Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

82 42 1
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:34

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI NGỌC KIM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI NGỌC KIM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HỒ VIỆT HẠNH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Kính thưa thầy, giáo! Trư c h t t giản t n ch n th nh cảm ơn tron su t chươn tr nh n thầ áo c áo o t o Th c sỹ Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội, thuộc viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặc biệt n cám ơn ỡ hư ng dẫn cũn t o n PGS.TS Hồ Việt H nh ã tận tình giúp ều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu v ộng viên tác giả trình hoàn thành luận văn Để ho n th nh ược luận văn t n i l i cảm ơn ch n th nh t i thầy, cô t i Khoa Chính sách cơng Học viện Khoa học xã hội, thuộc viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam v Cơ quan nh n th n t n ệu t nơ t an c n tác v n p ỡt a ệu tham hảo qu nh v n n quan ã cun cấp áu; Ch n th nh cảm ơn Cơ quan ồn n h ệp t ã quan t m ộn tron su t tr nh học tập Tuy nhiên, th i gian có h n kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên Luận văn h n tránh hỏi nh ng thi u s t n p qu thầ c v ính mon nhận ược s n Trân trọng cảm ơn! Đà Nẵng t n năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Ngọc Kim LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn t ạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu, thơng tin trích dẫn Luận văn trun t ực có nguồn gốc rõ ràng / Đà Nẵng t n năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Ngọc Kim MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN 10 1.1 Khái niệm ặc ểm, nh ng y u t ảnh hưởn 1.2 Vai trò sách n o t o 10 o t o nghề cho niên 14 1.3 Nội dung sách o t o nghề cho niên 20 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 Các nhân t ảnh hưởn n sách o t o nghề cho niên thành ph Đ Nẵng 35 2.2 Th c giải pháp k t sách o t o nghề cho niên t i thành ph Đ Nẵng 38 2.3 Đánh tr nh th c sách o t o nghề cho niên thành ph Đ Nẵng 49 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 59 3.1 Mục t u v phươn hư n o t o nghề cho niên t i thành ph Đ Nẵng 59 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu th c sách o t o nghề cho niên thành ph Đ nẵng từ năm 2018- 2020 62 3.3 Một s ki n nghị 68 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 Mục t u sách M n o t o nghề niên sở giáo dục nghề nghiệp tr n ịa bàn thành ph Đ Nẵn n tháng 12/2017 Trang 24 40 DANH MỤC CÁC BIỂU Số hiệu Tên biểu biểu 1.1 2.1 2.2 Nội dung th c sách K t ánh Trang o t o nghề th c mục t u sách nghề cho niên thành ph Đ Nẵng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ch a theo ịa bàn 24 ot o 48 41 DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CN : Công nghiệp CNH : Cơng nghiệp hố DN : Doanh nghiệp ĐT :Đ ot o ĐTN : Đ o t o nghề HĐH : Hiện LLLĐ : L c ượn TN : Thanh niên VBQPPL : Văn ản quy ph m pháp luật UBND : Uỷ ban nhân dân i hoá ao ộng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sinh th i, Chủ tịch Bác Hồ ã từn n : “…Thanh n n nhà, chủ nh n tươn n n…” Đ ều a ất nư c hẳn u cần n n c rư ng cột nư c u h c ịnh vai trò niên vơ to l n bao trùm nhiều ĩnh v c Trong nh n năm qua n n V ệt Nam ã v an nỗ l c h t việc chung tay xây d ng bảo vệ Tổ qu c, xung kích mặt trận N na trư c yêu cầu m i s nghiệp xây d ng bảo vệ Tổ qu c, cấp, ngành cần phát huy t t vai trò niên niên ịnh th c s l c ượng xung kích, sáng t o cần ti p tục t khẳn i s ng xã hộ is ãnh Tron tr nh ãnh o Đảng o s nghiệp cách m n Đản ta u n ánh vai trò niên, xây d ng chi n ược, giáo dục, bồ niên thành l c ượng xứn án ưỡng, tổ chức tục s nghiệp cách m ng Ngày nay, n n ược ặt vị trí trung tâm chi n ược bồ n Chăm o cao áo ục, bồ ưỡng, phát huy nguồn l c ưỡng phát triển niên vừa mục tiêu, ộng l c bảo ảm cho s ổn ịnh phát triển bền v ng ất nư c vừa Việt Nam dân s nông thôn chi m 70,4% dân s nư c; tron niên nông thôn chi m 20% tổng dân s , niên thành thị chi m khoảng 10% Nhóm niên từ 15-24 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao tăn từ 26% năm 2014 n 03% năm 2015 Trư c tình tr ng thất nghiệp thi u việc làm dẫn n niên nông thôn phải chấp nhận làm công việc giản ơn thu nhập thấp ảnh hưởn n hội phát triển v tha Đ i v i Thanh niên qua ươn ược ký hợp ồn lần ượt ổi s ng o t o nghề, khả năn c v ệc ao ộn cao so v 12 8% v 4% nhưn so v i nhóm từ 25 tuổi trở n qua năn ược m c n hưởng nh m chưa qua n o t o nghề ảo hiểm xã hội thấp o t o nghề khoảng 7,5%.[18] Giải quy t việc làm nh ng sách quan trọng qu c a ặc biệt nư c an phát tr ển V ệt Nam Thi u việc làm, iv khơng có việc làm việc làm v năn suất thu nhập thấp giúp niên bảo ảm s ng phát triển bền v ng Nghị quy t Hội nghị lần thứ Ban chấp h nh Trun ươn h a X tăn cư ng s ãnh o Đảng i v i công tác niên th i kỳ ẩy m nh cơng nghiệp hố, i hố ã ưa nh ệm vụ: “Nâng cao chất lượn lao động trẻ, giải việc làm tăn t u nhập cải thiện đời sống cho niên”[22] S phát tr ển nh t - ã hộ v tr nh thị hoá th nh ph Đ Nẵn tron nh n năm qua ã c nh n tác ộn tích c c: Th c ẩ thị trư n ộn phát tr ển cấu n uồn nh n c t om v ệc m ổn ịnh c ượn ao ộn n c nh nh n thị hoá v phát tr ển th nh ph cũn v ệc p ụn n ả qu t v ệc p phần n n cao chất ượn trư n v nh ều hộ cho n s n Tu nh n m nả s nh s h h n thể ot o ị v ệc chỉnh tran h n thị nh ều h áp ứn u cầu s m; vấn ề chu ển ổ n nh m cho s s nh v n t t n h ệp trư n h n năm ao ộn hộ hăn B n c nh ộ ộ s học s nh uất n ũ c n an uất n ũ n n t nh n u ện ho n th nh nh ệm vụ th c h ện chươn tr nh tr ển ề nh t - ẫ hộ v ả qu t v ệc HĐND n h a VII hăn m cho ộ phận ao ộn Tron tr nh cấu o t o phục hồ thu nhập t o v ệc ện ao ộn t m ược u t tích c c tr nh oanh n h ệp nh nư c ộ phận ao ộn nhưn ao ao ộn nhập cư cần t m v ệc m trở n n ức “Th nh ph c : C nh c v ệc m cho vấn c Th c h ện N hị qu t s 25/2005/NQ- 26 thán năm 2005 Hộ ỳ họp thứ nh ệm m c n án phát ồn nh n n th nh ph Đ Nẵn ỳ 2004-2009 th c h ện Chươn tr nh m v c n p s n văn h a - văn m nh thị” UBND th nh ph Đ Nẵn c Qu t ịnh s 142/2005/QĐ-UBND ngày 03 thán 10 năm 2005 an h nh Đề án “G ả qu t v ệc m cho n tuổ ao ộn th nh ph Đ Nẵn ” Nh c n tác tron ộ ả qu t v ệc m ... XÃ HỘI BÙI NGỌC KIM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG... HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 Các nhân t ảnh hưởn n sách o t o nghề cho niên thành ph Đ Nẵng 35 2.2 Th c giải pháp k t sách o t o nghề cho. .. cho niên t i thành ph Đ Nẵng 38 2.3 Đánh tr nh th c sách o t o nghề cho niên thành ph Đ Nẵng 49 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên từ thực tiễn thành phố đà nẵng ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay