KTĐN Lý thuyết tài chính tiền tệ bộ đề

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:29

Bộ đề thi Lý thuyết tài chính tiền tệ ôn thi cuối môn kết thúc học phần .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bộ đề thi thuyết tài tiền tệ Câu Đặc điểm sau với với cổ phiếu ưu đãi Cổ tức toán trước cổ phiếu thông thường Cổ tức phụ thuộc vào kết kinh doanh Có thời hạn hồn trả tiền gốc 1và Câu Lãi suất Phản ánh chi phí việc vay vốn Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay 1và Câu Ngân hàng ngân hàng có vốn điều lệ lớn Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng Ngoại Thương Ngân hàng đầu tư phát triển Ngân hàng Sacombank Câu Để lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn sau Doanh thu Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận ròng Vốn pháp định Câu Chính sách tiền tệ khơng sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở Tái chiết khấu thương phiếu Tỷ lệ dự trữ mức Câu Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác định điểm vòng quay vốn doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = tỷ 1.60 2.05 2.50 4.00 Câu Mục đích bảo hiểm Huy động vốn để đầu tư thị trường tài ổn định kinh doanh đời sống cho người mua bảo hiểm Cả Câu Khi thực chức sau đây, tiền không cần diện thực tế Thước đo giá trị Phương tiện toán Phương tiện trao đổi Phương tiện cất trữ Câu 10 Biện pháp sử dụng phổ biến để bù đắp bội chi NSNN VN năm 1990 Phát hành tiền Thực nghiệp vụ thị trường mở Phát hành tín phiếu NHTW Vay nợ Câu 11 Nhà nước phát hành trái phiếu kho bạc thời hạn năm, trả lãi hàng năm, lãi suất Đơn danh nghĩa Đơn va thực Ghép danh nghĩa Ghép thực Câu 12 Hạng mục sau khơng đựơc tính vào nguồn vốn huy động Ngân hàng Bảo lãnh tín dụng Tiền gửi có kì hạn Hợp đồng mua lại Phát hành trái phiếu Câu 13 Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu xác định Giá mở cửa ngày hôm trước Giá đóng cửa ngày hơm trước Giá bình qn ngày hơm trước Giá bình qn ngày liền kề ngày hôm trước Câu 14 Người nộp thuế người chịu thuế Thuế tài sản Thuế hàng hoá, dịch vụ Cả Câu 15 Trên thị trường tiền tệ , người ta buôn bán Các loại cổ phiếu Trái phiếu kho bạc Tín phiếu kho bạc Tất Câu 16 Tính hiệu tiêu thức xây dựng hệ thống thuế đại hiểu Giảm tối thiểu tác động tiêu cực thuế phân bổ nguồn lực vốn đạt hiệu Tổng số thuế thu nhiều với chi phí thu thuế quan thuế thấp Chi phí gián tiếp người nộp thuế thấp 1và Tất Câu 17 Khi doanh nghiệp tốn tiền mua hàng tiền tệ phát huy chức Trao đổi Thanh toán Thước đo giá trị Cất trữ cho công nhân đứng Câu 18.Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy doanh nghiệp tính vào Lợi nhuận doanh nghiệp Chi phí sản xuất Quỹ phúc lợi khen thưởng Chi phí quản lí doanh nghiệp Câu 19 Các hoạt động sử dụng vốn NHTM bao gồm Cung cấp dịch vụ toán Cho vay ngắn hạn dài hạn Cả Câu 20 Quỹ tài cơng ty bảo hiểm thương mại khơng hình thành từ Sự hỗ trợ NSNN Phí bảo hiểm Lãi đầu tư Câu 21 Sức mua đồng tiền Việt Nam bị giảm sút Đồng đôla Mĩ lên giá Giá trung bình tăng Cả Câu 22 Giá trị gia tăng để tính thuế VAT doanh nghiệp tính tổng doanh thu Trừ chi phí lao động vốn Trừ khấu hao Trừ giá trị hàng hoá mua Câu 23 Bảo hiểm thuộc loại Quan hệ tài hồn trả có điều kiện Quan hệ tài có hồn trả Quan hệ tài khơng hồn trả Câu 24 Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW Tăng dự trữ bắt buộc Mua chứng khoán thị trường mở Hạ lãi suất tái chiết khấu Câu 25 Để đánh giá hiệu chi NSNN, người ta sử dụng tiêu Thời gian thu hồi vốn Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư Chỉ số tăng GDP Câu 30 Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi tốn Thuế Câu 31 Hình thức đầu tư có mức sinh lời cao Mua kì phiếu ngân hàng kì hạn 12 tháng, lãi suất 0.7%/ tháng, toán gốc lãi lần vào cuối kì, nửa năm ghép lãi lần Gửi tiết kiệm ngân hàng kì hạn năm với lãi suất 8.5%/ năm, vốn lãi trả cuối kì Khơng xác định Câu 32 Cơng cụ sách tiền tệ giúp NHTW có chủ động cao Dự trữ bắt buộc Lãi suất tái chiết khấu Thị trường mở Cả Câu 33 Để hàng hố trở thành tiền hàng hố phải Do phủ sản xuất Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện lưu thông Được hỗ trợ vàng bạc Câu 34 Số nhân tiền tăng lên Các giao dịch toán tiền mặt tăng lên Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức Hoạt động toán thẻ trở nên phổ biến Câu 35 Người nộp thuế chịu thuế Thuế tài sản Thuế thu nhập Cả Câu 36 Tiền gửi tiết kiệm VN Được bảo hiểm tiền gửi đồng VN Được bảo hiểm đồng $ Cả Câu 37 Thông thường chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh hiệu ưa chuộng hình thức vay nợ phát hành cổ phiếu phổ thơng, lí quan trọng Không muốn chia sẻ quyền quản lí cơng ty Lợi ích từ đòn bẩy tài Phân tán rủi ro Câu 38 Khi thực sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế kèm với ốn định lãi suất Tạo công ăn việc làm ổn định giá Cả Câu 39 Thơng thường giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất áp dụng theo Bảng giá tối thiểu nhà nước Giá thị trường Giá hợp đồng Cả Câu 40 Tín dụng thuộc loại Quan hệ tài hồn trả có điều kiện Quan hệ tài có hồn trả Quan hệ tài nội Câu 41 Trên thị trường vốn người ta mua bán Trái phiếu ngân hàng Chứng tiền gửi Thương phiếu Cả Câu 42 Mức độ vay nợ NSNN phụ thuộc trực tiếp vào yếu tố sau Nhu cầu chi tiêu Chính phủ Tổng sản phẩm quốc nội Hiệu chi tiêu phủ Cả Câu 43 Trong điều kiện kinh tế có lạm phát, người sau có lợi Người vay tiền Người gửi tiền Người giữ ngoại tệ và Câu 44 Vốn điều lệ NHTM Xuất từ ngân hàng thành lập Được huy động từ phát hành cổ phiếu trái phiếu Cả Câu 45 Tiền dự trữ bắt buộc NHTM gửi NHNN VN Phụ thuộc vào quy mô cho vay NHTM Để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Thực thi sách tiền tệ Cả Câu 46 Mọi yếu tố khác không đổi, doanh số khách hàng nợ doanh nghiệp ngày tăng lên, chi tiêu sau thay đổi Kỳ thu tiền bình quân Tỷ số khả tốn thời Vòng quay hàng tồn kho Cả Câu 47 Khi tổng giá trị tài sản ròng doanh nghiệp định giá theo tiêu chuẩn kế toán thấp trước Giá trị ghi sổ cổ phần doanh nghiệp giảm theo Giá trị thực cổ phần doanh nghiệp không thay đổi Cả Câu 48 Nguyên nhân quan trọng dẫn đến lạm phát VN năm 1980 Sự yếu điều hành sách tiền tệ Hậu chiến tranh để lại Chi phí đẩy Cả Câu 49 Biện pháp sử dụng phổ biến để bù đắp bội chi NSNN Phát hành tiền Phát hành tín phiếu kho bạc Phát hành tín phiếu NHTW Phát hành trái phiếu phủ Câu 50 Một sở sản xuất bia có tài liệu quý sau: tiền thuê nhà cửa: triệu, thuế TTĐB phải nộp quý( khoán) 10 triệu, loại chi phí cố định khác: 12 triệu Chi phí sản xuất chai bia 2.500, đơn giá bán chai bia 5.000, số lượng bia sản xuất quý 20.000 chai Vậy doanh thu hoà vốn 100 triệu 60 triệu 80 triệu 30 triệu 10
- Xem thêm -

Xem thêm: KTĐN Lý thuyết tài chính tiền tệ bộ đề, KTĐN Lý thuyết tài chính tiền tệ bộ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay