sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh

38 55 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:57

Mục Lục Mục Lục 1 Lí chọn đề tài Mục đích đề tài Nhiệm vụ đề tài Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .4 6.Phạm vi nghiên cứu Khẳng định tính B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn II TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 1.Thực trạng chung 2.Thực trạng đơn vị III NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ HỌC SINH LỚP 1/7 .8 Kết khảo sát đầu năm .8 Những biện pháp kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1/7 rèn chữ IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 31 C KẾT LUẬN 33 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 33 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ĐỀ TÀI 34 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 35 NHỮNG Ý KIẾN ĐÊ XUẤT 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO .36 A MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chữ viết công cụ dùng để giao tiếp trao đổi thông tin, phương tiện để ghi chép tiếp nhận tri thức văn hóa, khoa học đời sống Bên cạnh "Nét chữ nết người", đốn tính cách người thơng qua nét chữ người Bởi chữ phản ánh tính cách, chất người cầm bút viết nên Nhìn nét chữ ngắn, tròn trĩnh người có tính cách cẩn thận, chu tồn, gọn gàng, làm việc tới nơi tới chốn, nhìn nét chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo chứng tỏ người viết có tính cách cẩu thả, thiếu cẩn thận Nét chữ biểu nết người, phản ánh ý thức Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 rèn luyện tư vào óc thẩm mĩ người viết Từ việc rèn chữ viết đẹp góp phần rèn luyện cho em đức tính cẩn thận, tính kỷ luật lòng tự trọng người khác Vì chữ viết có vai trò quan trọng người Bởi chữ viết cần phải đúng, đẹp để tạo tôn trọng Do vậy, trường Tiểu học việc dạy học sinh biết chữ bước làm chủ công cụ chữ viết để phục vụ cho học tập giao tiếp yêu cầu quan trọng môn Tiếng Việt Chữ viết trở thành cơng cụ quan trọng việc hình thành, phát triển văn hố, văn minh dân tộc Ngồi góp phần rèn luyện phẩm chất tính cẩn thận, lòng u đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự trọng thái độ tôn trọng người khác thông qua chữ viết Và thông qua việc rèn luyện chữ viết mà giáo dục nhân cách người Do việc rèn chữ viết cho học sinh lớp Một điều cần thiết đơn giản, viết chữ đẹp điều người quan tâm gặt hái nhiều thành công đáng kể Đặc biệt phong trào "Vở chữ đẹp" Ban ngành, nhà trường, phụ huynh học sinh quan tâm Với cương vị giáo viên dạy lớp Một tơi ln tự hỏi làm để giúp cho bạn học sinh lớp viết đúng, viết đẹp Với lí mà tơi viết đề tài "Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh " giúp em học sinh lớp 1/7 có kĩ phương pháp để rèn viết chữ đẹp Mục đích đề tài Với đề tài mục đích tơi nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết chữ viết vận dụng qua ngơn ngữ giao tiếp giúp em rèn luyện chữ viết đẹp Nhiệm vụ đề tài Để thực đề tài trước hết phải xác định nhiệm vụ đề tài Đó tìm hiểu sở lí luận thực tiễn đề tài, phân tích số biện pháp công tác rèn chữ viết thực năm qua Từ Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 kết đạt rút học kinh nghiệm nhằm đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng rèn chữ viết năm học tới Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp trực quan Phương pháp trực quan có vị trí quan trọng dạy – học tiểu học Nó giúp học sinh tích lũy tài liệu cụ thể đối tượng quan sát để tạo chỗ dựa cho q trình trừu tượng hóa Trong Phân mơn Tập viết, phương pháp coi nguyên tắc giảng dạy, học sinh quan sát hình thành biểu tượng nên giáo viên cần chuẩn bị mẫu chữ hành, chữ mẫu phóng to giấy kết hợp với việc giáo viên phải quan sát, theo dõi trình rèn luyện chữ viết học sinh để phát điểm mạnh điểm yếu em để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng viết chữ đẹp 4.2 Phương pháp thực hành, luyện tập Đây phương pháp thiếu Tập viết, học sinh nghe, hình thành kiến thức từ giáo viên để giúp em khắc sâu điều tất yếu phải cho học sinh thực hành, luyện tập Các em có viết nhiều em dễ dàng hình thành kiến thức rènviết tốt Đây phương pháp định đến việc truyền thụ kiến thức thành công hay không người giáo viên lĩnh hội học sinh nào? Với mơn Tập viết hướng dẫn học sinh luyện thao tác chuẩn bị viết chữ, hướng dẫn học sinh viết bảng con, bảng lớp, tập viết vào nháp, vào Tập viết nhằm hoàn thiện kĩ viết chữ 4.3 Phương pháp điều tra Trong trình nghiên cứu phương pháp khơng thể thiếu, có điều tra biết chất lượng rèn chữ học sinh để qua đưa biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh nhằm đem lại kết cao sau áp dụng biện pháp Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng áp dụng học sinh lớp 1/7 trường Tiểu học Bình Hòa nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết chữ viết áp dụng vào mơn học khác, có kĩ để rèn viết chữ đẹp 6.Phạm vi nghiên cứu Tập trung vào công tác rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 trường Tiểu học Bình Hồ Khẳng định tính Tơi nghĩ đề tài mang nhiều tính nội dung hình thức Bởi việc tìm biện pháp giúp học sinh lớp khơng viết mà phải viết đẹp, từ lâu nhiều giáo viên quan tâm nghiên cứu Trong thực tế có nhiều giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm đề tài này, có nhiều sách báo viết đến sáng kiến kinh nghiệm đưa biện pháp chung mà chưa có biện pháp cụ thể giúp học sinh viết đẹp Chưa rõ cần thiết việc áp dụng quan điểm tích hợp mơn Tiếng Việt vào dạy phân mơn Tập viết lớp Xuất phát từ tình hình nêu thực tế dạy học lớp mình, qua khảo sát học sinh lớp khác mạnh dạn nghiên cứu tiếp vấn đề để đưa số biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp nói chung học sinh lớp 1/7 nói riêng, theo chuẩn kiến thức kỹ thuận lợi cho việc phát huy viết chữ đẹp lớp B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Với người dân Việt, Tiếng Việt tiếng mẹ đẻ, dù có đâu hay làm hay ngồi nước khơng quên tiếng mẹ đẻ Để giữ gìn phát triển vốn chữ viết Tiếng Việt nhà trường đóng vai trò vơ Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 quan trọng, ảnh hưởng lớn đến phát triển ngôn ngữ quốc gia, nơi thực nhiệm vụ giáo dục đào tạo cấp học, bậc học Trong dạy tập viết Tiểu học vấn đề quan tâm nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt nhà trường Thông qua việc học Tập viết mà em nắm quy tắc viết tả hình thành kỹ năng, kỹ xảo viết chữ Từ đó, mà nâng cao dần khả viết chữ đẹp tình cảm quý trọng tiếng mẹ đẻ văn học dân tộc Cơ sở thực tiễn Qua việc giảng dạy phân môn Tập Viết nhận thấy học sinh lớp nói chung học sinh lớp 1/7 nói riêng lúc đòi hỏi em viết đúng, viết đẹp điều khơng thực tế, khó thực Do lớp, giáo viên cần lựa chọn mục tiêu trọng tâm môn học phù hợp với lứa tuổi để học sinh tiếp thu cách vững nên xác định muốn viết chữ đẹp việc cần làm lớp 1/7 rèn cho trẻ có nề nếp kĩ thuật viết chữ có sở để viết chữ đẹp Đây yêu cầu có tính định việc rèn viết chữ đẹp cho suốt trình học tập học sinh Trong năm gần đây, phong trào chữ đẹp người quan tâm găt hái thành tích đáng kể, tất giáo viên học sinh trọng tham gia nhiệt tình với tâm cao Bên cạnh bậc phụ huynh, cấp ngành quan tâm, khuyến khích động viên Đó động lực giúp giáo viên học sinh thực tốt mục tiêu giáo dục đề “ Giáo dục người toàn diện” II TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 1.Thực trạng chung Do việc rèn chữ viết cho học sinh lớp Một điều cần thiết đơn giản, đòi hỏi cần kết hợp chặt chẽ giáo viên học sinh Giờ nhu cầu đẹp cao, viết chữ đẹp điều người quan Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 tâm Bên cạnh học sinh lớp Một vừa bắt đầu làm quen với việc viết chữ việc tập trung để viết chữ đẹp khó khăn trình độ nhận thức em hạn chế, chưa ý vào việc tập viết, em viết nhanh, viết ẩu viết sai nhiều, sai độ cao, khoảng cách, cấu tạo chữ Thế nên cần có biện pháp phù hợp để giúp học sinh lớp Một nói chung học sinh lớp 1/7 nói riêng rèn viết chữ đẹp để nâng cao chất lượng học tập 2.Thực trạng đơn vị 2.1 Thuận lợi Được động viên quan tâm Ban giám hiệu Nhà trường, lớp có nhiều điều kiện tốt học tập cung cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học cho giáo viên bảng cài, bảng mẫu chữ viết, tranh ảnh chữ viết, hình ảnh minh họa cho chữ Học sinh phụ huynh quan tâm nên có chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập sách vở, bút chuẩn, bảng cài, mẫu chữ cho em Điều tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập tốt Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu học tập học sinh: bàn ghế chuẩn, có đầy đủ bóng đèn điện để cung cấp đủ ánh sáng cho học sinh, có bảng chống lóa, có kể sẵn thuận tiện cho học sinh viết chữ bảng lớp, có đủ bảng mẫu chữ thường, chữ hoa treo phòng học để học sinh quan sát Đội ngũ giáo viên trẻ, đầy lực, tích cực, giàu lòng u nghề, u trẻ, tự ln học hỏi để bồi dưỡng chữ viết kinh nghiệm truyền thụ kiến thức cho học sinh qua bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên rèn luyện chữ viết để nâng cao kĩ thuật viết chữ đúng, chuẩn đẹp 2.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi có khơng khó khăn cần quan tâm, tìm hướng giải Đối với trường Tiểu học buổi số lượng học sinh đông khoảng 47 em/lớp việc để tập trung rèn luyện cho em viết chữ đẹp điều không dễ dàng giáo viên chưa có nhiều Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 kinh nghiệm Mỗi ngày học tiết gồm tiết tiết mơn nên thời gian để rèn cho học sinh không đủ nên giáo viên người hướng dẫn cho em phụ đạo bạn chưa hoàn thành bồi dưỡng học sinh hồn thành tốt phần lại học sinh phải tự ý thức học hướng dẫn giáo viên Các em chưa nắm rõ nét cấu tạo chữ ghi âm, vần, tiếng, dấu thanh; chưa nắm vững quy trình viết chữ cái, quy tắc đặt dấu thanh, quy trình nối nét chữ cái, nối chữ chữ ghi tiếng nên chữ viết sai độ cao, độ rộng, nét chữ rời rạc, không đều, liên kết chữ Một số giáo viên chữ viết chưa đẹp khơng có ý thức rèn luyện viết chữ dẫn đến khơng có mẫu mực chữ viết bảng lớp chấm cho học sinh.Thậm chí có giáo viên viết bảng lớp cẩu thả khơng mẫu, sai tả, tuỳ tiện cách trình bày Từ dẫn đến chất lượng chữ viết học sinh Bởi học sinh lớp Một dễ bắt chước, cô viết trò viết nên viết chữ, trình bày cẩn thận, học sinh làm theo, cẩu thả, viết ẩu học sinh bị ảnh hưởng nhiều Và đặc biệt thiếu quan tâm phụ huynh việc rèn chữ viết em Đa số phu huynh công nhân làm việc nhà máy, xí nghiệp nên khơng có thời gian nhiều để kèm em học rèn chữ nhà nhiều Một số phụ huynh lại phó mặc cho giáo viên mà khơng biết em học Ngồi ra, phụ huynh khơng chuẩn bị cho học sinh sách loại bút viết tiêu chuẩn, nhiều em không đủ để viết hay học sinh không mẫu ly Vì nhận thức hạn chế đa số bậc phụ huynh học sinh mẫu chữ tầm quan trọng mơn Tập viết tạo tính thẫm mĩ sở để em học tốt mơn học lại, thiếu quan tâm kèm cặp em thời gian học nhà 2.3 Thực trạng thân Và tơi giáo viên dạy lớp Một việc dạy học sinh viết chữ Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 đẹp điều khơng dễ dàng đòi hỏi người giáo viên cần có kĩ phương pháp phù hợp học sinh lớp Một Vì em bắt đầu làm quen với việc học chủ yếu khó khăn, em chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập nên em khơng thể tập trung, khơng ngồi lâu để gò nét chữ, tay em yếu vụng về, khơng thể viết nhiều Và tâm lí học sinh lớp Một ham chơi, mau nhớ dễ quên, hiếu động, không tập trung lâu… III NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ HỌC SINH LỚP 1/7 Kết khảo sát đầu năm Đầu năm học 2017 – 2018, Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp 1/7 với tổng số học sinh 47 em, có 23 nữ 24 nam Qua nắm bắt tình hình học tập cá em, tiến hành khảo sát Phân môn Tập viết lớp 1/7 với kết sau: * Với 1: Viết chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo Tập Viết 1, tập (Tuần 9) thu kết sau: Loại A Tổng số HS/ Nữ 47/23 Số lượng 14 % 29,8% Loại B Số lượng 26 % 55,3% Loại C Số lượng % 14,9% * Với 2: Viết chữ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo Tập Viết 1, tập (Tuần Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 15) Sau tuần số học sinh viết chữ loại A tăng lên, loại B giảm xuống số bạn loại C có nhiều tiến Cụ thể sau: Loại A Tổng số HS/ Nữ Số lượng 47/23 19 % 40,4% Loại B Số lượng 24 % Loại C Số lượng 51,1% % 8,5 % Với kết khảo sát đó, tơi thấy cần có biện pháp phù hợp cụ thể với đối tượng học sinh để giúp học sinh hiểu rõ chữ viết em ý thức trình viết có hiểu biết sâu sắc độ cao, độ rộng, khoảng cách chữ, chữ, biết cách cầm bút, phấn đúng, biết tư ngồi viết Để từ em tự nâng cao khả viết chữ cho đep Và sau số kinh nghiệm giải pháp để nâng cao chất lượng chữ viết học sinh lớp 1/7 trường Tiểu học Bình Hòa 2 Những biện pháp kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1/7 rèn chữ Chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt bậc tiểu học, học sinh phải dùng chữ viết để học tập phương tiện giao tiếp Vì vậy, chữ viết khơng có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập mơn học khác mà góp phần rèn luyện kĩ hàng đầu việc học môn Tiếng Việt trường tiểu học - kỹ viết chữ Nếu học sinh viết đúng, đẹp, rõ ràng, đảm bảo tốc độ quy định học sinh có điều kiện để ghi chép học tốt, nhờ mà kết học tập tốt hơn, ngược lại viết xấu ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập em Chữ viết mang tính thực hành cao, ngồi việc học sinh nắm kiến thức việc viết chữ kỹ thuật viết rèn viết chữ đẹp yêu cầu quan trọng cần thiết, cần ý rèn cho học sinh tính cẩn thận, sáng tạo viết Do giáo viên phải người có kiến thức chuẩn mẫu chữ Giáo viên thực hiện: Trang Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 quy tắc cần thiết dạy học Tập viết để đưa biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh nhằm mang lại hiệu cao 2.1 Giáo viên phải nắm rõ kiến thức quy định viết chữ Trong trình hình thành chữ viết cho học sinh, giáo viên cần nắm quy định nét chữ, dấu thanh, cấu tạo chữ, cách viết chữ Cụ thể, giáo viên thường gọi nét để mơ tả hình dạng, cấu tạo quy trình viết chữ theo nét viết quy định bảng mẫu, gồm có nét viết nét Nét viết đường viết liền mạch, dừng lại để chuyển hướng ngòi hay nhấc bút Nét viết hay nhiều nét tạo thành, ví dụ nét viết chữ o nét cong kín, nét chữ e hai nét cong phải trái tạo thành Còn nét nét phận dùng để tạo thành nét viết hay hình chữ Nét đồng thời nét viết nét kết hợp hai, ba nét để tạo thành nét viết Ví dụ nét cong trái nét viết chữ c, nét cong phải kết hợp với nét cong trái tạo thành chữ e Các loại nét nét thẳng có dạng: thẳng đứng, thẳng ngang, thẳng xiên; nét cong có dạng: nét cong kín, nét cong hở (cong hở trái, cong hở phải); nét móc có dạng: móc xi, móc ngược, móc hai đầu; nét khuyết có dạng: khuyết xuôi, khuyết ngược nét hất Giáo viên cần cung cấp cho học sinh đặc điểm, cấu tạo, độ cao, độ rộng cách viết chữ chữ a có độ cao dòng li, cấu tạo nét cong kín nét móc ngược, chữ b có độ cao dòng li, gồm có nét khuyết xi nét móc ngược, hay chữ d có độ cao dòng li, gồm có nét: nét cong kín nét móc ngược phải; chữ g có độ cao dòng li, gồm nét cong kín nét khuyết ngược; chữ t có độ cao dòng li, gồm nét hất, nét móc ngược phải, nét ngang, Bên cạnh đó, giáo viên cần cho học sinh kiến thức cách viết chữ hoa chữ H cao dòng li, gồm có nét: nét kết hợp nét cong trái nét lượn ngang, nét 2: kết hợp nét: khuyết ngược, khuyết xuôi nét móc ngược phải, nét 3: nét thẳng đứng Ngoài giáo viên cần hướng dẫn cho em biết điểm đặt bút, dùng Giáo viên thực hiện: Trang 10 Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 Học sinh sử dụng bảng cài để ôn lại chữ, từ học + Luyện viết nhà Ở trường, thời gian không đủ để em luyện tập Do sau viết lớp Tôi thường yêu cầu em nhà tự luyện vào Để tránh nhàm chán cho em Tôi thường cho thêm thơ, văn yêu cầu em viết nhà Ví dụ: để luyện viết chữ ng – ngh yêu cầu em viết: Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân Sau luyện viết học sinh, giáo viên thu tập học sinh nhận xét bút đỏ, ghi lỗi hoc sinh mắc phải để học sinh thấy điểm sai làm tốt cho viết sau 2.2.4 Một số biện pháp hỗ trợ giúp học sinh viết tốt a Giáo viên phải gương cho học sinh học tập viết chữ đẹp Để nâng cao chất lượng viết chữ đẹp học sinh lớp Một người giáo viên phải người viết chuẩn, đẹp thường xuyên rèn luyện chữ viết Bởi mắt học sinh lớp Một giáo người em xem trọng mẫu mực Bởi giáo viên phải người nắm vững kiến thức cấu tạo, đặc điểm chữ viết kiểu mẫu chữ chữ viết giáo viên phải đúng, chuẩn Giáo viên thực hiện: Trang 24 Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 đẹp Các em nhìn, quan sát bắt chước nét chữ từ đơn giản đến phức tạp giáo Nếu giáo viên viết chữ đẹp có ý thức rèn chữ viết chất lượng chữ viết lớp cao qua quan sát ta thấy nét chữ lớp khác lớp lại tương đối giống giống chữ giáo viên, học sinh lớp dễ bắt chước Do giáo viên cần phải thường xuyên rèn luyện chữ viết để nâng cao chất lượng chữ viết Và điều mà giáo viên phải làm làm thường xuyên thể nét chữ bảng lớp ngày cho khoa học, đẹp, mẫu để học sinh học hỏi Giáo viên cần viết tả, mẫu, rõ ràng ngắn, cách trình bày lề bảng, dòng chữ ghi ngày tháng năm, tên mơn, tên học cần viết mẫu mực không qua loa tuyệt đối khơng sai tả Vậy nên đòi hỏi giáo viên phải viết ngày, phải luyện tập thường xuyên để viết mẫu chữ quy định viết luyện chữ đẹp sáng tạo Bài viết học sinh sau giáo viên viết mẫu b Kết hợp với môn học khác Để giúp học sinh hình thành thói quen luyện viết Trong tiết học khác yêu cầu học sinh luyện viết: Với môn Học vần, sau học sinh đọc từ, tiếng tiết học vần, giáo Giáo viên thực hiện: Trang 25 Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/7 Trường Tiểu học Bình Hòa năm học 2017- 2018 viên cho học sinh rèn luyện viết chữ bảng Ví dụ học vần uân – uyên sau đọc bài, giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết vào bảng vần uân, uyên, từ ứng dụng: mùa xuân, bóng chuyền trước em viết vào Tập Viết em hình thành kiến thức đầu viết cho quen tay, rèn cho em tính cẩn thận, tỉ mỉ rènviết Với mơn Tốn sau giới thiệu bài, dạy cho học sinh kiến thức bản, giáo viên hướng dẫn cho học sinh viết chữ số, dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh, sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh, Những biện pháp và kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1/7 rèn chữ, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, NHỮNG Ý KIẾN ĐÊ XUẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay