sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

43 89 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH .5 Thuận lợi: Khó khăn: .5 PHẦN NỘI DUNG .6 I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPLỚP 3/2 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: Thực trạng công tác giáo dục lên lớp giai đoạn nay: Xác định nguyên nhân thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp: II CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: .9 1.Công tác chuẩn bị: 1.1.Nghiên cứu nội dung văn đạo cơng tác “Giáo dục ngồi lên lớp”: 1.2 Nghiên cứu nội dung “ Giáo dục lên lớp” 13 1.3.Xây dựng kế hoạch “Giáo dục lên lớp” 15 1.4 Công tác tham mưu phối kết hợp: 20 1.5 Thành lập Ban đạo hoạt động lên lớp 21 1.6 Tập huấn cho Ban Chỉ đạo hoạt động lên lớp: 21 Các bước tiến hành: 22 2.1 Triển khai kế hoạch: .22 2.2 Tổ chức giáo dục lên lớp theo chủ điểm tháng: 22 2.3 Tổ chức giáo dục lên lớp thông qua tiết sinh hoạt cờ: 23 2.4 Tổ chức giáo dục lên lớp thông qua tiết sinh hoạt chi đội sinh hoạt nhi đồng: 24 2.5 Tổ chức phong trào thi đua: 26 2.6 Tổ chức, phát động em tham gia vào hoạt động giải trí sinh hoạt ngoại khóa: 27 2.7 Giáo dục tồn diện cho học sinh qua hoạt động lên lớp .28 Tổ chức kiểm tra đánh giá: 29 Tuyên dương khen thưởng: 29 PHẦN KẾT THÚC 30 Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 I HIỆU QUẢ CỦA CÔNG VIỆC: .30 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 30 III KIẾN NGHỊ: 31 PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đảng Bác Hồ coi công tác thiếu nhi nhi đồng nghiệp quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cần cho phát triển xã hội Việc giáo dục em cần khoa học nghệ thuật, không tùy tiện chủ quan Bác nói: “Ngày chúng nhi đồng, năm sau chúng cơng dân, cán Vì phủ, đồn thể tất đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng ” Trong thời đại ngày nay, kinh tế xã hội phát triển, tác động mạnh mẽ đến hình thành phát triển nhân cách người Con Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 người nguồn nhân lực, nhân tố định phát triển đất nước thời kì Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Nghị lần thứ Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII (1/1993) rõ: “ Giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả, đào tạo người lao động tự chủ, động sáng tạo ” Nghị lần thứ Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII khẳng định: “ Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với lứa tuổi yêu cầu giáo dục toàn diện ” Chiến lược giáo dục đào tạo 2015 - 2020 rõ: “Mục tiêu nhiệm vụ giáo dục đào tạo người đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Ở bậc tiểu học, việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp lúc hướng tới ba mục đích Đó là, giáo dục ý thức ( tri thức, niềm tin…), giáo dục thái độ, tình cảm ( rung động, xúc cảm…) giáo dục hành vi, kỹ cho học sinh Cũng từ đặc điểm hiếu động, thích hoạt động tính hồn nhiên học sinh tiểu học hội tốt đề em phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo q trình tham gia hoạt động Hoạt động giáo dục ngài lên lớp phận quan trọng hoạt động giáo dục trường phổ thơng nhằm góp phần thực mục tiêu giáo dục; đặc biệt đào tạo học sinh đáp ứng nhu cầu đa dạng sống xã hội Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp học sinh có điều kiện để giao lưu, học hỏi, rèn luyện nhân cách, tính cách, tài thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập cộng đồng Hoạt động giáo dục lên lớp giúp em nhận thức, định hướng đắn việc làm mình; có kĩ giao tiếp, ứng xử cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi lao động nghĩa vụ vinh quang Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Thông qua hoạt động hàng ngày, giúp em giảm căng thẳng học tập, tạo cho em có tính tự tin giao tiếp, đồng thời giúp em có tâm thoải mái, sẵn sàng hoạt động, học tập Từ kết hợp với hoạt động lớp thúc đẩy em học tập đạt kết cao Mặt khác, hoạt động giáo dục lên lớp hội hợp tác lực lượng trường, điều kiện, phương tiện để phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia vào trình giáo dục nhà trường Để chương trình “Giáo dục ngồi lên lớp” thật có hiệu cần phải có đầu tư lớn tập thể Là giáo viên chủ nhiệm lớp trăn trở, suy nghĩ tìm nhiều biện pháp nhằm đưa hoạt độngGiáo dục lên lớp” lớp phụ trách thật thu hút em mang lại hiệu giáo dục cao Xuất phát từ lí tơi mạnh dạn chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh lớp 3/2 " II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Lớp 3/2 thuộc trường Tiểu học Bình Hòa nằm địa bàn Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Là nơi tập trung khu công nghiệp lớn Khu cơng nghiệp Đồng An, Khu cơng nghiệp Sóng Thần 2, VSIP… Chính học sinh lớp đa số em gần trường học, thuận lợi cho phụ huynh đưa rước em đến trường Lớp đầu tư sở vật chất tương đối khang trang đáp ứng nhu cầu giáo dục giai đoạn Năm học 2017 – 2018 lớp có 48 em học sinh Trong năm học 2017 – 2018 lớp gặp thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 - Được quan tâm đạo sâu sát Ban giám hiệu nhà trường Lớp học khang trang, sạch, đẹp, thoáng mát, đủ ánh sáng, đèn quạt, bàn ghế, đồ dùng dạy học, trang thiết bị dạy học đầy đủ - Lớp 3/2 phần ngơi trường có bề dày truyền thống dạy học Đội ngũ cán giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề nên phần lớn học sinh lớp chăm ngoan, tích cực học tập rèn luyện, hăng hái tham gia hoạt động phong trào Khó khăn: - Số học sinh lớp q đơng khó khăn việc tổ chức hoạt động tập thể - Kinh phí tổ chức cho hoạt động ngồi lên lớp hạn chế Chủ yếu từ nguồn xã hội hóa - Đa số phụ huynh cơng nhân lao động nghèo, chưa quan tâm nhiều đến hoạt động giáo dục lên lớp cho em học sinh PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPLỚP 3/2 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: Thực trạng công tác giáo dục lên lớp giai đoạn nay: Ở bậc Tiểu học, hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động tiếp nối hoạt động lớp, giúp học sinh củng cố mở rộng tri thức, hình thành kĩ kĩ sống qua góp phần phát triển nhân cách học sinh Trong năm qua việc tổ chức hoạt động “Giáo dục lên Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 lớp” nói chung có nhiều điểm tốt mang lại số kết định; nhiên vẫn số hạn chế: giáo viên chủ nhiệm lớp chưa nhận thức rõ vai trò hoạt động nên chưa có biện pháp sinh hoạt cụ thể cho lớp phụ trách Hạn chế lớn nhất, dễ thấy số giáo viên khẳng định hoạt động “Giáo dục lên lớp” nội dung nằm hoạt động giáo dục mở nhà trường nên hầu hết giáo viên chưa trọng đến công tác Mỗi người làm theo kiểu khác chưa đồng Nhận thức giáo viên tiểu học ý nghĩa hoạt động, mục tiêu, nội dung thời gian sử dụng để tổ chức hoạt động chưa thống Mặt khác số cho nhiệm vụ giáo viên – Tổng phụ trách Đội nhiệm vụ Việc tổ chức hình thức hoạt động giáo dục lên lớp chưa phong phú chủ yếu thiết kế theo chủ đề hoạt động, tổ chức sài qua tiết sinh hoạt tập thể giáo viên chủ nhiệm lớp thường nồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp buổi sinh hoạt Nhi đồng ; tiết chào cờ đầu tuần Liên đội tổ chức… Hình thức tổ chức thi chưa thu hút học sinh, chưa có nội dung hoạt động kịch hoạt động cụ thể Một số hoạt động tổ chức theo phong trào, qua loa, chiếu lệ, nói xác xem nhẹ vai trò hoạt động này, có tổ chức mang tính hình thức, đối phó Nội dung đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng hiệu giáo dục chưa cao Việc đầu tư sở vật chất nhằm tăng cường tổ chức hoạt động “Giáo dục lên lớp” lớp học chưa quan tâm mức Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục lên lớp Trong năm qua xác định đắn vai trò, vị trí hoạt động giáo dục lên lớp Các hoạt động “Giáo dục lên lớp” tổ chức phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp phụ trách nên tạo hứng thú, say mê, hút em tham gia Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu ngày Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 cao xã hội chất lượng cơng tác tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp đòi hỏi phải chun sâu, hệ thống phải nhằm góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục lớp toàn trường Trong thực tế giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn chưa trọng đầu tư mức cho hoạt động “Giáo dục lên lớp” nên phần việc thực mục tiêu, nhiệm vụ dạy học nhiệm vụ năm học hạn chế Trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngồi lên lớp kế hoạch hoạt động ngồi lên lớp chung chung, chưa có bàn bạc, trao đổi thống trước tập thể giáo viên, tổ chuyên môn tổ chức Đội nên chưa thống phát huy hết hiệu thực Việc thực kế hoạch hoạt động lên lớp chưa thường xuyên, chưa có biện pháp phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Phương pháp hình thức tổ chức đơn điệu, chưa phong phú Tổ khối, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội chưa phối hợp chặt chẽ công tác phối hợp thực Về công tác kiểm tra, chưa xây dựng tiêu chí thi đua, lực lượng kiểm tra, phương pháp kiểm tra, thực kiểm tra, đánh giá kết hoạt động lên lớp chưa cụ thể Hiệu hoạt động giáo dục lên lớp chưa cao, chưa thu hút học sinh tham gia vào hoạt động phát huy vai trò hoạt động ngồi lên lớp việc giáo dục học sinh theo yêu cầu Xác định nguyên nhân thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp: - Hầu hết việc lập kế hoạch lên lớp chưa có hướng dẫn cụ thể, thống Ban giám hiệu chưa quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp, duyệt kế hoạch mang tính hình thức chưa ý đến nội dung Kế hoạch thường cá nhân xây dựng chưa có Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 phối hợp tổ chức nhà trường chuyên môn, tổ khối, tổng phụ trách đội,… - Chưa có quan tâm mực đến việc tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp, khoán trắng cho giáo viên chủ nhiệm Chưa có phối hợp lực lượng ngồi trường Một số phụ huynh chưa tạo điều kiện cho em tham gia vào hoạt động lên lớp trọng vào hoạt động học khóa - Theo quy định chương trình giáo dục phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/ 2006/ QĐ- BGD&ĐT ngày 05 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo) tuần giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi tiết hoạt động giáo dục lên lớp, giáo viên mặt hình thức chấp hành nghiêm túc tiến hành soạn có hoạt động rõ ràng Song trình thực lại tiến hành không phương án đưa mà thường cho em chơi trò chơi mà em ưa thích hay múa hát tập thể mà không trọng nội dung thiết kế theo chủ đề Ngồi số giáo viên trọng đến dạy khóa, việc tổ chức hoạt động ngồi lên lớp giao khốn cho lớp trưởng Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Giáo viên chưa đầu tư thời gian cho việc tìm tòi tư liệu, phương thức hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp nên chưa thu hút học sinh tham gia vào hoạt động - Hoạt động giáo dục lên lớp chưa có phối hợp tổ chức lớp Chi đội, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp,…Ban giám hiệu chưa tiến hành kiểm tra lập hồ kiểm tra hoạt động giáo dục lên lớp lớp Chưa trọng đến công tác khen thưởng, động viên cho hoạt động II CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 1.Công tác chuẩn bị: Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 1.1.Nghiên cứu nội dung văn đạo cơng tác “Giáo dục ngồi lên lớp”: Hoạt động giáo dục lên lớp Bộ giáo dục Đào tạo triển khai thực từ lâu Theo đạo chung hoạt động giáo dục lên lớp mang đặc điểm sau: 1.1.1 Vị trí hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Giáo viên có nhiệm vụ dạy chữ dạy người Nếu giáo viên thực hoạt động dạy - học môn văn hố lớp nhiệm vụ dạy người khơng hồn thành, học sinh thiếu mơi trường hoạt động giao tiếp, hạn chế tình thực tế, hạn chế thời gian Như vậy, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp khơng phải hoạt động "phụ" hoạt động " bề nổi" mà giữ vị trí quan trọng hoạt động giáo dục lớp, trường Hoạt động giáo dục lên lớp cầu nối tạo mối liên hệ hai chiều nhà trường xã hội Thông qua hoạt động giáo dục lên lớp, giáo viên có điều kiện phát huy vai trò tích cực với nhà trường xã hội, mở khả thuận lợi để gắn học với hành, giào viên với nhà trường xã hội thông qua việc đưa thầy trò tham gia hoạt động cộng đồng Bằng việc đóng góp sức người, sức của cộng đồng để tổ chức hoạt động giáo dục Hoạt động giáo dục lên lớp điều kiện phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào trình đào tạo hệ trẻ, vào phát triển lớp nhà trường 1.1.2 Vai trò hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Đây dịp để học sinh củng cố tri thức học lớp, biến tri thức thành niềm tin Thơng qua hình thức hoạt động cụ thể, học sinh có dịp để đối Người thực : Trang Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 chiếu, để kiểm nghiệm tri thức học, làm cho tri thức trở thành em Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp tiếp nối hoạt động dạy học Hoạt động giáo dục lên lớp thu hút phát huy tiềm lực lượng giáo dục nhà trường để nâng cao hiệu giáo dục học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp phát huy cao độ tính chủ thể, tính chủ động, tích cực học sinh 1.1.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp lớp 3/2 Củng cố khắc sâu kiến thức môn học lớp; mở rộng hiểu biết cho học sinh lĩnh vực đời sống cộng đồng, bước đầu hình thành kinh nghiệm hoạt động tập thể học sinh Bước đầu rèn luyện hình thành cho học sinh kỹ phù hợp với học sinh lớp như: kỹ giao tiếp ứng xử có văn hố; kỹ tự kiểm tra đánh giá kết học tập, rèn luyện; hình thành hành vi, thói quen tốt học tập, lao động tự phục vụ hoạt động tập thể Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia hoạt động tập thể; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước; có thái độ đắn tượng tự nhiên xã hội 1.1.4 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp nhằm giúp học sinh:  Về nhận thức: Hoạt động giáo dục lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố hoàn thiện tri thức học lớp; giúp em có hiểu biết Những tri thức học sinh thu lên lớp tri thức nhất, đại Nếu khơng củng cố, bổ sung tri thức khó trì lâu bền.Vì hoạt động lên lớp giúp cho học sinh Người thực : Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Tổ chức kiểm tra đánh giá: Việc đánh giá kết hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có liên quan tới kết giáo dục toàn diện của lớp để từ rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động Do tơi thường xun kiểm tra đôn đốc nhắc nhở phận sau hoạt động thường đánh giá rút kinh nghiệm để lần tổ chức sau thực tốt Tuyên dương khen thưởng: Tuyên dương khen thưởng động lực thúc đẩy sức lao động sáng tạo tập thể, cá nhân, tạo giá trị vật chất tinh thần cho xã hội cách tốt nhất, động viên nguồn lực xã hội tham gia cách tự nguyện, tích cực vào việc xây dựng phát triển phong trào hoạt động lớphoạt động việc tuyên dương khen thưởng phải đặt lên hàng đầu, khâu then chốt để đạt mục tiêu đề Do đó, tơi trọng đến cơng tác Nhờ hoạt động lớp em phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình Người thực : Trang 29 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 PHẦN KẾT THÚC I HIỆU QUẢ CỦA CÔNG VIỆC: Qua ba năm tổ chứcHoạt động giáo dục giáo dục lên lớp ”tại lớp phụ trách tơi nhận thấy kết khả quan Học sinh yêu thích hoạt động này, em tham gia sơi nổi, nhiệt tình thể tác phong nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động hoạt động chung trường, lớp Hoạt động giáo dục lên lớp vào nề nếp theo chủ điểm Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp khẳng định vai trò đường góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh Các hoạt động thi đua học tập nhóm, tổ diễn sôi Các em học sinh tham gia hăng hái nhiệt tình, đồng thời hoạt động ủng hộ, quan tâm tin tưởng quý phụ huynh giúp cho hoạt động ngày đa dạng mở rộng so với ban đầu Bên cạnh hỗ trợ giáo viên phụ trách em học sinh tự tổ chức, tự điều khiển, đánh giá hoạt động lên lớp cách tồn diện, góp phần giúp em hồn thiện kĩ giám sát, tổ chức, phán đốn, giải nhanh tình nhanh hiệu II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Hoạt động giáo dục lên lớp lớp trường Tiểu học hoạt động khơng thể thiếu Chỉ có thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp giúp em phát huy hết khả sáng tạo, trí tưởng tượng Lứa tuổi học sinh lớp có đầy đủ khả để tổ chức tham gia hoạt động giáo dục lên lớp, hình thức hội thi với nội dung đa dạng phong phú Người thực : Trang 30 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 - Để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp đạt hiệu đòi hỏi phải có chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch tháng, kì suốt năm học Đồng thời phải thiết kế chi tiết cho hoạt động - Muốn cho hoạt động giáo dục lên lớp đạt hiệu cao trước hết phải hút học sinh mà phải tranh thủ quan tâm lực lượng khác Hội phụ huynh, Hội khuyến học đặc biệt phối hơp nhịp nhàng với hoạt động nhà trường III KIẾN NGHỊ:  Với lãnh đạo ngành giáo dục: - Cần đầu tư thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, kinh phí để việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp đạt hiệu - Tổ chức lớp tập huấn giáo dục Ngoài lên lớp cho Giáo viên phụ trách lớp  Với Ban Đại diện cha mẹ học sinh: - Quan tâm đến hoạt động ngoại khóa lớp Tạo điều kiện để em tham gia tốt hoạt động lớp, trường Người thực Phạm Thị Hương Người thực : Trang 31 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Một số nội dung minh họa PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ THUẬN AN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HỊA Số: / QĐ Bình Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban tổ chức hoạt động lên lớp lớp 3/2 Năm học 2017-2018 GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP 3/2 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HỊA Căn vào cơng văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học hướng dẫn thực công tác ngồi lên lớp trường Tiểu học Bình Hòa; Căn vào lực, phẩm chất giáo viên học sinh lớp 3/2; QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập “ Ban tổ chức hoạt động lên lớp” lớp 3/2 trường Tiểu học Bình Hòa - Năm học 2017 - 2018: Bà Phạm Thị Hương - GV Phụ trách lớp - Trưởng ban Em Nguyễn Thị Thi - Lớp trưởng - Phó ban hoạt động Em Lê Ná Thanh - Lớp phó HT - Thành viên Em Trương Thị Khánh Linh - Lớp phó pt - Thành viên Em Hồng Quỳnh Trang - Tổ trưởng T1 - Thành viên Em Đỗ Minh Đức - Tổ trưởng T2 - Thành viên Em Phạm Anh Đức - Tổ trưởng T3 - Thành viên Em Nguyễn Hồng Phúc - Tổ trưởng T4 - Thành viên Điều Ban tổ chức hoạt động lên lớp lớp 3/2 trường Tiểu học Bình Hòa - Năm học 2017 - 2018 có nhiệm vụ thực hoạt động năm học Điều Những người có tên điều chiếu định thi hành kể từ ngày ký./ Nơi nhận: GVPT -Như điều 1; Người thực : Trang 32 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Phạm Thị Hương PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ THUẬN AN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HỊA Số: / QĐ Bình Hòa, ngày 03 tháng 09 năm 2017 KẾ HOẠCH Kế hoạch tổ chức hoạt động lên lớp lớp 3/2 Năm học 2017 -2018 Căn phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trường Tiểu học Bình Hòa Căn vào trạng sở vật chất – trang thiết bị; thực lực giáo viên phụ trách lớp 3/2; Ban đạo hoạt động giáo dục lên lớp lớp 3/2 trường Tiểu học Bình Hòa xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp năm học 2017 – 2018 lớp sau: I MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NGLL :  Hoạt động Giáo dục lên lớp lớp 3/2 giúp học sinh: - Bước đầu giúp em học sinh có khái niệm môi trường hiểu tầm quan trọng tài nguyên môi trường đời sống người - Củng cố, bổ sung kiến thức học qua môn học lớp Từng bước phát triển cách phù hợp hiểu biết lĩnh vực đời sống, xã hội - Từng bước hình thành kĩ cần thiết như: ( Hoạt động tập thể, giao tiếp,…) - Giúp học sinh hiểu mối quan hệ người môi trường, hiểu nguồn tài nguyên môi trường có hạn - Hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp kết hợp giáo dục kỹ sống nhằm trang bị cho em kiến thức, giá trị k ỹ phù hợp - Tạo điều kiện cho học sinh thay đổi hành vi, hình thành thói quen tốt có lợi cho mơi trường giữ gìn trường lớp, chăm sóc xanh….và biết tiết kiệm lượng hiệu Biết mối quan hệ sử dụng NLTK&HQ BVMT - Từng bước giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường II THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM : - Thời gian : Từ 03/09/2017 – 31/05/2018 Người thực : Trang 33 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 - Địa điểm: Lớp 3/2 trường Tiểu học Bình Hòa III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1/ Nội dung: Lớp chủ động lựa chọn nội dung giáo dục theo chủ đề sau: + Ngôi nhà em + Mái trường thân yêu em + Em yêu quê hương + Môi trường sống em + Em u thiên nhiên + Vì mơi trường bị ô nhiễm + SDNLTK&HQ sinh hoạt tiêu dùng… 2/ Phương pháp giáo dục: - Tổ chức giáo dục nhiều hình thức, ln trọng đến điều kiện lớp trường mà học sinh theo học - Tăng cường tổ chức hình thức học tập nhằm tạo khơng khí vui tươi giúp học sinh tham gia tích cực - Giáo viên trọng xây dựng ý thức, thói quen, hành vi giữ vệ sinh trường lớp học sinh 3/ Các loại hình hoạt động: a Hoạt động văn hóa nghệ thuật: Hát, múa, thi Rung Chuô ng Vàng ,học sinh giỏi , thi vẽ tranh, b Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Trò chơi dân gian, hội khỏe Phù Đổng, c Hoạt động xã hội: Ủng hộ học sinh nghèo, đồng bào bị thiên tai-lũ lụt, tham gia đình sách,… d Các hoạt động lao động cơng ích: Trang trí lớp, trực nhật, trồng xanh, nhổ cỏ vườn hoa, IV KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 1/ Kế hoạch thực giáo dục HĐNGLL năm học cần trọng: - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm toàn thể học sinh lớp việc BVMT, TKNL, ATGT lớp học, trường học Người thực : Trang 34 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 - Phối hợp với tổng phụ trách Đội giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường SDNLTK &HQ, chấp hành tốt ATGT - Không ngừng xây dựng lớp đạt yêu cầu môi trường “ xanh- sạch- đẹp ” - Thường xuyên giáo dục việc giữ đẹp trường lớp vào buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cờ hoạt động lên lớp - Lồng ghép việc giáo dục hoạt động lên lớp qua tiết Sinh hoạt tập thể 2/ Kế hoạch thực giáo dục hoạt động ngồi lên lớp học kì I cần trọng: - Đẩy mạnh hoạt động làm đẹp trường lớp trang trí lớp học; sử dụng tiết kiệm lượng học chơi việc làm cụ thể ( tắt đèn, quạt chơi, ) - Trồng, chăm sóc hoa ( lớp, hành lang) làm cho môi trường “xanh-sạch- đẹp” - Phát động em học sinh lớp hưởng ứng ngày môi trường giới ( Chủ nhật xanh ) thực tổng vệ sinh toàn trường vào chủ nhật ngày 15/10/2017 - Lồng ghép việc giáo dục Bảo vệ môi trường; sử dụng lượng tiết kiệm qua tiết Sinh hoạt tập thể, hoạt động lên lớp 3/ Kế hoạch thực giáo dục hoạt động lên lớp học kì II cần trọng: - Phối hợp Liên đội đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng… vào ngày lễ 22/12 tết Đinh Dậu - Đẩy mạnh hoạt động làm đẹp trường lớp trang trí lại lớp học sau kì nghỉ tết Âm lịch; sử dụng lượng tiết kiệm học chơi việc làm cụ thể ( tắt đèn, quạt chơi, ) - Lồng ghép việc giáo dục Bảo vệ môi trường; sử dụng lượng tiết kiệm qua tiết Sinh hoạt tập thể, hoạt động lên lớp - Tham gia hội thi vẽ tranh chủ đề “Bảo vệ môi trường” cho HS khối 3, và Hội thi xé, dán, cắt ghép tranh chủ đề tự chọn Liên đội tổ chức - Lồng ghép việc giáo dục Bảo vệ môi trường; SDNLTK qua tiết Sinh hoạt tập thể, hoạt động lên lớp Trưởng ban Người thực : Trang 35 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Phạm Thị Hương Người thực : Trang 36 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 PHỤ LỤC : Một số hình ảnh minh họa Giáo dục qua hình ảnh hình thức giáo dục thiết thực Người thực : Trang 37 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Tham gia Hội thi lồng đèn đẹp cấp trường Học sinh tham quan Khu du lịch Đại Nam Liên đội tổ chức Người thực : Trang 38 Tham gia Sổ số gây quỹ học sinh nghèo Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Đến thăm khu di tích lịch sử Thuận An Hòa Tham gia Hội thi trang trí mai ngày tết Người thực : Học sinh lớp tham gia lao động vệ sinh Trang 39 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng 20/11 Người thực : Trang 40 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Tham gia Hội thi trang trí lớp học thân thiện Người thực : Trang 41 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2017 - 2018 Tham gia thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Học sinh tham gia buổi sinh hoạt cờ Người thực : Trang 42 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực : Năm học 2017 - 2018 Trang 43 ... chủ đề Ngồi số giáo viên trọng đến dạy khóa, việc tổ chức hoạt động ngồi lên lớp giao khốn cho lớp trưởng Một số giáo viên chưa có kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Giáo viên chưa... kết hoạt động tổ chức rút kinh nghiệm Việc đánh giá kết hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có liên quan tới kết giáo dục tồn diện lớp học để từ rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động khác 1 .3. .. hiệu giáo dục học sinh Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp phát huy cao độ tính chủ thể, tính chủ động, tích cực học sinh 1.1 .3 Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp lớp 3/ 2 Củng cố khắc sâu kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 , sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 , Công tác chuẩn bị:, Các bước tiến hành:, II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay