Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát xây dựng công trình

13 296 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:16

Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát xây dựng công trình Qui định trình tự thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gọi chung là công tác tư vấn giám sát – TVGS), nội dung các bước tư vấn giám sát nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng thực hiện hợp đồng của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về công tác tư vấn giám sát các công trình, thoả mãn nhu cầu của Khách hàng. Chủ đầu Nhà thầu Vấn Giám Sát ISO 9001:2008 CƠNG TRÌNH/ PROJECT : TRUNG TÂM CÁC TRANG TRẠI CHĂN NI BỊ SỮA CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊA ĐIỂM/ Site: THỊ TRẤN THỐNG NHẤT, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA BÁO CÁO TUẦN CỦA IDCo WEEKLY REPORT OF IDCo 04 Nơi nhận / To Chủ đầu : Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Số Dự án / Project No 05+06 Nhà Thầu: 1: Công ty CP xây dựng Minh Sáng Sao gởi / Cc 2: Công ty CP Naconex Số văn bản/ Do No 12/BCT 3: Công ty CP XD Quốc Việt Sao gởi / Cc I Văn Phòng TVGS: Cơng Ty Cổ Phần Vấn Thiết Kế Công Nghiệp Dân Dụng (IDCo) Tuần / Week/ Tháng/month 02/06 CÔNG VĂN ĐẾN & ĐI / INCOMING & OUTGOING DOCUMENTS II CÔNG TÁC THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU/ CONTRACTOR’S ACTIVITIES: Công việc/ Activities: A: Nhà thầu Naconex - Kết cấu chuồng trại, kho tàng (gói thầu 05) - Chuồng 2+3: Lắp đựng khung kèo thép 100%, lợp tôn đạt 90%, đổ sika chân cột 5% - Nhà vắt sữa: Lắp dựng khung kèo thép đạt 40% - Chuồng 6+7: Lắp dựng khung kèo thép: 60% - Chuồng 8+9: Lắp dựng khung kèo thép: 70%, lợp tôn đạt 10% - Chuồng 11: Lắp dựng cong bulông neo chân cột Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 1/13 B: Nhà Thầu Minh Sáng: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng (gói thầu 06) - Chuồng 3: Hoàn thành đá 0x4 - Chuồng 5: GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông đà kiềng trục Y1, Y2, Y4 - Chuồng số 11: GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông cột - Nhà chứa phân: Đắp đất hạ, đào hố phân trung gian - Bể ủ có mái che 14A: + GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông vách + giằng trục X5,X6 + GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông bê tông trục X4-X5 + San gạt lu lèn hạ trục X5-X6 - Bể ủ không mái che 14B: + Rải đá 0x4, san gạt lu lèn đá 0x4 trục X3-X5 + GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông vách + trụ trục X1, X2 X5 C: Nhà Thầu Quốc Việt: a Hạ tầng kỹ thuật (Gói thầu số 07) + Xây mương đá hộc nối cống hộp qua đường chảy tự nhiên + Thực công tác đổ bê tông đường D3 – 17m D4 – 17m trục X4-X5 bệ ủ có máy che + GCLD cốt thép, ván khn đổ bê tơng mương phân dọc tuyến đường A2 ( Đã thi công qua chuồng 6) + Đào đất hố pít 01, đầm đáy móng đổ bê tơng lót b Hạng mục: San Lấp + Đào đất đáy hồ biogas số 01 vận chuyển đến nơi quy định CĐT, bạt mái ta luy hoàn thiện Đối chiếu với Tiến độ/ Comparing to the Schedule: a/ Hạng mục: San lấp mặt - Nhân lực có mặt cơng trường: 5-10 Nhân công Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 2/13 - Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 92% b/ Hạng mục: CCLD Kết cấu chuồng trại, kho tàng - Nhân lực có mặt cơng trường: 40-50 Nhân cơng - Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 70% d/ Hang mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Nhân lực có mặt cơng trường: 70 - 90 Nhân công - Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 60 % c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Nhân lực có mặt cơng trường: 30- 40 Nhân công Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 25% Nhân lực/ Labor: a/ Hạng mục: San lấp mặt + Chỉ huy trưởng, Cán kỹ thuật: 03 người/ngày + Cơng nhân: Trung bình 5-10 người / ngày b/ Hạng mục: CCLD Kết cấu chuồng trại, kho tàng + Chỉ huy trưởng, Cán kỹ thuật: 02 người + Cơng nhân: Trung bình 40 - 50 người / ngày c/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng + Chỉ huy trưởng, Cán kỹ thuật : 05 người / ngày + Cơng nhân: Trung Bình 70-90 người / ngày d/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật + Chỉ huy trưởng, Cán kỹ thuật: 03 người/ngày + Cơng nhân: Trung bình 30-40 người / ngày Thiết bị thi công/ Equipment a/ Hạng mục: San lấp mặt - Máy đào: 03; Ơtơ chở đất: 05; Máy ủi: 02; xe lu: 01; Máy thủy bình b/ Hạng mục: Kết cấu thép chuồng trại, kho tàng Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 3/13 - Máy thủy bình: 01; Máy hàn: 2, máy kinh vĩ 01; xe máy cẩu: 03; máy bắn vít 04 c/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Máy đào : 02; Xe ô tô chở đất: 01; Máy gạt: 01; Máy lu: 01; Máy trộn : 5; Máy cắt thép: 03 ; Máy uốn thép: 01 Máy thủy bình: 03; Máy tồn đạc: 02; Máy ủi 01 d/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật - Máy đào: 03; Ơtơ chở đất: 05; Máy ủi: 02; xe lu: 01; Máy thủy bình: 02; Máy hàn: 2; Máy đầm cóc: 1; Máy trộn 250L: 2; Máy đầm dùi: 2; máy đục bê tông 02 Vật tuần/ Material during week: a/Hạng mục: San lấp mặt bằng: - Khơng có b/ Hạng mục: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Bê tông thương phẩm Minh Nguyên - Xi măng Nghi Sơn, Cát, đá 1x2, đá 0x4 - Thép Việt Nhật c/ Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật - Bê tông thương phẩm Minh Nguyên - Xi măng Nghi Sơn, Cát, đá 1x2, đá 0x4 - Thép Việt Nhật, gạch tuynel d/ Hạng mục: Kết cấu thép chuồng trại, kho tàng - Bu lông neo chân cột - Khung kèo chuồng nhà vắt sữa, chuồng 6+7+8 - Tôn, cát tường, lưới chống võng - Sika chân cột Kế hoạch tuần tới/ Plan for next week: A Nhà thầu Naconex – Khung kèo thép chuồng trại, Kho tàng - Chuồng 2+3: Hồn thành lợp tơn + đổ sika chân cột - Nhà vắt sữa: Lắp dựng xong khung kèo tiến hành lợp mái tôn - Chuồng 6+7: Lắp dựng xong khung kèo, tiến hành lợp mái tôn đạt 30%, đổ sika chân cột Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 4/13 - Chuồng 8+9: Lắp dựng xong khung kèo, tiến hành lợp mái tôn đạt 50% - Chuồng 10+11: Lắp dựng cột B Nhà thầu Minh Sáng : Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Chuồng 2: Hoàn thiện đá 0x4, Xây gạch trục (X32-X62)/(Y1-Y2) - Chuồng 3: Gia công cốt thép nền, đổ bê tông bò di chuyển trục Y1-Y2, Xây gạch trục Y1-Y4 - Chuồng 5: GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tơng đà kiềng trục Y3, hồn thành bê tơng cột - Chuồng 9: Thi cơng khu chăm sóc đặc biệt - Chuồng 10 + 11: Thi cơng hồn thiện rải base chuồng - Nhà chứa phân: Hoàn thành bê tơng đà kiềng - Bể ủ có mái che 14A: + Hoàn thiện bàn giao từ trục X3-X5 + GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông bê tông trục X5-X6 - Bể ủ không mái che 14B: + GCLD cốt thép vàn khuôn đổ bê tông vách + trụ trục X2, X3 X5, X6 C Đối với nhà thầu Quốc Việt : Hạ tầng kỹ thuật San lấp a Gói Hạ Tầng Kỹ Thuật: - Thi cơng mương phân đoạn B5-B9 - Đổ bê tông đường D3, D4 từ trục X5 đến trục X6 bể ủ 14A - Thi công đổ bê tơng lót, lắp dựng ván khn cốt thép đổ bê tơng đáy hố Pít - Thi cơng cống hộp qua đường N10 giai đoạn - Tiến hành thi công hạng mục hàng rào B40, hàng rào hoa thép - Kè đá hộc hồ biogas b San Lấp Mặt Bằng - Đào hồ biogas + 2, hoàn thiện taluy thành hồ Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 5/13 An tồn lao động/ Labor safety: Cơng trường hoạt động bình thường, an tồn Vệ sinh mơi trường - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường IV CÁC CÔNG TÁC PHỐI HỢP / CO-ORDINATIVE ACTIVITIES: V CÁC KIẾN NGHỊ / SUGGESTIONS: a Hồ sơ quản lý chất lượng: 1: Nhà thầu Minh Sáng thi cơng gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng + Danh mục trang thiết bị đưa vào sử dụng (có hồ sơ + chứng kiểm định), có giấy phép điều khiển người vận hành thiết bị 2: Nhà thầu Quốc Việt thi cơng gói: Hạ tầng kỹ thuật, San lấp + Danh mục trang thiết bị đưa vào sử dụng (có hồ sơ + chứng kiểm định), có giấy phép điều khiển người vận hành thiết bị 3: Nhà thầu Naconex thi cơng gói: Khung kèo thép chuồng trại, Kho tàng + Cung cấp chứng chất lượng thép Việt Nam phục vụ thi công cửa trời b Tiến độ thi cơng: Nhà thầu Minh Sáng thi cơng gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Đề nghị nhà thầu Minh Sáng sớm có kế hoạch thi cơng tháng để bên làm theo dõi đánh giá - Đề nghị nhà thầu bố trí thêm nhân lực tăng ka để thực công tác phù hợp kịp tiến độ xây lắp Nhà thầu Quốc Việt thi cơng gói: Hạ tầng kỹ thuật, San lấp - Đề nghị nhà thầu Quốc Việt sớm có bảng Tiến độ chi tiết hoàn chỉnh kế hoạch thi công tháng để bên làm theo dõi đánh giá Nhà thầu Naconex thi cơng gói: CCLD kết cấu thép chuồng trại, Kho tàng - Đề nghị nhà thầu naconex bổ sung thêm nhân lực đẩy nhanh công tác lắp dựng lợp Tôn Mái để nhà thầu khác thực cơng tác khác thuận lợi c An tồn lao động: Nhà thầu Minh Sáng + Quốc Việt + Naconex thi cơng gói: Xây dựng chuồng trại, Kho tàng Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 6/13 San lấp Hạ tầng kỹ thuật - Cung cấp Danh sách công nhân tham gia học khóa ATLĐ mua bảo hiểm - Cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp, CBKT gián tiếp thực công tác công trường d Công tác thi cơng ngồi trường: - Để nghị nhà thầu cần tổ chức kiểm tra nội phối hợp chặt chẽ với TVGS để kiểm tra công tác thực kịp thời để triển khai công tác Tránh ảnh hưởng tiến độ, chất lượng VI MỘT SỐ HÌNH ẢNH 1.Chuồng 2+3: Thi cơng lợp tơn, hồn thiện nèn đá 0x4 - Thi cơng lợp tơn - Hồn thiện nèn đá 0x4 Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 7/13 Chuồng nhà vắt sữa: Lắp dựng khung kèo thép Chng bê: GCLD cốt thép ván khn đổ bê tông đà kiềng Chuồng 6+7: Lắp dựng khung kèo thép Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 8/13 Chuồng 8+9: Lắp dựng khung kèo + lợp mái tôn Chuồng 11 Đổ bê tông cột Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 9/13 8.Bệ ủ có mái che 14A: Đổ bê tơng vách + Giằng X6, sàn trục X4-X5 9.Bệ ủ không mái che 14B: GCLD cốt thép ván khuôn đổ bê tông vách + Giằng X1, vách+trụ trục X2, X5 Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 10/13 10.Nhà chứa phân: Đào đất hố phân trung gian, đắp đất hạ 11 San lấp hồ biogas: Đào hồ biogas 01 12 Thi cơng mương phân dọc tuyến đường A2: Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 11/13 13 Mương đá hộc thoát nước mưa nối cống hộp qua đường chảy tự nhiên 14: Thi cơng hố pít Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 12/13 ĐẠI DIỆN TVGS ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU ( Người báo cáo ) Cao Hữu Phúc Nguyễn Anh Tuấn ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NACONEX ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU QUỐC VIỆT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU MINH SÁNG Nguyễn Trọng Trung Lê Anh Chiến Hồ Văn Ngọc Mã số form: IDCo-QC-CM-10.01 Ngày ban hành: 10/6/2018 Lần ban hành: 25 Trang 13/13 ... trăm công việc thực hiện: 92% b/ Hạng mục: CCLD Kết cấu chuồng trại, kho tàng - Nhân lực có mặt cơng trường: 40-50 Nhân công - Đánh giá phầm trăm công việc thực hiện: 70% d/ Hang mục: Xây dựng. .. Chuồng 8+9: Lắp dựng xong khung kèo, tiến hành lợp mái tôn đạt 50% - Chuồng 10+11: Lắp dựng cột B Nhà thầu Minh Sáng : Xây dựng chuồng trại, Kho tàng - Chuồng 2: Hoàn thiện đá 0x4, Xây gạch trục... nhân lực đẩy nhanh công tác lắp dựng lợp Tôn Mái để nhà thầu khác thực công tác khác thuận lợi c An toàn lao động: Nhà thầu Minh Sáng + Quốc Việt + Naconex thi cơng gói: Xây dựng chuồng trại,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát xây dựng công trình, Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát xây dựng công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay