ĐƯỜNG ỐNG chỊU ÁP SUẤT NGOÀI – BỐ trí MẶT BẰNG VÀ BỘ PHẬN ĐỠ ỐNG

90 111 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:27

ĐƯỜNG ỐNGchỊU ÁP SUẤTNGOÀI – BỐ tríMẶT BẰNG VÀBỘ PHẬN ĐỠỐNGĐƯỜNG ỐNGchỊU ÁP SUẤTNGOÀI – BỐ tríMẶT BẰNG VÀBỘ PHẬN ĐỠỐNGĐƯỜNG ỐNGchỊU ÁP SUẤTNGOÀI – BỐ tríMẶT BẰNG VÀBỘ PHẬN ĐỠỐNGĐƯỜNG ỐNGchỊU ÁP SUẤTNGOÀI – BỐ tríMẶT BẰNG VÀBỘ PHẬN ĐỠỐNG ĐƯỜNG ỐNG chỊU ÁP SUẤT NGỒI BỐ trí MẶT BẰNG BỘ PHẬN ĐỠ ỐNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG CHỊU ÁP SUẤT NGOÀI ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Ống xem dài khi: L> Xét ống dài, hình trụ hoàn hảo, chịu áp suất đồng tăng ổn định, đến điểm ống đột ngột bị oằn ống trạng thái đàn hồi: áp suất đàn hồi tới hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG Áp suất đàn hồi tới hạn • • Thấp ứng với n=2 ⇒ ống bị oằn hình oval Nếu ràng buộc áp suất ngồi, khơng oằn dạng này, đến áp suất tới hạn ứng với n=3 ống bị oằn hình vấu • Với n=2 xác định áp suất tới hạn = ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG • Với n=2 ⇒ biến dạng theo chu vi tính bởi: • Với n=2, thép υ=0.3 nên ÁP SUẤT LÀM OẰN ỐNG • Nếu ống có L Xét ống dài, hình trụ hồn hảo, chịu áp suất đồng tăng ổn định, đến điểm ống đột ngột bị oằn ống trạng thái đàn hồi: áp suất. .. bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống • Ứng suất uốn ước lượng theo: Khoảng cách bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống Khoảng cách bệ đỡ ống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƯỜNG ỐNG chỊU ÁP SUẤT NGOÀI – BỐ trí MẶT BẰNG VÀ BỘ PHẬN ĐỠ ỐNG, ĐƯỜNG ỐNG chỊU ÁP SUẤT NGOÀI – BỐ trí MẶT BẰNG VÀ BỘ PHẬN ĐỠ ỐNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay