Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

94 42 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:32

Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, Năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI NHẬT QUANG HÀ NỘI, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, tài liệu trích dẫn luận văn theo nguồn công bố Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Lan Hƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC Ở VIỆT NAM 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.2 Thực tiễn thực sách bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam .22 CHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỈNH QUẢNG NAM 31 2.1 Tổng quan chung vùng nghiên cứu 31 2.2 Thực sách bảo vệ nguồn nước thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam 32 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TẠI THÀNH PHỐ 67 ĐÀ NẴNG TỈNH QUẢNG NAM .67 3.1 Quan điểm định hướng bảo vệ nguồn nước 67 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách bảo vệ nguồn nước thời gian tới .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKH : Biến đổi khí hậu BVTV CCN : : Bảo vệ thực vật Cụm cơng nghiệp CHDCND CNH-HĐH : : Cộng hòa dân chủ nhân dân Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSC : Chính sách cơng GS HĐND : : Giáo sư Hội đồng nhân dân HTX HTX DVTH SXNN : : Hợp tác xã Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Sản xuất nông nghiệp KCN KHCN KTTL : : : Khu công nghiệp Khoa học công nghệ Khai thác thủy lợi KTXH MT NĐ-CP : : : Kinh tế xã hội Mơi trường Nghị định - Chính phủ NN&PTNT PCLB PTNT QĐ-CTN : : : : Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Phòng chống lụt bão Phát triển nông thôn Quyết định - Chủ tịch nước QĐ-TTg RBO SDN TNHH MTV : : : Quyết định - Thủ tướng Tổ chức quản lý lưu vực sông Sử dụng nước Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TNN TN&MT TP TS TTLT-BTNMT-BNV : : : : : UBND : Tài nguyên nước Tài nguyên Môi trường Thành phố Tiến sĩ Thông liên tịch - Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Chức quản lý có liên quan đến tài nguyên nước số Bộ/Ngành 20 Bảng 2.2 Hàm lượng dầu mỡ quan trắc hồ thủy lợi 52 Bảng 2.3 Phân bổ ngân sách cho quản lý tài nguyên nước khoáng sản tỉnh Quảng Nam .58 Bảng 2.4 Tỷ trọng lượng mưa mùa mưa mùa mưa nhiều 60 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mạng lưới sơng TP Đà Nẵng Hình 2.2 Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn 32 Hình 2.2 Hệ thống sơng Vu Gia - Thu Bồn 32 Hình 2.3 Biểu đồ cấu kinh tế Đà Nẵng năm 2015 35 Hình 2.4 Biểu đồ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam qua năm 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thành phần thiết yếu sống môi trường, nhân tố định tồn phát triển bền vững quốc gia Nước ngày khan hiếm, suy giảm số lượng chất lượng, kèm theo hạn hán lũ lụt xảy gay gắt quy mô, mức độ thời gian nhu cầu sử dụng nước ngày tăng nguyên nhân gây khủng hoảng nước Nước trở thành tâm điểm nhiều diễn đàn lớn giới Tại Hội nghị Thượng đỉnh môi trường Johannesburg, Nam Phi, nước xếp vị trí cao số ưu tiên để phát triển bền vững (WEHAB), là: Nước – W; Năng lượng – E; Sức khỏe –H; Nông nghiệp-A; đa dạng sinh học –B Trước tài nguyên nước quản lý theo hướng tiếp cận đơn ngành, nghĩa nước quản lý theo ngành dọc, theo đơn vị sử dụng nước riêng lẻ khơng có kết nối Để thay đổi nhận thức cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước, tuyên bố Dublin năm 1992 nêu rõ “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trình đẩy mạnh phối hợp phát triển quản lý tài nguyên nước, đất tài nguyên liên quan, cho tối đa hóa lợi ích kinh tế phúc lợi xã hội cách công mà khơng phương hại đến tính bền vững hệ sinh thái thiết yếu”, coi tảng công tác bảo vệ, quản lý tổng hợp nguồn nước Như bảo vệ quản lý tổng hợp tài nguyên nước không đơn việc quy hoạch, kế hoạch mà trình, cần nỗ lực quản lý theo hướng tổng hợp, cần giải tốt mối quan hệ tương tác người tự nhiên; đất nước; nước mặt nước đất; khối lượng chất lượng; thượng lưu hạ lưu; nước vùng ven biển; nước; đối tượng sử dụng nước Hiện nay, tất nước giới phải đối mặt với nhiều vấn đề gây nóng lên tồn cầu thay đổi khí hậu Các tượng hạn hán lũ lụt xảy thường xuyên nước giới Nước khơng nhìn nhận khía cạnh nguồn tài nguyên quý chìa khóa để đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Tuy nhiên, với nhu cầu nước ngày tăng (theo dự báo Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế, dự kiến tăng 55% khoảng thời gian từ năm 2000 - 2030) gây áp lực, thách thức to lớn cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững toàn cầu Theo đánh giá nhiều quan nghiên cứu tài nguyên nước, có khoảng 1/3 số quốc gia giới bị thiếu nước đến năm 2025 số 2/3 với khoảng 35% dân số giới rơi vào tình cảnh thiếu nước nghiêm trọng Hội nghị nước Liên hiệp quốc vào năm 1997 thống nhất: “Tất người, không phân biệt tuổi tác, địa vị kinh tế, xã hội có quyền tiếp cận nước uống với số lượng chất lượng đảm bảo cho nhu cầu mình”, theo đó, tiếp cận với nước uống quyền người Tuy nhiên, nay, số người thiếu nước uống an toàn khơng ngừng gia tăng Vì vậy, mối lo nước riêng quốc gia Cùng chung xu phát triển giới, Việt Nam khẳng định “nước tài nguyên đặc biệt quan trọng, thành phần thiết yếu sống môi trường, định tồn tại, phát triển bền vững đất nước” vậy, Chính phủ Việt Nam ln nỗ lực tăng cường kiện tồn thể chế, sách lĩnh vực tài nguyên nước Tầm quan trọng tài nguyên nước phát triển bền vững có chuyển biến rõ rệt nhận thức hành động Theo yêu cầu đặt phải quản lý bền vững hiệu hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước phòng chống, khắc phục hậu tác hại nước gây ra; quản lý tài nguyên nước phải theo phương thức tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu phải gắn với tài nguyên thiên nhiên khác Công tác quản lý tài nguyên nước không ngừng tăng cường có bước tiến quan trọng cấu tổ chức ngành nước từ trung ương đến địa phương với việc thành lập Bộ Tài nguyên Môi trường để thực chức quản lý nhà nước tài nguyên nước, tách chức quản lý khỏi chức cung cấp dịch vụ nước bước đột phá quan trọng Đặc biệt năm 2014 ban hành Thông liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng thời, thể chế tài nguyên nước không ngừng hoàn thiện kiện toàn để đáp ứng yêu cầu quản lý tình hình mới: nhiều văn quy phạm pháp luật tài nguyên nước ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thực chức quản lý nhà nước tài nguyên nước phạm vi nước; Tuy nhiên tài nguyên nước đối mặt với nhiều thách thức vô nghiêm trọng: 2/3 lượng nước hệ thống sông Việt Nam hình thành từ ngồi lãnh thổ, chế, sách hợp tác, chia sẻ nguồn nước quốc gia chưa hiệu Tình trạng nhiễm, suy thối, cạn kiệt nguồn nước tiếp tục gia tăng Cơ chế kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, hoạt động chặt phá rừng chưa hiệu Bên cạnh đó, tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ngày rõ rệt Thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển dâng, ngày gia tăng mức độ nghiêm trọng phạm vi ảnh hưởng Khu vực nghiên cứu thuộc thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Huế - Đà NẵngQuảng Nam) Quảng Nam - Đà Nẵng phải đối mặt với thiếu hụt tài nguyên nước cách nghiêm trọng thời gian tới phát triển KTXH, tốc độ gia tăng dân số cao nguồn nước ngày cạn kiệt theo không gian thời gian nguyên nhân chủ yếu BĐKH, NBD; chặt phá rừng đầu nguồn; xây dựng cơng trình thủy điện khơng phù hợp quy hoạch; khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt chưa hợp lý ngành, địa phương nhận thức cấp quyền người dân chưa thực coi nước tài nguyên có hạn cần phải sử dụng tiết kiệm, hiệu Quảng Nam Đà Nẵng có chung lưu vực sơng Vu Gia- Thu Bồn vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng Tuy nhiên phối kết hai địa phương công tác quản lý bảo vệ nguồn nước lỏng lẻo chưa có đồng nhất, hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ với cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước chưa phù hợp làm suy giảm chức lưu vực Về mặt địa lý địa trị thành phố Đà Nẵng bị phụ thuộc lớn Đà Nẵng nằm hạ lưu sông Vu Gia Quảng Nam nằm thượng nguồn sơng Vu Gia – Thu Bồn nên việc khai thác sử dụng quản lý nước Quảng Nam không xem xét cách cẩn thận toàn diện tồn lưu vực hai địa phương có lợi cho Quảng Nam lại bất lợi cho Đà Nẵng Ví dụ điển hình cơng trình Thủy điện Đắk Mi làm chuyển nước từ sông Vu Gia chảy Đà Nẵng sang sông Thu Bồn chảy Quảng Nam gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho Đà Nẵng Hiện khu vực nghiên cứu ban hành văn sách liên quan đến tài nguyên nước Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cộng đồng xã hội tham gia thực sách bảo vệ nguồn nước quan tâm trọng Bên cạnh có phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý quan, đơn vị tổ chức thực sách tài nguyên nước; góp phần nâng cao hiệu bảo vệ quản lý tổng hợp nguồn nước Tuy nhiên bên cạnh mặt đạt được, công tác thực sách bảo vệ nguồn nước địa bàn khu vực nghiên cứu nhiều hạn chế, như: việc phân cấp quản lý, phân phối nguồn nước sử dụng cho nơng nghiệp đơn vị nhiều bất cập; chế chia sẻ lợi ích thể chế quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông chưa thực hiệu Tại vùng nghiên cứu có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu vấn đề tài nguyên nước Tuy nhiên đề tài, dự án nặng tính học thuật tính tốn thủy văn, thủy lực, từ đề xuất giải pháp cơng trình chủ yếu mà quan tâm đến thể chế, sách quản lý nguồn tài nguyên nước cách bền vững Ngoài ra, thân hệ thống sách liên quan đến nguồn tài nguyên nước q trình thực thi sách đó; chế, chế tài xây dựng để góp phần thực thi sách nhiều hạn chế, bất cập; hệ thống văn quy phạm pháp luật, chế, sách lĩnh vực tài nguyên nước thiếu chưa theo kịp thực tế… Xuất phát từ yêu cầu đó, với kiến thức học lĩnh vực công tác chuyên mơn nên học viên chọn đề tài “Thực sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam” góp phần bảo vệ nguồn tài ngun nước vơ giá Tình hình nghiên cứu đề tài Các cơng trình nghiên cứu TNN : - Đề án Nghiên cứu phát triển quản lý TNN tồn quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đề án triển khai phối kết hợp Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản giao nhiệm vụ nghiên cứu ... NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 LUẬN VĂN... NGUỒN NƢỚC Ở VIỆT NAM 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.2 Thực tiễn thực sách bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam .22 CHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ... Thực sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam cho luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận sách bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách bảo vệ nguồn nước từ thực tiễn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay