Mẫu báo giá một trang website

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 10:15

Nhóm SEO Freelancer: Nguyen Cong Son Website: https://webdanang43.net (Đà Nẵng), https://kurom.edu.vn/ (TP Hồ Chí Minh) ĐT: +84 126 379 6726 Email: ncson.dn94@gmail.com BẢNG BÁO GIÁ Báo giá dịch vụ SEO White hat Công việc Thán g Giá tiền Mô tả • Nghiên cứu từ khóa + Nghiêu cứu đối thủ triệu • Tìm từ khóa hãng xe, nghiên cứu độ khó từ khóa, đưa từ khóa hợp lý Tìm nghiên cứu trang web, đơn vị khác SEO, tìm lỗ hỗng nhược điểm đối thủ Ghi Báo cáo độ khóa từ khó gợi ý từ khóa Báo cáo thường xun tiến độ cơng việc, • Khách hàng cần giao quyền quản trị host • Báo cáo site vệ tinh, trao quyền quản trị yêu cầu Cung cấp tài khoản cho khách có list báo cáo • SEO Onpage Xây dựng mơ hình site vệ tinh Đi backlink mạng xã hội có PR triệu triệu triệu • Tiến hành SEO Onpage thủ cơng, tối ưu hóa website • Xây dựng trang vệ tinh theo nhiều phương pháp khác • Hồn thành backlink mạng xã hội, diễn đàng uy tín, đánh giá cao cao SEO offpage SEO mạng xã hội (Otosaigon, otofun…) triệu triệu • Tiến hành SEO Offpage thủ cơng • Sử dụng mạng xã hội vừa để SEO vừa để tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm lại thường xuyên Báo cáo backlink trang khác… Báo cáo thường xuyên số lượt tiếp cận tương tác Với lĩnh vực xe cộ, chúng tơi có người am hiểu xe, đam mê xe tạo viết chất lượng, khơng chép, copy nội dung Hồn tồn sáng tạo lĩnh vực xe hãng Mercedes-Benz • • • Chi phí ước tính trọn gói: 27 triệu vòng tháng Hồn tồm làm theo phương pháp SEO thủ công, không tool, không cheat nên đảm bảo website hoàn toàn Sau hết hợp đồng tồn tiếp không bị GOOGLE trừng phạt Báo cáo thường xuyên, báo cáo backlink bao gồm tài khoản backlink Nguyễn Công Sơn ... dụng mạng xã hội vừa để SEO vừa để tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm lại thường xuyên Báo cáo backlink trang khác… Báo cáo thường xuyên số lượt tiếp cận tương tác Với lĩnh vực xe cộ, chúng tơi có... SEO thủ công, không tool, không cheat nên đảm bảo website hoàn toàn Sau hết hợp đồng tồn tiếp không bị GOOGLE trừng phạt Báo cáo thường xuyên, báo cáo backlink bao gồm tài khoản backlink Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo giá một trang website, Mẫu báo giá một trang website

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay