Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tra mắt atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị của học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ

177 38 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 09:01

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa và sự thay đổi lối sống trong xã hội hiện đại, tình hình tật khúc xạ đang có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng khoảng 2,3 tỷ người trên thế giới, trong đó có khoảng 153 triệu người mù lòa, chủ yếu sống ở các nước đang phát triển (1/3 ở châu Phi). Tật khúc xạ chưa được chỉnh kính hiện là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực, đồng thời là nguyên nhân gây mù quan trọng xếp thứ hai sau bệnh đục thể thủy tinh, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo toàn cầu, cần đặc biệt quan tâm nhằm đạt được mục tiêu “Thị giác 2020 ”. Tỷ lệ tật khúc xạ rất khác nhau ở các nước, Châu Á là nơi có tỷ lệ tật khúc xạ cao nhất thế giới và có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây, lên tới 80% như ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore, trong khi tại Mỹ tỷ lệ cận thị là 41,6% trong giai đoạn 1999-2004 [1], [2]. Ước tính riêng châu Á đã có tới 300 triệu người tật khúc xạ. Không chỉ tăng nhanh về tỷ lệ, tật khúc xạ ở trẻ em còn thay đổi theo lứa tuổi, đặc biệt cận thị còn tiến triển ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng xấu tới thị lực, gây biến chứng dẫn tới mù lòa, tăng các chi phí cho gia đình, xã hội và hạn chế trong lựa chọn nghề nghiệp sau này. Ở Việt Nam, tật khúc xạ đang là một vấn đề sức khỏe thời sự được xã hội đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều điều tra, nghiên cứu về tỷ lệ tật khúc xạ ở các lứa tuổi và một số nghiên cứu về sự thay đổi khúc xạ ở học sinh. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009) nghiên cứu sự tiến triển của cận thị trên trẻ em đến khám bệnh tại bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy sự tiến triển của cận thị là 0,69 Diop (D)/năm [3]. Đặng Anh Ngọc (2010) thấy tỷ lệ mắc mới ở vùng nội thành Hải Phòng là 6,46% cao hơn vùng ngoại thành (1,27 D) [4]. Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Hạnh (2011) nghiên cứu sự thay đổi khúc xạ của học sinh lớp 6 trong một năm thấy tỷ lệ mắc mới cận thị là 2,0%/ năm với mức độ tiến triển trung bình là 0,4 D/ năm [5]. Các nghiên cứu trên còn giới hạn trong phạm vi như chỉ nghiên cứu trên những trẻ đến bệnh viện khám hoặc chỉ theo dõi được ở 1 lứa tuổi trong thời gian ngắn. Một số tác giả khác như Hoàng Văn Tiến (2006), Đặng Anh Ngọc (2010) [4] [6] đã nghiên cứu các giải pháp can thiệp đối với cận thị như truyền thông phổ biến kiến thức nâng cao thực hành vệ sinh học đường. Trên thế giới đã có những nghiên cứu can thiệp làm chậm tiến triển cận thị như chỉnh kính thấp hơn độ cận thị, đeo kính tiếp xúc cứng, kính 2 tiêu cự, đa tiêu cự, sử dụng pirenzepine … nhưng hầu hết các phương pháp là không hiệu quả. Cho tới nay, sử dụng atropin nhỏ mắt là một trong 3 phương pháp làm chậm tiến triển cận thị có hiệu quả, ngoài việc mang kính Ortho-K và kính tiếp xúc mềm đa tiêu cự. Các tác giả Bedrossian, Gostin (1964), Gimbel, Kelly, Dyer, Sampson, Gruber, Brodstein, Brenner và Yen từ 1973 tới 1989 đã nghiên cứu thấy sử dụng atropin 1% nhỏ mắt có tác dụng tốt làm ngăn cản sự tiến triển của mắt cận thị so với các mắt đối chứng. Trong thập niên qua, Shih (1999), Shia (2001), Chua(2006), Lee (2006), Lu (2010) đã khẳng định tác dụng làm chậm tiến triển của cận thị bằng thuốc nhỏ mắt atropin với nồng độ thấp hơn như 0,5%, 0,25%, 0,1%, 0,05% [1]. Mới đây, năm 2011 A. Chia tại Singapore đã thông báo thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% cũng có tác dụng rõ rệt làm chậm tiến triển cận thị mà không có các tác dụng phụ như lóa mắt, viêm kết mạc dị ứng, viêm da mi [7]. Tuy nhiên đến nay, tại thành phố Cần Thơ chưa có các nghiên cứu sâu và toàn diện về vấn đề này và ở nước ta vẫn chưa có các nghiên cứu đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp dùng thuốc nhỏ mắt dễ sử dụng như atropin nồng độ thấp 0,01% để hạn chế sự tiến triển cận thị ở học sinh. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị của học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ” với các mục tiêu sau: 1.Mô tả đặc điểm tật cận thị của học sinh 1 số trường tiểu học và trung học cơ sở TP. Cần Thơ trong năm học 2013 -2014. 2.Đánh giá hiệu quả can thiệp của thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI HONG QUANG BèNH ĐáNH GIá HIệU QUả Sử DụNG THUốC NHỏ MắT ATROPIN 0,01% ĐốI VíI Sù TIÕN TRIĨN CËN THÞ CđA HäC SINH TIĨU HọC Và TRUNG HọC CƠ Sở TạI THàNH PHố CầN TH¥ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế xã hội, trình thị hóa thay đổi lối sống xã hội đại, tình hình tật khúc xạ có xu hướng ngày gia tăng, ảnh hưởng khoảng 2,3 tỷ người giới, có khoảng 153 triệu người mù lòa, chủ yếu sống nước phát triển (1/3 châu Phi) Tật khúc xạ chưa chỉnh kính nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực, đồng thời nguyên nhân gây mù quan trọng xếp thứ hai sau bệnh đục thể thủy tinh, Tổ chức Y tế giới khuyến cáo toàn cầu, cần đặc biệt quan tâm nhằm đạt mục tiêu “Thị giác 2020 ” Tỷ lệ tật khúc xạ khác nước, Châu Á nơi có tỷ lệ tật khúc xạ cao giới có xu hướng gia tăng mạnh năm gần đây, lên tới 80% Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Singapore, Mỹ tỷ lệ cận thị 41,6% giai đoạn 19992004[ CITATION Coo \l 1033 ], [ CITATION Vitec \l 1033 ] Ước tính riêng châu Á có tới 300 triệu người tật khúc xạ Khơng tăng nhanh tỷ lệ, tật khúc xạ trẻ em thay đổi theo lứa tuổi, đặc biệt cận thị tiến triển ngày nặng hơn, ảnh hưởng xấu tới thị lực, gây biến chứng dẫn tới mù lòa, tăng chi phí cho gia đình, xã hội hạn chế lựa chọn nghề nghiệp sau Ở Việt Nam, tật khúc xạ vấn đề sức khỏe thời xã hội đặc biệt quan tâm Đã có nhiều điều tra, nghiên cứu tỷ lệ tật khúc xạ lứa tuổi số nghiên cứu thay đổi khúc xạ học sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009) nghiên cứu tiến triển cận thị trẻ em đến khám bệnh bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy tiến triển cận thị 0,69 Diop (D)/năm[CITATION Ngu09 \l 1033 ] Đặng Anh Ngọc (2010) thấy tỷ lệ mắc vùng nội thành Hải Phòng 6,46% cao vùng ngoại thành (1,27 D)[CITATION Đặn10 \l 1033 ] Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Hạnh (2011) nghiên cứu thay đổi khúc xạ học sinh lớp năm thấy tỷ lệ mắc cận thị 2,0%/ năm với mức độ tiến triển trung bình 0,4 D/ năm [CITATION Ngu10 \l 1033 ] Các nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu trẻ đến bệnh viện khám theo dõi lứa tuổi thời gian ngắn Một số tác giả khác Hoàng Văn Tiến (2006), Đặng Anh Ngọc (2010) [CITATION Đặn10 \l 1033 ] [CITATION Hoà06 \l 1033 ] nghiên cứu giải pháp can thiệp cận thị truyền thông phổ biến kiến thức nâng cao thực hành vệ sinh học đường Trên giới có nghiên cứu can thiệp làm chậm tiến triển cận thị chỉnh kính thấp độ cận thị, đeo kính tiếp xúc cứng, kính tiêu cự, đa tiêu cự, sử dụng pirenzepine … hầu hết phương pháp không hiệu Cho tới nay, sử dụng atropin nhỏ mắt phương pháp làm chậm tiến triển cận thị có hiệu quả, ngồi việc mang kính Ortho-K kính tiếp xúc mềm đa tiêu cự Các tác giả Bedrossian, Gostin (1964), Gimbel, Kelly, Dyer, Sampson, Gruber, Brodstein, Brenner Yen từ 1973 tới 1989 nghiên cứu thấy sử dụng atropin 1% nhỏ mắt có tác dụng tốt làm ngăn cản tiến triển mắt cận thị so với mắt đối chứng Trong thập niên qua, Shih (1999), Shia (2001), Chua(2006), Lee (2006), Lu (2010) khẳng định tác dụng làm chậm tiến triển cận thị thuốc nhỏ mắt atropin với nồng độ thấp 0,5%, 0,25%, 0,1%, 0,05% [CITATION Coo \l 1033 ] Mới đây, năm 2011 A Chia Singapore thông báo thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% có tác dụng rõ rệt làm chậm tiến triển cận thị mà khơng có tác dụng phụ lóa mắt, viêm kết mạc dị ứng, viêm da mi [ CITATION Chieb \l 1033 ] Tuy nhiên đến nay, thành phố Cần Thơ chưa có nghiên cứu sâu toàn diện vấn đề nước ta chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu biện pháp can thiệp dùng thuốc nhỏ mắt dễ sử dụng atropin nồng độ thấp 0,01% để hạn chế tiến triển cận thị học sinh Do vậy, tiến hành đề tài “Đánh giá hiệu sử dụng thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% tiến triển cận thị học sinh tiểu học trung học sở thành phố Cần Thơ” với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm tật cận thị học sinh số trường tiểu học trung học sở TP Cần Thơ năm học 2013 -2014 Đánh giá hiệu can thiệp thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% tiến triển cận thị Chương TỔNG QUAN 1.1 CƠ SỞ PHÁT SINH TẬT KHÚC XẠ 1.1.1 Q trình thị hóa Trong suốt trình phát triển bình thường mắt, trục nhãn cầu phải phù hợp với công suất khúc xạ để đảm bảo hình ảnh võng mạc hội tụ xác Nếu mắt phát triển nhanh, hình ảnh nằm phía trước võng mạc, hậu phát triển mắt có khuynh hướng chậm lại Nếu mắt phát triển q chậm, hình ảnh nằm phía sau mắt có khuynh hướng phát triển nhanh Quá trình sinh học liên tục nhằm đảm bảo cân công suất khúc xạ phát triển chiều dài trục nhãn cầu gọi q trình thị hóa (Emmetropization) (Yackle Fitzgerald (1999) Q trình thị hóa xảy vào 18 tháng (82% trẻ vào lúc 12 tháng tuổi), thị đạt vào độ tuổi - 14 khơng có thay đổi khúc xạ mắt bình thường sau 16 tuổi Hai thuyết đối nghịch chế chủ động (feedback thị giác) thụ động (sự phát triển xác định trước) Theo Saunders (1994) thị phối hợp trình thụ động chủ động - Quá trình thụ động: định gen yếu tố thể chất Công suất khúc xạ (dioptric) giảm, tỷ lệ với gia tăng kích thước trục Khi thay đổi khơng tỷ lệ với nhau, bất thị phát triển Trẻ cận thị thủy tinh mỏng bình thường, điều cho thấy quan hệ học phát triển mắt bù trừ thể thủy tinh Điều cho thấy q trình feedback khơng phải thị giác - Quá trình chủ động: định hình ảnh võng mạc Mắt phân tích số lượng hình ảnh mờ võng mạc kéo dài trục nhãn cầu hình ảnh võng mạc rõ nét Đây chế feedback thị giác từ hình ảnh võng mạc Có nhiều chứng ủng hộ cho giả thuyết tượng bệnh lý đục giác mạc, đục thể thủy tinh, hẹp khe mi, xuất huyết dịch kính bệnh lý võng mạc trẻ sinh non (Retinopathy of Prematurity (ROP) làm cho mắt kéo dài Một nghiên cứu trẻ sinh đôi cho thấy mắt bị đục mơi trường quang học bên có trục nhãn cầu dài mắt lành mm, tương đương D Kết thực nghiệm q trình kiểm sốt thị hóa nằm vùng ngoại biên mắt (Wildsoet (1988), Wallman (1997), Smith (2009)…) cho thấy cắt thần kinh thị, phát triển mắt tiếp tục vùng kích thích võng mạc Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy thay đổi tương phản hình ảnh võng mạc, ví dụ che, dùng thấu kính làm lệch tiêu vùng võng mạc khu trú, tác động lên phát triển nhãn cầu vùng (Wildsoet (1998), Smith (2009) ) Hình 1.1 Lệch tiêu cận thị viễn thị (nguồn:Hung, 2010 [ CITATION Hun1 \l 1033 ]) 1.1.2 Mơ hình thực nghiệm Wiesel (1977) nhận thấy khâu mắt khỉ gây cận thị Kết quan trọng thúc đẩy nghiên cứu thực nghiệm số lồi để tìm hiểu chất quang học sinh học cận thị Giữa thập niên 1970, nhiều mơ hình động vật phát triển (Sherman (1977), Wallman (1978)…) với việc tìm có lồi đóng vai trò quan trọng [CITATION Wal11 \l 1033 ] 1.1.2.1 Đối tượng thực nghiệm Young (1961) nhận thấy cận thị khỉ gia tăng môi trường không gian bị giới hạn Loại gặm nhấm chuột biến dị có độ khúc xạ lớn, phát triển cận thị nhanh, 12 - 14 ngày Cấu trúc củng mạc nguyên bào sợi có tất năm loại thụ thể muscarinic người Gà ni mơ hình thơng dụng nhất, giá rẻ sẵn có[CITATION Hội01 \l 1033 ] Có thể gây độ khúc xạ -5 D tới -10 D - ngày, tự nhiên không phát triển cận thị 1.1.2.2 Mơ hình Cận thị ức chế thị giác (Form - deprivation Myopia ) (FDM): sử dụng kính che mờ mắt động vật, làm cường độ ánh sáng, chi tiết vật độ tương phản giảm Thị giác khơng bị che hồn tồn Mắt dừng phát triển đến kính mờ tháo bỏ Cận thị mang kính phân kỳ (Negative lens - Induces Myopia) (LIM): mắt phát triển đến kích thước phù hợp độ khúc xạ gây kính Theo Irving (1992), Smith (1999), mơ hình LIM cho thấy tính tương quan chặt chiều dài cơng suất kính, ví dụ gà mang kính -7 D 10 ngày có độ khúc xạ -10 D bỏ kính 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh chế phát sinh cận thị: * Thuyết điều tiết non độ (Accommodative lag theory): thuyết dựa giả thiết ảnh võng mạc mờ mắt viễn thị điều tiết non độ hoạt động nhìn gần nguyên nhân gây phát triển bất thường trục nhãn cầu Cơ sở thuyết mắt cận thị có đáp ứng điều tiết yếu so với mắt thị, Do ảnh võng mạc mờ đáp ứng điều tiết mắt khơng đủ nhìn rõ Vai trò lệch tiêu viễn thị xác nhận quan sát mắt động vật nhỏ cho đeo kính trừ mắt đáp ứng dài nhanh trục nhãn cầu Tuy nhiên, giai đoạn ngắn mắt nhìn rõ (khi nhìn vật xa) khử hồn tồn tín hiệu “tăng chiều dài trục nhãn cầu” (“grow signal”) gây ảnh võng mạc mờ mắt viễn thị nhìn gần Những kết nghiên cứu động vật cho thấy lệch tiêu viễn thị điều tiết non độ làm việc nhìn gần chưa phải yếu tố làm tăng trục nhãn cầu Ngoài ý kiến chưa thống lệch tiêu viễn thị có xảy trước xuất cận thị khơng điều tiết non độ có liên quan đến tiến triển cận thị hay khơng Hình 1.2 Lệch tiêu viễn thị * Thuyết sức căng học (mechanical tension theory): Thuyết đưa dựa vào liệu phát triển nhãn cầu trẻ thị viễn thị Thuyết khẳng định sức căng học tạo thể thủy tinh thể mi làm hạn chế giãn nhãn cầu vùng xích đạo, làm cho trục nhãn cầu dài nhiều Thuyết cho có nhiều yếu tố làm cho kích thước nhãn cầu lớn bình thường trẻ có nguy cận thị Sức căng thể mi-hắc mạc phần trước nhãn cầu đạt đến điểm tới hạn mà nhãn cầu khơng thể giãn tương ứng q trình phát triển mắt Cận thị xảy dài q mức khơng thể bù trừ được, thể thủy tinh giảm công suất cách dẹt căng Một hậu khác đạt điểm tới hạn sức căng dẫn đến tăng lực điều tiết cần thiết, làm cho điều tiết non độ tỉ số AC/A tăng thêm Theo thuyết điều tiết non độ sản phẩm phụ cận thị liên quan với tiến triển cận thị nguyên nhân tiến triển cận thị [CITATION Berov \l 1033 ] Thuyết phù hợp với biến dạng nhãn cầu xảy mắt cận thị Sơ đồ 1.1 Thuyết sức căng học điều tiết non độ (Berntsen, 2010 [CITATION Berov \l 1033 ]) Như vậy, có thuyết chế phát sinh cận thị, đưa đến việc giải thích hướng điều trị cận thị khác 1.1.4 Các yếu tố nguy mắc tật khúc xạ Nguyên nhân phát sinh cận thị kết hợp nhiều yếu tố nguy cơ, quan trọng yếu tố gen yếu tố môi trường Nói cách khác, có thuyết: thuyết sử dụng lạm dụng - căng thẳng điều tiết (The use and abuse theory - accomadative stress) thuyết sinh học cận thị (The biological theory of myopia) 1.1.4.1 Yếu tố di truyền Độ dài trục nhãn cầu góp phần lớn định tật khúc xạ Tính di truyền độ dài trục khoảng từ 40% tới 94%, độ sâu tiền phòng từ 70% - 94%, độ dày thể thủy tinh từ 90,3% tới 93% (Lyhne, 2001) Cá nhân có gen có khuynh hướng phát sinh cận thị tiếp xúc yếu tố mơi trường - Yếu tố chủng tộc Khảo sát xem xét dinh dưỡng sức khỏe quốc gia (The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (1971 - 1972) cho thấy tỷ lệ cận thị cao nữ người da trắng Các tác giả Wang (1994), Rajan (1994) cho kết tương tự Người châu Á người Do Thái có tỷ lệ cận thị cao Zylbermann (1993) cho thấy trẻ nam trường Do Thái thống có tỷ lệ cận thị (81,3%) cao so với trường Do Thái thông thường (27,4%)[CITATION Jonug \l 1033 ] Tại Đài Loan, tỷ lệ cận thị người địa 13% so với 30% người Trung quốc[CITATION Saw96 \l 1033 ] Theo Wu (2001), tỷ lệ cận thị người địa (82,2% ) cao so với người gốc Ấn Độ (68,7%) gốc Mã Lai (65,0%) Chủng tộc thể cấu trúc gen thể tính nhạy cảm mạnh bệnh (Mann, 1966) Wedner (2002) nhận thấy học sinh gốc Phi có tỷ lệ thấp (4,7%) so với trẻ gốc Phi (13,4%) người gốc Nam Á (17,0%), với p < 0,001 - Tiền sử gia đình Nghiên cứu di truyền tiến hành chủ yếu trẻ sinh đôi, phả hệ gia đình Sorby (1996) Keller (1973) cho thấy mối liên quan có ý nghĩa cha mẹ trẻ Zadnik (1994) nhận thấy học sinh cận thị có cha mẹ cận thị trục nhãn cầu dài hơn, gợi ý cho khả di truyền Cả hai cha mẹ bị cận thị 33 - 60% trẻ cận thị, hai cha mẹ cận thị có 23 - 40% trẻ cận thị, khơng có cha mẹ cận thị có - 15% Wedner (2002), Mehdizadeh (2006), Khader (2006) [CITATION Khaul \l 1033 ]…cũng cho kết tương tự Sự khác tỷ lệ cận thị liên quan đến cận thị cha mẹ biểu năm đầu học [CITATION Saw96 \l 1033 ][CITATION Gos \l 1033 ] Vai trò di truyền thừa nhận cận thị nặng Ashton (1985) nhận thấy trẻ cận thị D có 15% cha mẹ bị cận thị, trẻ cận thị nặng D có 55% cha, mẹ bị cận thị Ashton (1985) nghiên cứu tiến hành Hawai 185 gia đình có cha mẹ tổ tiên người Nhật 192 gia đình có cha mẹ tổ tiên người châu Âu cho thấy có 27 Nguyễn Linh Tr 13 Nữ 7A2 28 Bùi Hoàng Lan V 13 Nữ 7A2 29 Trần Nguyên Trúc V 13 Nữ 7A2 30 Dương Ánh X 13 Nữ 7A2 31 Trần Quang Kh 13 Nam 7A3 32 Nguyễn Thị Phước L 13 Nữ 7A4 33 Võ Thanh Th 13 Nữ 7A4 34 Nguyễn Thị Ánh T 13 Nữ 7A4 35 Nguyễn Anh D 13 Nam 7A4 36 Nguyễn Hoàng Vân A 13 Nữ 7A5 XÁC NHẬN CỦA THẦY HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ tên bệnh nhân Nguyễn Phạm Trường Ph Trần Hồng Y Võ Anh M Lê Hoàng Yến Nh Lý Tường V Nguyễn Thị Diễm H Bùi Tấn L Hứa Ngọc Ng Lâm Tâm Nh Trương Mỹ T Nguyễn Phú V Viên Ngọc H Bùi Đại L Bùi Thị Kim Ng Nguyễn Khánh Nh Dương Trường Th Bùi Lê Quang V Dương Nguyễn Dịu H Đặng Lê Hồng Ph Đặng Kiều V Phạm Dương Thiên Ph Đàm Nhật M Huỳnh Thảo Ng Nguyễn Đức Thế V Phương Ngọc Ng Nguyễn Hoàng Như Qu Nguyễn Phú Th Lê Phước Nh Trần Trọng V Phạm Kim V Lê Mỹ D Phạm Đức T Huỳnh Nhật T XÁC NHẬN CỦA THẦY HƯỚNG DẪN Tuổi Giới Lớp 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam 1P 1B 1C 1C 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2B 2B 2B 2C 2D 2D 2D 2P 2P 2P 3A 3A 3A 3C 3Đ 3P XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU trường THCS Châu Văn Liêm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên bệnh nhân Đỗ Ngọc Bảo Ah Ngơ Thành Đ Đặng Đình Bảo L Tống Tuệ M Nguyễn Phú Q Hồ Nguyễn Nguyên Q Lù Nguyễn Thanh Th Trần Phú V Bùi Phương V Nguyễn Mỹ A Thái Thanh H Trương Đăng H Lê Ngọc Kim Ng Trần Lê Mỹ Ng Nguyễn Ngọc Thủy T Lê Ánh D Trần Hưng Th Võ Ngọc Th Nguyễn Khánh T Lê Thanh Mỹ D Đặng Ngọc H Đỗ Thị Xuân M Phạm Thị Ngọc T Phan Hà M Trương Nguyễn Ngọc Th Nguyễn Thị Yến Ng Phan Thanh H Nguyễn Thiện Ng Phương Hà Khánh X Lâm Phương Th Nguyễn Thành T Phan Đào Mai Tr Nguyễn Thị Cẩm L Tô Thúy Ng Trần Ngọc Th Tuổi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 Giới Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Lớp 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.10 6.12 6.13 6.13 7.1 7.1 7.1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Phạm Trần Như Y Trần Bội Gi Lâm Nhi Tr Nguyễn Trịnh Vân A Nguyễn Hữu D Nguyễn Hoàng Đại L Trần Hoàng Bảo L Tô Quốc Kh Nguyễn Thị Trân L Nguyễn Thị Trang A 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 7.12 XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA THẦY HƯỚNG DẪN BAN GIÁM HIỆU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ====== HONG QUANG BèNH ĐáNH GIá HIệU QUả Sử DụNG THUốC NHỏ MắT ATROPIN 0,01% ĐốI VớI Sự TIếN TRIểN CậN THị CủA HọC SINH TIểU HọC Và TRUNG HọC CƠ Sở TạI THàNH PHố CầN THƠ Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mã số : 62720157 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Chí Dũng PGS.TS Hoàng Thị Phúc HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận án này, tơi nhận nhiều giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu, động viên khích lệ từ thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn vơ sâu sắc PGS.TS Nguyễn Chí Dũng PGS.TS Hồng Thị Phúc, người Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tâm bảo định hướng, giúp đỡ q trình nghiên cứu khoa học hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới Bộ môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt-Răng Hàm Mặt Cần Thơ … tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Với tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn GS.TS Tôn Thị Kim Thanh, GS.TS Nguyễn Văn Hơn, PGS.TS Phạm Trọng Văn, PGS.TS Phạm Thị Khánh Vân, TS Nguyễn Đức Anh … đóng góp ý kiến quý báu cho tơi q trình hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ q báu Ban giám hiệu, thầy cô giáo em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học An Thới 2, Trường THCS Châu Văn Liêm, trường THCS An Thới hợp tác, giúp đỡ thời gian nghiên cứu trường Cuối cùng, xin chia sẻ thành đạt ngày hôm với vợ người thân gia đình có đóng góp, hy sinh cho thành công luận án Xin trân trọng cảm ơn ! Hồng Quang Bình LỜI CAM ĐOAN Tơi Hồng Quang Bình, nghiên cứu sinh khóa 32 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Chí Dũng PGS.TS Hồng Thị Phúc Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2018 Hoàng Quang Bình DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATOM Điều trị cận thị atropin (the Atropin in the Treatment Of Myopia ) BCVA Thị lực chỉnh kính tốt (Best Corrected Visual Acuity) CI Khoảng tin cậy (Confidence Interval) CT Cận thị D Diop ĐNT Đếm ngón tay HS Học sinh LogMar Lơ-ga-rít góc phân ly tối thiểu (Logarithm of Minimum Angle of Resolution ) LT Loạn thị OR Tỷ xuất chênh (Odds Ratio) OLSM Nghiên cứu cắt dọc cận thị (the Orinda Longitudinal Study of Myopia) PALs Kính cơng suất tăng dần (Progressive Aditional Lens) RCT Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (Randomized controlled trials) SD Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) SE Độ cầu tương đương (Spherical Equivalent) SL Số lượng TH Tiểu học THCS Trung học sở TL Thị lực TB Trung bình UCVA Thị lực khơng kính (Under Corrected Visual Acuity) VT Viễn thị WHO Tổ chức Y tế Thế giới (The World Health Organisation) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 CƠ SỞ PHÁT SINH TẬT KHÚC XẠ 1.1.1 Q trình thị hóa 1.1.2 Mơ hình thực nghiệm 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh 1.1.4 Các yếu tố nguy mắc tật khúc xạ 1.2 TÌNH HÌNH CẬN THỊ VÀ SỰ TIẾN TRIỂN CỦA CẬN THỊ 13 1.2.3 Các nghiên cứu tỷ lệ mắc tự nhiên tiến triển cận thị giới 14 1.2.4 Các nghiên cứu tỷ lệ mắc tự nhiên tiến triển cận thị Việt Nam 15 1.3 CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP HẠN CHẾ SỰ TIẾN TRIỂN CẬN THỊ 15 1.3.1 Đeo kính gọng .15 1.3.2 Kính tiếp xúc .17 1.3.3 Sử dụng thuốc .19 1.3.4 Các phương pháp điều trị tương lai 28 1.4 SỬ DỤNG THUỐC NHỎ MẮT ATROPIN 0,01% 28 1.4.1 Cơ chế tác dụng atropin 28 1.4.2 Các nghiên cứu kết điều trị thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% tiến triển cận thị giới nước ta .30 1.4.3 Các biến chứng tác dụng phụ atropin nhỏ chỗ 35 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Cho nghiên cứu mô tả cắt ngang 38 2.1.2 Cho nghiên cứu can thiệp tiến triển cận thị 38 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .39 2.2.2 Cỡ mẫu 39 2.2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu .41 2.2.4 Phương tiện nghiên cứu 42 2.2.5 Nội dung nghiên cứu 43 2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU 50 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 50 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .52 3.1 ĐẶC ĐIỂM TẬT CẬN THỊ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 52 3.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 52 3.1.2 Tình hình cận thị đối tượng nghiên cứu 53 3.1.3 Một số yếu tố liên quan đến cận thị .60 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC NHỎ MẮT ATROPIN 0,01% 62 3.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 62 3.2.2 Hiệu thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% tiến triển cận thị 65 3.2.3 Các yếu tố nguy gây tiến triển cận thị 75 Chương 4: BÀN LUẬN .90 4.1 ĐẶC ĐIỂM TẬT CẬN THỊ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 90 4.1.1 Tình hình cận thị đối tượng nghiên cứu 90 4.1.2 Một số yếu tố liên quan đến cận thị .97 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC NHỎ MẮT ATROPIN 0,01% 98 4.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 98 4.2.2 Hiệu thuốc nhỏ mắt atropin 0,01% với tiến triển cận thị 101 4.2.3 Các yếu tố nguy gây tiến triển cận thị 115 4.2.4 Lý bỏ tác dụng phụ 121 4.2.5 Các thay đổi sau ngừng điều trị 123 4.2.6 Độ tuổi khoảng thời gian điều trị tối ưu 125 KẾT LUẬN 127 KHUYẾN NGHỊ 129 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 130 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kết nghiên cứu tác động atropin nhỏ mắt tiến triển cận thị .24 Bảng 3.1 Tổng số thực tế khám trường 52 Bảng 3.2 Tỷ lệ tật khúc xạ sau liệt điều tiết .53 Bảng 3.3 Tỷ lệ tật khúc xạ 54 Bảng 3.4 Tỷ lệ cận thị trường điều tra 54 Bảng 3.5 Tỷ lệ cận thị xếp theo khối lớp học 55 Bảng 3.6 Tỷ lệ cận thị xếp theo giới tính 55 Bảng 3.7 Thị lực mắt cận thị 57 Bảng 3.8 Thị lực với kính 58 Bảng 3.9 Thị lực sau điều chỉnh kính 58 Bảng 3.10 Mức độ cận thị học sinh .58 Bảng 3.11 Mức độ cận thị theo giới tính 59 Bảng 3.12 Mối quan hệ cận thị trẻ cha/mẹ cận thị 60 Bảng 3.13 Liên quan thời gian sử dụng mắt nhìn gần với cận thị .61 Bảng 3.14 Liên quan hoạt động trời với cận thị .61 Bảng 3.15 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 62 Bảng 3.16 Đặc điểm số nghiên cứu lần khám điều trị 63 Bảng 3.17 Đặc điểm mức độ cận thị (D) học sinh trước can thiệp 64 Bảng 3.18 Đặc điểm chiều dài nhãn cầu (mm) theo mức độ cận thị 64 Bảng 3.19 Chênh lệch thị lực sau 12 24 tháng 65 Bảng 3.20 Mức chênh lệch thị lực trước sau can thiệp theo mức độ cận thị 65 Bảng 3.21 SE tăng sau 12 tháng 24 tháng 66 Bảng 3.22 So sánh mức độ cận thị sau 12 tháng 24 tháng 67 Bảng 3.23 Tiến triển cận thị khơng tiến triển nhóm 67 Bảng 3.24 So sánh mức độ tiến triển mắt cận thị nhẹ trung bình 68 Bảng 3.25 So sánh mức độ tiến triển cận thị nhóm cận thị nặng với nhóm cận thị nhẹ trung bình 69 Bảng 3.26 Tăng chiều dài trục nhãn cầu năm thứ năm thứ 70 Bảng 3.27 So sánh mức tăng chiều dài trục nhãn cầu cận thị nhẹ trung bình 70 Bảng 3.28 Tăng chiều dài trục nhãn cầu cận thị nặng so với cận thị nhẹ trung bình 71 Bảng 3.29 So sánh độ cong giác mạc trước sau can thiệp 72 Bảng 3.30 Chênh lệch biên độ điều tiết .73 Bảng 3.31 Thị lực nhìn gần .73 Bảng 3.32 Kích thước đồng tử ban ngày 74 Bảng 3.33 Kích thước đồng tử ban đêm 74 Bảng 3.34 Mối liên quan tiến triển cận thị (tính D) giới tính .75 Bảng 3.35 Mối liên quan thay đổi chiều dài trục nhãn cầu (mm ) giới tính 75 Bảng 3.36 Mối liên quan tiến triển cận thị (tính D) nhóm tuổi 76 Bảng 3.37 Mối liên quan tiến triển cận thị (D) độ tuổi khởi phát cận thị 77 Bảng 3.38 Mối liên quan nhóm tuổi mức độ tiến triển cận thị 77 Bảng 3.39 Thay đổi chiều dài trục nhãn cầu (mm) so với nhóm tuổi 79 Bảng 3.40 Mối liên quan độ cận ban đầu mức độ tiến triển cận thị 81 Bảng 3.41 Thay đổi độ cầu tương đương (D) so với độ cầu ban đầu 82 Bảng 3.42 Tăng chiều dài trục nhãn cầu (mm) với mức cận thị ban đầu 82 Bảng 3.43 So sánh hoạt động ngồi trời nhìn gần trẻ cận thị không tiến triển trẻ cận thị tiến triển nhóm can thiệp 84 Bảng 3.44 So sánh đặc điểm dịch tễ học yếu tố khác trẻ cận thị không tiến triển trẻ cận thị tiến triển nhóm can thiệp 84 Bảng 3.45 Phân tích hồi quy yếu tố nguy cận thị tiến triển 84 Bảng 3.46 Tuân thủ điều trị, lý cho việc ngưng điều trị .85 Bảng 3.47 Tác dụng phụ trẻ trì điều trị trẻ ngưng điều trị 86 Bảng 3.48 SE tăng thời gian điều trị ngừng điều trị 87 Bảng 3.49 Thay đổi kích thước đồng tử, điều tiết thị lực nhìn xa/ nhìn gần 89 Bảng 4.1 Tỷ lệ cận thị học đường học sinh số nước 91 Bảng 4.2 Tỷ lệ cận thị học đường học sinh Việt nam 92 Bảng 4.3 Thị lực nhìn xa sau điều trị với atropin .98 Bảng 4.4 Độ cầu tương đương sau lần điều trị với atropin 99 Bảng 4.5 Biên độ điều tiết sau lần điều trị với atropin .99 Bảng 4.6 Thị lực nhìn gần sau lần điều trị với atropin 100 Bảng 4.7 Chênh lệch thị lực nghiên cứu ATOM 101 Bảng 4.8 Tiến triển cận thị năm nhóm atropin 0,5% - 1% 102 Bảng 4.9 So sánh với nghiên cứu atropin 0,01% nhỏ mắt .103 Bảng 4.10 Tác động atropin với tiến triển cận thị 104 Bảng 4.11 Tăng chiều dài trục nhãn cầu phương pháp khác 107 Bảng 4.12 Tăng chiều dài trục nhãn cầu (mm) Ortho - K 108 Bảng 4.13 Tăng chiều dài trục nhãn cầu nghiên cứu atropin .109 Bảng 4.14 Tăng chiều dài trục nhãn cầu 110 Bảng 4.15 Tăng chiều dài trục nhãn cầu 111 Bảng 4.16 Tiến triển cận thị tăng chiều dài trục nhãn cầu so với tuổi 115 Bảng 4.17 Tác dụng phụ 122 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Các nghiên cứu kính tiếp xúc tiến triển cận thị 18 Biểu đồ 1.2 Các nghiên cứu kính định hình giác mạc tiến triển cận thị 19 Biểu đồ 3.1 Số lượng đối tượng nghiên cứu 52 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ cận thị theo giới theo lớp học .56 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ cận thị phát khám 56 Biểu đồ 3.4 Thị lực học sinh bị cận thị theo lớp .57 Biểu đồ 3.5 Mức độ cận thị theo khối học 59 Biểu đồ 3.6 SE tăng sau 12 tháng 24 tháng 66 Biểu đồ 3.7 Mức độ tiến triển cận thị 68 Biểu đồ 3.8 Tăng chiều dài trục nhãn cầu sau năm 69 Biểu đồ 3.9 Mối tương quan tiến triển cận thị tăng chiều dài trục nhãn cầu .71 Biểu đồ 3.10 Công suất khúc xạ giác mạc sau năm .72 Biểu đồ 3.12 Tăng chiều dài trục nhãn cầu (mm) sau năm theo nhóm tuổi 78 Biểu đồ 3.13 Tăng chiều dài trục nhãn cầu sau năm theo độ tuổi bắt đầu điều trị .80 Biểu đồ 3.14 Tiến triển cận thị so với mức cận thị ban đầu .81 Biểu đồ 3.15 Tăng chiều dài trục nhãn cầu theo độ cầu ban đầu 83 Biểu đồ 3.16 Tăng chiều dài trục nhãn cầu theo độ cầu ban đầu, so sánh nhóm can thiệp với nhóm chứng 83 Biểu đồ 3.17 Tiến triển cận thị sau ngưng thuốc .86 Biểu đồ 3.18 Thay đổi mức độ tiến triển cận thị sau giai đoạn điều trị 87 Biểu đồ 3.19 Tăng chiều dài trục nhãn cầu sau ngưng thuốc .88 Biểu đồ 4.1 Hiệu làm chậm tiến triển cận thị .110 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Lệch tiêu cận thị viễn thị Hình 1.2 Lệch tiêu viễn thị Hình 1.3 Cơng thức hóa học .21 Hình 2.1 Thuốc nhỏ atropin 0,01% 43 Sơ đồ 1.1 Thuyết sức căng học điều tiết non độ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 51 ... atropin 0,01% tiến triển cận thị học sinh tiểu học trung học sở thành phố Cần Thơ với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm tật cận thị học sinh số trường tiểu học trung học sở TP Cần Thơ năm học 2013... đánh giá hiệu biện pháp can thiệp dùng thuốc nhỏ mắt dễ sử dụng atropin nồng độ thấp 0,01% để hạn chế tiến triển cận thị học sinh Do v y, tiến hành đề tài “Đánh giá hiệu sử dụng thuốc nhỏ mắt atropin. .. Gimbel, Kelly, Dyer, Sampson, Gruber, Brodstein, Brenner Yen từ 1973 tới 1989 nghiên cứu th y sử dụng atropin 1% nhỏ mắt có tác dụng tốt làm ngăn cản tiến triển mắt cận thị so với mắt đối chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tra mắt atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị của học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ, Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tra mắt atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị của học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay