KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH GIẤY CARTON TRONG GIAI ĐOẠN XEO PHẦN ƯỚT CỦA MÁY XEO TRÒN HẢI THIÊN – NHÀ MÁY GIẤY SÀI GÒN

68 46 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  VÕ HỒI ÂN KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH GIẤY CARTON TRONG GIAI ĐOẠN XEO PHẦN ƯỚT CỦA MÁY XEO TRÒN HẢI THIÊN NHÀ MÁY GIẤY SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY & BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  VÕ HỒI ÂN KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH GIẤY CARTON TRONG GIAI ĐOẠN XEO PHẦN ƯỚT CỦA MÁY XEO TRÒN HẢI THIÊN NHÀ MÁY GIẤY SÀI GỊN Ngành: Cơng Nghệ Sản Xuất Giấy & Bột Giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHAN TRUNG DIỄN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 i LỜI CẢM TẠ Để hồn thành đề tài hơm nay, tơi xin gửi lời tri ân đến tồn thể thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập trường Cảm ơn thầy cô Khoa Lâm Nghiệp truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu tạo cho tơi điều kiện thuận lợi q trình nghiên cứu học tập Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cám ơn thầy Phan Trung Diễn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo thời gian qua Tôi xin chân thành cám ơn cô, chú, anh, chị Công ty TNHH Giấy Sài Gòn Mỹ Xuân tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành tốt đề tài Cám ơn gia đình, người thân ln gắn bó, động viên giúp đỡ tơi tơi gặp khó khăn, vất vả Xin gởi lời tri ân đến tất người! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Võ Hồi Ân ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát hình thành giấy carton giai đoạn xeo phần ướt máy xeo tròn Hải Thiên Nhà máy giấy Sài Gòn” thực cơng ty TNHH thành viên giấy Sài Gòn Mỹ Xn, khu cơng nghiệp Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu Thời gian thực đề tài từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 Nội dung đề tài gồm: tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất giấy carton máy xeo tròn Hải Thiên, khảo sát yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến trình tạo hình giấy carton, kiểm tra chất lượng sản phẩm đưa biện pháp hạn chế số hư hỏng sản phẩm giai đoạn tạo hình Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu tạo hình tờ giấy máy xeo tròn Hải Thiên - Tìm hiểu cấu tạo vào thơng số số thiết bị giai đoạn xeo phần ướt - Kiểm tra chất lượng giấy carton theo tiêu chuẩn khách hàng: Loại giấy testliner Định lượng (g/m2) 150 Độ bục (kgf/cm2) ≥ 3.4 Độ hút nước Cobb 60 (g/m2) 30 ~ 40 Độ nén vòng ( kgf /6inch ) ≥13 Các Chỉ tiêu ngoại quan : Bụi mè , keo: số lượng hạt diện tích mẫu tùy theo kích thước hạt Giấy phải đồng độ dày, độ phân tán, không bị nhăn, gấp, thủng, rách, khơng có đám bẩn, phồng rộp Màu sắc phải đồng Đề xuất số biện pháp hạn chế hư hỏng sản phẩm biện pháp nâng cao hiệu tạo hình giấy carton dựa sở so sánh dây chuyền máy xeo Hải Thiên với dây chuyền cơng nghệ máy xeo tròn Tây Ban Nha iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình vii Danh sách bảng ix ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi đề tài 2 TỔNG QUAN 2.1 Giấy bao bì (IP) 2.2 Tính chất bìa carton 2.2.1 Các tiêu kỹ thuật 2.2.2 Các tiêu ngoại quan 2.3 Nguyên liệu sản xuất bìa carton 2.3.1 Nguyên liệu thường 2.3.2 Nguyên liệu cao cấp 2.4 Công nghệ sản xuất giấy carton NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung 3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 3.2.1 Khảo sát thực tế nghiên cứu tài liệu nội công ty 10 3.2.2 Kiểm tra chất lượng tạo hình tờ giấy 10 iv 3.2.2.1 Xác định định lượng giấy 10 3.2.2.2 Xác định độ chịu bục 10 3.2.2.3 Xác định độ nén vòng 11 3.2.2.4 Xác định độ hút nước Phương pháp Cobb60 12 3.2.3 Kiểm tra độ ẩm tờ giấy sau ép 13 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Khảo sát dây chuyền công nghệ 14 4.1.1 Sơ đồ thuyết minh dây chuyền công nghệ máy xeo giấy carton Hải Thiên 14 4.1.2 Tìm hiểu thơng số kỹ thuật loại máy móc thiết bị củamáy xeo giấy carton 22 4.2 Quá trình tạo hình giấy carton thoát nước lưới xeo thoát nước giai đoạn ép 31 4.2.1 Q trình nước, tạo hình lơ lưới 31 4.2.2 Thoát nước lô ép lưới, hộp hút chân không sau ép lưới 32 4.2.3 Thoát nước qua công đoạn ép 33 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hình thành giấy carton 33 4.3.1 Yếu tố thùng đầu (hòm phun bột) 33 4.3.2 Nồng độ bột 37 4.3.3 Lô lưới 38 4.3.4 Lô ép lưới 39 4.3.5 Mền lưới 39 4.3.6 Hút chân không 40 4.3.7 Tính chất bột 40 4.3.8 Bộ phận thoát nước giai đoạn ép 41 4.4 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 43 4.5 Một số tượng hư hỏng sản phẩm biện pháp hạn chế 45 4.5.1 Bột không lên lưới (các loại máy xeo cũ) 45 4.5.2 Giấy bị nhăn 46 v 4.5.3 Giấy bị phòng dộp 46 4.5.4 Giấy bị thủng 47 4.5.5 Giấy bị ép nát: 47 4.5.6 Băng giấy bên dày bên mỏng 48 4.5.7 Định lượng giấy không đồng 48 4.5.8 Điểm mờ giấy 49 4.5.9 Vết bóng nước giấy 49 4.5.10 Giấy cuộn bị gấp nếp 49 4.6 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu tạo hình 50 4.6.1 Cải thiện 50 4.6.2 Nâng cấp 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 KẾT LUẬN 53 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 56 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn OCC Old corrugated container (bột OCC) DIP De-Inking Pulp (bộ DIP) CD Cross derection (chiều ngang máy) MD Machine direction (chiều dọc máy) J/W Jet/Wire (Tỉ lệ tốc độ phun bột thùng đầu / tốc độ lưới) Cobb60 Độ hút nước giấy ứng với thời gian 60 giây vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 4.1 Cơng đoạn lưới máy xeo tròn Hải Thiên (6 lơ lưới) 19 Hình 4.2 Thứ tự lớp giấy ép dính lên mền lưới 20 Hình 4.3 Cơng đoạn ép máy xeo tròn Hải Thiên 21 Hình 4.4 Cơng đoạn sấy Gia keo Ép quang Cuộn 21 Hình 4.5 Độ ẩm băng giấy công đoạn lưới 32 Hình 4.6 Thùng đầu dạng côn 34 Hình 4.7 Thùng đầu khơng có dạng 34 Hình 4.8 Thùng đầu dạng khơng có đường hồi lưu 34 Hình 4.9 Thùng đầu dạng có đường hồi lưu tạo dòng bột đồng suốt chiều ngang máy (CD) 35 Hình 4.10 Thùng đầu máy xeo lưới tròn 35 Hình 4.11 Ảnh hưởng tỷ lệ J/W > 36 Hình 4.12 Ảnh hưởng tỷ lệ J/W < 37 Hình 4.13 Bề mặt lơ lưới 38 Hình 4.14 Nước từ khe ép lơ ép lưới lô lưới 39 Hình 4.15 Lơ lưới cải tiến có hút chân khơng máy xeo tròn Tây Ban Nha 51 Hình 4.16 Hộp hút chân khơng bố trí trước khe ép lơ ép lưới lơ lưới máy xeo lưới tròn Tây Ban Nha 52 Hình 4.17 Lưới mini máy xeo lưới tròn Tây Ban Nha 52 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Các thông số kỹ thuật thiết bị máy xeo tròn Hải Thiên 22 Bảng 4.2 Kết đo định lượng, độ nén vòng, độ bục, độ cobb giấy carton .43 ix Độ nén vòng ≥13( kgf /6inch ) Æ đạt yêu cầu Độ hút nước Cobb 60 < 30 (g/m2) Ỉ Khơng theo tiêu chuẩn 30 40 độ Cobb thấp nghĩa chống thấm tốt nên đạt yêu cầu Xác định độ ẩm sau ép: - Lấy mẫu: Lấy mẫu giấy vị trí sau qua cơng đoạn ép chuẩn bị bắt qua công đoạn sấy với khối lượng Các mẫu lấy thời điểm khác ngẫu nhiên: Mẫu lấy lúc 9h10, mẫu lấy lúc 10h, mẫu lấy lúc 2h ngày Mẫu 4, 5, lấy cách mẫu 1, 2, hai ngày, lấy thời điểm ngẫu nhiên - Tiến hành cân sau lấy mẫu Ta số liệu sau: Ma1 = 145 g Ma2 = 211 g Ma3 = 231 g Ma4 = 316 g Ma5 = 167 g Ma6 = 219 g - Sau có khối lượng Ma, ta đem sấy mẫu nhiệt độ 105oC đến khối lượng không đổi - Để hồi ẩm bình hút ẩm 5- 10 phút, đem cân lại khối lượng Mb là: Mb1 = 65,47 g Mb2 = 94,80 g Mb3 = 103,93 g Mb4 = 142,26 g Mb5 = 74,95 g Mb6 = 99,12 g Độ ẩm (%) = (Ma Mb) / Ma x 100 44 Ta tính toán kết sau: Độ ẩm1 (%) = (Ma1 Mb1) / Ma1 x 100 = 54,85 (%) Độ ẩm2 (%) = (Ma2 Mb2) / Ma2 x 100 = 55,07 (%) Độ ẩm3 (%) = (Ma2 Mb2) / Ma2 x 100 = 55,01 (%) Độ ẩm4 (%) = (Ma3 Mb3) / Ma3 x 100 = 54,98 (%) Độ ẩm5 (%) = (Ma4 Mb4) / Ma4 x 100 = 55,12 (%) Độ ẩm6 (%) = (Ma5 Mb5) / Ma5 x 100 = 54,74 (%) Như độ ẩm trung bình vào khoảng 54,96 % Đánh giá hiệu thoát nước giai đoạn xeo phần ướt: Để đảm bảo máy chạy ổn định đạt hiệu sấy cao độ ẩm tốt sau ép 55 Ỉ 50% (độ khơ 45-50%) Sau q trình tính tốn kết trên, độ ẩm băng giấy vừa đạt ngưỡng 55% sau giai đoạn ép Với kết vậy, tơi đánh giá hiệu nước giai đoạn xeo phần ướt máy xeo tròn Hải Thiên vừa đạt yêu cầu độ ẩm giấy cấp cho giai đoạn sấy Để nâng cao hiệu thoát nước giai đoạn xeo phần ướt, đảm bảo độ ẩm băng giấy cung cấp cho giai đoạn sấy độ ẩm nên giảm xuống 50% Và việc giảm độ ẩm phải thực từ đầu giai đoạn xeo phần ướt, nghĩa phải tăng hiệu công đoạn lưới lên trước vào ép để giảm tải cho công đoạn ép Như độ ẩm băng giấy sau công đoạn ép giảm xuống 55% 4.5 Một số tượng hư hỏng sản phẩm biện pháp hạn chế 4.5 Bột không lên lưới (các loại máy xeo cũ) Hiện tượng bột không lên lưới, bột giấy ướt không hình thành Ngun nhân: - Bột giấy hòm phun chạy ngồi mơi mép cao su bị rách thủng khơng tự khít vào lưới, ro mép cao su bị cong vênh không phẳng… - Lưới bị bẩn bột giấy dầu mỡ, rỉ dắt bít kín mắt lưới, làm nước khơng thoát qua lưới 45 - Mức chênh lệch bột giấy hòm phun bột nước trắng hòm lưới khơng thích hợp (chênh lệch áp suất khơng phù hợp) Biện Pháp: - Kiểm tra môi mép cao su , bị hở có tượng chảy bột phải sử lý cho kín Dùng vòi nước có áp lực tia rửa lơ lưới từ ngồi vào trong, từ dùng bàn trải cọ sạch, chí phải dùng nóng để xì lưới cho thống Nếu lưới bẩn dầu mỡ phải dùng xăng để rửa Lưới bẩn nghiêm trọng dùng biện pháp sử lý khơng sạch, phải dùng acid lỗng để sử lý - Thường xuyên điều chỉnh nước trắng hòm lưới bột hòm phu giữ mức nước chênh lệch định 4.5 Giấy bị nhăn Hiện tượng: Giấy lô sấy cuộn giấy bị nhăn Nguyên Nhân: - Tốc độ phận điều chỉnh không tốt tốc độ cặp ép nhanh, tốc độ lô sấy chậm, tốc độ lô sấy cấp khơng nhau…băng giấy khơng có độ căng định, dễ phát sinh độ nhăn - Giấy bên dày bên mỏng, bên ướt, bên khô (định lượng, phân tán sơ sợi không đều) làm cho giấy căng, trùng lực kéo không tạo nên nếp nhăn - Lô sấy trục cuộn giấy không song song - Bạt sấy bên căng bên chùng nguyên nhân làm nhăn giấy Biện pháp: - Điều chỉnh tốc độ phạn thích hợp, làm băng giấy ln ln căng mức độ vừa phải - Tìm nguyên nhân gây căng không hai bên băng giấy khắc phục - Kiểm tra độ song song trục cuộn lô sấy để điều chỉnh - Điều chỉnh bạt sấy để bên bạt có độ căng đồng 4.5.3 Giấy bị phòng dộp Hiện tượng: Giấy bị phồng dộp chỗ cao chỗ thấp, tờ giấy không phẳng 46 Nguyên nhân: - Hàm lượng nước giấy trước vào lô sấy cao, nhiệt độ lô sấy cao Diễn trình đột ngột làm cho giấy bị phòng dộp - Do trênh lệch nhiệt độ cao lô sấy tổ sấy Điều chỉnh nhiệt độ cách biệt khoảng cho phép Tương ứng với độ ẩm mà giấy vào lô Biện pháp: - Nâng cao hiệu hòm hút chân khơng, tăng ép cặp ép trung gian để giảm lượng nước giấy, giảm nhiệt độ lô sấy - Điều chỉnh nhiệt độ lô sấy, tổ sấy cho phù hợp với qui trình sấy 4.5.4 Giấy bị thủng Hiện tượng: Giấy có lỗ to nhỏ bề mặt giấy Nguyên nhân: - Trong bột có lẫn cát sạn, giấy sấy khơ tạp chất tách khỏi bề mặt giấy làm cho giấy có lỗ - Bề mặt lơ ép, sấy, trục bụng, trục suốt bám giấy qua tạo vết lên - Chăn lưới có dính dầu mỡ, bẩn chỗ khơng bám bột gây thủng - Vết khâu lưới không tốt, chỗ mau q chỗ thưa q làm cho khơng nước bột phân tán không làm cho tượng bề mặt giấy không đồng Biện pháp: - Bột phải sàng chọn tốt thường xuyên sinh phận lọc cát - Vệ sinh chăn lưới, lô phận khác, xem xét vệ sinh tốt khu vực gây lỗi cho giấy - Khâu lưới đảm bảo kỹ thuật 4.5.5 Giấy bị ép nát: Hiện tượng: Giấy bị ép nát toàn bộ, vế, chỗ Nguyên Nhân: - Khi tới phận ép độ khô khơng đảm bảo u cầu Do ngun nhân nước phận hình thành trục bụng chân khơng chưa tốt, chăn lưới bị dính dầu mỡ cản trở q trình nước 47 - Lực ép q mạnh, phân bố lực ép chưa tốt giai đoạn ép Biện pháp: - Thướng xuyên vệ sinh chăn, lưới bảo dưỡng kiểm tra phận trước ép sau ép Đảm bảo độ khô cho giấy vào phận ép - Kiểm tra áp lực ép phân bố lực ép toàn khâu cho hợp lý 4.5.6 Băng giấy bên dày bên mỏng Hiện tượng: Băng giấy độ dày không đều, định lượng khác Nguyên nhân: - Cấu tạo hòm phun bột chưa hợp lý, lượng bột vào không đầu đầu, phân bố áp lực phun chưa hợp lý môi phun Làm cho lượng bột phân bố chưa toàn mặt lưới - Thiết bị rung lưới hoạt động không tốt - Mặt lưới nghiêng, hòm phun bột - Chênh lệch lực ép hai bên Biện pháp: - Kiểm tra hòm phun bột, áp lực mơi phun thích hợp chưa, điều chỉnh lưu lượng bột lên hòm pha lỗng, lượng nước tồn hồn - Điều chỉnh áp lực ép cho cân 4.5.7 Định lượng giấy không đồng Hiện tượng: Giấy sản xuất dày mỏng, định lượng không giống Nguyên nhân: - Nồng độ bột bể chứa không đồng - Van bột bị tắc - Lưu lượng nước pha lỗng khơng ổn định, nồng độ bột lưu lượng bột vào không ổn định - Nhiệt độ lô sấy cao thấp, làm độ ẩm giấy khơng Tồn ngun nhân làm cho định lượng giấy không Biện pháp: 48 - Bột giấy bể chứa cần khuấy đều, đạt nồng độ ổn định sử dụng - Kiểm tra van bột, van nước, điều chỉnh cho dòng chảy ổn định - Nhiệt độ lô sấy khống chế tốt 4.5.8 Điểm mờ giấy Hiện tượng: Trên giấy có điểm mờ soi lâu nhìn Nguyên Nhân: - Trên lưới dính giầy mỡ, hạt nhựa thơng, tạp chất dẫn tới nơi nước kém, bột mỏng Biện Pháp: - Dùng xăng để cọ rửa dùng nóng tập trung vào chỗ gây điểm mờ 4.5.9 Vết bóng nước giấy Hiện tượng: Trên giấy xuất vết bóng nước hình tròng hình bầu dục chỗ giấy mỏng Ngun Nhân: - Trong hòm phun bột có bọt khí, bọt khí theo bột lên lưới, bọt vỡ tạo thành vết bóng nước Biện pháp: - Bột phải rửa sạch, trước đưa sang công đoạn xeo - Lắp đặt thiết bị phá bọt 4.5.10 Giấy cuộn bị gấp nếp Hiện tượng: Giấy cuộn thành cuộn xuất vết gấp dài Nguyên Nhân: - Trục cuộn giấy không song song với lô sấy, băng giấy bị nhăn cuộn vào trục - Giấy cuộn lỏng - Cuộn giấy đầu to đầu nhỏ - Giấy xeo bị đứt nhiều làm cuộn giấy cao thấp 49 Biện pháp: - Điều chỉnh cho trục cuộn giấy lô sấy song song - Bắt giấy từ lô sấy vào cuộn phải chặt, điều chỉnh lực ép trục cuộn thích hợp - Giảm tượng đứt giấy 4.6 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu tạo hình 4.6.1 Cải thiện - Thường xun kiểm tra vòi phun rửa lơ lưới, tránh tượng tắt nghẽn vòi phun rửa để giữ cho lơ lưới đảm bảo tiếp nhận dòng bột từ thùng đầu - Kiểm tra điều chỉnh lực ép lô ép mềm cho phù hợp để mềm có độ khơ cần thiết quay lại bắt nhận bột từ lô lưới - Kiểm tra điều chỉnh lực hút chân không hộp hút mềm sau qua lô lưới Tránh tượng lực hút thấp hay chân không gây đứt giấy giai đoạn lưới Lực hút chân không cao giúp q trình nước dễ dàng 4.6.2 Nâng cấp Nâng cấp máy xeo vấn đề lớn, nên đề xuất theo ý kiến cá nhân tơi thơng qua việc tìm hiểu so sánh máy xeo Hải Thiên máy xeo đại Tây Ban Nha mà công ty nhập Căn vào ưu nhược điểm máy xeo tròn Hải Thiên tơi có đề xuất nâng cấp phần lưới sau: - Thay lơ lưới khơng có hút chân khơng lòng lơ lơ có hút chân khơng nhằm tăng khả nước lơ, nâng cấp tốc độ máy Theo lắp thêm hệ thống quạt hút chân không để bổ trợ cho phần lưới 50 Hình 4.15: Lơ lưới cải tiến có hút chân khơng máy xeo tròn Tây Ban Nha Lớp lưới lơ lưới tròn Tây Ban Nha làm inox chống ăn mòn rỉ sét thay cho lớp lưới polymer lơ lưới tròn Hải Thiên tránh tượng chùng lưới nhiệt - Lắp thêm hộp hút chân không trước khe ép lô ép lưới lô lưới nhằm hút nước ép bột vừa ép qua khe ép Hộp hút trước khe ép giúp tránh tượng đứt giấy nước ép bị hút ngược lại mềm làm khả bám giấy lên mềm 51 Hình 4.16: Hộp hút chân khơng bố trí trước khe ép lơ ép lưới lơ lưới máy xeo lưới tròn Tây Ban Nha - Để nâng cao chất lượng bề mặt lớp mặt nên thay lô lưới lưới mini Giấy tạo hình lưới mini đồng hơn, định hướng xơ sợi cải thiên so với lưới tròn nhờ vào bàn tạo hình phơi gạt nước Hình 4.17: Lưới mini máy xeo lưới tròn Tây Ban Nha 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau khảo sát nhận thấy giai đoạn xeo phần ướt ảnh hưởng lớn tính chất giấy carton thơng qua q trình nước tạo hình tờ giấy Và quan trọng định lượng định giai đoạn Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình nước tạo hình bao gồm: - Yếu tố thùng đầu: thùng đầu cho lô chịu trách nhiệm phân phối bột đồng cho lơ lưới Định lượng điều chỉnh thông qua điều chỉnh môi phun - Tốc độ phun bột tốc độ máy: tỷ lệ J/W > định lượng cao tính chất giấy thay đổi xơ sợi phân bố chủ yếu theo chiều CD Tỷ lệ J/W < giấy có định lượng thấp xơ sợi phân bố chủ yếu theo chiều MD - Nồng độ bột: nồng độ bột thay đổi làm thay đổi định lượng - Lơ lưới: nước ban đầu tốt giảm tải cho công đoạn sau Bề mặt lô lưới ảnh hưởng trực tiếp đến bề mặt tờ giấy, phải bề mặt lơ ln để nước tốt - Lơ ép lưới: Lơ ép lưới có nhiệm vụ ép với lực điều chỉnh vừa đủ thoát phần nước ép cho giấy dính lên mền lưới - Mền lưới: mền lưới yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên bề mặt tờ giấy Mền lưới phải giữ - Hút chân khơng: hút chân khơng vừa nước vừa đảm bảo giấy khơng rơi khỏi mền lưới - Tính chất bột OCC: chiều dài xơ sợi, độ nghiền, pH bột ảnh hưởng đến độ bền lý tờ giấy 53 - Các lô ép phận ép: đảm bảo thoát nước tốt nhờ lực ép phải đảm bảo khơng làm nát tờ giấy Ngồi nhiều yếu tố phụ ảnh hưởng gián tiếp đến hình thành giấy carton hệ thống phun rữa, dao cạo lô… KIẾN NGHỊ Bản thân sau trình thực tập, tiếp xúc tìm hiểu máy xeo tròn Hải Thiên máy xeo tròn Tây Ban Nha nhận thấy khác biệt rõ rệt máy giai đoạn xeo phần ướt Máy xeo tròn Tây Ban Nha đại nên có cải tiến cho cơng đoạn lưới có lưới mini nhằm tăng độ đồng cho lớp mặt (top layer), lơ lưới thiết kế có hút chân khơng từ lơ làm tăng khả nước trình tạo hình tăng tốc độ máy Máy xeo tròn Tây Ban Nha khắc phục tượng nước lô ép lưới ép thấm trở lại mền lưới cách lắp thêm hộp hút mỏ vịt trước khe ép lô ép lưới Với ưu điểm tơi có kiến nghị sau: nâng cấp cơng đoạn lưới máy xeo tròn Hải Thiên theo hướng máy xeo tròn Tây Ban Nha để tăng hiệu q trình nước tạo hình tăng tốc độ máy 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tiến Hy, 2006 Kỹ thuật sản xuất bột giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Đặng Thị Thanh Nhàn, 2008 Công nghệ sản xuất cellulose Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2003 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Lê Tiểu Anh Thư, 2008 Tính chất giấy phụ gia giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2005 Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ Thuật Xenlulơ Giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Tài liệu lưu hành nội cơng ty TNHH giấy Sài Gòn Mỹ Xuân URL 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng tham khảo độ dày mẫu đo đường kính chuẩn ĐỘ DÀY MẪU ĐO ĐƯỜNG KÍNH CHUẨN 0.150 ~ 0.170 mm 48.8 ± 0.05 mm 0.171 ~ 0.200 mm 48.7 ± 0.05 mm 0.201 ~ 0.230 mm 48.6 ± 0.05 mm 0.231 ~ 0.280 mm 48.5 ± 0.05 mm 0.281 ~ 0.320 mm 48.3 ± 0.05 mm 0.321 ~ 0.370 mm 48.2 ± 0.05 mm 0.371 ~ 0.420 mm 48.0 ± 0.05 mm 0.421 ~ 0.490 mm 47.8 ± 0.05 mm 0.491 ~ 0.570 mm 47.6 ± 0.05 mm 0.571 ~ 0.670 mm 47.3 ± 0.05 mm 0.671 ~ 0.770 mm 47.0 ± 0.05 mm 0.771 ~ 0.900 mm 46.6 ± 0.05 mm 0.901 ~ 1.000 mm 46.2 ± 0.05 mm 56 Phụ lục 2: Bảng tham khảo phân chia định lượng cho lớp Bề Lớp Định Vận tốc rộng lượng máy khổ (g/m2) (m/min) máy Định lượng Lưu lượng lớp (g/m2) (m3/h) Nồng độ (%) (m) Top layer 75 60 203 0.5 Untop layer 75 60 203 0.5 Midle for 370 3.75 layers 75 190 534 0.6 Back layer 75 60 203 0.5 Top layer 170 40 204 0.75 Untop layer 170 30 209 0.55 Midle for 150 3.75 layers 170 40 437 0.35 Back layer 170 40 204 0.75 Top layer 170 36 200 0.69 Untop layer 170 36 200 0.69 Midle for 150 3.75 layers 170 42 230 0.70 Back layer 170 36 200 0.69 Top layer 150 40 200 0.68 Untop layer 150 40 200 0.68 Midle for 170 3.75 layers 150 50 250 0.68 Back layer 150 40 200 0.68 40 200 0.59 Top layer 200 130 3.75 57 Untop layer 130 40 200 0.59 layers 130 80 400 0.59 Back layer 130 40 200 0.59 Top layer 105 40 200 0.47 Untop layer 105 40 200 0.47 Midle for Midle for 250 3.75 layers 105 130 600 0.51 Back layer 105 40 200 0.47 Top layer 90 45 200 0.46 Untop layer 90 45 200 0.46 Midle for 300 3.75 layers 90 165 600 0.56 Back layer 90 45 200 0.46 Top layer 70 60 200 0.47 Untop layer 70 60 200 0.47 Midle for 370 3.75 layers 70 190 600 0.50 Back layer 70 60 200 0.47 58
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH GIẤY CARTON TRONG GIAI ĐOẠN XEO PHẦN ƯỚT CỦA MÁY XEO TRÒN HẢI THIÊN – NHÀ MÁY GIẤY SÀI GÒN , KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH GIẤY CARTON TRONG GIAI ĐOẠN XEO PHẦN ƯỚT CỦA MÁY XEO TRÒN HẢI THIÊN – NHÀ MÁY GIẤY SÀI GÒN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay