Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

98 29 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:24

Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VÕ THỊ NHƢ LAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VÕ THỊ NHƢ LAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Chính sách cơng : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ĐỨC VINH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạcsách cơng “Thực sách an sinh hội từ thực tiễn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng phép công bố Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu mình./ Học viên Võ Thị Nhƣ Lan LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, hướng dẫn, giúp đỡ quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân, luận văn thạcsách cơng với đề tài “Thực sách an sinh hội từ thực tiễn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” hồn thành Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành đến TS Nguyễn Đức Vinh hướng dẫn tận tình, chu đáo, đầy trách nhiệm Sự giúp đỡ thầy tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện Khoa học hội tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học Tơi xin trân trọng cảm ơn anh chị công tác Thành ủy, UBND thành phố, Phòng LĐ-TB&XH thành phố, phường địa bàn thành phố cho phép tạo điều kiện suốt trình học tập nghiên cứu; giúp đỡ, cung cấp liệu tổ chức, cá nhân cho trình nghiên cứu thực luận văn Luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, thân mong nhận góp ý Xin chân thành cảm ơn! Học viên Võ Thị Nhƣ Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI .12 1.1 Một số khái niệm 12 1.2 Nhu cầu, đặc điểm an sinh hội 16 1.3 Ý nghĩa tầm quan trọng việc thực sách an sinh hội 17 1.4 Chu trình sách ASXH .18 1.5 Cấu thành hệ thống sách ASXH 19 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình thực thi sách 20 1.7 Quan điểm, mục tiêu Đảng sách Nhà nước ASXH Việt Nam 21 1.8 Chính sách ASXH lĩnh vực giảm nghèo bảo trợ hội Việt Nam 26 CHƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN 43 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực sách ASXH thành phố Hội An 43 2.2 Q trình thực Chính sách ASXH thành phố Hội An .44 2.3 Đánh giá kết thực sách ASXH thành phố Hội An 50 CHƢƠNG DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỰC THI CHÍNH SÁCH AN SINH HỘITHÀNH PHỐ HỘI AN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 70 3.1 Dự báo tác động ảnh hưởng đến thực sách ASXH thành phố Hội An thời gian tới 70 3.2 Giải pháp sách giảm nghèo 73 3.3 Giải pháp sách bảo trợ hội 75 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH : An sinh hội BCĐ : Ban đạo BHXH : Bảo hiểm hội BHYT : Bảo hiểm y tế BTXH : Bảo trợ hội HĐND : Hội đồng nhân dân LĐ-TB&XH : Lao động - Thương binh hội NHCSXH : Ngân hàng Chính sách hội NKT : Người khuyết tật TCXH : Trợ cấp hội UBND : Ủy ban nhân dân UBMT : Ủy ban Mặt trận DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng1.1 Mơ hình khái qt hệ thống ASXH ESCAP số nước giới 25 Bảng 1.2: Nội dung xác định nghèo đa chiều Việt Nam .30 Bảng 1.3: Hộ nghèo nhận hỗ trợ .32 Bảng 1.4: Chỉ tiêu cụ thể theo Nghị số 31/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam .33 Bảng 1.5: Chỉ tiêu cụ thể theo Nghị số 13/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam .34 Bảng 1.6: Chỉ tiêu cụ thể theo Quyết định 2511/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam 35 Bảng 1.7: Bảng trợ cấp hệ số, mức quy định hành .39 Bảng 2.1: Ví dụ điển hình hộ nghèo thuộc sách BTXH(1) 51 Bảng 2.2: Kết miễn học phí cho học sinh nghèo năm 52 Bảng 2.3: Kết hỗ trợ thẻ BHYT cho đối tượng nghèo, cận nghèo năm 52 Bảng 2.4: Kết giải ngân nguồn vốn vay hộ nghèo qua năm 53 Bảng 2.5: Kết chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo năm 54 Bảng 2.6: Trợ cấp khó khăn trợ cấp dịp Tết cho hộ nghèo, cận nghèo (từ 2010 đến 2017) 54 Bảng 2.7: Tổng hợp số nhà tạm hộ nghèo hỗ trợ từ năm 2010 đến 2017 55 Bảng 2.8: Bảng xếp hạng kết thực mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam cuối năm 2017 56 Bảng 2.9: Số đối tượng BTXH cấp thẻ BHYT từ năm 2010-2017 60 Bảng 2.10: Kết vấn mức độ hài lòng người dân sách ASXH 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Phát triển ngành du lịch khu phố cổ phường Minh An 87 Hình 2.2: Hội nghị trao sinh kế khen thưởng biểu dương hộ thoát nghèo UBND thành phố Hội An năm 2014 87 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chúng ta sống thời đại mà thành tựu khoa học kỹ thuật đóng vai trò quan trọng phát triển hội loài người (thời kỳ cơng nghiệp 4.0); đòi hỏi quốc gia, dân tộc cần phải xây dựng hồn thiện sách mục tiêu người, lấy mục tiêu phục vụ người làm trung tâm cho phát triển bền vững Điều đòi hỏi khách quan lịch sử; thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất làm thay đổi chất lượng sức sản xuất mới, tất yếu phân tầng hội, chênh lệch giàu nghèo ngày giản cách xa hơn, chưa nói đến mơi trường bị tác hại, điều kiện cách biệt địa lý vùng miền, tình hình thiên tai biến đổi khí hậu ngày khắc nghiệt, trình độ dân trí khác nhau…Do đó, việc chăm lo giải tốt vấn đề an sinh hội vấn đề quan trọng, vấn đề an sinh hội thể tính ưu việt chế độ, nhà nước, thể mà người hướng tới Giải tốt vấn đề hội đem lại bình yên sống người, hướng tới phát triển bền vững Nhận thức thời cơ, vận mệnh thách thức cho trước mắt lâu dài, Đảng đề nhiều chủ trương với Nhà nước triển khai nhiều giải pháp để giảm phân tầng hội cách điều tiết thu nhập, phân phối lại q trình tích lũy thặng dư thành phần kinh tế, từ sách giảm nghèo, trợ cấp hội, ưu đãi người có cơng, trợ giúp đột xuất hồn cảnh khơng may sống, … nhằm giúp cho họ có sống đảm bảo mức sống tối thiểu hội Có thể nói, nhiều năm qua Việt Nam tổ chức Quốc tế ghi nhận quốc gia tích cực chương trình người Hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam, tổ chức lao động Quốc tế (ILO) ghi nhận…“An sinh hội (ASXH) sách cốt lõi định phát triển ổn định bền vững quốc gia, góp phần giảm bất bình đẳng, giảm mức độ nghèo đói tổn thương người dân cộng đồng trước rủi ro hay nguy giảm thu nhập Mặc dù có nhiều cách hiểu khác ASXH, Chiến lược ASXH giai đoạn 2011-2020 Việt Nam theo Viện Khoa học lao động hội, 2009 nêu rõ: “An sinh hội bảo đảm mà hội cung cấp cho thành viên hội thông qua việc thực thi hệ thống chế, sách biện pháp can thiệp trước nguy cơ, rủi ro dẫn đến suy giảm nguồn sinh kế” (Vũ Văn Phúc, 2012)” [57] Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa XI khẳng định: “Chính sách hội có vai trò đặc biệt quan trọng, mục tiêu, động lực để phát triển nhanh bền vững giai đoạn phát triển Chính sách hội phải đặc ngang tầm với sách kinh tế thực đồng với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển khả nguồn lực thời kỳ” [24] Đối với tỉnh Quảng Nam, ASXH Đảng quyền cấp quan tâm đạo thực có hiệu Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI rõ: Thực tốt sách an sinh hội Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Ở thành phố Hội An, ASXH ln vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài cấp bách, Đảng quyền thành phố đặc biệt quan tâm, nội dung đưa vào nghị Đảng gần Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII, giai đoạn 2015-2020, rõ: “Kết hợp mục tiêu kinh tế với việc thực tiến công hội, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ bền vững cho tiến trình phát triển” [16] Trong năm qua, thành phố triển khai, tổ chức thực nghiêm túc hiệu chủ trương, sách Đảng Nhà nước ASXH Ngồi sách ưu đãi trung ương tỉnh, thành phố huy động hệ thống trị từ thành phố đến xã, phường tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào thực sách ASXH việc làm cụ thể như: huy động bảo đảm nguồn lực tạo điều kiện cho hộ sách, hộ nghèo, đối tượng BTXH bước ổn định sống, hỗ trợ phương tiện làm ăn, học bổng, nhà ở, giới thiệu việc làm, cấp thẻ BHYT, hỗ trợ chi phí học tập điều kiện lao động, sinh hoạt nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng sống; vận động, đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, đối tượng khó khăn, yếu thế, khuyết tật, cao tuổi, trẻ em; đối tượng sách, gia đình có hồn cảnh khó khăn, đau ốm thường xun, trường hợp tai nạn, hoàn cảnh bất hạnh, hậu từ thiên tai… Từ việc làm thiết thực, cụ thể nêu ... HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ NHƢ LAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Chính sách cơng : 834.04.02 LUẬN... LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ĐỨC VINH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ sách cơng Thực sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành. .. ảnh hưởng đến việc thực sách ASXH thành phố Hội An 43 2.2 Q trình thực Chính sách ASXH thành phố Hội An .44 2.3 Đánh giá kết thực sách ASXH thành phố Hội An 50 CHƢƠNG DỰ BÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn thành phố hội an, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay