TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỀU XEN CACAO TẠI XÃ THANH LƯƠNG, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

56 35 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ VŨ THỊ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN HÌNH ĐIỀU XEN CACAO TẠI THANH LƯƠNG, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ VŨ THỊ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN HÌNH ĐIỀU XEN CACAO TẠI THANH LƯƠNG, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Ngành : Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN QUỐC BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Đề tài thực tốt đẹp, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Bố mẹ gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có điều kiện học tập tốt Ban giám hiệu trường ĐH Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Những thầy cô giáo trường giảng dạy giúp đỡ suốt năm đại học Thầy Nguyễn Quốc Bình trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt trình thực đề tài Bác Dương Hữu Đảng ( chủ tịch hội Nông dân ) Phan Văn Tuý (trưởng trạm Khuyến nông xã), hộ gia đình Thanh Lương giúp đỡ nhiệt tình suốt thời gian thu thập số liệu ấp UBND Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Cuối xin cảm ơn tất người bạn góp ý, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài Vũ Thị ii TĨM TẮT Đề tàiTìm hiểu ngun nhân hình thành phát triển hình Điều xen Cacao Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước” tiến hành từ ngày 1/3/2011 – 20/7/2011 Đề tài nhằm xác định ngun nhân hình thành hình ĐiềuCacao Thanh Lương, phân tích khả lan rộng hình xã, tính thích ứng mặt kỹ thuật người dân với Cacao Kết nghiên cứu cho thấy hình ban đầu hình thành chủ trương trạm khuyến nông tăng thêm 14 hộ tồng số 32 hộ trồng Điều độc canh vấn có 68.75% số hộ có ý định trồng xen Cacao vào diện tích Điều sẵn có Có thể nói hình ĐiềuCacao phát triển Thanh Lương Kỹ thuật trồng chăm sóc Cacao người dân khơng q khó họ học tập qua lớp tập huấn, sách báo phương tiện truyền thông Nên trồng Cacao vào vườn Điều từ – 10 năm tuồi Đối với vườn > 10 năm tuồi cần tỉa bớt cành nhánh cưa bớt để tạo độ thơng thống, vườn < năm trồng Cacao xen vào cần phải che nắng cho Cacao Qua vấn người dân cho biết địa phương có nhiều lồi trồng cải tạo đất Cây đậu lông (kudzu) qua tiêu chí đánh giá lựa chọn người dân địa phương tỏ phù hợp với hình iii SUMMARY This thesis titled “ Studying about established Cashew – Cacao model and development of it”, was performed from March, 1st to July, 29th , 2011 in Thanh Luong commune, Binh Long district, Binh Phuoc province Research to determined the cause of formation Cashew – Cacao model, to analysis spread ability of model in commune, to adapt about technical of people with Cacao The result shown at fist model was established by policy of Agricultural encouragement, then increased 14 household and in 32 household only planted Cashew were interviewed had 68.75%in total household intend to intercross Cacao Cashew – Cacao model is developing in Thanh Luong commune Plant technical and cultivate technical are not too hard to study with people in here, they can learn technical in training class, books, other media Cacao should be planted in Cashew garden about – 10 year ages With Cashew garden > 10 year ages need cut some braches or some trees to have light, with garden < year ages keep Cacao in shadow of cover material People in commune said that local has many kind of plants which improve the soil quantity Kudzu – a kind of bean – based on criteria and chosen of local people, is the most suitable with model iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề .1 Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.Tổng quan tài liệu 2.2.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Đặc điểm Cacao 2.2.1.1 Đặc điểm hình thái Cacao 2.2.1.2.Điều kiện sinh thái để phát triển cacao 2.2.1.3 Tình hình sản xuất Cacao .7 2.2.2 Đặc điểm Điều 10 2.2.2.1 Đặc điểm hình thái .10 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 12 2.3.2 Điều kiện kinh tế - hội khu vực nghiên cứu .13 2.3.2.1.Dân số, dân tộc, tôn giáo .13 2.3.2.2.Đất đai canh tác 13 2.3.2.3.Kinh tế 13 v Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Mục tiêu nghiên cứu giới hạn đề tài 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1.Dung lượng mẫu phương pháp chọn mẫu 17 3.3.2 Thông tin thứ cấp 18 3.3.3 Thông tin sơ cấp 18 3.3.2 Phương pháp phân tích xử lý thơng tin 20 CHƯƠNG 22 4.1.Sự hình thành phát triển hình Điều xen Cacao 22 4.1.1 Dòng lịch sử Thanh Lương .22 4.1.2 Lịch thời vụ .23 4.1.2.1 Lịch thời vụ hộ trồng Điều độc canh .23 4.1.2.2 Lịch thời vụ hộ có trồng Điều xen Cacao .25 4.2.Tính thích ứng người dân mặt kỹ thuật trồng Cacao .27 4.3 Phân tích SWOT khả phát triển hình Điều xen Cacao 29 4.4 So sánh thu nhập 0.1 Điều độc canh trồng xen Cacao 30 4.5.Các có khả trồng xen hệ thống Điều - Cacao 31 4.5.1 Các loại tiềm địa phương 31 4.5.2 Các tiêu chí chọn lựa trồng xen người dân địa phương 34 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 36 5.1 Kết Luận 36 5.2 Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 PHỤ LỤC 40 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACDI/VOCA Tổ chức hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp Hoa Kỳ DANDIDA Quỹ phát triển Đan Mạch FSSIV Phân viện khoa học lâm nghiệp miền Nam Việt Nam ICE USA Sàn giao dịch nông sản Hoa Kỳ KHKTNN Khoa học kỹ thuật nông nghiệp USAID Cơ quan phát triền quốc tế Hoa Kỳ UBND Uỷ ban nhân dân SWOT Phân tích điểm mạnh – điểm yếu – hội – thách thức SCAS hình Cacao nơng lâm kết hợp bền vững TTKN Trung tâm khuyến nông WWF Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất ca cao giới .8 Bảng 2.2: Sản lượng ca cao giới Bảng 4.1: Lịch thời vụ hộ trồng Điều độc canh .24 Bảng 4.2: Lịch thời vụ hộ trồng Điều xen Cacao 25 Bảng 4.3: Lịch thời vụ với số trồng khác 26 Bảng 4.3: Phân tích SWOT khả phát triển hình Điều xen Cacao 29 Bảng 4.4: Phân tích ưu tiên trồng xen 34 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Lá Cacao Hình 2.2.Hoa Cacao .6 Hình 2.3 Quả hạt Cacao Hình 2.4: Hoa Điều 11 Hình 2.5:Quả Điều 11 Hình 4.1: Cây Lạc dại .31 Hình 4.2: Cây Đậu Lông 33 Biểu đồ 4.4 Thu nhập 0.1ha Điều xen Cacao Điều độc canh .30 ix 1.Cây lạc dại Lạc dại (Arachis pintoi) họ đậu thuộc loại thân bò, sinh trưởng vơ hạn, hoa có màu vàng tươi, hạt nhỏ (8-12mm x 4-6mm), màu nâu nhạt, rễ có nhiều nốt sần có khả cố định đạm từ nitơ khí trời tốt Hình 4.1: Cây Lạc dại Nguồn: từ internet (hotronongnghiep.com),2011 Lạc dại đa tác dụng: trồng dạng đồng cỏ xen với loại cỏ khác để vừa nhằm bảo vệ, cải tạo đất trống đồi núi trọc tốt (có khả cố định đạm từ 200-300kg N/ha/năm với lượng chất xanh cung cấp cho đất năm 595kg N/ha, 140kg P2O5/ha 200kg K2O/ha), vừa cắt chất xanh làm phân xanh hay làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc trâu, bò, dê, cá… với khối lượng bình qn 150 chất xanh/ha/năm (vì thân, có hàm lượng đạm cao, từ 2,5-3%N) trồng xen che phủ vườn ăn quả, trồng che phủ thành băng chống xói mòn vùng đất dốc cho loại ngắn ngày (ngô, đậu) Cây đậu lông ( đậu tương rau) Cây đậu lông có tên khoa học Kudzu, đậu lơng thuộc lồi họ đậu, có thời gian sinh trưởng ngắn phát triển quanh năm loại đất, đặc biệt loại cung cấp hàm lượng dinh dưỡng (N,P,K) cho đất cao Hơn nữa, đậu lông cho thu hoạch chất xanh chất khơ với suất cao để tạo Hình 4.2: Cây Đậu Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam, 2010 32 Qua số quan trắc từ thí nghiệm kỹ sư Nguyễn Văn Phường – Trung ăn quả, công nghiệp Phủ Quỳ, Nghệ An: Khi trồng xen đậu lơng vào vườn nhiệt độ khơng khí nhiệt độ đất vào mùa hè giảm hẳn Theo ẩm độ đất lại ln tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho rễ trồng phát triển Lông khoẻ Chủ nhiệm nghiên cứu đề tài cho biết: Cây đậu lơng sinh trưởng quanh năm loại đất, kể trồng chủ lực khép tán phát triển lưu niên Chỉ cần tháng kể từ gieo trồng đậu lông phát triển xanh tươi, bao trùm hết bề mặt khu đất trống đậu lông phát triển nhanh, mạnh không làm giảm chất dinh dưỡng đất Trái lại, tạo thêm độ phì lớn cho đất Kết lơ vườn thí nghiệm Trung tâm, hàng năm suất chất xanh (thân lá) đậu lông cho thu hoạch 81,8 tấn/ha, suất chất khô (thân khô mục) đạt tới 1920 tấn/ha Đây lượng phân hữu khổng lồ bổ sung vào cho đất Cũng qua số liệu theo dõi hàng năm, kỹ sư Phường đưa kết quả: Đậu lông cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cho đất cao tiêu: N (510,1 kg/ha), P2O5 (99,9kg/ha), K2O (633,3 kg/ha) Ca (96,51 kg/ha) Đặc điểm đậu lơng: - Thân: thân bò leo có nhiều lơng tơ nhỏ mịn, màu vàng bao phủ Trên đốt thân tiếp xúc với đất mọc rễ phần - Rễ: rễ chùm, dài rộng, có nhiều vi khuẩn nốt sần nên tổng hợp N tự cho đất - Lá: kép chét, bề mặt có nhiều lơng mịn bao phủ - Hoa: hoa mọc thành chùm nách lá, hoa nở màu tím nhạt, hoa từ tháng – từ tháng – 12 - Quả: mọc thành chùm, khơ nứt non có màu xanh chuyển dần sang vàng nâu đen Có thể thu hái hạt lúc vỏ chuyển màu vàng nâu Một chứa từ 10 – 14 hạt 33 3.Cây đậu mèo Đậu mèo (Mucuna pruriens) thân leo, họ Đậu Lá có chét, mặt có lơng dài, trắng Cụm hoa chùm, dài 30 cm, có nhiều hoa tím sẫm Quả cong hình chữ "S" phủ lơng màu hung, gây ngứa Hạt có axit xianhiđric độc, phải rang vàng hay sấy nhiệt độ 105 - 1060 C nấu chín thay nước – lần trước dùng cho gia súc ăn Trồng làm phủ đất, chống xói mòn cải tạo đất tốt 4.5.2 Các tiêu chí chọn lựa trồng xen người dân địa phương Tiêu chí lựa chọn trồng người dân kinh nghiệm canh tác hiểu biết người dân loại trồng vốn có địa phương Các tiêu chí lựa chọn người dân theo bảng 4.3 sau: Bảng 4.4: Phân tích ưu tiên trồng xen TT Tiêu chí ưu tiên Đậu lơng Đậu mèo Lạc dại 2 2 Mang tính cải tạo đất Không làm ảnh hưởng đến khác Sản phẩm phụ 3 Dễ nhân giống 2 1 15 11 11 Nếu trồng khả sống cao Thích hợp với hình Tổng Nguồn từ số liệu vấn, 2011 Theo kết từ bảng phân tích ưu tiên ta thấy đậu lơng lồi ưu tiên trồng hình Điều xen Cacao Theo ý kiến người dân số lồi kể đậu lơng thích hợp với hình 34 năm sau mà Cacao Điều rợp bóng, đậu mèo cho thêm sản phẩm phụ hạt hạt đa số dùng cho gia súc người ăn dễ bị ngộ độc, lạc dại đậu mèo thích hợp cho hình Điều xen Cacao có tuổi Điều < năm Cacao < năm ưa sáng Hiện chưa có hộ tiến hành trồng đậu lơng hình Điều – Cacao, có số hộ trồng xen lô Cao su Họ cho biết cần cắt lần/ tháng, đất trở nên tơi xốp – theo nhận xét người dân, hạn chế bị rửa trôi trận mưa lớn Như hình ĐiềuCacao Điều độc, đặc biệt diện tích Điều độc canh người dân cần trồng xen lạc dại(Arachis pintoi) , đậu lông ( Kudzu) đậu mèo(Mucuna pruriens) Khi trồng thêm loại tạo lớp thảm phủ giữ độ ẩm tăng thêm nitơ cho đất, ngăn ngừa cỏ dại phát triển tán Điều Việc trồng xen đậu lơng góp phần cung cấp lượng thức ăn gia súc đáng kể hộ ni bò hay ni dê Với hộ khơng chăn ni lượng cắt tỉa năm đem ủ trực tiếp vào đất cung cấp lượng phân xanh cho đất giảm bớt lượng phân hố học bón năm 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Cây Cacao đưa năm 2005 với hộ tham gia theo chương trình thí điểm trạm Khuyến nơng xã, đến năm 2011 số hộ trồng tăng thêm 14 hộ với tổng diện tích 18.3ha Ban đầu hình trạm Khuyến nơng triển khai số hộ trồng thêm hồn toàn tự phát Địa bàn rộng nên việc phổ biến hình trạm Khuyến nơng chưa tuyên truyền rộng rãi đến bà nông dân Tại mở lớp tập huấn tham quan vườn ĐiềuCacao phát triển tốt có số hộ không thông báo tham gia Người dân khơng có hỗ trợ từ tổ chức ngoại trừ số hướng dẫn kỹ thuật từ trạm Khuyến nông Người dân chọn trồng Cacao vườn Điều nhận thấy hộ trồng trước có thu nhập cao ổn định qua suất Điều nâng cao (30%) Theo kinh nghiệm người dân mật độ trồng Cacao x 4m Điều x m hợp lý để hai loài phát triển diện tích mà đủ ánh sáng khơng q rậm rạp cho việc thu hoạch Nên trồng Cacao vào vườn Điều từ – 10 năm tuồi Đối với vườn > 10 năm tuồi cần tỉa bớt cành nhánh cưa bớt để tạo độ thông thoáng, vườn < năm trồng Cacao xen vào cần phải che nắng cho Cacao Vườn Điều xen Cacao phải làm cỏ lần vào mùa mưa để dọn dây leo số cỏ tranh sót lại vườn Các hộ trồng chăm sóc Cacao dựa vào việc học tập qua sách báo, số lớp học Theo lời người dân vấn kỹ thuật trồng Cacao khơng q khó họ 36 Các hộ thường bán Cacao qua sơ chế nhà bán điểm nhà ông Lương Văn Phương với giá bán 5.6000đ/kg ( năm 2010) Hạt Cacao sau chuyển sang nhà máy Cargill Phước Long Thu nhập từ Điều xen Cacao tăng thêm ba lần ( mục 4.3) Cây Cacao trồng tán Điều gặp số trùng chích hút ( bọ xít muỗi), cắn lá( câu cấu), loại trùng dùng biện pháp thủ cơng biện pháp hoá học để khống chế Hiện địa phương có nhiều lồi trồng cải tạo đất lạc dại (Arachis pintoi), đậu lông (Kudzu), hàn the ba (Desmodium heterophyllum), anh đào(Gliricidia sepium), đậu ma(Mucuna pruriens) … Nhưng lạc dại, đậu lông đậu ma người dân cho biết trồng hình ĐiềuCacao Qua tiêu chí đánh giá lựa chọn người dân đậu lơng tỏ thích hợp mang lại hiệu cao cho hình 5.2 Kiến nghị Tại nên thành lập điểm thu mua Cacao cho người dân yên tâm sản xuất Các lớp tập huấn cần mở thường xuyên cho người dân học tập trao đổi kinh nghiệm Đưa đậu lơng vào hình ĐiềuCacao Điều độc canh để người dân học tập Làm cho hình ĐiềuCacao – Đậu lơng phát triển hình bền vững mặt sinh thái kinh tế 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty Agrifood Consulting, 2008 Nghiên cứu tính phù hợp, khả thi lợi ích kinh tế hội sản xuất Cacao Việt Nam Bùi Đức Hạnh Nghiên cứu trình lên men hạt ca cao điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca cao Báo cáo thực tập trường CĐ Lương thực – thực phẩm Tp.HCM Bùi Việt Hải, 2007 Phương pháp nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng nghiên cứu có tham gia NXB Nông Nghiệp, 162 – 201 Hồ Quang Báo Nông Nghiệp Việt Nam “ Trồng đậu lơng ngăn đất thối hoá ”, 27/07/2010 http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi- vn/61/158/45/67/67/56843/default.aspx Trang thong tin online “Hỗ trợ kỹ thuật trồng lạc xuân” http://hotronongnghiep.com/home/15-3241/ky-thuat-trong-lac-xuan.html Trần Phương “Kho ảnh việt nam Plants”, 09/2010 http://www.flickr.com/photos/phuonglovejesus2782010/5062452242/ Trần Phương “Kho ảnh việt nam Plants”, 20/07/2011 http://www.flickr.com/photos/phuonglovejesus2782010/5062456476/ Nguyễn Quốc Bình, Võ Văn Thoan, 2008 Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu trường.Tủ sách ĐH Nông Lâm, 30 38 Trần Minh Đức Xác định mật độ hợp lý Cacao trồng xen tán Điều địa bàn tỉnh Bình Phước Luận văn tốt nghiệp Cao học, trường ĐH Nông Lâm Tp HCM 10 Trần Văn Hoà, Hứa Văn Chung, Trần Văn Hai, Dương Minh, Phạm Hoàng Oanh, 2000 101 câu hỏi thường gặp sản xuất nơng nghiệp – kỹ thuật trồng chăm sóc Cacao, Cà Phê, Tiêu, Sầu Riêng NXB Trẻ, – 32 11 Trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Cacao 12 Viện KHKT NN Duyên Hải Nam Trung Bộ - Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia Một số sâu bệnh hại Điều 14.TTKN Dak Lak, Lê Ngọc Báu, 2007 Sổ tay kỹ thuật trồng Điều Dak Lak 39 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi vấn nông hộ: BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Tên luận văn « Tìm hiểu hình điều xen cacao Thanh Lương thị Bình Long tỉnh Bình Phước » Người điều tra : Vũ Thị MS phiếu……… Ngày vấn …………… Tên người vấn:………………………………………………………… Quan hệ với chủ hộ: …………………………………………………………… Tuổi …………………… Nghề nghiệp………………………………………… I Thời gian nguyên nhân hình thành hình Các mốc kiện đáng nhớ xã? Năm 1997 : Thanh Lương thức thành lập Năm 2000: Được hỗ trợ kinh phí làm đường ĐT 757 Năm 2002: Hạn Bà Chằn dẫn đến thiếu nước tưới trầm trọng Tiêu chết hàng loạt bệnh chết nhanh Năm 2003: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Giá tiêu giảm mạnh 20.000/kg Năm 2005: Cacao đưa trồng thí điểm Có hộ tham gia Năm 2008: Xây dựng trạm y tế Năm 2009: Nhà máy xi măng khánh thành vào làm việc Năm 2010 : Dịch heo tai xanh xảy toàn gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi Năm 2011: Diện tích trồng cacao tăng lên 19 hộ với 18.3ha Nhà bác trồng Cacao vườn Điều năm? a.5 năm Diện tích vườn Cacao gia đình trồng bao nhiêu? 0.9ha Nguyên nhân khiến gia đình bác chọn trồng Cacao loại trồng khác? a tự trồng b.theo dự án c.theo chủ trương Những dự án Cacao tiến hành xã? Tổ chức hỗ trợ hỗ trợ gì? Khơng có dự án tiến hành Chỉ có Đức Liễu – Bù Đăng II Kỹ thuật – thuận lợi khó khăn người dân chăm sóc Cacao Vườn Điều gia đình trồng năm? a. 10 năm Cách bố trí Điều Cacao ? a 2x2m b.2x3m c.3x3.5m Theo bác mật độ trồng hợp lý? hình trồng với mật độ đó? 3x m hợp lý Vườn nhà ông Lương Văn Phương Phan Văn Tuý Nhà bác có học tập kỹ thuật liên quan đến Cacao không? 40 a.có b.khơng 10 Nếu có nào? 11 Một năm vườn Điều xen Cacao phải làm cỏ lần? a không làm b.1- lần c 3- lần 12 Các kỹ thuật chăm sóc Cacao gia đình học hỏi từ đâu? a từ phương tiện truyền thông b.từ lớp học c từ hàng xóm d tất 13 Trạm khuyến nơng có hỗ trợ cho người dân xã? a kỹ thuật b.phân bón c.thuốc bảo vệ thực vật d tất 14 Cách chăm sóc Cacao gia đình biện pháp tưới nước bón phân, tỉa cành phòng trừ sâu bệnh? Bón phân hai lần năm vào đầu cuối mùa mưa Trong mùa mưa không cần tưới nước, vào mùa nắng lên làm bồn để giữ ẩm tốt Từ – 10 ngày tưới nước lần Khi có bị đục lỗ vườn tìm bắt sâu câu cấu để tránh chúng phát triển 15 Theo bác nên tiến hành trồng xen Cacao vào vườn Điều năm tuổi? a. 10 năm 16 Cacao trồng xen tán điều thường bị bệnh gì? bệnh Cacao có lây cho Điều khơng? Khơng thấy xuất bệnh nấm có số trùng phá hoại bọ xít muỗi chích hút trái Cacao hoa trái Điều gây giảm suất 17 Khi trồng xen Cacao vườn Điều gia đình gặp khó khăn gì? Khó khăn việc di chuyển ống tưới nước quét dọn Điều thêm Cacao nhiều 18 Các kỹ thuật chăm sóc Cacao có phức tạp? a Có ( nói rõ) b.Khơng 19 Gia đình có áp dụng theo quy trình chăm sóc Cacao khơng? a Có ( nói rõ) b.Khơng 20 Một năm gia đình đầu tư cho Cacao hết bao nhiêu? Chi phí gia đình lấy từ đâu? Chi phí cho Cacao hết 1.100.000đ Chi phí gia đình lấy từ tiền thu hoạch Điều 21 Bác có hài lòng hình Điều xen Cacao khơng? Nếu có mức hài lòng điểm? ( tối đa 10) Có điểm III Các yếu tố kinh tế - hội ảnh hưởng đến khả lan rộng hình 22 Cacao gia đình bán đâu? a.trạm thu mua b.thương lái thị c.tại nhà 23 Giá kg Cacao qua sơ chế năm 2010 bao nhiêu? a.35000 b.45000 c.56000 41 24 Sau thu mua Cacao hạt Cacao đem đâu để tiêu thụ? Nhà máy chế biến Cacao Phước Long 25 Một vườn trồng điều độc canh cho thu nhập bao nhiêu? Khi tiến hành trồng xen Cacao thu nhập tăng lên khơng? tăng bao nhiêu? Một điều độc canh thu nhập khoảng 18.000.000đ Khi trồng Cacao tăng thêm 5.400.000đ ( 30% suất tăng thêm) thu nhập từ Cacao 7.560.000đ 26 Một điều năm gia đình đầu tư hết bao nhiêu? Khi trồng thêm Cacao chi phí gia tăng thêm khoản nào? Trung bình 2.550.000đ Khi trồng thêm Cacao tăng thêm 1.100.000đ tiền phân bón thuốc sâu tiền dầu/ điện tưới nước 27 Trạm khuyến nơng có mở lớp tập huấn khơng? Bao lâu lần gia đình có tham gia vào lớp học không? Chất lượng lớp học nào? a có b.khơng Nếu có: a lần/tháng b.1 lần/2 tháng c.1 lần/3 tháng IV Cây trồng cải tạo đất 28 Các lồi có tính cải tạo đất có địa phương? Cây lạc dại, đậu lông, đậu mèo, anh đào, hàn the ba lá………… 29 Loài dễ trồng vườn Điều xen Cacao? Cây lạc dại, đậu lơng, đậu mèo 30 Lồi mang lại hiệu cao cho hình? Cây đậu lơng 31 Cây trồng cải tạo đất có mang lại thêm thu nhập cho nông hộ không? Không mang lại thu nhập 32 Sản phẩm thu hoạch thêm từ trồng cải tạo đất? Lá cho bò ( dê) 42 Bảng phụ lục khung logic – câu hỏi Mục tiêu Nội dung Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tả q trình -Tìm hiểu -Dòng lịch sử ngun nhân khơng gian -Phỏng vấn hình thành thời gian hình nơng hộ có hình điều thành phát trồng Cacao xen cacao triền Trạm hình khuyến nông -Tác động xã.-Thu thập yếu tố thông tin thứ sách, cấp từ ủy ban kinh tế tới việc hình thành hình Tìm hiểu -Mật độ -Nhập biện pháp kỹ hình điều quan sát thuật chăm sóc xen Cacao vấn người dân Cách bố trí nơng hộ Thuận lợi hệ thống -Lịch thời vụ khó khăn -Số lần tỉa trồng chăm cành, thời gian sóc Cacao -Số lần bón Điều phân, thời gian bón phân năm, liều lượng, loại phân -Số lần làm cỏ Một số bệnh phát sinh vườn - Các thuận lợi mặt kỹ thuật trồng, chăm sóc Cacao Điều khó khăn mà người dân gặp phải 43 Câu hỏi Các mốc kiện đáng nhớ xã? Nhà bác trồng Cacao vườn Điều từ năm nào? Diện tích vườn Cacao gia đình trồng bao nhiêu?Nguyên nhân khiến cho gia đình bác chọn trồng Cacao khơng phải loại trồng khác? Những dự án Cacao tiến hành xã? Tổ chức hỗ trợ hỗ trợ gì? Vườn Điều gia đình trồng năm? Gia đình trồng Điều Cacao với mật độ ?Cách bố trí Điều Cacao nào? Theo bác mật độ trồng hợp lý? hình trồng với mật độ đó? Nhà bác có học tập kỹ thuật có liên quan đến Cacao khơng?Nếu có nào?Một năm vườn Điều xen Cacao phải làm cỏ lần? Các kỹ thuật chăm sóc Cacao gia đình học hỏi từ đâu? Trạm khuyến nơng có hỗ trợ cho người dân xã? Cách chăm sóc Cacao gia đình biện pháp tưới nước bón phân, tỉa cành phòng trừ sâu bệnh? Theo bác nên tiến hành trồng xen Cacao vào vườn điều năm tuổi? Cacao trồng xen tán điều thường bị bệnh gì? bệnh Cacao có lây cho Điều không? 10 Khi trồng xen Cacao vườn Điều gia đình gặp khó khăn gì? 11 Các kỹ thuật chăm sóc Cacao có phức tạp? Phân tích khả -Các yếu tố lan rộng kinh tế : thị hình trường cacao, thu nhập thêm nông hộ tiến hành trồng xen cacao -Các yếu tố hội: tập quán sản xuất, sách hỗ trợ, học hỏi hộ bên cạnh -Phân tích dòng thị trường cacao -Phỏng vấn nông hộ, thương lái - Phân tích SWOT Tìm loại -Tìm hiểu trồng xen lồi có khả thích hợp để cải cải tạo tạo đất đất phù hợp với hình -Sự chấp nhận nơng hộ với lồi trồng xen cải tạo đất -Phỏng vấn nơng hộ -Ma trận cho điểm loài trồng xen chọn loại thích hợp ST T 12 Gia đình có áp dụng theo quy trình chăm sóc Cacao khơng? 13 Một năm gia đình đầu tư cho Cacao hết bao nhiêu? Chi phí gia đình lấy từ đâu? 14 Những khó khăn gia đình gặp phải trồng xen Cacao Điều? 15 Bác có hài lòng hình Điều xen Cacao khơng? Nếu có mức hài lòng điểm? ( tối đa 10) Cacao gia đình bán đâu? Giá kg Cacao qua sơ chế năm 2010 bao nhiêu? Sau thu mua Cacao hạt Cacao đem đâu để tiêu thụ? Một vườn trồng Điều độc canh cho thu nhập bao nhiêu? Khi tiến hành trồng xen Cacao thu nhập tăng lên không? tăng bao nhiêu? Một điều năm gia đình đầu tư hết bao nhiêu? Khi trồng thêm Cacao chi phí gia tăng thêm khoản nào? Trạm khuyến nơng có sách hỗ trợ cho hộ nơng dân xã? Về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch Trạm khuyến nơng có mở lớp tập huấn khơng? Bao lâu lần gia đình có tham gia vào lớp học không? Chất lượng lớp học nào? Các lồi có tính cải tạo đất có địa phương? Loài dễ trồng vườn Điều xen Cacao? Loài mang lại hiệu cao cho hình? Cây trồng cải tạo đất có mang lại thêm thu nhập cho nông hộ không? Sản phẩm thu hoạch thêm từ trồng cải tạo đất? BẢNG TÍNH NĂNG SUẤT - THU NHẬP TỪ DIỆN TÍCH ĐIỀU ĐỘC CANH Tên người Tuổi Mật Diện Sản Năng CHI PHÍ THU NHẬP Cây Độ tích Lượng suất CHO ĐIỀU TỪ ĐIỀU 44 vấn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ĐỖ TẤT GIÀNG PHẠM THỊ XUÂN VŨ TRƯỜNG SINH HOÀNG TUẤN NAM NGUYỄN VĂN VINH NGUYỄN VĂN LỪ ĐỖ VĂN CẢNH NGUYỄN VĂN LƯỠNG NGUYỄN THỊ HẰNG TRẦN VĂN HẾ PHAN THANH TOÀN NGUYỄN VĂN NỤ TRẦN VĂN TÂM HỒNG VĂN TÌNH PHẠM ĐÌNH SOẠN ĐIỂU XLEN LÊ THỊ NHÂN NGUYỄN VĂN HOAN NGUYỄN DUY OAI Điều (m) - 10 x 10 -10 - 10 (ha) (tấn) (tấn/ha) 1.5 1.2 0.8 1,000,000 4x4 2.00 15,000,000 105,000,000 8x5 2.5 0.80 10,000,000 30,000,000 8x8 1 1.00 2,000,000 18,000,000 8x8 1.8 1.5 0.83 2,500,000 27,500,000 >10 > 10 8x8 1.8 0.90 3,000,000 33,000,000 7x5 1.3 0.77 1,500,000 18,500,000 >5 4x4 0.4 0.3 0.75 1,000,000 5,000,000 10 x3 0.3 0.1 0.33 2,000,000 5x5 0.5 0.3 0.60 2,000,000 4,000,000 x 10 0.9 0.9 1.00 800,000 17,200,000 > 10 > 10 > 10 23,000,000 - 10 4x6 0.8 0.80 16,000,000 10 > 10 > 10 8x5 1.6 0.80 7,000,000 25,000,000 8x5 0.7 0.7 1.00 2,000,000 12,000,000 10x12 0.8 0.6 0.75 2,000,000 10,000,000 10 8x8 0.8 0.8 1.00 750,000 15,250,000 8x8 2.5 0.83 12,000,000 38,000,000 8x8 1.1 0.91 1,000,000 19,000,000 8x5 0.8 0.8 1.00 1,000,000 15,000,000 > 10 x 10 0.7 0.6 0.86 500,000 11,500,000 > 10 8x8 1.6 0.80 1,000,000 31,000,000 10 - 10 10x10 - 10 8x8 46 ... cause of formation Cashew – Cacao model, to analysis spread ability of model in commune, to adapt about technical of people with Cacao The result shown at fist model was established by policy of... lựa chọn người dân địa phương tỏ phù hợp với mơ hình iii SUMMARY This thesis titled “ Studying about established Cashew – Cacao model and development of it”, was performed from March, 1st to July,... quantity Kudzu – a kind of bean – based on criteria and chosen of local people, is the most suitable with model iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỀU XEN CACAO TẠI XÃ THANH LƯƠNG, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC , TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỀU XEN CACAO TẠI XÃ THANH LƯƠNG, HUYỆN BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC , TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay