặc biệt khó khăn Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình trở lên Có sách giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm chênh lệch mức sống nông thôn thành thị” Sơn Tây huyện miền núi tái thành lập theo Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 06/8/1994 Chính phủ, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 80 km phía Tây; hai huyện miền núi nghèo tỉnh Quảng Ngãi Địa hình phức tạp bị chia cắt nhiều sông suối, sườn dốc cao, giao thông lại gặp nhiều khó khăn; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào rừng để làm nương rẫy Cây trồng nông nghiệp chủ lực lúa nước lúa rẫy, chăn ni gia súc: Trâu, Bò, Dê chủ yếu Trong năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, sách, tập trung đầu nguồn lực để đầu xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ hợp phần sản xuất cho nhân dân huyện nghèo miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung huyện Sơn Tây nói riêng nên có nhiều thay đổi khởi sắc đáng kể Nhờ đó, số hộ nghèo liên tục giảm qua năm; năm 2011 số hộ nghèo chiếm 60,67% đến năm 2013 giảm 47,09% năm 2015 35,52% tổng số hộ toàn huyện (Kết điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo chuẩn giai đoạn 2016 – 2020: hộ nghèo 3.117 hộ, chiếm tỷ lệ 60,05%, hộ cận nghèo 412 hộ, chiếm 7,94% so với số hộ toàn huyện) Tuy vậy, tỷ lệ giảm hộ nghèo chậm chưa bền vững, nhiều hộ có nguy tái nghèo Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “ Thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi” có tính cấp thiết nhằm phản ánh rõ ... GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 57 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn. .. HẢI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH... nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 26 2.2 Tình hình tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 33 2.3 Kết thực sách giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay