sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

30 52 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta sống kỉ 21, kỉ phát triển vượt bậc khoa học kĩ thuật Đất nước Việt Nam ta đà hội nhập, đổi phát triển ngày Cùng với lĩnh vực khác, kinh tế nước ta tăng trưởng mạnh mẽ, chất lượng sống ngày nâng cao, nhu cầu xã hội ngày phát triển Đây lúc mà vấn đề môi trường bảo vệ môi trường Đảng Nhà nước ta nói riêng giới nói chung đặc biệt quan tâm Qua khảo sát thực tế gần nhà khoa học nhà nghiên cứu môi trường cho thấy Môi trường thực lên tiếng, cảnh báo toàn nhân loại Năm học 2017 – 2018 năm tiếp tục thực mạnh mẽ phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực ” triển khai thực rộng khắp toàn ngành Hơn lúc hết, việc giáo dục cho học sinh có hiểu biết mơi trường hình thành em ý thức, kĩ bảo vệ môi trường lúc thật cần thiết cấp bách Vừa qua Bộ Giáo dục tổ chức chuyên đề thực dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường vào môn học, nhà trường triển khai đến giáo viên Đó nội dung thiếu kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực ” ngành ta Từ thực tế trên, làm để nâng cao hiệu giáo dục môi trường bậc Tiểu học vấn đề Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm trường đặc biệt quan tâm Là giáo viên dạy lớp nhiều năm, nhận thấy rằng, bên cạnh việc giúp học sinh khám phá tri thức toán học, tự nhiên xã hội cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức việc kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tảng cho việc đào tạo em trở thành công dân có ích Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa cho xã hội Đó trách nhiệm giáo viên chúng ta, người làm công tác giáo dục Bản thân giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp làm công tác giảng dạy, gần gũi em ngày hội tốt để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp Qua hoạt động giáo dục trường, mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa 2” với hi vọng đóng góp nhiều cơng tác giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh lớp nói riêng, học sinh tiểu học nói chung Mục đích đề tài - Giúp nhận biết thực trạng môi trường Việt Nam, địa phương việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trưởng Tiểu học - Đưa giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh - Đưa giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường nhằm làm cho em hiểu, hình thành phát triển em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch thân thiện với môi trường Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, xúc cảm, xây dựng thiện hình thành thói quen, kĩ sống bảo vệ mơi trườngcho em u thích việc làm bảo vệ môi trường cách thoải mái tự nguyện Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu sách giáo khoa môn học, học có tích hợp, lồng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường - Tìm hiểu hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có tác dụng nâng cao ý thức, rèn luyện thói quen bảo vệ mơi trường cho học sinh - Tìm hiểu thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp trường Tiểu học, khó khăn giáo viên học sinh hoạt động Phương pháp nghiên cứu đề tài Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, lí luận - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm - Phương pháp luyện tập, thực hành - Phương pháp kiểm tra đánh giá Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu áp dụng qua thực tế giáo dục ý thức bảo vệ mội trường cho học sinh lớp trường Tiểu học Bình Hòa Mức độ hiểu biết ý thức hiểu biết môi trường hành động bảo vệ môi trường học sinh Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa lớp tơi chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy năm học 2017 - 2018 Khẳng định tính Chất lượng mơi trường ngày có ý nghĩa to lớn phát triển bền vững sống người Vì mà năm qua, bảo vệ môi trường giáo dục bảo vệ môi trường nhiệm vụ giáo dục Đảng nhà nước ta trú trọng Ngày 31 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Chỉ thị số 02 / 2005 / CT- BGD- ĐT về: “Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường” xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thông đến năm 2020 trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ môi trường bảo vệ mơi trường, hình thức phù hợp qua học,mơn học hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, xây dựng nhà trường “Xanh - SạchĐẹp - An toàn” Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở khoa học thực tiễn Giáo dục môi trường trở thành mối quan tâm mang tính tồn cầu Giáo dục bảo vệ mơi trường mục tiêu phát triển bền vững nhiệm vụ giáo dục quan trọng “Đảng Nhà nước ta dành cho mối quan tâm đặc biệt”, ngày 17/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 256/2003/QĐ- TT phê duyệt đề án “Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” Thực tốt chủ trương Đảng Chính phủ, ngày 31/01/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thị số 02/2005/CT_BGD&ĐT “tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường” xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ môi trường bảo vệ môi trường hình thức phù hợp qua mơn học hoạt động giáo dục lên lớp, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp Giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học q trình nhà sư phạm phải sử dụng biện pháp, phương tiện nghe nhìn đại chúng kết hợp chặt chẽ nhà trường tổ chức xã hội nhằm tác động lên ý thức, thái độ có hành vi tích cực để tham gia bảo vệ mơi trường Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp, thấy nội dung giáo dục môi trường cho học sinh môn Khoa học phân mơn Địa lí cho học sinh nhiều học sinh tiếp thu nội dung giáo dục mơi trường cách tích cực hiệu phụ thuộc nhiều vào phương pháp giảng dạy người giáo viên Đây vấn đề quan trọng giáo viên giáo dục mơi trường cho học sinh trường Tiểu học chưa có phân mơn độc lập mà dạy hình thức tích hợp giáo viên phải biết tìm phương pháp, hình thức phù hợp cho tiết dạy, cho nội dung cụ thể Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa II Tìm hiểu thực trạng Thực trạng môi trường Việt Nam Môi trường Việt Nam tình trạng xuống cấp báo động cao Tài nguyên rừng cạn kiệt bị tàn phá nghiêm trọng, tỉ lệ đất trống đồi trọc gia tăng, mật độ che phủ ít, tài ngun đất bị suy thối nặng, mơi trường đất, nước, khơng khí nhiễm, dân số tăng nhanh phân bố không đồng vùng, miền gánh nặng cho môi trường tự nhiên Môi trường đô thị cơng nghiệp nằm tình trạng nhiễm nhiều mặt Hệ thống tiêu hủy chất thải nước, thoát nước chưa đại, chất thải nguy hiểm chưa gom xử lí theo quy định, hạ tầng kĩ thuật thị yếu kém,…từ nảy sinh vấn đề bất cập vệ sinh môi trường Nước ta thực cơng nghiệp hóa- đại hóa kéo tình trạng nhiễm mơi trường gia tăng nhanh chóng, thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gặp phải nhiều vấn đề môi trường ngày nghiêm trọng hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải sinh hoạt gây Trên 50 % diện tích đất tự nhiên bị thối hóa, diện tích đất sản xuất bình qn tính đầu người bị thu hẹp từ 0,2 0,1 Diện tích rừng tự nhiên giảm từ 14, xuống 9,6 Môi trường đất bị ô nhiễm rác thải, chất độc hóa học mà Mĩ gây chiến tranh Việt Nam Môi trường nước bị ô nhiễm trầm trọng nhu cầu dùng nước đời sống sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp ngày tăng cao Nạn sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp chất tẩy rửa, chất phụ gia Các chất thải bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, khu chăn nuôi, khu dân cư khơng xử lí quy cách Mơi trường khơng khí bị nhiễm chất thải phương tiện giao thông, nhà máy, sở gia công, Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa hoạt động dịch vụ sinh hoạt người, khói, bụi tượng thiên nhiên, thời tiết Trường Tiểu học Bình Hòa nằm địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, địa phương đầu nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá tỉnh Nền kinh tế nhiều thành phần phát triển kéo theo thị hố nhanh, mật độ dân số tăng học với cấp số nhân, nhiều hộ gia đình phát triển chăn ni gia cầm, gia súc, thuỷ sản, dịch vụ nhà trọ, buôn bán, Chất thải khu công nghiệp, chất thải sinh hoạt, chất thải nuôi trồng gia súc thuỷ sản ngày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường Đặc biệt mơi trường nước khơng khí Do việc bảo vệ mơi trường việc làm thiết, có ý nghĩa quan trọng sức khoẻ toàn xã hội Thực trạng đơn vị việc giáo dục bảo vệ môi trường a) Thuận lợi - Ban Giám hiệu nhà trường nhiệt tình, sáng tạo, ln quan tâm,chỉ đạo sát việc giáo dục toàn diện học sinh - Trường Tiểu học Bình Hòa ln trọng cơng tác giáo dục môi trường cho học sinh Trong năm học, nhà trường phát động nhiều phong trào làm môi trường phong trào quét vệ sinh làm sân trường, phong trào trường lớp xanh - - đẹp, hưởng ứng phong trào Tết trồng hàng năm - Nội dung giáo dục môi trường cho học sinh tích hợp vào mơn học, học thơng qua môn học Khoa học, Đạo đức, Giáo dục Kĩ sống, - Giáo viên tiếp thu chuyên đề hướng dẫn dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn học - Nhà trường nằm trung tâm Thị xã nên em có điều kiện tiếp cận với kênh thông tin đại chúng môi trường bước đầu biết tầm quan trọng môi trường người Bên cạnh gia đình em giáo dục mơi trường thông qua việc bỏ rác nơi quy định Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa b) Khó khăn * Về phía giáo viên - Do đặc thù cấp học, giáo viên Tiểu học phải dạy nhiều môn học nên việc tích hợp nội dung giáo dục mơi trường hạn chế, qua loa, chưa sát với thực tế Vì vậy, hiệu việc giáo dục kiến thức môi trường cho học sinh chưa cao - Tổ chức dạy học dạy học trường gặp nhiều khó khăn khâu chọn địa điểm khâu tổ chức chưa thường xuyên tổ chức cho em - Đồ dùng dạy học hạn chế, mang tính lí thuyết đưa vào vận dụng thực hành chưa cao - Sử dụng đa dạng phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh phải kết hợp giáo dục khóa (trong nhà trường) với giáo dục ngoại khóa (ngồi nhà trường) học sinh học chương trình khóa chương trình ngoại khóa nhiều hạn chế * Về phía học sinh - Học sinh tiếp thu kiến thức mơi trường nhiều hạn chế lúc em tiếp thu nhiều kiến thức khác học - Một số học sinh chưa biết áp dụng kiến thức học vào thực tế sống, học có nội dung giáo dục mơi trường em nhìn sách để trả lời câu hỏi giáo viên sau nhanh chóng quên III Một số biện pháp giúp học sinh lớp nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường Trong q trình cơng tác trường Tiểu học Bình Hòa 2, tơi tìm hiểu vấn đề môi trường giáo dục môi trường Tôi thiết nghĩ, để thực tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường trường học, người giáo viên chủ nhiệm Ban Giám hiệu nhà trường cần thực tốt biện pháp sau đây: Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Xác định nội dung giáo dục môi trường cho học sinh - Giúp em bước đầu có khái niệm môi trường, biết mối quan hệ người với môi trường, nhận ô nhiễm môi trường từ có biện pháp bảo vệ mơi trường xung quanh - Bước đầu hình thành cho em tình cảm thân thiện với mơi trường - Giúp em biết sống hòa hợp, gần gũi với thiên nhiên Biết yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước… - Giúp em bước đầu có khả tham gia hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi em - Học sinh nhận biết hành vi gây hại cho môi trường - Sống tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh Biết giúp đỡ, chia sẻ hợp tác - Thực hành vi bảo vệ môi trường tham gia vào việc bảo vệ môi trường Xác định biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường trình lâu dài, cần giáo dục từ bậc Mẫu giáo tiếp tục bậc học tiếp sau sống, sinh hoạt ngày em gia đình Muốn truyền tải nội dung giáo dục môi trường đến học sinh có hiệu cần lựa chọn cách tiếp cận hợp lí khoa học Giáo viên cần lựa chọn, nghiên cứu phương pháp giáo dục giáo dục môi trường, giáo dục môi trường giáo dục mơi trường: - Giáo dục bảo vệ môi trường vào buổi sinh hoạt cờ đầu tuần tiết sinh hoạt lớp cuối tuần - Phối hợp với tổ chức Đội với đội đỏ theo dõi, chấm điểm công tác vệ sinh trường lớp Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa - Xây dựng phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy, phế liệu - Đưa giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nội dung hoạt động giáo dục ngồi lên lớp - Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường qua môn học - Học sinh cần có hội thực tiễn để thực hành trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho đời sống trưởng thành sau này; việc tích lũy kinh nghiệm sống yếu tố quan trọng giáo dục - Quan tâm đến môi trường địa phương, thiết thực cải thiện môi trường địa phương, hình thành phát triển thói quen ứng xử thân thiện với môi trường địa phương - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường với cộng đồng - Chú ý tạo thái độ tinh thần trách nhiệm cao việc bảo vệ môi trường - Hằng tuần đánh giá, tuyên dương cá nhân, tập thể lớp có ý thức, thành tích việc giữ gìn vệ sinh Nhắc nhở cá nhân, tập thể lớp có việc làm gây ảnh hưởng đến môi trường - Cần tăng cường tổ chức hoạt động lên lớp với hình thức có tính giáo dục môi trường : + Tổ chức tuyên truyền chủ đề môi trường + Tổ chức thi vẽ tranh, đố vui, sưu tầm tranh ảnh mơi trường - Ngồi thay đổi hành vi, thái độ thước đo giá trị môi trường học sinh hình thành diễn bối cảnh có thực Giáo viên cần nêu cao vai trò, ý nghĩa giáo dục bảo vệ mơi trường Người thực hiện: Trang Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Chúng ta thực vận động “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học, sáng tạo” Để học sinh noi theo, nâng cao vai trò ý thức, trách nhiệm việc giáo dục việc làm thiếu người thầy Do việc bảo vệ mơi trường cần thiết Là giáo viên ta cần nêu gương hành động để em nhận thấy vai trò ý nghĩa giáo dục Bảo vệ mơi trường Ví dụ: Nhặt rác thấy rác, khóa chặt vòi nước nước bị rỉ,… Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức tầm quan trọng giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Giáo dục bảo vệ môi trường việc làm cấp bách Hiện giáo dục bảo vệ mơi trường hòa nhập vào môn học trường từ lớp Một đến lớp Năm chương trình chung nước Muốn thực tốt việc giáo dục môi trường cho học sinh Tiểu học cần nâng cao nhận thức đối tượng cần thiết, đồng thời bồi dưỡng kĩ cho giáo viên việc giáo dục bảo vệ môi trường Muốn đạt hiệu công tác giáo dục bảo vệ môi trường thiếu đạo, giám sát Ban giám hiệu nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn, Chi bộ, Ban chấp hành Cơng đồn, Đồn, Đội, Tổng phụ trách….nhằm tuyên truyền nâng cao hiệu cơng tác Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, tập thể học sinh việc giáo dục bảo vệ môi trường Giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trò quan trọng việc giáo dục em bảo vệ môi trường, thơng qua việc giảng dạy việc góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Bởi giáo viên người gần gũi học sinh nhất, nắm bắt tâm tư, tình cảm em có điều kiện theo dõi, giúp đỡ học sinh hành vi bảo vệ mơi trường phù hợp Chính thế, việc giáo dục mơi trường đạt kết người giáo viên chủ nhiệm phải có kế Người thực hiện: Trang 10 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Thùng rác trang trí hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng u Để gìn giữ cảnh quan trường học, tơi kết hợp với đỏ trường Ngay đầu năm học, thầy Tổng phụ trách đội đưa bảng thi đua, vào vi phạm: vứt rác bừa bãi, chân khơng, bẻ cành, nói tục…, đội đỏ ghi tên trừ điểm cụ thể Nếu ngày có em vi phạm, đội đỏ đến lớp để báo cho giáo viên chủ nhiệm Căn vào đó, tơi có hướng xử lí kịp thời Ví dụ: Trong chơi, em Tấn Thành quăng vỏ bịch bánh sân trường bị đỏ bắt gặp ghi tên Tôi gọi em lại hỏi em làm thế? Em im lặng Tơi nói em làm sai vứt rác bừa bãi sân trường, làm gây ô nhiễm sân trường làm cho cảnh sân trường không đẹp, điều quan trọng ảnh hưởng thi đua lớp cách nhìn em lớp khơng tốt Lần sau đừng làm em Em khẽ dường em hiểu ra.Vì thế, vào tiết Sinh hoạt tập thể ngày thứ sáu hàng tuần, tơi u cầu ban cán lớp báo cáo tình hình vệ sinh tuần qua để từ tơi đề hướng khắc phục cho tuần tới Người thực hiện: Trang 16 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Với việc làm này, lần sinh hoạt cờ lớp tuyên dương lớp vệ sinh trường Học sinh nhổ cỏ bồn hoa Vườn thuốc nam em chăm sóc Người thực hiện: Trang 17 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Giáo dục học sinh biết giữ vệ sinh đại tiện tiểu tiện Việc giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng khó khăn, nhà trường Tiểu học em nhỏ, ý thức chưa cao Vậy làm để em hiểu giữ vệ sinh cá nhân góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường? Tôi nhắc nhở em nên dép vào nhà vệ sinh, dội nước rửa tay sau lần tiêu, tiểu Bên cạnh đó, tơi phát huy vai trò thành viên tổ: Mỗi tổ viên đội tự quản việc bạn có dội nước sau lần tiêu, tiểu hay khơng? Có dép vào nhà vệ sinh không? Với cách làm này, hai tháng đầu, lớp tơi khơng tình trạng em thưa gởi vi phạm vệ sinh tiêu, tiểu Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn nguồn nước Việc giữ gìn bảo vệ nguồn nước để góp phần bảo vệ mơi trường Trường Tiểu học Bình Hòa tơi có hệ thống nước bơm từ giếng lên bồn nước dùng để tưới cây, rửa nhà vệ sinh, rửa tay, chân,…Tôi khuyên em không tự ý xả nước không cần thiết Tôi lập đội theo dõi riêng lớp kết hợp với ban cán để thường xuyên theo dõi vi phạm việc giữ vệ sinh môi trường nước Tuy nhiên phong trào thế, có đưa phải có theo dõi, đơn đốc, kiểm tra đánh giá mặt tốt, chưa đạt tổng kết vi phạm tuần Nếu bạn có việc làm tốt mơi trường cuối tháng ghi tên vào sổ danh dự lớp: “Em yêu môi trường” Tơi thưởng cho em có vở, bút để khuyến khích hành động học sinh Riêng trường hợp vi phạm, nhẹ nhàng nhắc nhở giải thích khơng la rầy hay xử phạt Giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh nhà Cùng với việc giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp việc giáo dục em biết giữ vệ sinh nhà Ơng bà ta thường nói “Nhà Người thực hiện: Trang 18 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa mát, bát ngon cơm” Để em có phút nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình ngơi nhà thân u em phải gọn gàng, ngăn nắp Vì tơi có trao đổi với ba mẹ em qua lần họp Phụ huynh học sinh định kì để tìm hiểu tính tình lối sống nhà em Qua đó, tơi khun em ngày nên có lối sống ngăn nắp, vào ngày nghỉ phải dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, bỏ rác nơi quy định Qua tiếp xúc trò chuyện số em trong lớp, tơi biết có nhiều em phải nhà với điều kiện sống chật hẹp, không gian sống tù túng Tôi khuyên em nên dọn dẹp phòng cho gọn gàng, ngăn nắp 10 Lồng ghép giáo dục môi trường vào tiết học cụ thể Từ nội dung cụ thể môi trường, sở môn học, cho em thảo luận, học tập, thống vào cụ thể: a) Giúp học sinh yêu thiên nhiên đất nước Những Tập đọc thuộc chủ điểm “Vẻ đẹp muôn màu”, “Tiếng sáo diều”, “Người ta hoa đất” giúp học sinh yêu thêm vẻ đẹp thiên nhiên, loài vật quanh ta, bảo vệ, chăm sóc vật ni; u thích loài vật hoang dã Qua Địa lý thiên nhiên hoạt động sản xuất người vùng miền đất nước hiểu biết mơi trường sống gắn bó với em, mơi trường sống ngời đất nước Việt Nam, khu vực giới Nhận biết tác động người làm biến đổi môi trưởng cần thiết phải khai thác, bảo vệ mơi trường để phát triển bền vững Qua đò, hình thành phát triển lực nhận biết vấn đề môi trường kỹ ứng xử, bảo vệ mơi trường cách thiết thựcý thức bảo vệ môi trường tham gia hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh phù hợp với lứa tuổi Người thực hiện: Trang 19 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa b) Giúp em hiểu bầu khơng khí xung quanh nguồn nước bị ô nhiễm nặng Tôi lồng ghép vào tiết dạy Khoa học, mơn học có tính giáo dục mơi trường cao Ví dụ : Khi dạy bài: “Khơng khí bị ô nhiễm” hay “Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm” Với đưa câu hỏi để học sinh nhà tìm hiểu mơi trường khơng khí, nước bị nhiễm ngun nhân nào? Vì phải bảo vệ mơi trường? Các em cho khơng khí bị nhiễm khói, bụi từ nhà máy, xe cộ, từ hoạt động sản xuất người ảnh hưởng đến sức khỏe người Chúng ta phải bảo vệ môi trường môi trường sống ngày tốt tránh dịch bệnh tràn lan,…Thật bất ngờ nghe câu trả lời em Vậy phải làm để thực tốt vấn đề ô nhiễm môi trường? Các em cho dọn dẹp vệ sinh lớp học, bỏ rác nơi quy định, thu gom xử lý phân rác hợp lý, giảm lượng khói bụi từ nhà máy, xe cộ Cần có hệ thống xử lí nước thải công nghiệp nông nghiệp c) Giúp học sinh biết số biện pháp bảo vệ mơi trường Ví dụ : Khi dạy Khoa học “Bảo vệ nguồn nước”, “Bảo vệ bầu khơng khí sạch” tơi cung cấp cho học sinh thông tin tầm quan trọng việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ khơng khí Cho em biết bảo vệ tài ngun nước bảo vệ mơi trường Đồng thời, đưa biện pháp bảo vệ bầu khơng khí, nguồn nước phù hợp với lứa tuổi em Ngồi số học trên, tơi lồng ghép giáo dục môi trường vào số học khác, môn học khác 11.Tổ chức hoạt động ngoại khóa, lên lớp Người thực hiện: Trang 20 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Việc thường xuyên tổ chức cho giáo viên học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường địa phương việc làm cần thiết Cần tổ chức cho giáo viên học sinh quân dọn dẹp đường giao thông nông thôn gần trường ngày “ Chủ nhật xanh ” tham gia trồng bảo vệ trồng sân trường khu vực xung quanh trường học, việc làm giúp học sinh thêm yêu quý ngơi trường Nhà trường cần phối hợp với đồn thể địa phương cơng tác tun truyền, giới thiệu, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, chăm sóc di sản, di tích lịch sử di tích văn hóa Giáo dục học sinh, người dân bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng; đê ngăn mặn, đê chắn sóng, đường giao thơng nơng thôn Vấn đề môi trường diễn hàng ngày, hàng xung quanh Hơn tách rời giáo dục môi trường khỏi hệ thống giáo dục Học sinh cần có nhiều hội thực tiễn tổ chức cho em chơi trò chơi dân gian, đố vui, vẽ tranh đề tài mơi trường Ngồi tiết học ngoại khóa, tơi tổ chức cho em xem mơi trường thực tế trường : nạn vứt rác bừa bãi, vặn vòi nước chưa kỹ, chưa tắt điện khỏi phòng,… Sau buổi học Ngoại khóa ấy, em phần có ý thức bảo vệ mơi trường hơn, em có hành vi đắn từ nâng cao ý thức nhắc nhở bạn bè xung quanh việc bảo vệ mơi trường.Quản lí rác thải trường học việc làm xem nhẹ Đó việc làm hướng học sinh thực hành hoạt động quản lí phân loại rác thải Qua việc bỏ thác vào thùng giúp em phân loại loại rác cần chôn, loại không chôn Phát động Kế hoạch nhỏ góp phần giáo dục em tiết kiệm giấy vụn, phế liệu để gây quỹ phong trào Đội Thông qua hoạt động thực hành đơn giản, nhà trường giữ gìn sạch, đẹp; giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp bảo vệ mơi trường nói chung cho học sinh Người thực hiện: Trang 21 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Các em tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ Hoạt động trải nghiệm học sinh Người thực hiện: Trang 22 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Tóm lại : Giáo dục bảo vệ môi trường nội dung giáo dục quan trọng cần thực nghiêm túc, để mang lại hiệu cao công tác bảo vệ môi trường Người thực hiện: Trang 23 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa PHẦN KẾT LUẬN Kết đạt Bằng công tác chủ nhiệm, qua việc dạy tích hợp, lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường vào môn học hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, tơi nhận thấy có chuyển biến rõ rệt ý thức học sinh, biểu cụ thể sau: - Học sinh biết vệ sinh thân thể so với trước - Trang phục quy định gọn gàng - Ở nhà em biết vệ sinh nhà cửa gọn gàng ngăn nắp - Biết giữ vệ sinh trường lớp tốt Biết bảo vệ lồi vật có ích - Tích cực việc trồng chăm sóc, bảo vệ xanh trường, lớp học Tham gia nhiều vẽ đề tài mơi trườngý nghĩa - Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh chung, tiêu, tiểu nơi quy định - Tất bồn hoa trường trồng hoa, xanh em chăm sóc tốt Các phận học sinh theo dõi trực vệ sinh sân trường ngày Với ý thức giữ vệ sinh chung sân trường, lớp học - Vừa qua nhà trường phát động kế hoạch nhỏ, lớp thu 80 kg giấy vụn phế liệu từ việc phân loại rác lớp thu gom gia đình - Biết tắt điện khỏi phòng, biết tiết kiệm nước nhặt rác chỗ ngồi sau buổi học - Thái độ học sinh sau áp dụng biện pháp giáo dục Bảo vệ mơi trường có thay đổi theo hướng khả quan: Nội dung giáo dục Người thực hiện: Đồng ý Phân vân Không đồng ý Trang 24 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa (%) (%) Giữ vệ sinh nơi cơng cộng, vệ sinh lớp học, sân trường 100% Bảo vệ trồng, vật ni 95% 5% Bảo vệ di tích lịch sử 90% 10% khơng khí 100 % / Tiết kiệm tiền cho gia đình 100% / (%) Bảo vệ môi trường đất, nước, Cũng với hành động mà tơi đưa cho học sinh giải em có cách giải tương đối tốt hơn: Hành động Can ngăn Vẽ bậy lên tường, bàn ghế 90 % Phá xanh lớp 100 % Vứt rác đường 95% Diệt ruồi, muỗi, chuột Phóng uế bừa bãi Đồng tình Khơng quan tâm 10% 5% 100% 100% Để có kết trên, giáo viên chủ nghiệm cần theo sát hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường qua việc lồng ghép vào tiết học hoạtđộng lên lớp Bài học kinh nghiệm Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh vấn đề khó, cần nhiều thời gian, thực hành thường xuyên Trong q trình dạy học, tơi sử dụng nhiều phương pháp dạy học hình thức dạy học tác động trực tiếp đến trình học tập học sinh Vì thế, học sinh tiếp thu kiến thức môi trường cách tự nhiên, nhẹ nhàng Học sinh biết áp dụng thực tế vào học ngược lại biết áp dụng kiến thức học vào thực tế đời sống hàng ngày Học sinh có nhận thức đắn việc cải tạo môi trường cần thiết Người thực hiện: Trang 25 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa phải bảo vệ mơi trường Tuy nhiên kết giáo dục lúc hồn thiện, tùy thuộc vào trình độ học sinh, điều kiện lớp, trường, địa phương để sử dụng phương pháp giáo dục môi trường cách hợp lý có hiệu Giáo viên sử dụng hình thức dạy học ngồi thiên nhiên hay hình thức tham quan, du lịch , cần chuẩn bị chu đáo địa điểm phương tiện lại, phải đảm bảo an toàn cho học sinh Mặc dù hình thức gây nhiều khó khăn cho giáo viên để giáo dục môi trường cho học sinh thân giáo viên phải nhiệt tình, tâm huyết tổ chức cho học sinh tiến hành địa phương em sinh sống để không tốn yêu cầu giáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung cách thức tổ chức ủng hộ Ban lãnh đạo nhà trường Kết hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu mơi trường phạm vi nhà trường, phạm vi lớp học, buổi hoạt động lên lớp để kết hợp giáo dục mơi trường cho học sinh Để học sinh hình thành thói quen bảo vệ mơi trường giáo viên phải phối hợp nhiều phương pháp, đặc biệt coi trọng việc phát huy tính tích cực, chủ động, tự nguyện học sinh Khả ứng dụng triển khai đề tài Khi áp dụng phương pháp trên, nhận thấy học sinh lớp tơi có nhiều hiểu biết, quan tâm đến môi trường Các em tự giác hành động, nhắc nhở bạn bè thực Ý thức nâng lên rõ rệt Trong trình học tập mơn có nội dung liên quan đến mơi trường, học sinh biết liên hệ thực tế, giải vấn đề gần gũi với đời sống Khả giao tiếp, lực tự quản học sinh phát huy Đối với học sinh ý thức chưa tốt, em có thay đổi suy nghĩ, hành động, thân thiện với môi trườngkiến đề xuất - Cần trang bị đầy đủ dồ dùng học tập máy chiếu phục vụ, tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời cho giáo viên Người thực hiện: Trang 26 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa - Triển khai nhân rộng mơ hình cộng đồng tham gia bảo vệ mơi trường nhằm mục tiêu xã hội hóa bảo vệ mơi trường địa phương nói riêng nước nói chung - Quan tâm đến mơi trường xung quanh Có giải pháp xử lí kịp thời đồng vấn đề môi trường - Tăng cường trao đổi chun mơn nghiệp vụ nhiều hình thức: thao giảng, mở chuyên đề, thảo luận bàn bạc vấn đề cần giải để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, mặt phương pháp dạy học tích hợp, tổ chức hoạt động trải nghiệm - Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên chủ động việc tổ chức hoạt động trải nghiệm để giúp học sinh tham gia bảo vệ môi trường Với kết đạt được, thấy đề tài: “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa 2” cách để nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ môi trường, phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Là biện pháp tích cực giúp giáo viên thực tốt việc đổi phương pháp đảm bảo nguyên tắc tích hợp dạy học phù hợp với nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 là: “Đổi thực chất, nâng cao hiệu quả” Tôi tha thiết mong góp ý tận tình bạn bè đồng nghiệp để đề tài đạt hiệu Bình Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2018 Người viết Võ Thị Quý Người thực hiện: Trang 27 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT "Về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường" Nghị số 41/NQ-TƯ Ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị tăng cường cơng tác bảo vệ mơi trường thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Quyết định số 1363/QĐ -TTg ngày 2/12/2003 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 tạo sở vững cho nỗ lực tâm bảo vệ môi trường Sinh thái môi trường học - GS TS KH Lê Huy Bá - Lâm Minh Triết - NXB Đại học quốc gia HCM Tài liệu tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trường môn học cấp tiểu học Bộ GD&ĐT Người thực hiện: Trang 28 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Ý KIẾN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HỊA Người thực hiện: Trang 29 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Ý KIẾN XÉT DỤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN Người thực hiện: Trang 30 ... 14 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa Sân trường ln sẽ, rợp bóng xanh Người thực hiện: Trang 15 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo. .. gia bảo vệ môi trường Với kết đạt được, thấy đề tài: Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường Tiểu học Bình Hòa 2” cách để nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ môi. .. thức bảo vệ môi trường tham gia hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh phù hợp với lứa tuổi Người thực hiện: Trang 19 Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 4/5 trường
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Phạm vi nghiên cứu, Ý kiến đề xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay