sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong giờ dạy tự nhiên và xã hội ở lớp ba

18 30 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Thuận lợi Khó khăn PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Khảo sát thực tế Tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy 2.1 Chủ động khắc phục khó khăn sở vật chất .6 2.2 Giải pháp khắc phục vướng mắc từ phía học sinh .9 2.3 Giải pháp khắc phục vướng mắc từ phía giáo viên .10 II CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Lựa chọn tổ chức trò chơi mơn Tự nhiên hội lớp Ba 10 Thiết kế trò chơi .12 Tổ chức trò chơi .12 Tổng kết trò chơi 17 III MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỔ TRỢ GIÁO DỤC TỰ NHIÊN HỘI…………………………………………………………………………… 18 PHẦN III KẾT LUẬN I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 19 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM 20 III ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 20 Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Mục tiêu Giáo dục tiểu học bước đầu hình thành cho học sinh phát triển tồn diện đức – trí – thể - mĩ Ngồi kiến thức kiến thức đời sống thực tế không phần quan trọng Chính kiến thức ban đầu hình thành cho trẻ thói quen tốt góp phần khơng nhỏ vào việc hình thành nhân cách cho học sinh sau Vì mơn học chương trình tiểu học góp phần vào việc hình thành phát triển sở ban đầu quan trọng người học sinh Dạy học nghề sáng tạo, môn học cần sáng tạo người giáo viên đặc biệt mơn Tự nhiên hội Mơn học có tác dụng to lớn việc hình thành nhận thức giới xung quanh cho học sinh Thế việc dạy học môn Tự nhiên hội trường tiểu học phần bị coi nhẹ cho mơn phụ Trong học giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải Hình thức tổ chức dạy học hoạt động đơn điệu, thu hút Hoặc giáo viên đưa vào nhiều trò chơi tiết dạy kết học lúc tràn ngập tiếng cười Song trạng thái tâm lí bị kích thích q ngưỡng làm cho nhận thức học sinh khơng có hiệu mong muốn Sau học, học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tế Rộng nữa, hội, phận khơng nhỏ có nhận thức hạn chế giới xung quanh tác động lên thể, đời sống người Đây điều mà người làm công tác giáo dục phải suy nghĩ Từ năm học 2002 – 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai chương trình Giáo dục tiểu học phạm vi nước Song song với việc cải tiến nội dung chương trình việc đổi phương pháp dạy học cấp ngành quan tâm Một phương pháp tổ chức dạy học theo xu hướng phương pháp tổ chức trò chơi học tập Khơng phủ nhận mặt tích cực mà việc tổ chức trò chơi học tập mang lại Trò chơi hoạt động quen thuộc gần gũi với người Bất đời tham gia trò chơi, lao động, học tập, trò chơi loại Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba hình hoạt động sống người Trò chơi có chứa đựng chủ đề, nội dung định, có quy chế định mà người chơi phải tuân thủ, vừa mang tính chất vui chơi, giải trí song đồng thời lại có ý nghĩa giáo dục lớn lao người Trò chơi có ý nghĩa đặc biệt lứa tuổi trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em thể nhu cầu tự nhiên hoạt động, tạo trẻ em rung động thực tế quan trọng cho sống Ngoài hoạt động trò chơi thúc đẩy trẻ em: Nhận thức thực; hình thành nhận thức định giới xung quanh; tiếp nhận quy tắc quy luật sinh hoạt hội giới tự nhiên; hình thành lực quan sát đánh giá có phê phán cử người khác tác động đến giới xung quanh đặt móng cho thói quen tốt Trong chơi, trẻ em phản ánh thực xung quanh, đồng thời thể thái độ định mơi trường Đối với trẻ em, chơi có nghĩa hoạt động, khơi dậy cảm giác ước mơ, cố gắng để thực ước mơ Đó cảm giác, tri giác phản ánh cách sáng tạo giới vào tưởng tượng Đúng Am Go- rơ - ki nhận xét “ Trò chơi đường để trẻ em nhận thức giới, nơi chúng sống chúng nhận thấy cần phải thay đổi” Cùng với học, chơi nhu cầu thiếu học sinh Tiểu học, dù không hoạt động chủ đạo song vui chơi giữ vai trò quan trọng hoạt động sống trẻ, có ý nghĩa lớn lao với trẻ Lý luận thực tiễn chứng tỏ rằng: Nếu biết tổ chức cho trẻ vui chơi cách hợp lý, đắn mang lại hiệu giáo dục Qua trò chơi em phát triển mặt trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ Chính tổ chức trò chơi sử dụng phương pháp quan trọng để giảng dạy môn Tự nhiên hội Môn Tự nhiên hội bậc tiểu học chia thành giai đoạn Giai đoạn từ lớp đến lớp 3, giai đoạn hai từ lớp đến lớp – có vai trò quan trọng là: tìm hiểu, khám phá giới tự nhiên hội xung quanh cách chăm sóc sức khỏe cho mình, cho người Cùng với dạng học Tự nhiên hội chương trình giáo dục tiểu học lớp Ba việc tổ chức trò chơi học có tác dụng to lớn việc giúp học sinh hình thành kiến Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba thức, kĩ rèn luyện thói quen tốt cho em việc thể hành vi với giới xung quanh Với đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học giảng dạy mơn Tự nhiên hội cho trẻ thuyết giảng hay nhồi nhét học Tự nhiên hội mà cần phải sử dụng nhiều phương pháp Một phương pháp đạt hiệu cao tiết học Tự nhiên hội phương pháp tổ chức trò chơi cho học sinh Đó lí tơi chọn đề tài: “ Kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập dạy Tự nhiên hội lớp Ba ” II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Hiện nay, trường học nhiều học sinh cha mẹ em xem nhẹ việc học môn Tự nhiên hội Trên hết em ham mê tìm hiểu, khám phá tự nhiên, hội Các em không hiểu giá trị môn học sống việc hình thành thói quen, kĩ tốt với giới xung quanh Đặc biệt học sinh lớp Một em giai đoạn đầu hình thành nên nhận thức kĩ cần thiết để ứng phó với tự nhiên, hội, người thời Trên thực tế có khơng học sinh không nhớ không thực hành vi phù hợp số trường hợp định Khơng có khả tự định cho cách ứng xử phù hợp trường hợp cụ thể Thậm chí có trường hợp khơng biết phải rửa tay trước sau vệ sinh; thay bỏ áo vào quần đến lớp em lại thích bỏ áo khỏi quần, đầu tóc bù xù Không tự tin, mạnh dạn tham gia tìm hiểu, khám phá giới xung quanh, khơng có kĩ đánh giá, nhận xét hành vi bạn bè, người khác phù hợp hay không phù hợp Mặt khác học sinh chưa biết vận dụng điều học vào thực tế Chẳng hạn học sinh vừa học “ Giữ gìn lớp học sạch, đẹp” xong lại vứt giấy, rác lớp nơi ngồi học Hay vừa học xong “ An toàn đường học” xong khỏi trường chạy, nhảy mà không ý khơng đường dành cho Học sinh vừa học “ Ăn, uống ngày” đến ăn em ăn ăn thích Hoặc học sinh khơng biết phải ăn nhiều loại thức ăn bữa ăn v.v Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Tất điều đâu? Tơi nghĩ thứ trình độ, lực, chun mơn đội ngũ giáo viên nhiều hạn chế chưa đáp ứng với nhu cầu cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy Độ nhiệt tình, ý thức trách nhiệm nhận thức chưa Cũng có khơng giáo viên xem nhẹ việc dạy mơn học Từ khơng có đầu mực cho việc giảng dạy, nhằm giúp cho học sinh nắm bắt giá trị tầm quan trọng môn học Nguyên nhân thứ hai phía học sinh đặc điểm hầu hết học sinh chưa có nhìn nhận dắn cần thiết người, tự nhiên hội Phần đa em có điều kiện tiếp xúc với truyện, tranh ảnh, sách báo Do điều kiện sống, mơi trường gia đình mà hiểu biết em giới xung quanh nhiều hạn chế Nguyên nhân khác có khác vùng miền Song song với thực trạng trên, trường Tiểu học Bình Hòa chúng tơi có đặc điểm định Thuận lợi: - Trường cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện sở vật chất; hỗ trợ kịp thời việc dạy học - Bản thân giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy môn bao gồm môn Tự nhiên hội, tâm huyết với nghề - Bản thân tập huấn tiếp xúc với phương pháp dạy học từ trường, việc vận dụng phương pháp dạy học tương đối thuận lợi - Giáo viên trường nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đồng nghiệp công tác - Thư viện – Thiết bị nhà trường trang bị tranh ảnh đẹp, khoa học; có sách, báo để tham khảo cho giáo viên học sinh - Có phối, kết hợp kịp thời thường xuyên Đoàn, Đội Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi có khơng khó khăn, cụ thể là: Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba - Trình độ, lực, chuyên môn đội ngũ giáo viên nhiều hạn chế, chưa đồng Giáo viên trường nhiều, bề dày kinh nghiệm - Đa số học sinh có bố mẹ em làm cơng nhân khơng có thời gian quan tâm đến Các em có điều kiện tiếp xúc với truyện, tranh ảnh, sách báo - Số lượng học sinh lớp q đơng; trình độ, phương ngữ có khác gây khơng khó khăn công tác giảng dạy tiếp thu PHẦN II: NỘI DUNG KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ DẠY TỰ NHIÊN HỘI LỚP BA Từ thực trạng mà tơi thấy được, với lòng nhiệt tình giáo viên trẻ tơi mạnh dạn áp dụng học hỏi từ đồng nghiệp, chuyên môn kinh nghiệm thân vào giảng dạy môn Tự nhiên hội lớp chủ nhiệm Qua năm ( 2015 – 2016; 2016 – 2017) thực nghiệm lớp Ba , thấy có nhiều kết khả quan Học sinh nắm kiến thức học biết vận dụng tốt vào thực tế sống Trong khuôn khổ hạn hẹp viết tơi xin trình bày“ Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập dạy Tự nhiên hội lớp Ba” sau: I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Khảo sát thực tế: Nhằm nắm bắt tình hình thực tế học sinh mức độ thông hiểu môn Tự nhiên hội Ngay từ đầu năm học tiến hành điều tra, lấy số liệu cụ thể Từ đề kế hoạch cho mơn học năm học, phù hợp với đặc điểm học sinh lớp trực tiếp giảng dạy Cụ thể sau: - Năm học 2015 – 2016: Kết khảo sát mức độ thông hiểu đầu năm 8/46 em ( đạt 17,4%) - Năm học 2016 – 2017: Kết khảo sát mức độ thông hiểu đầu năm 9/45 em ( đạt 20%) Tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tự nhiên hội lớp Ba trường Tiểu học Bình Hòa 2.1 Chủ động khắc phục khó khăn sở vật chất, trang thiết bị dạy học Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học yếu tố quan trọng, có tác dụng phụ trợ đắc lực cho người giáo viên tiến hành tổ chức trò chơi học tập môn Tự nhiên hội nhà trường đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy tương đối phong phú, với môn Tự nhiên hội ít, chủ yếu tranh ảnh đồ dùng mang lại hiệu quả, giáo viên cần phải chủ động đồ dùng tiết học Làm để khắc phục tình trạng trên, câu hỏi trăn trở giáo viên trực tiếp đứng lớp Tơi nghĩ ngồi việc đề nghị Ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh cấp có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ người giáo viên phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo tổ chức trò chơi học tập dạy Tự nhiên hội cho học sinh Với trò chơi cần điều kiện sân bãi rộng, lớp học rộng rãi để tổ chức cho học sinh lớp tham gia trò chơi, ta chia nhỏ tốp học sinh thay đổi thành trò chơi khác phù hợp với điều kiện lớp, trường mà đảm bảo nội dung giáo dục cho học sinh Chúng ta huy động từ phía học sinh thu gom đồ phế thải, tận dụng làm thành đồ dùng đơn giản Ví dụ : Khi tổ chức cho học sinh trò chơi “Ném bóng” bài: “Ôn tập người sức khỏe” ( Tự nhiên hộilớp Ba) Giáo viên làm bóng giấy báo vo viên to bóng thường, bên ngồi bọc giấy màu cho đẹp Hay trò chơi “ Tặng hoa”, “ Hái hoa dân chủ” (Trò chơi áp dụng nhiều dạng ôn tập chương trình Tự nhiên hội lớp Ba) Giáo viên dùng giấy màu cắt thành bơng hoa nhiều màu sắc, lọ hoa tận dụng vỏ chai nước C2, vỏ lon bia Hằng ngày giáo viên, học sinh sưu tầm thêm tranh ảnh, sách báo loài cây, hoa, quả, động vật, thực vật để minh hoạ cho trò chơi thêm sinh động hấp dẫn Tóm lại tuỳ điều kiện hoàn cảnh mà người giáo viên linh hoạt, chủ động sáng tạo tổ chức trò chơi cho học sinh cho đạt hiệu quả, yêu cầu cần giáo dục Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Hình Quả bóng làm giấy báo dùng trò chơi “ Ném bóng” 2.2 Giải pháp khắc phục vướng mắc từ phía học sinh Theo phương pháp dạy học học sinh người chủ động lĩnh hội kiến thức dựa hướng dẫn giáo viên Tuy nhiên tổ chức trò chơi cho học sinh tơi thấy em nhút nhát, thiếu tự tin Đây hạn chế chủ yếu em học sinh hiểu biết, vốn từ em khơng nhiều, em có điều kiện tiếp xúc với tranh ảnh, sách báo Để khắc phục hạn chế ấy, từ nhận lớp (đầu năm học) làm công tác điều tra bản, lấy thông tin hồn cảnh gia đình, điều kiện sống học sinh, tìm hiểu tính cách, cá tính, trình độ lực, khả hiểu biết em, sau phân loại để có cách khác giúp đỡ học sinh Trong q trình giảng dạy, tơi cố gắng dạy tốt tất môn học, khuyến khích em đến thư viện nhà trường đọc mượn loại sách tham khảo, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có hội chăm sóc, quan sát hoa lớp, trường thiên nhiên quanh trường học Nhờ em bổ sung nhiều kiến thức, nâng dần trình độ hiểu biết mặt Tôi thường xuyên gần gũi, trò chuyện với em đặc biệt quan tâm đến hai đối tượng học sinh Một học sinh có cá tính mạnh ham tìm hiểu, khám phá, hai học sinh thụ động, nhút nhát Với đối tượng một: Bên cạnh việc tìm hiểu nội dung, kiến thức học học sinh, Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba giáo viên nên giao thêm yêu cầu mang tính chất mở rộng học sinh thụ động, ham muốn tìm tòi, tơi thường xun quan tâm, trò chuyện gợi mở, động viên khích lệ học sinh nói lên ý kiến thân, tạo hứng thú tìm hiểu cho em từ điều đơn giản, gần gũi Như tổ chức trò chơi học tập mơn Tự nhiên hội người giáo viên cần phải động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho tất đối tượng học sinh tham gia chơi Lựa chọn trò chơi, lựa chọn yêu cầu phù hợp, vừa sức với đối tượng học sinh cho sau trò chơi học sinh học, nhận kiến thức, nội dung mang ý nghĩa giáo dục 2.3 Giải pháp khắc phục vướng mắc từ phía giáo viên Một nguyên nhân khiến người giáo viên ngại khơng muốn tổ chức trò chơi học mơn Tự nhiên hội vì: Trình độ chun mơn – nghiệp vụ, vốn hiểu biết hạn chế, tâm lý ngại đổi phương pháp giảng dạy số giáo viên giáo viên đào tạo lâu năm Một số giáo viên khơng biết tổ chức trò chơi vào lúc học, thiết kế trò chơi đảm bảo yêu cầu cách thức tổ chức  Không ngừng nâng cao nhận thức, tự học hỏi trau dồi kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ Để đáp ứng với yêu cầu hội nay, nghĩ người giáo viên cần phải có nhận thức đắn việc đổi phương pháp dạy học Chúng ta cần phải nhanh chóng tiếp cận với phương pháp đại, kết hợp hài hoà khai thác triệt để ưu điểm phương pháp truyền thống Từ áp dụng vào nội dung giảng cho phù hợp với nội dung chương trình đổi thực tế nay: - Người giáo viên phải tích cực học hỏi trau dồi kiến thức cho thân Kiến thức trò chơi Tự nhiên hội kiến thức tổng hợp tự nhiên, hội, giới xung quanh Chính mà người giáo viên phải am hiểu có kiến thức định vấn đề cần cung cấp cho học sinh - Không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ qua sách báo phương tiện thông tin khác Thường xuyên cập nhật thơng tin có liên quan cần thiết cho giảng dạy Mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp vấn đề vướng mắc Người thực hiện: Trang Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba để tháo gỡ Trong tổ chức trò chơi cho học sinh giáo viên cần quan sát, kiểm nghiệm, tự đúc rút kinh nghiệm để áp dụng cho năm học II CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Lựa chọn, tổ chức trò chơi mơn Tự nhiên hội lớp Ba Qua việc nghiên cứu trò chơi để tổ chức dạy học môn Tự nhiên hội lớp Ba, người giáo viên cần lựa chọn xem nên tổ chức trò chơi vào lúc tiết dạy Trong học Tự nhiên hội với đặc trưng mơn học người giáo viên tổ chức trò chơi vào lúc nào, tuỳ nội dung học khởi động, giới thiệu bài, để học sinh tìm hiểu bài, phát nội dung học để củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh Tuy nhiên thường lựa chọn, tổ chức trò chơi cuối tiết, phần củng cố học Sau học sinh nỗ lực, tự giác giải nhiệm vụ học, giáo viên chuyển sang hình thức học tập (trò chơi) em chuyển từ trạng thái "căng thẳng" sang trạng thái "hưng phấn" phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Ví dụ: Khi dạy “ Ôn tập người sức khỏe”, sau em giải xong nhiệm vụ học Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia chơi trò chơi “ Ném bóng ” nhằm giúp em ghi nhớ tên phận chức phận cách tự nhiên Hoặc “ Thực hành kĩ học kì I” thay cho em trả lời câu hỏi cách thụ động, giáo viên tổ chức cho em chơi trò chơi “ Hái hoa dân chủ” làm em hào hứng thực yêu cầu học Thiết kế trò chơi Khi thiết kế trò chơi cần phải đảm bảo nguyên tắc sau:  Thiết kế nội dung trò chơi: - Phải đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với chủ đề Người thực hiện: Trang 10 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba - Đảm bảo yêu cầu phổ cập, nghĩa trò chơi phù hợp với lực trình độ, sức khoẻ em Bởi vì, trò chơi q khó học sinh khơng thể thực được; q đơn giản học sinh nhàm chán, khơng muốn chơi - Đảm bảo tính hấp dẫn học sinh, thu hút đượcc nhiều học sinh tham gia chơi, tạo khơng khí thi đua sơi nổi, hào hứng lớp học - Trò chơi phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn lớp học, trường học (về quỹ thời gian, không gian, phương tiện cần thiết cho trò chơi) - Đảm bảo an tồn, khơng gây nguy hiểm cho học sinh  Thiết kế đồ dùng, thiết bị phục vụ cho trò chơi Các đồ dùng thiết bị phục vụ cho trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Tiện dụng (dễ sử dụng) - Dễ làm (ai làm được, làm nhanh) - Rõ ràng, đẹp mắt, bật nội dung trò chơi - Tiết kiệm (sử dụng nhiều lần, làm vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền ) Tổ chức trò chơi a Tổ chức trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc Nguyên tắc 1: Bảo đảm cho học sinh hiểu rõ yêu cầu, nội dung cách thức tổ chức trò chơi + u cầu trò chơi có tác dụng định hướng tồn q trình tổ chức trò chơi, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục Tự nhiên hội tương ứng + Nội dung trò chơi giúp cho học sinh biết cần làm cách thức tổ chức trò chơi giúp cho học sinh cần phải làm chơi Từ học sinh thực trò chơi hướng, với nội dung đầy đủ, với cách thức hoạt động phù hợp Vì trước chơi tơi thường giải thích rõ ràng u cầu cần đạt , nội dung cách thức hoạt động cần thực Nếu khơng em tiến hành chơi cách vô ý thức, tuỳ tiện, không thu kết giáo dục mong muốn Nguyên tắc 2: Bảo đảm phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo học sinh trình tổ chức chơi Học sinh đối tượng hoạt động dạy mà điều quan trọng hơn, em chủ thể nhận thức Vì trình tổ chức trò chơi, tơi thường quan tâm đến mức độ tham gia học sinh từ thấp đến cao: Người thực hiện: Trang 11 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba + Giáo viên chọn, hướng dẫn tổ chức trò chơi + Giáo viên chọn hướng dẫn trò chơi, học sinh tự tổ chức trò chơi + Giáo viên chọn trò chơi, học sinh tự nghiên cứu tự tổ chức trò chơi + Học sinh tự chọn, tự hướng dẫn tổ chức trò chơi Nguyên tắc 3: Đảm bảo tổ chức trò chơi tự nhiên, khơng gò ép Khi tổ chức trò chơi tơi thường giúp học sinh tham gia cách tự nhiên khơng gò ép Nhờ em vui chơi thoải mái, dễ dàng thể nghiệm chuẩn kiến thức, kĩ học Nguyên tắc 4: Bảo đảm luân phiên trò chơi cách hợp lý học sinh Tiểu học, khả ý có chủ định hứng thú chưa thật bền vững Do tơi khơng tổ chức trò chơi dài mà vào yêu cầu giáo dục chủ điểm, vào đặc điểm tâm sinh lý học sinh để lựa chọn trò chơi thích hợp, để ln phiên giúp học sinh chuyển hướng ý, tạo hứng thú cách hợp lý Nguyên tắc 5: Bảo đảm tổ chức trò chơi với tinh thần thi đua đồng đội Trong tổ chức cho học sinh chơi trò chơi có tính chất đồng đội tơi ln quan tâm đến yếu tố thi đua có chuẩn thang đánh giá thành tích cá nhân thành tích chung đồng đội Nhờ ln kích thích tính tích cực phấn đấu học sinh thành tích thân, thành tích đồng đội mà thành viên Qua đó, vun đắp cho em ý thức đồng đội, tình bạn thân bạn bè b Quy trình lựa chọn, tổ chức trò chơi học tập môn Tự nhiên hội cho học sinh lớp Ba Trong q trình tổ chức trò chơi cho học sinh tơi ln tiến hành theo quy trình sau:  Giai đoạn thứ nhất: Lựa chọn trò chơi Bước 1: Phân tích yêu cầu giáo dục chuẩn kiến thức – kĩ Bướcc 2: Chọn thử trò chơi để phân tích nội dung, khả giáo dục Bướcc 3: Đối chiếu nội dung khả giáo dục trò chơi (vừa chọn thử) với yêu cầu kiến thức học Nếu thấy không phù hợp trở lại bước 2: Chọn thử trò chơi khác tiến hành lại công việc theo bước quy định Nếu thấy phù hợp định chọn trò chơi phân tích  Giai đoạn thứ hai: Chuẩn bị tổ chức trò chơi Người thực hiện: Trang 12 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Bước 4: Thiết kế giáo án - Tên trò chơi - Mục đích giáo dục trò chơi: Qua trò chơi cần đạt yêu cầu giáo dục tri thức, thái độ hành vi dối tượng học? - Các phương tiện phục vụ cho viêc tổ chức trò chơi (tuỳ thuộc vào trò chơi) nêu lên phương tiện vật chất Ví dụ: Đối với trò chơi "đi chợ giúp mẹ" cần chuẩn bị tranh ảnh thức ăn ( thịt, cá, rau, quả, ) cá, , loại rau, làm nhựa; vài giỏ nhựa đồ chơi trẻ em, áo cho người bán hàng, - Các giải thưởng (nếu có) - Nội dung trò chơi, hoạt động cụ thể với cách tiến hành cụ thể - Chuẩn thang đánh giá, cần ví dụ trò chơi (hái hoa dân chủ) chuẩn đánh giá phần trả lời đúng, rõ ràng mạch lạc thang đánh giá từ điểm đến 10 điểm (Mục đích để đánh giá thứ hạng đội) Bước 5: Chuẩn bị thực giáo án - Chuẩn bị đầy đủ có chất lượng phương tiện dạy học - Phân công hướng dẫn cho học sinh tập diễn trước (nếu chuẩn bị cho trò chơi sắm vai)  Giai đoạn thứ ba: Tổ chức trò chơi Bước 6: Đặt vấn đề - Nêu tên trò chơi giải thích qua ý nghĩa trò chơi - Nêu yêu cầu trò chơi Bước 7: Phổ biến luật chơi - Nêu rõ cách chơi, hiệu lệnh, phần việc cách thức làm việc - Nêu rõ cách cho điểm, đánh giá - Công bố trọng tài (có thể giáo viên với học sinh lớp) Bước 8: Tiến hành trò chơi Hơ hiệu lệnh dứt khốt cho nhóm đồng loạt tiến hành Trọng tài ý quan sát, điều chỉnh, giúp đỡ thành viên cách chơi, kịp thời uốn nắn lệch lạc  Giai đoạn thứ tư: Kết thúc trò chơi Người thực hiện: Trang 13 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Bước 9: Trọng tài tập hợp học sinh để nhận xét, đánh giá chung (cá nhân nhóm tổ) cho học sinh tham gia đánh giá - Làm số động tác thư giãn (nếu chơi trò chơi vận động) - Tính tổng điểm nhóm cơng bố kết Bước 10: Tun dương học sinh, đặc biệt nhóm có cố gắng Trao phần thưởng (nếu có) Lưu ý: Khơng chê học sinh tiến hành tổ chức trò chơi Để minh hoạ cho quy trình sau tơi xin nêu số ví dụ tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Bắt đầu từ giai đoạn thứ hai Ví dụ 1: Trò chơi “Ơn tập người sức khỏe” (Tự nhiên hội lớp Ba) tổ chức hoạt động củng cố Mục đích: Giúp học sinh nhớ tên chức quan thể người cách vui vẻ Bước : Chuẩn bị Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ, nhóm từ đến học sinh, đứng thành vòng tròn; bóng nhựa giấy báo vo tròn Bước : Nêu tên trò chơi Trò chơi mang tên “Ném bóng” Bước 3: Phổ biến luật chơi Các nhóm đứng thành vòng tròn, bóng truyền từ người sang người khác cách từ từ Ai nhận bóng phải nói to tên quan để lớp nghe rõ, chuyển bóng cho bạn bạn phải nói thật to chức quan vừa nêu Sau nhóm nhận bóng đổi cách chơi Lần người ném bóng phải nêu chức quan người nhận bóng phải nói thật to tên quan tương ứng Cứ người nhóm nhận chuyền bóng Ai nói sai khơng nhớ tên chức quan bất kì, phải nhảy lò cò vòng Giáo viên cử nhóm trọng tài gồm ba em Bước 4: Tiến hành trò chơi: Giáo viên tổ chức cho nhóm làm mẫu Giáo viên rút kinh nghiệm cho lớp tiến hành chơi thật Giáo viên hơ (có dự lệnh động lệnh) “Trò chơi – Bắt đầu” Người thực hiện: Trang 14 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Giáo viên trọng tài quan sát điều chỉnh cho nhóm hoạt động khẩn trương, luật Bước 5: Tổng kết trò chơi: Giáo viên đánh giá chung lớp riêng nhóm Giáo viên rút kết luận: Các phận thể có tên chức riêng Để có thể khỏe mạnh cần biết cách chăm sóc, vệ sinh ngày Ví dụ 2: Trò chơi bài: “ Hoa đẹp” tiến hành hoạt động tiết học Mục đích: Giúp học sinh có thêm hiểu biết sâu quan học Từ đó, biết cần phải bảo vệ cho phù hợp Tạo khơng khí vui vẻ, sôi học Bước 1: Chuẩn bị: Nhắc học sinh chuẩn bị làm cánh hoa bìa cứng ghi tên quan học Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng em Bước : Nêu tên trò chơi Trò chơi mang tên: “Hoa đẹp” Bước 3: Phổ biến luật chơi Khi có hiệu lệnh, đội chọn cánh hoa tên phận ghép vào nhị hoa mang tên quan cần ghép Đội ghép hoa đẹp nhất, nhanh thắng Bước 4: Tiến hành trò chơi Giáo viên hơ: “Trò chơi - Bắt đầu” Các nhóm bắt đầu thực Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh chơi luật Bước 5: Tổng kết trò chơi: Giáo viên tổng kết đánh giá khen thưởng cho nhóm thắng Giáo viên rút kết luận: Con người thiếu quan nên phải ăn bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, lứa tuổi em Chúng ta cần ăn uồng đầy đủ chất để chóng lớn, học giỏi khỏe mạnh Bằng cách áp dụng lớp học làm chủ nhiệm đạt kết khả quan Tổng kết trò chơi Người thực hiện: Trang 15 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Sau trò chơi giáo viên cần tổng kết trò chơi cụ thể: - Nhận xét, thưởng – phạt cụ thể cho nhóm tham gia chơi - Giáo viên chốt ý, giáo dục học sinh qua trò chơi để học sinh ghi nhớ, vận dụng vào sống ngày III MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỔ TRỢ GIÁO DỤC MÔN TỰ NHIÊN HỘI CHO HỌC SINH Không môn Tự nhiên hộitổ chức trò chơi lồng ghép vào môn học khác; tiết sinh hoạt lên lớp, tham quan, dã ngoại, PHẦN III: KẾT LUẬN I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Với nỗ lực cố gắng thân, vận dụng số kinh nghiệm vừa nêu vào việc giảng dạy năm qua Tôi nhận thấy việc sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi học tập vào môn Tự nhiên hội thân đạt đươc số kết định: - Học sinh ghi nhớ dễ dàng, lâu bền kiến thức cần ghi nhớ nội dung trò chơi minh hoạ cách sinh động cho kiến thức cần lĩnh hội ghi nhớ, chuẩn kiến thức, kĩ tạo biểu tượng rõ rệt học sinh - Học sinh biết cách thể hành vi ngồi thực tế sống trò chơi học sinh luyện tập kỹ năng, ứng xử phù hợp - Học sinh có khả tự định cho cách ứng xử đúng, phù hợp số tình - Qua trò chơi học sinh có hội để thử nghiệm kiến thức, kĩ mà lĩnh hội Chính nhờ thể hình thành học sinh kiến thức, kĩ cần thiết, tạo động bên cho hành vi ứng xử sống - Học sinh hình thành lực quan sát, rèn luyện kỹ nhận xét, đánh giá hành vi người khác phù hợp hay không phù hợp với giới xung quanh - Học sinh có hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động học tập hoạt động tập thể khác Người thực hiện: Trang 16 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba - Kết năm học có chuyển biến cụ thể: + Năm học 2015 – 2016: Kết khảo sát mức độ thông hiểu đầu năm 8/46 em ( đạt 17,4%) Cuối năm đạt 45/46 em ( đạt 97,8%) + Năm học 2016 – 2017: Kết khảo sát mức độ thông hiểu đầu năm 9/45 em ( đạt 20%) Cuối học kì I 28/45 em ( đạt 62,2%) II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để tổ chức tốt trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba giáo viên cần: - Nghiên cứu kĩ học xem mục tiêu yêu cầu - Lựa chọn trò chơi cho phù hợp với nội dung bài, với yêu cầu cần giáo dục Trò chơi phải dễ tổ chức thực phù hợp với đặc điểm trình độ học sinh, với quỹ thời gian với hồn cảnh, điều kiện thực tế lớp học đồng thời phải không gây nguy hiểm cho học sinh - Khi tổ chức cho học sinh chơi giáo viên phải phổ biến rõ luật chơi để học sinh nắm quy tắc nhắc nhở học sinh tôn trọng luật chơi Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi - Giáo viên cần phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất khâu: Từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi đến đánh giá sau thực xong - Trò chơi phải luân phiên thay đổi cách hợp lý, để không gây nhàm chán cho học sinh - Sau chơi, giáo viên cần tổng kết – thưởng phạt cụ thể cho học sinh thảo luận để nhận ý nghĩa giáo dục trò chơi Trên số kinh nghiệm mà người giáo viên cần lưu ý tổ chức trò chơi học tập môn Tự nhiên hội lớp Ba Điều thân đúc rút qua thực tế Tôi nghĩ thực tốt điểm cần lưu ý chắn chất lượng trò chơi nói riêng chất lượng giáo dục mơn Tự nhiên hội nói chung đạt kết tốt III Đề xuất kiến nghị Người thực hiện: Trang 17 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên hội lớp Ba Bản thân giáo viên trực tiếp đứng lớp mong quan tâm ngành, cấp lãnh đạo đầu nhiều cho trường sở vật chất, trang thiết bị dạy học Về phía ngành xin đề nghị tạo điều kiện cho giáo viên tham quan, học tập số mơ hình trường điển hình hay mở hội nghị, hội thảo bàn vấn đề đổi phương pháp giảng dạy để chúng tơi có điều kiện nâng cao lực chuyên môn học tập nhằm đổi phương pháp công tác giảng dạy Trên kinh nghiệm tơi tích luỹ việc tổ chức trò chơi dạy học môn Tự nhiên hội lớp Ba Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn đồng nghiệp để kinh nghiệm áp dụng Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên hội, đáp ứng mục tiêu giáo dục theo hướng đổi Tôi xin chân thành cảm ơn! Bình Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2018 Người thực Lê Thị Bích Nguyệt Người thực hiện: Trang 18 ... chức trò chơi dạy Tự nhiên Xã hội lớp Ba + Giáo viên chọn, hướng dẫn tổ chức trò chơi + Giáo viên chọn hướng dẫn trò chơi, học sinh tự tổ chức trò chơi + Giáo viên chọn trò chơi, học sinh tự nghiên... áp dụng lớp học làm chủ nhiệm đạt kết khả quan Tổng kết trò chơi Người thực hiện: Trang 15 Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy Tự nhiên Xã hội lớp Ba Sau trò chơi giáo viên cần tổng kết trò chơi cụ... học sinh tự nghiên cứu tự tổ chức trò chơi + Học sinh tự chọn, tự hướng dẫn tổ chức trò chơi Nguyên tắc 3: Đảm bảo tổ chức trò chơi tự nhiên, khơng gò ép Khi tổ chức trò chơi tơi thường giúp học
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong giờ dạy tự nhiên và xã hội ở lớp ba, sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong giờ dạy tự nhiên và xã hội ở lớp ba, PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ, I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:, Trình độ, năng lực, chuyên môn của đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa, - Đa số học sinh có bố mẹ các em làm công nhân không có thời gian quan tâm đến con cái. Các em ít có điều kiện tiếp xúc với truyện, tranh ảnh, sách báo.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay